Streaming

Ja – da har vi gjennomført introduksjon til streaming i sanntid i forbindelse med prosjektet vårt – og med flere henvendelser i etterkant. Noen ønsker