Posts tagged ‘prosjekt’

Innføring av LMS i 3 skoler i dag – en liten refleksjon…

I dag har vi i prosjektet (Digitalt Skulesamarbeid i Sogn og Fjordane) hatt en liten intro for tre skoler som skal igang med LMS (Learning Management System, læringsplattform). I forkant har vi hjulpet til med å strukturere LMS’et (skolebygningen) og vi hjelper med å importere brukere. En kort oppsummering av dagen er slik;

 • lærerne var ganske stille, men det virker som de var ganske klare for å prøve å bruke dette – det var i alle fall et flertall som var enige i dette
 • jeg tror vi klarte å formidle at det er mulig å spare tid og ressurser ved fornuftig bruk – så flere fornøyde ansikter når vi skisserte opp noen muligheter
 • man skal lagre informasjon et sted; ikke ha ukeplaner både på hjemmeside og i LMS – vårt motto; hjemmeside er hovedsaklig for statisk informasjon, lekseplaner/ukeplaner osv hører hjemme sammen med annen fagspesifikk informasjon i LMS (vi liker ikke redundans)
 • alle lærerne var enige om at bare det å kunne ha automatisk retting av f.eks gloseprøver vil være en god ting – og at det skal prøves! De syntes prøveverktøyet virket greit – i alle fall ingen som startet med hyperventilering
 • alle var enige om at det å laste opp en fil (dokument, bilde, lenke, lydfil) så enkelt ut og at dette skal gå greit
 • ingen som syntes at det å bruke teksteditoren så problematisk ut
 • vi fikk formidlet at man skal bruke foreldrepålogging av to grunner; sikre foresattes rett til innsyn (uten at de nødvendigvis skal se alt) og at med implementering av Feide vil det være urimelig å gi alle foreldre en Feideident. For 1. klasse (6-åringene) bør man kanskje gi foresatte fullt innsyn, men fra de er 7 år bør man vurdere hva som er naturlig. Foreldrepålogging gir innsyn i portefølje – og det synes vi er det som er mest riktig.
 • vi fikk formidlet at det å tenke på å sperre tilgang til deler av nett (Facebook, MSN osv) er et kappløp de aldri kommer til å vinne, og at det er bedre å sette kreftene inn på det å lære gode holdninger
 • vi fikk formidlet at det er bedre å tenke på å lage andre typer oppgaver enn å fokusere på plagiatkontroll
 • IKT skal brukes når det er fornuftig å bruke det
 • man må ta høyde for at kanskje ikke alle har tilgang på PC, og på skolene hadde de foreløpig ikke nok maskiner til at hver elev får en egen
 • at for de to nederste klassetrinnene kunne man f.eks bruke lydinnspilling som dokumentasjon i LMS – det samme i høyere klassetrinn i f.eks språkfag
 • at å avslutte seansen med å vise at det finnes ganske gode hjelpefunksjoner tilgjengelig i LMS’et var viktig og ga en trygghet for at dette skal vi få til

Alt i alt tror jeg lærerne kom til at dette ikke var så komplisert som man kanskje ville tro – og at vår tilnærming med at man skal starte enkelt og gå gradvis fram er det beste. Ikke en eneste en kom med ytring om at de syntes det var vanskelig at elevene var flinkere på data enn dem selv! Vi reiste hjem med en følelse av at det kommer til å gå bra for disse skolene 🙂 ……og i morgen skal vi gjøre det samme for to skoler til, men med omtrent dobbelt så mange lærere tilstede som i dag… Oppdatert 26.08.09: dette er blogginnlegget fra dag 2 (En myk start – bruk av LMS)

PS; ser også at de to adminstratorkursene vi arrangerer lokalt ble fulltegnet på kort tid – dette var tydeligvis et godt tilbud!

25.08.09 at 20:01 1 kommentar

Å skrive en prosjektoppgave – oversikt

Jeg har gjennom 5 innlegg tatt for meg noen momenter rundt det å skrive en prosjektoppgave – artiklene er ikke utfyllende, men kan kanskje gi noen tips? Klikk på lenkene under bildet for å komme til de ulike artiklene. oversikt

 Tankekart som pdf med alle undertema.

21.08.09 at 00:49 2 kommentarer

Å skrive en prosjektoppgave 5 – presentasjon

Noe av det du må vite er kravene som stilles til det du skal levere, fristen er f.eks svært viktig – men det kan også være spørsmål av typen: skal det være levert på en bestemt måte (på papir og i hvor mange eksemplarer, som en powerpoint-presentasjon o.l) og omfang (hvor mange sider). Dersom man skal presentere det for andre; hvor lang tid har man til rådighet og hva slags utstyr er tilgjengelig? Selvfølgelig setter også dine egne evner/kunnskaper noen grenser for hva som er mulig å få til – velg derfor noe du behersker og lag ikke noe som har for mange effekter og annet «dill«, det virker ikke profesjonelt.

Skal du bruke en digital presentasjon – sørg for at alt utstyr fungerer, at du får både lyd og bilde og at den PC du skal bruke har f.eks avspillingsprogram for lyd/bilde/video hvis du skal bruke dette (egen erfaring: det viser seg at det mangler kabler, høyttalere eller at strømuttak er så langt unna at du gjerne skulle hatt en skjøteledning, prøve å vise en powerpoint som ikke er pakket med framviser på en maskin som ikke har installert officepakken eller å få opp et .docx på en maskin uten Open Office, vise video hentet på YouTube på et nett som er veldig tregt, ustabilt eller hvor du mangler passordet for å kunne komme på nett – veldig kjedelig og blir fort litt rotete og uorganisert). Sjekk hvor lang tid du bruker (generalprøve!) – så du ikke ender opp med å måtte snakke veldig fort for å holde deg innenfor tidsrammen! Pass på at f.eks lysbilder kommer i riktig rekkefølge (og står rett vei)! Dersom du tenker på å levere ut noe på papir må du ha nok kopier! Og helt banalt; sjekk om du har skrivefeil….

En god presentasjon er gjerne slik;

 • hva er tema – og hvorfor jeg har valgt akkurat dette
 • hvordan tema passer med oppgaven
 • hvordan jeg har arbeidet med oppgaven (hvordan har jeg hentet informasjon)
 • gå gjennom hovedpunktene/hovedfunn
 • konklusjonen som jeg har trukket, evt hva jeg selv mener
 • evt spørsmål/svar

Skal flere presentere oppgaven må man avtale hvem som skal si hva og når! Det er viktig at det er samsvar både i tid og innhold!

Noen tips på tampen;

 • snakk klart og tydelig  (egen erfaring: du må snakke litt saktere enn det du synes er naturlig)
 • ha øyekontakt og smil
 • ikke les opp det som står på skjermen – de kan sikkert lese selv – bruk stikkord
 • tro på det du sier

presentasjon

21.08.09 at 00:46 1 kommentar

Å skrive en prosjektoppgave 4 – den viktige dokumentasjonen

Det er mange grunner for å dokumentere hva du har gjort underveis – dette hjelper deg med å ha oversikt både over hvor du skal og hvor langt du har kommet i forhold til planen (det er vanskelig å vite om du har kommet fram dersom du ikke vet hvor du skal). En slik logg kan være til hjelp i en (evt) evaluering i etterkant. Det er også fort å glemme informasjon/ideer hvis du ikke noterer med en gang – og de tingene du bør notere er;

 • hvor mye tid har jeg brukt, og hvordan er dette i forhold til tidsrammen vi har satt – blir jeg ferdig til avtalt tid
 • hva er mine oppgaver og hvor langt har jeg kommet med dem
 • hva slags informasjon har jeg funnet
 • hvilke tanker og ideer har jeg, har mine synspunkter blitt endret, har jeg funnet noe nytt
 • hvilke avtaler jeg har gjort (og når er de)
 • må problemstillingen justeres/endres

Måten du dokumenterer på avhenger litt av hvordan dere har avtalt dette i planleggingsfasen; kanskje du skal skrive noe inn på et fellesdokument eller kanskje du bare skal notere i ei kladdebok. En kladdebok kan være grei å ha med seg dersom du henter informasjon ute, men elektronisk registrering gjør at du enklere kan flytte om på informasjonen etterhvert – og gjør at du slipper å skrive ting flere ganger. Bruker du epost kan du kanskje opprette en egen mappe slik at det er lett å finne igjen de epostene som har tilknytning til prosjektoppgaven? Hva med bilder, video og taleopptak – hvordan skal de lagres? Er dere flere bør dere bruke tjenester som gjør at alle har samme tilgang – og sørge for at man kun lagrer et sted slik at det ikke er ulike varianter av den samme informasjonen (og at man så blir uenig om hva som er «korrekt»).dokumentasjon

21.08.09 at 00:45 1 kommentar

Å skrive en prosjektoppgave 3 – problemstillingen

Å skrive en problemstilling kan være vanskelig, den skal gå som en rød tråd gjennom hele besvarelsen – og det som er vanskelig er å holde seg til den og ikke skrive om alt mulig annet. Det du setter i problemstillingen – tidlig i oppgaven – er det du skal svare på i konklusjonen, det kan derfor være nødvendig å justere litt på problemstillingen etterhvert. Et hovedproblem er at man lager problemstillingen for omfattende – og så må man snevre den inn etterhvert. (eks. hvordan påvirker IKT norsk skole? – her får man så mange ulike innfallsvinkler, skal det gå på teknologi, programvare, praktisk bruk, hva skal man måle osv..altfor generell problemstilling, vanskelig å lage en konklusjon).

Du må prøve å finne ut hva som er viktig ; igjen mener jeg at et tankekart kan være greit. Sett opp hovedtema og del det opp i underemner – og sett opp sammenheng mellom underemner og hovedtema. Spør deg selv; hvorfor er dette viktig/hvilken betydning har dette, hvorfor er det slik, hvilke grunner er det for at det er slik osv. Prøv å ta bort det som er mindre viktig og konsentrer deg om noen hovedspørsmål.

En mulig angrepsvinkel er å se på;

 • dette er noe jeg lurer på eller vil vite mer om
 • det er forskjellig syn/forskjellige standpunkt – hvorfor er det slik og hvorfor mener man ulikt
 • dette er noe jeg synes burde endres

Skriv ned spørsmål som du synes kan være aktuelle for oppgaven og stryk de setningene som;

 • kan besvares med ja eller nei
 • ikke gir rom for meninger (for/mot)
 • ikke er interessante (for deg)

Bruk de spørsmålene som står igjen til å prøve å utforme en problemstilling (det bør holde med 3-5 spørsmål) – og så kan du evt snevre inn problemstillingen mer dersom den fortsatt blir for omfattende. Noen nøkkelord kan være; jeg vil undersøke, fortolke/analysere, argumentere for/mot, vurdere – og så prøve å gjøre problemstillingen mer konkret opp mot dette. Husk at du skal reflektere (tenke, vurdere og trekke konklusjoner) rundt problemstillingen – du skal ikke bare «klippe og lime inn» eller kun sitere  faktainformasjon fra kildene.

problemstilling

21.08.09 at 00:44 1 kommentar

Å skrive en prosjektoppgave 2 – finn informasjon

Når du har bestemt deg for emne/tema – og har en plan for hvilke ting du skal ha med i oppgaven må du finne og samle inn informasjon/bakgrunnstoff. Dette kan du gjøre på forskjellige måter;

 • lærebøker – gjerne i forskjellige fag
 • bibliotek/skolebibliotek; finn faglitteratur, aviser, oppslagsverk, video/CD-rom, tidsskrifter osv. Husk at de som jobber på biblioteket gjerne kan hjelpe deg med å finne aktuell litteratur – bruk denne kompetansen. Begynn gjerne med leksikon for å finne kortfattet informasjon og stikkord som kan gjøre at du kommer videre i arbeidet. Tenk over hva du har bruk for av informasjon, hva du skal bruke den til, hvor mye stoff du trenger og når du skal bruke det/hvor i oppgaven hører det hjemme – et tankekart kan hjelpe deg å strukturere (se del 1)
 • søk på internett – spesifikke nettsider rundt emnet, oppslagsverk (eks Wikipedia), sosiale medier (Facebook, Twitter, Flikcr, Del.ici.ous, osv), forskning (eks forskning.no, viten.no). Du kan finne mye faktainformasjon (i tillegg til det som er nevnt kan du også finne adresser, tlf.nr, statistikk osv), men det finnes mange sider hvor informasjonen gjerne ikke er helt troverdig. Se innlegget om kritisk refleksjon/kildekritikk for noen tips. En annen ting du skal huske på er opphavsrett/copyright – se «Opphavsrett i ei digital tid» for mer informasjon.
 • spørreundersøkelser. Du må finne ut om du skal ha en kvalitativ(personlig, et mindre utvalg personer – ofte problemstillinger det ikke er enkle svar, gjerne subjektiv vurdering – meningsspørsmål) eller kvantitativ(mange personer, bruke resultat statistisk – f.eks bruker du bilbelte? her kan du lage en tabell som viser hvordan svarene fordeler seg på kjønn, alder osv – gjerne i et regneark – og bruke dette i prosjektoppgaven) undersøkelse. Uansett må du jobbe med spørsmålstillingen; du skal unngå at din mening framkommer i måten du spør på. Dette er spesielt vanskelig i kvalitativ undersøkelse der situasjonen gjerne er at du spør ut en annen – her må du sørge for at spørsmålet blir forstått rett og at du forstår svaret rett, i tillegg skal du ikke gi uttrykk for din egen mening. I en kvantitativ undersøkelse må du sørge for at du spør så mange at svaret du får ut sannsynligvis er korrekt (eks. hvis du spør bare 15-åringer om de spiller mye dataspill og du bruker det svaret for hele befolkningen har du sannsynligvis gått i denne fella).
 • intervju; noen som kan mye om emnet ditt. Finn ut hvem du kan snakke med og forbered intervjuet, gjør helst en avtale med vedkommende i forkant. Skriv ned spørsmål (ikke flere enn det som er nødvendig), dersom du skal ta opp på bånd eller video må du først spørre om tillatelse – noter stikkord under samtalen for å huske innholdet.
 • bedriftsbesøk; er det noen som holder på med noe som er aktuelt for oppgaven din, husk også kommunen og museer dersom det er aktuelt.
 • sende epost, brev, fax eller SMS. Noen tips; skriv kort – men presist (spørsmålene må ikke kunne misforstås), skriv når du ønsker svar, undertegn, sørg for at 1. det framgår hvem du er, 2. hvorfor du har sendt disse spørsmålene, 3. hvem svar skal sendes til og 4. hvordan du kan kontaktes (epostadresse, tlf.nr osv).

Hvis vi forutsetter at du skal intervjue noen i forhold til et problem kan noen stikkord være;

 • hvorfor er det et problem?
 • hvem gjelder dette/hvem blir påvirket?
 • hva har andre med dette problemet gjort?
 • hvor er problemet størst?
 • når startet/oppstod problemet?
 • hva gjør man får å stoppe/endre problemet?
 • hvordan sørger man får at dette problemet ikke oppstår igjen?
 • ta bilder, video eller lydopptak der det er naturlig (her kan du jo bruke mobiltelefonen)
 • husk å skrive notater

For all innhenting av informasjon er det viktig at du noterer hvor og når du fant informasjonen for å bruke i litteraturlista, det er ulike måter å skrive en slik liste på. For nettsider noterer du URL (nettadressen f.eks http://www.forskning.no) og datoen du fant informasjonen. Det finnes ulike skjema du kan benytte. Se innlegget «Bruke kilder i oppgavetekst» for mer informasjon (og husk; bibliotekarer har god kompetanse på dette, på informasjonssøk og kildekritikk – her kan du sikkert få hjelp). Husk også kildekritikk og opphavsrett som nevnt i punktet under søk på internett ovenfor.

informasjonsinnhenting

21.08.09 at 00:43 1 kommentar

Å skrive en prosjektoppgave 1 – å komme igang

Det å skrive en prosjektoppgave og presentere den for andre – gjerne en prosjektoppgave som er tverrfaglig – kan være vanskelig å komme igang med fordi den ser så uoverkommelig ut før man har begynt, og her er noen tips du kan bruke hvis du vil. Det er såpass mye tekst at den kommer som flere innlegg merket fortløpende.

Jeg har en plan….
En prosjektoppgave kan virke som (og er) en stor oppgave og det beste er å lage en oversikt over hva man skal gjøre før man setter igang. Tiden du bruker på planlegging tjener du inn igjen etterhvert som du jobber – bare du planlegger godt. Noe av hensikten med en slik prosjektoppgave er at du skal

 • se, undersøke og reflektere (tenke) over sammenhenger
 • undersøke ulike forhold i verden; enten i samfunnet som helhet eller ting du møter i din hverdag
 • prøve å finne forklaringer på hvorfor det er slik, og evt komme med forslag til nye løsninger
 • kunne presentere det du har funnet og kommet fram til for andre på en slik måte at de forstår hva du har skrevet og tenkt i forhold til oppgaven
 • samarbeide med andre (hvis dere er flere som skal skrive sammen)

Når du er ferdig med planleggingen skal du ha en plan som sier noe om;

 • en disposisjon over oppgaven (hva skal være med)
 • hvem har ansvaret for hva (skriv ned hvem som er ansvarlig, hvor lang tid det skal ta, kvalitet på ferdig arbeid – da vet alle hva som er forventet)
 • når skal de ulike delene være ferdige (tidsplan) – beregn tid slik at det ikke blir «stress» når innlevering/presentasjon nærmer seg
 • møteplan (hvem skal møte, når og hvor – har dere avtaler med andre f.eks lærer/veileder må dette også inn i møteplanen)

Hva skal jeg skrive om?
Hvis du ikke har fått tema, men skal velge selv: skriv om noe som interesserer deg – det er det beste og gjerne det enkleste. Et valg du må ta er at du enten må velge et ”smalt” emne og skrive mye om lite eller velge ”bredt”og skrive litt om mye. Kast fram alle ideer du har, det er ingen ideer som er dårlige i utgangspunktet – skriv ned og vurder etterpå.

Metoder du kan bruke er;

 • Idedugnad (brainstorming) – flere setter seg sammen og alle ideer blir skrevet ned på et ark eller på pc usensurert, diskusjon etterpå. Skal du bruke PC kan dere skrive på samme dokument; i Fronter har du slik mulighet eller du kan bruke Google docs, Etherpad osv.
 • Post-it-lapper – disse kan brukes til så mangt, skriv en ide på hver og flytt rundt for å se om noen av ideene er underemner av andre ideer
 • Finn et emne som andre har brukt – kanskje du kan se på tidligere oppgaver og ta utgangspunkt i disse, men husk at du skal lage din egen variant (egne refleksjoner og undersøkelser)
 • Helt blank? Finn ut hva som er «hot» om dagen – se på nettet hva som blir diskutert, du kan slå opp i nettaviser eller på f.eks forskning.no – eller bruk andre verktøy av typen  Twittersearch.

creazaBruk tankekart – skriv opp hovedtema og fyll ut med undertema for å lage en oversikt. Dette bør du uansett gjøre med ideen din før du fortsetter med arbeidet. Det finnes flere program du kan bruke ute på nettet (også gratis) f.eks MindMap eller  Creaza.(Creaza inneholder bl.a tankekart som kan inneholde mediefiler og lenker i tillegg til tekst.).

planlegging

20.08.09 at 22:07 3 kommentarer


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry