eLæring

Begrepet eLæring er også kalt nettbasert læring, datastøttet læring, IKT-basert læring – og spenner også fra utvidede hjelpefunksjoner til avanserte multimediaprogrammer, man kan sitte alene

1 112 113 114 115