Posts tagged ‘innovasjon’

Ressursdeling

Flere har spurt meg om å få en kopi av OneNote-blokka hvor jeg arbeider med implementering, og de som (uheldigvis for dem) ikke har OneNote ønsker en pdf. Jeg har nå gjort begge deler tilgjengelig. Ulempen med pdf eller de som bare ser OneNote i webapp er at dere ikke får tilgang til filene som ligger ved – i hovedsak ulike typer presentasjoner. Hvis du laster ned OneNote-blokka kan du selvfølgelig bruke den videre til egne notater. Jeg har pakket sammen som en fil slik at det du gjør ikke påvirker min hovedmal. Når vi jobber med det ute deler vi blokk slik at vi kan jobbe sammen i prosjektet.

Jeg mener at planlegging er mer enn halve jobben. Skal man investere i teknologi må man tenke mer enn hva slags utstyr man skal kjøpe eller hva slags programvare man skal bruke. Hva skal bli endret som følge av investeringen – det er mer spørsmålet som bør stilles. Andre spørsmål er: hva slags behov skal dekkes, hvilke mål i den overordnede planen skal dette hjelpe oss med å nå, hva skal vi måle, hvordan skal vi få alle med? Vi må ende opp med noe som er nyttig – noe som er effektivt, som virker og som gir ønsket utbytte. Da må vi tenke først, handle siden.

Kort om innholdet:

 • Det meste bygger på rammeverk som 21 steps to 21. Century Learning, 21 Century Learning Design, Innovative Schools Toolkit, Teaching With Technology og Education Competancy Wheel. I tillegg er det hentet stoff som omhandler endringsledelse og rammeverket OCAI for kartlegging av organisasjonskultur.
 • Det meste av det som finnes her er innhold jeg har publisert tidligere på blogg eller presentasjoner jeg har brukt på foredrag.
 • Handlingsplanfanen er en grovskisse for implementering med tips til aktiviteter for både å implementere teknologi, men samtidig skape en mer innovativ organisasjonskultur.
 • Inspirasjonsfanen er mye hentet fra min blogg og fra foredrag jeg holder, og er ikke ment slik at man skal lese gjennom alt – jeg bruker å referere til i møter slik at alle vet hva jeg snakker om. Denne fanen inneholder stoff som jeg synes er interessant og som burde inngå som tankegods til undervisningen.
 • Egenutvikling handler mye om de ferdighetene vi ikke måler, f.eks. humor. Denne er ment som en slags egenrefleksjon.

Håper dere kan ha nytte av dette, og ta gjerne kontakt om dere ønsker mer informasjon.

19.08.14 at 14:47 1 kommentar

Passert 250.000 besøk, og har samlet litt av det som er skrevet til nå

revolusjonEt lite jubileum, jeg har passert 250.000 besøk her på bloggen – og vil gjerne si takk til dere alle. I den forbindelse har jeg samlet en del av det jeg har skrevet, og som jeg bruker ofte ute – og håper at noen av dere kan ha glede av dette også. Jeg har forsøkt å begrense meg, men det er så mye mer jeg skulle tatt med. Denne «boka» har jeg kalt «Jeg ønsker meg bare en liten revolusjon» – og kan lastes ned som pdf (i underkant av 100 sider). Av innholdet er noe gammelt og noe nytt, blant annet har dere ikke sett disse innspillene fra meg tidligere:

Hva må lærere kunne i forhold til å undervise med teknologi?

Basiskunnskap om hvordan IKT-ressurser kan støtte læringsmål;

 • Gitt et læringsmål; identifisere passende IKT- ressurser og ferdigheter for å bruke dem
 • Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert ressurs for opplæing
 • Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert oppgave/aktivitet
 • Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert ressurs for opplæring

Integrere teknologi og pedagogikk;

 • Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert oppgave/aktivitet
 • Velge et passende digitalt verktøy for å overvåke og dele elevenes prestasjoner 
 • Integrere IKT i didaktisk læringsteori
 • Lage læringsaktiviteter som bruker IKT-ressurser for å støtte spesifikt læringsutbytte
 • Lage presentasjoner som integrerer IKT-ressurser på en passende måte
 • Bruke verktøy for å støtte læringsaktiviteter;
 • Gitt en spesifikk læringsaktivitet; identifisere hva slags maskinvare og annet utstyr som er nødvendig for å støtte aktiviteten
 • Bruke Internett og nettlesere for å støtte læringsaktiviteter
 • Identifisere og håndtere sikkerhetsspørsmål ved nettbruk
 • Bruke søkemotorer og søkestrategier for å utføre nøkkelordsøk
 • Lage og bruke en nettbasert epostkonto
 • Gitt et scenario; velge den mest passende applikasjonen
 • Bruke programvare for å styre elever og data om dem
 • Bruke vanlige kommunikasjons- og samarbeidsverktøy 

Organisere og styre et klasserom;

 • Integrere læringsaktiviteter i et datalabmiljø
 • Håndtere bruk av IKT-ressurser med enkeltelever, små grupper og store grupper i varierte omgivelser (BYOD) 

Bruke digital kompetanse for å styrke prestasjon;

 • Bruke IKT-ressurser for å bedre lærerens produktivitet
 • Bruke IKT-ressurser for å støtte lærerens undervisning

 

04.05.13 at 19:26 2 kommentarer

Hva sier din skoles visjon?

Som nevnt i forrige blogginnlegg arbeider jeg med å tilrettelegge en workshopserie om systemisk endring – og i dag har jeg jobbet en god del med temaet visjon. I den forbindelsen har jeg søkt litt rundt på norske skoler på ulike nivåer for å prøve å få et inntrykk av hva slags visjoner skolene har. Det er jo flere som har som visjon å bli Norges beste skole (og dette er kanskje mer et strategisk mål enn en visjon), men jeg har funnet et par som jeg finner interessante (selv om det sikkert finnes mange andre gode rundt omkring i landet – del gjerne med meg i kommentarfeltet under).

 • «Vi gler oss kvar dag» kan man lese på Kaupanger skule sin hjemmeside. Det er kanskje mer et slagord enn en visjon – men jeg synes den kan passere. Videre kan man lese av verdigrunnlaget at de tenker å komme dit gjennom blant annet følgende målsetninger; god opplæring preget av trygghet og likeverdighet, sterkt fokus på læringsmiljø og tilpasset opplæring osv. Skranevatnet skole sier «vi har rom for alle, her er kunnskap, glød og glede». Jeg blir nesten litt glad når jeg leser dette.
 • På videregående tok jeg min nærmeste, Sogndal vgs, som sier «kvalitet, trivsel, kunnskap, meistring, utvikling» – etterfulgt av noe mer utfyllende tekst på verdiplattformen sin.
 • Ser jeg derimot på enkelte av de høyere utdanningene sier de f.eks. at verdiene er akademisk frihet, faglig integritet, etikk, eksellens og verdiskapning. En annen sier grunnforskning og forskningsutdanning i alle fagmiljøene, utvikling av fag og disipliner over en stor faglig bredde, forskningsbasert undervisning, fri og kritisk faglig virksomhet.

Jeg synes det er et ganske markant skille på hva man har i fokus. Enkelte skoler har jeg ikke funnet noe om visjon eller verdigrunnlag på hjemmesiden til, men det trenger ikke nødvendigvis bety at de ikke har det. Det sier imidlertid noe om at de kanskje ikke synes det er så viktig å kommunisere dette?

Det er noen ting man bør tenke på:

 • Hva er skolen mest engasjert i når det gjelder elevenes prestasjoner (kan uttrykkes i visjonen – og i alle fall i skolens kjernemål)?
 • Er visjonen kjent og blir den etterlevd i skolehverdagen og  gjort synlig i skolens verdigrunnlag?
 • Hvordan vet vi at vi leverer denne visjonen?

La oss ta et par spørsmål; hvis du spør elever og lærere på din skole om hva skolens visjon er – kan de fortelle det? Kan de gi eksempler på hvordan det kommer til uttrykk i skolehverdagen? Diskuterer dere hvordan prosjekter og planer stemmer med visjon og kjernemål? Hvordan måler du at du når visjonen? Er det slik at andre krav dominerer og at visjonen derfor ikke regnes som spesielt relevant? Hvilke typer ressurser investeres det i for å oppnå visjonen (utstyr, menneskelige ressurser, lærebøker, IKT, lokaler osv)?

Noen innledende tanker dette her – kommer tilbake med mer hvis interessen er der ute 🙂

 

 

 

15.04.12 at 19:07 2 kommentarer

Vurdering, kompetanse og endring

Vurdering er et ord som brukes mye i skolen, og i dag har jeg gjort meg noen tanker rundt det og rundt kompetanse og endringsprosesser. Jeg får gjenta igjen at jeg ikke er pedagog, men jeg tror faktisk ikke skolen er så mye annerledes enn andre plasser – og jeg mener derfor at tanker basert på min utdanning og mine erfaring kan overføres også til skole, det handler mye om kunnskapsledelse. Tankene er ikke annerledes enn jeg tidligere har uttrykt; jeg mener vurdering er bra – hvis man ikke vet hvor man skal er det vanskelig å komme dit. Kartlegging er et annet ord som blir mye brukt, spesielt med tanke på kompetansekartlegging – i skolen må man som i alle andre virksomheter ha en oversikt over hvilken kompetanse man har, og hvilken kompetanse man trenger….både nå og i framtiden – man må dekke kompetansegapet.

I forhold til kompetanse har det tidligere blitt sagt av andre at vi skal utdanne elever til yrker som kanskje ikke finnes i dag – og da er det vanskelig å vite hva de skal ha opplæring i. Dette er jeg helt enig i, men det som er mindre tydelig i utsagnet (hvis man ikke mener det ligger implisitt) er at man faktisk ikke vet hva slags kompetansegap som skal fylles heller; hvilken kompetanse er læreren nødt til å ha i framtiden?

En av de tingene jeg har påpekt tidligere er at jeg synes man samler inn mye data i forbindelse med ulike typer vurderinger og rapporteringer, men at man i mindre grad bruker disse dataene til å gjøre endringer. Da blir en slik registrering unyttig og tidkrevende. Kvaliteten på det som registreres er også viktig – det må være systemer som sørger for at man måler de rette tingene. Dersom man har dårlige data (dårlig informasjon) blir kvaliteten på vurderingen dårlig også – dette er ren logikk. Dårlig kvalitet kan være at man ikke er grundig nok eller det kan være at man måler feil – og begge deler får uheldige konsekvenser. Tenk på en sak som brusprodusentene – hvis de ikke hatt fulgt med og skjønt at vann på flaske var det som kom ville de blitt sittende med store bruslagre til ingen nytte, mens de som tidlig gjorde endring i sin produksjon gikk ut som vinnere. Selvfølgelig handler det også her om kvalitet – leverer man ikke gode produkter er man ute av markedet, men dette siste hører vi lite om innenfor utdanning (i alle fall på grunnskolenivå og tildels på videregående, det er nok mest høyskoler og universiteter som mest merker konkurranse). Som dere ser er mener jeg nok at skolen har en del å lære av næringslivet – og så får dere heller gjøre dere opp en egen mening om det, meninger må man få lov til å ha 🙂

Vurdering bør foregå kontinuerlig, man må gjøre korrigeringer når det er nødvendig. Jeg synes det er fint at man både skal ha framover-, underveis- og tilbakemeldinger. Tenk om en bedrift bare skulle gi tilbakemelding etter at du har gjort noe – aldri noe i forkant om hva som ble forventet eller hvordan du skulle jobbe? Tenk om en bedrift bare skulle vurdere et par ganger i året framfor kontinuerlig – jeg klarer ikke helt å forestille meg en slik situasjon selv om det sikkert forekommer det også. Tenk bare på ting som økonomistyring – dette har man fortløpende vurdering på (i alle fall de fleste steder). Man overvåker eksterne omgivelser, man videreutvikler prosesser for å bli enda bedre, man sørger for å ha nødvendig kompetanse, ha nok ressurser i form av mennesker, råvarer, økonomi og lignende – har man ikke kontroll og oversikt har man fort en virksomhet som går veldig dårlig.

Elevene utvikler seg og det vil variere hvilke behov de har – og skal ikke vurderingen være et grunnlag for hva og hvordan man skal jobbe framover – akkurat slik som en virksomhet må gjøre korrigeringer på grunnlag av den informasjonen de besitter til enhver tid? Det betyr ikke at man skal se dem over skulderen hele tiden, jeg ville i alle fall ikke anbefalt det som noen god lederstrategi i arbeidslivet. Å ha noen under kontinuerlig overvåking og standardisere både prosesser og mennesker var noe som hørte til den industrielle tidsalderen selv om noen ledere praktiserer det i dag også – ikke akkurat noe bevis på at man har tro på sine medarbeidere. Tradisjonen fra den tiden var å levere det som skulle leveres uten å tenke alt for mye på de som produserte. Kanskje vridningen som jeg nevnte i et tidligere blogginnlegg (Arbeidsdagen styres av moter)  faktisk tyder på at vi nærmer oss dette igjen – å ha fokus på resultater framfor mennesker….Jeg håper vi fortsatt kommer til å si at de ansatte er bedriftens viktigste ressurs.

Framfor å fortelle hva man skal gjøre har jeg mer tro på det å kommunisere, delta og være involvert. Hvis jeg ikke forstår hva bedriften ønsker og hvorfor ting må være på gitte måter og følge fastlagte rutiner – hvor interessert er jeg da i å gjøre det på denne måten? Vi får jo forutsette at jeg har noe respekt og fortrinnsvis skal gjøre som bedriften ønsker, men samtidig ønsker jeg å få svar på spørsmål – og jeg ønsker videreutvikling. Skulle vi aldri stilt spørsmål ved måten å gjøre ting på hadde vi fortsatt levd i steinalderen. Og hvorfor skal det ikke være slik i skolen også? Jeg tror at man må være delaktig og ta ansvar for egen læring innenfor rimelighetens grenser – og man må få være med å sette mål og krav, forstå at det er både plikter og rettigheter.

På samme måte som vi ville blitt frustrerte og kanskje funnet en annen jobb hvis vi bare fikk oppgaver vi ikke mestret vil nok også elevene føle litt det samme – det er bare det at de ikke kan finne en annen «jobb», i alle fall ikke i grunnskolen. I videregående tror jeg vi ser det hos noen i form av at de slutter underveis. Mennesker som ikke opplever mestring på arbeidsplassen, men likevel blir der fordi de ikke har noe annet å gå til – tja, hva slags motivasjon og engasjement tror dere disse har på egen arbeidsplass?

Ser man på arbeidsmiljøloven skal man kunne ha innflytelse på eget arbeid, ikke bare ha ensidige oppgaver og en mulighet til å utvikle seg. Det er ikke uten grunn at vi har slike bestemmelser – og slik må det være i skolen også. Enkelte arbeidsplasser er nok mer preget av at man må følge rutiner og at oppgavene er relativt ensidige, for eksempel innenfor industrien – og noen liker det slik, ofte fordi de føler trygghet gjennom at de vet akkurat hva som er forventet og vet de har full kontroll på hva de skal gjøre (med andre ord føler de mestring). For meg ville det blitt et mareritt å ha en slik arbeidsdag og skulle jeg overføre dette til en skolesituasjon måtte det være å sitte og ta imot informasjon og gjøre oppgavene som blir tildelt uten å stille spørsmål, aller helst ved bare å gjengi det jeg har hørt blitt sagt – og hvor mye ville jeg da ha lært? Mye faktakunnskap sikkert, men å kunne bruke den – det er jeg ikke like sikker på.

Skal man kommunisere og være involvert kreves det at man har et miljø som tillater dette. Man må føle trygghet, man må ha gode relasjoner. Det må være rom for å stille spørsmål, også kritiske – men man må også akseptere at beslutninger som strider i mot det man mener selv blir tatt og handle deretter. Tenk om vi ikke skulle stille spørsmål ved noe eller at alle svar var gitt – enten det er på skolen, jobb eller hjemme? Hva skulle da bli endret? Hva skulle vi se av nyvinninger? Det ville ikke gitt mye progresjon – det er i alle fall min mening.

09.03.11 at 08:20 Legg igjen en kommentar

Gode råd for den som vil drive butikk selv…

Innovasjon og entreprenørskapsvirksomhet er viktig – og kommer ikke til å bli mindre viktig i framtiden. Til tider skriver jeg derfor noen blogginnlegg om dette temaet. Forleden dag så jeg en tweet fra @haakonkalbakk som tipset om en nettside med 25 gode råd fra en 25-åring om det å drive egen virksomhet (selv om de faktisk har glemt pkt 20 i originalartikkelen slik at det egentlig er 24 gode råd for de som lurer på hvor det siste tipset har blitt av), og siden temaet passer godt med enkelte andre ting jeg skriver her på bloggen (og siden jeg også har mitt eget firma) slo jeg også opp denne nettsiden – og syntes rådene egentlig var så gode at jeg ville gjengi dem her.

Nå har jeg nok vært innom disse temaene før også, men en god ting kan ikke gjentas for ofte….og så har jeg kommentert litt på noen av dem. Noen av rådene ligner veldig på hverandre, så jeg kunne godt tenkt meg å slå sammen et par av dem og legge til to nye; lag deg en fast arbeidstid – som regel blir det til at du jobber mye mer enn om du var ansatt og kanskje både natt og helg også blir tatt i bruk….og skal man prioritere familie må du sette noen grenser for når du er tilgjengelig og ikke. Det andre er; vær ærlig – spill med åpne kort….jeg tror man tjener på det i lengden. Jeg har faktisk et tredje jeg vil putte på også; ha orden i papirene – sørg for å ha systemer som gjør at du slipper ubehagelige overraskelser; både for regnskap, avtaler, tillatelser, lisenser osv.

 1. Vær ikke redd for å be om det du er verdt. Dessverre har vi lett for å selge oss for billig, og det er bare du selv som taper. Husk at om timeprisen virker høy, så er det mange ting som skal dekkes inn – kanskje for/etterarbeid, kontorinvesteringer, faste kostnader, pensjonsordning, regnskap osv. Er du god nok får du summen du forlanger.
 2. Med mindre du har meldt deg som frivillig skal du ikke jobbe gratis. Tid er faktisk penger. Spesielt vi som driver innenfor IT i en eller annen form får ofte spørsmål om vi ikke kan fikse en PC som har gått i stå – akkurat som om det er det vi aller helst vil en fri-ettermiddag.
 3. Vær sann mot deg selv. Ikke bry deg om hva andre tjener; hvis du ikke liker å drive egen virksomhet eller ikke liker de du samarbeider/gjør forretninger med – så slutt! Mangler du pasjon blir det tungt å stå på, og det er din helse det går ut over.
 4. Lov mindre og gjør mere – ikke omvendt. La de heller bli gledelig overrasket over at du leverer bedre enn forventet. En regel som ikke bare gjelder de som driver egen virksomhet, denne regelen er generell.
 5. Lær deg at ryktet er alt du sitter igjen med på slutten av dagen, og et dårlig rykte sprer seg fort.
 6. Ikke brenn broer, du vet ikke hva framtiden bringer.
 7. Ikke driv med sladder – du vet aldri hvem som overhører deg.
 8. Behandle dine kunder, kollegaer og ansatte med respekt og la dem vite at du setter pris på dem. Nok en generell regel.
 9. Ha en plan B – ikke legg alle eggene i en kurv. Hva hvis du legger igjen alle drømmer og håp hos en kunde og de plutselig skifter eller får økonomiske problemer – hva da? Eller hvis du lagrer alle filer på PC’en og den crasher – hva da?
 10. Ikke bland forretninger med følelser, men engasjement og pasjon må du ha.
 11. Søk visdom hos andre – jobb med nettverk og mentorer, og vær gjerne en selv også. Den beste måten å lære på er å lære bort. Finn noen «å spille ball med», noen som kan fortelle deg ærlig hva de mener – gjerne noen du får brynt deg litt på og som utfordrer deg. Nikkedukker gir bare stagnasjon, ikke progresjon.
 12. Kjenn egne styrker og svakheter, og kjøp inn tjenester eller ansett noen som kan utfylle deg. Da får du tid til å gjøre det du er best på.
 13. Sett alltid integritet over suksess. Alltid!
 14. Det øyeblikket du slutter å bekymre deg vil ting automatisk falle på plass. Ordtaket om at «det er de bekymringene som aldri kommer som tar livet av deg» er faktisk sant. Bruk mindre tid på å bekymre deg og mer tid på å jobbe, er du redd for å gjøre feil vil du ikke gjøre noenting.
 15. Det er ikke meningen at alt skal skje samtidig.
 16. Uansett hvor stresset, opprørt eller frustrert du er i møter – vis ro og ta ting med fatning.
 17. Kle deg for den jobben du vil ha – også virtuelt. Både hvordan du tar deg ut i virkeligheten og på nett har betydning.
 18. Har de ikke et budsjett har de ikke råd til deg. Hvis de ikke har satt av tid og penger – hvorfor skal da du?
 19. Du kan aldri bli god til alt – og du skal heller ikke prøve å bli god i alt. Gjør i stedet det du kan best, og se også pkt 11, 12 og 20.
 20. Sett ut eller deleger oppgaver som tar opp verdifull tid eller som du ikke har gode nok ferdigheter til å gjøre bra selv.
 21. Gjør forretninger med mennesker du liker å arbeide med. Må du samarbeide med folk du misliker, mistror eller på andre måter har problemer med er det kanskje bedre å gjøre noe annet, men samarbeider du med mennesker du respekterer og liker blir resultatet alltid mye bedre….for begge parter.
 22. Forretningene bør alltid være topp-prioritet, men framfor alt må du sette familien. Dette tror jeg må være det viktigste punktet…..og glem heller ikke dine venner.
 23. Gjør det du elsker å gjøre og pengene vil komme.
 24. Husk å alltid ha med visittkort – du vet aldri hvem du møter. 

01.02.11 at 23:58 2 kommentarer

Dette er noe av det jeg skal jobbe med framover…del 1

Hva gjør man når man har et stort engasjement og «tusen» ideer, men ikke jobb lenger? Prosjektet ble avsluttet som planlagt i slutten av juni – og jeg hadde ingen ny jobb å gå til samtidig som jeg gjerne ville fortsette å arbeide med digital kompetanse og skole. De som har fulgt med meg en stund har nok fått med seg at digital kompetanse er mitt hjertebarn, det er noe som engasjerer meg. Resultatet ble å starte opp for seg selv, og det var kjempeflott å få oppmuntring og støtte fra flere – både dere der ute, fra kompetansemeglingsprosjektet i fylket og de som har blitt mine samarbeidspartnere.

Det har vært spennende å være i en oppstartsfase – ville det være mulig å gjøre et levebrød ut av det, jeg mente bestemt at behovet var tilstede…men likevel? Og var det mulig å få det til her fra ei lita vestlandsbygd? En utfordring er som alltid økonomien – i prosjektet var jeg lønnet slik at skolene i fylket kunne bruke oss uten ekstra kostnad, hvem skulle nå betale for tjenestene? Jeg hadde lyst til å fortsette med (praktisk) formidling og gjerne hands-on….samtidig som jeg ikke hadde tenkt til å flytte for å finne en stilling hvor jeg kunne fortsette arbeidet – tross alt trives jeg godt vestpå og har også en familie å ta hensyn til.

Det er ikke enkelt å opprettholde aktivitet hvis man ikke har noen inntekt, men jeg har fått en fantastisk drahjelp av noen gode samarbeidspartnere – jeg liker å kalle dem det og ikke kunder fordi de tenker i samme retning som meg selv. De ønsker å gi meg et godt utgangspunkt for videre drift, at jeg kan slippe å tenke bare på økonomi mens jeg jobber videre med å få oppdrag ute i det offentlige (primært kan du lese skolene her). Så samtidig med at de kjøper tjenester av meg står jeg fritt til å «selge meg selv» direkte – håpet er at det finnes økonomi på kommunalt/fylkeskommunalt/statlig nivå til at jeg kan være der ute og gjøre de tingene jeg mener er viktige når det gjelder å heve den digitale kompetansen og integrere digitale verktøy.

Mitt utgangspunkt er at digital kompetanse er viktig og at det er noe de unge ha opplæring i – altså helt i tråd med Kunnskapsløftet. Samtidig må det ikke være for komplisert, jeg prøver å finne de gode eksemplene og de riktige verktøyene å jobbe med – jeg er ikke så opptatt av selve teknologien eller at det blir for mye fancy saker…for meg handler det om å bruke rett verktøy til rett tid (slik jeg skrev i blogginnlegget Digital verktøykasse). Jeg er heller ikke tilhenger av å omsette analog praksis til digital praksis, det blir litt feil for meg – det handler om å bruke det der det er hensiktsmessig.

Så svaret på spørsmålene i innledningen er så langt ja – og tenk å få muligheten til å jobbe med det jeg aller helst vil jobbe med, en drømmesituasjon 🙂

Som jeg har nevnt i mange tidligere blogginnlegg er jeg et slikt windows/office-menneske – dette er ting jeg kjenner godt og som jeg har brukt i alle år. En av mine absolutte favoritter slik sett er OneNote – det er et program jeg ikke klarer meg foruten, det er navet i min digitale hverdag. Det er derfor kanskje ikke så overraskende at en av mine samarbeidspartnere framover vil være Microsoft, og her har jeg fått frie tøyler. Noe av det første jeg skal i gang med der er å blogge – jeg kommer til å blogge på Microsoft Utdanning sin blogg fra mandag førstkommende, og planen er å få fire blogginnlegg i uka (et om dagen mandag-torsdag).

De har som nevnt gitt meg frie tøyler, noe som gjør at blogginnleggene dere vil finne der vil ligne de som er på denne bloggen når det gjelder hvordan informasjon formidles og jeg prøver alt selv før jeg skriver om det – akkurat som jeg gjør her. For meg handler det om å beholde min integritet – jeg skriver om ting jeg kan stå for. Det jeg ønsker å formidle den veien vil være hvordan man best mulig kan bruke verktøyet som er tilgjengelig slik at man kan jobbe effektivt og vite om mulighetene man har, både når det gjelder mer tradisjonell bruk av programvaren og å vise dere tilleggsfunksjoner som har kommet og som kommer framover….og hele tiden vil jeg forsøke å ha kompetansemålene i Kunnskapsløftet i bakhodet – hvordan man kan bruke verktøyet for å nå målene, ikke bare generell verktøybruk. Jeg har tro på at skal man få (daglig) bruk av digitale verktøy må det være lav terskel for å komme igang og man må se nytte-effekten. Så jeg er nok mindre opptatt av de store visjoner, jeg er mer opptatt av at noe må skje – og jeg håper jeg kan bidra til dette.

Microsoft har mange gode eksempler på hvordan man bruker digitale verktøy i skoler over hele verden – og i den informasjonsmengden har jeg tenkt til å plukke ut eksempler som jeg synes er bra og som flere burde vite om (og selv for dere som bruker andre verktøy kan det kanskje være noen tips å hente her?). Det er litt slik som en lærer sa til meg forrige dagen; «når jeg prøver å se på hva som finnes der ute blir jeg litt matt fordi jeg vet ikke hvor jeg skal begynne«. Jeg prøver derfor å sortere ut noen ting/tips som jeg tror kan ha verdi for dere i skolen – og så håper jeg at jeg treffer…

Jeg gleder meg veldig til å begynne med dette, for meg er det en kanal for å kunne være med på å øke den digitale kompetansen – gi meg gjerne tips hvis det er noe dere lurer på eller ønsker jeg skal skrive om, uansett hva det er. Jeg har registrert en litt økende etterspørsel etter fagspesifikke ting – hvordan man kan bruke digitale verktøy i spesifikke fag…og selv om jeg nok kanskje tenker mest tverrfaglig kan det være jeg har noen tips. Likevel er det dere som mest vet hvor skoen trykker – og kan jeg hjelpe til med informasjon eller videreformidling gjør jeg gjerne det (i forhold til bruk tenker jeg, jeg er ikke involvert i salg av produkter på noen måte).

Vi holder på med litt idemyldring om dagen og snuser litt på et par andre ting vi kan gjøre i fellesskap også – mer om dette kommer på Microsoftbloggen etterhvert…For meg er det i alle fall mye moro om dagen – det er nok noe i utsagnet at «arbeidet gikk som en lek», slik er det når man får jobbe med det man liker best…

I tillegg til Microsoft har jeg en annen stor samarbeidspartner, kommer tilbake om mer informasjon om det arbeidet om kort tid. Jeg kommer også til å fortsette å skrive på denne bloggen slik dere er vant med – og i disse dager har jeg også opprettet et nytt domene som heter enkelbruk.no. Foreløpig er det ikke noen nettside i drift på dette domenet, men der vil det skje ting framover – jeg skal holde dere orientert selv om domenenavnet gir et lite hint om intensjonen….Jeg diskuterer også et par kursopplegg med noen skoler, men har som nevnt mulighet til å ta flere oppdrag – jeg er ganske fleksibel med tanke på innhold.

Ellers er det i alle fall noen arrangementer jeg vet jeg kommer til å delta på framover – og foreløpig har jeg notert meg at jeg vil være med på returen på Fronters brukerkonferanse på Kielferja i september (da er jeg på retur fra Polentur med 10. klasse), jeg skal ha foredrag selv på ITforum Sogn og Fjordane sin teknologikonferanse i begynnelsen av oktober («Kunnskap krysser grenser» er tema, og jeg skal snakke om hvordan lærere og jeg selv bruker sosiale medier for å holde oss oppdatert og lage PLN), jeg skal trolig ha et foredrag på regional IKT-konferanse i Førde i desember og jeg skal snakke på Ung3.0 i mars i Sandefjord – en konferanse i regi av Buskerud og Vestfold fylkeskommuner. Jeg tenker også jeg kommer til å være på Bett2011, og det er mulig det dukker opp noen andre ting etterhvert også…Spennende er det i alle fall 🙂

12.08.10 at 10:43 2 kommentarer

Entreprenørskap i Finland

Siden jeg skriver enkelte innlegg om entreprenørskap og innovasjon, og også er nystartet som virksomhet selv er det artig når jeg kommer over tiltak for å stimulere til nyskaping. I dag leste jeg en interessant artikkel på readwriteweb: «10 Lessons From Finland’s Summer of Startups», og selv om jeg ikke kjente til dette prosjektet synes jeg det virker interessant. Prinsippet er visst at man oppmuntrer studenter/elever til å starte opp egen virksomhet framfor å ha en sommerjobb og staten støtter med et beløp tilsvarende 750 euro pr måned til hver deltaker i juli og august måned. Ramine Darabiha har startet opp selv og har hatt jobb som coach for de 10 lagene som ble valgt ut i forsøket/prosjektet. Hun sier at det å sitte på andre siden av bordet var en ny opplevelse for henne og at hun har fått noen nye perspektiver på ting som hun vil dele i nevnte artikkel.

Det første er at alle oppstarter er spennende og inspirerende, og mange ønsker å hjelpe til i denne fasen. Det kan være erfarne entreprenører, venner og kollegaer – folk deler seire og støtter når du feiler…og hun sier «La dem gjøre det».

Det andre er at det er lett å miste fokus når du har en (god) ide og store ambisjoner. De fleste har en ide om hva de ønsker å oppnå (hvilken posisjon de vil ha), men vanligvis mangler man en klar visjon på hvordan man skal komme dit. Fordi man mangler denne visjonen blir det gjerne til at man prøver ut mye forskjellig og ser hva som kommer ut av det. Ramine forteller om et lag som sa det slik «Det er akkurat som om vi bygger noe helt tilfeldig, tar et skritt tilbake og sier; det ser ut som vi har bygd en bil».

Ikke tenk – lever. På mange skoler (og i mange fag) virker det som om man trener mye på å lage prosjektplaner, forretningsplaner, økonomiske prognoser og ser på konkurransen. Dette gjør at man gjerne utsetter andre ting….Istedet for å tenke på hva brukerne kanskje vil ha i framtiden så begynn å samle brukere nå og spør dem. Ikke overplanlegg, ha fokus på å lage en prototype, minske utviklingssyklusen slik at du kan komme med oppdateringer og lære underveis.

Ha en klar rollefordeling, ofte blir det slik at rollene er uklare fordi ingen riktig oppfatter seg som forretningsmennesker. Å definere oppgaver og ha en ide om hvem som gjør ulike ting gjør at man kan delegere til rett person.

Bygg et godt lag – det hjelper å ha gode ideer, et godt sosialt nettverk…men det er så mange ting som skal ordnes at du trenger å ha et godt lag. Erfaring hjelper, men husk at du trenger å minske gap i forhold til kommunikasjon, gjennomføringsevne, levere og lære. Vær sikker på at du omgir deg med mennesker som vil utfylle deg og er tilstede også i tøffe tider.

Lær å lytte og lær å feile. Sannsynligvis har ditt produkt mange feil – det er helt normalt. Se bare på hva som skjer ellers (eks Google Wave og antenneproblemene til iPhone4) – men det er ikke dette vi husker selskapene for. Lytt til klager, selv om de kan være både negative og lite konstruktive samtidig som de angriper og kritiserer din baby – men husk at kundene ikke er betalt for å fortelle deg hvordan du skal lage et bedre produkt. Ikke start diskusjoner hvor du forklarer hvorfor de tar feil. Ikke prøv å overbevise deg selv heller om at kundene tar feil og sikkert ikke ville likt tjenesten uansett.

Du må overbevise publikum om å investere tid, kontakter, innhold og penger i din ide – gi en god demonstrasjon…det er ikke sikkert de er eksperter på dette området eller forstår din teknologi så du må gi dem noe de kan forstå.

Ikke forsøk å få finansieringen på plass med en gang. Det henger sammen med overplanleggingspunktet over – man vil gjerne starte med å få økonomi på plass. Alle hører dette er vanskelig og tar tid og at det aldri er for tidlig å starte. Et annet utsagn er at mer penger vil løse alle problemer. Problemet er at uten erfaring eller en prototype vil du ikke få gode betingelser. Lag noe av verdi først!

Gjør hjemmelekser; kjenn området, hvem er dine konkurrenter – registrer deg hos dem og test deres tjenester. Finn ut hvem som er relevante å kjenne – sjekk at navnet/merket du vil bruke ikke er opptatt. Før du treffer folk prøv å finn ut noe om dem og deres dagsorden gjennom f.eks LinkedIn og Facebook. Forbered deg slik at du kan stille de rette spørsmålene, tilby de riktige tingene og filtrere vekk tomprat.

Vær synlig. Hvis du tror at de kommer bare du bygger noe tar du feil – det vil være helt tilfeldige kunder. Vær aktiv i sosiale nettverk, kom med ideer, blogg om progresjon, del din historie. Fortell om din pasjon – og kanskje er de villige til å lytte.

Ramine har noen avslutningstanker; hun sier det at alle med erfaring burde hjelpe de som ønsker å starte opp. Rollen som coach/trener handler om å sette press, spørre og utfordre dem slik at de kan finne sin egen vei – og å hjelpe dem med å gjenkjenne feil og suksess. Gjør man dette vil kanskje færre feile og flere lykkes.

I morgen har jeg tenkt til å fortelle litt om hva jeg skal drive med framover…og kanskje jeg kan trekke noen sammenligninger mellom det jeg driver med og denne artikkelen….

11.08.10 at 18:56 1 kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,288 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry