Posts tagged ‘Feide’

24 førsteklassinger på datalab – refleksjoner fra i dag

I dag har jeg igjen besøkt 1.klassen jeg var hos tidligere denne uka, i dag skulle hele klassen være i datalab samtidig – og jeg lurte litt på hvordan det ville arte seg. Jeg gjør jo en del antakelser når jeg blogger, det er noe annet å se det i virkeligheten – være tilstede i klasserommet.

Oppgavene elevene skulle gjøre var;

 • skru på PC
 • logge seg på (foreløpig har alle felles brukernavn og passord)
 • finne word og åpne programmet
 • caps lock skal være på (skal bare skrive med store bokstaver) og fontstørrelse (størrelse på bokstavene) skal settes til 48
 • skrive eget navn og dato
 • skrive minst 5 ord som begynte på bokstaven U
 • skrive ut
 • lagre i egen mappe
 • avslutte word
 • logge ut

Dermed var det å sette i gang. De fleste husket hvordan man skulle skru på PC (blå knapp på harddisk og sørge for å skru på skjerm), men noen var litt usikre og måtte få litt hjelp. Deretter var det å logge på og da var det først å trykke ctrl+alt+del – dette så stort sett ut til å gå greit. Siden alle har samme brukernavn og passord er det selvfølgelig litt enklere enn når alle har ulikt – og jeg kan se for meg at når disse skal igang med Feidepålogging i løpet av overskuelig framtid har de en utfordring foran seg. Jeg er nå helt klar på at lærere i 1. klasse i alle fall må ha en oversikt med elevenes brukernavn og passord.

Noen fikk problem med å logge seg på og jeg så på hva de gjorde. I et tilfelle var brukernavn skrevet feil, men det klarte de ikke å se selv. En annen hadde brukt store bokstaver i stedet for små og visste ikke hvordan han skulle få endret dette. Det er de små tingene som gjerne er problematiske har jeg funnet ut.

Å finne symbolet for word så ut til at ikke var problematisk, på de fleste PC’ene lå det på skrivebordet og var derfor lett tilgjengelig. Et problem på et par maskiner var at snarveien på skrivebordet faktisk ikke viste til programmet! Vi måtte derfor via startmenyen for å åpne – slike ting må man passe på. På den andre siden er de også nødt til å lære via meny på et eller annet tidspunkt, men jeg tror ikke det tidspunktet er 1. klasse.

Dobbeltklikking for å åpne gikk stort sett greit, noen har ikke den helt inne – men det kommer fort. Alle hadde da fått opp word, og noen nye utfordringer meldte seg. På et par maskiner åpnet word med en annen visning – den viste ikke normal eller utskriftsoppsett så det måtte vi endre. Noen hadde feil størrelse slik at arket ble veldig lite, og jeg måtte derfor endre zoom til å vise hel side. Dette er slike småting som man også må lære dem ellers stopper de helt opp og blir bare sittende og vente. Her ser man også hvem som er mye på PC hjemme – de er en god del raskere enn de som ikke er vant med datamaskin. En av lærerne spurte så etter meg, et problem var oppstått: de skulle stille om fontstørrelse til 48 og fant ikke noe sted de kunne gjøre det. Dette er helt typisk og nok en ferdighet man må kunne – jeg hentet fra menyen vis – verktøylinjer – formatering så var problemet løst….som sagt det er småtingene som gjør at det stopper opp.

Alle skrev navn og dato (noen så på tavla for å skrive dato riktig) – og i gang med å skrive ord. Her er forskjellen egentlig hvor langt de har kommet med lesing og skriving – noen leser rimelig godt og lager mange ord. Lærerne skrev inn ord som begynte på U og viste på skjerm via prosjektor, og noen måtte derfor skrive av – disse skriver gjerne mindre enn de som klarer å bokstavere selv..disse synes nok også at dette er tyngre enn de andre og det føles nok ikke like moro.

Utskrift gikk stort sett greit, den finner de lett fram til. Et problem på 3-4 maskiner var at de faktisk ikke var koblet opp i nettverket og følgelig ikke fikk skrevet ut. Et tips fra meg var derfor å sørge for at lærerne har med en minnepenn slik at de kan skrive ut fra en annen maskin. Disse elevene fikk selvfølgelig også problem med å lagre. Å lagre var kanskje litt verre for noen; her måtte man på fil – lagre som, deretter finne mappe for A-klasse og så egen mappe med sitt navn på før dokumentet skulle lagres. Siden alle hadde skrevet navn og dato først på arket trenger de ikke endre filnavn – den var grei som den var.

Avslutningsvis bruke kryss øverst i høyre hjørne for å avslutte word, og så på startknappen og bruke logg av – dette gikk også rimelig greit.

Etter timen viste jeg en av lærerne hvordan man kunne bruke wordle – i alle fall for de som leser/skriver nokså greit (her er pdf om wordle og pdf om noen flere tips om wordle i skolen). Hun trodde at dette skulle de få til, og at det gjerne ville virke motiverende på disse elevene – at de skal få en forandring fra å bare skrive i word, få lov til å leke litt med det visuelle uttrykket også. En ting jeg er helt sikker på er at de elevene som har tilgang til PC hjemme har et klart fortrinn framfor de som ikke har det 🙂

07.01.10 at 12:44 10 kommentarer

Testet diskusjonsspørsmål ut på tenåringen…en aha-opplevelse!

I dag har jeg vært ute på en barneskole og snakket litt om Feide og en god del om bruk av IKT. Hensikten min med møtet var

 1. å gi en generell, kort og lite teknisk forklaring på hvorfor vi holder på med en Feideimplementering og
 2. gi noen tips til hvordan man kan gi elevene eierskap i forhold til IKT-reglementet

Når det gjelder det første punktet er dette noe som er ganske greit å formidle – og som er greit å forstå; kommunene er pålagt dette, det gir fordeler for både skole og elever – og ikke minst handler dette om sikkerhet. I tillegg snakket jeg litt om rutiner rundt dette – og litt om hvem som har ansvar for hva. For denne målgruppa var det ikke nødvendig  å utdype med mye teknisk informasjon, her er det snakk om å forstå hvorfor og hva de skal bidra med – at de forstår viktigheten i at vi gjør ting som vi gjør og hvorfor det må foregå etter gitte regler.

I forbindelse med skolens ansvar for å gjøre IKT-reglementet kjent for elevene (Feidekrav at man skal ha IKT-reglement som skal gjøres kjent)  hadde jeg med noen noen åpne spørsmål (punkt nr 2) – spørsmål man kan stille i klassen og forhåpentligvis få en diskusjon rundt. Noen eksempler (se forøvrig innleggene IKT-reglement med veiledning og Tips til lærer for flere eksempler);

 • Hva er et reglement og hvorfor har vi et reglement?
 • Hva betyr rettighet og plikt?
 • Hvordan skal vi behandle skolens IKT-utstyr?
 • Hvordan skal vi oppføre oss på Internett?
 • Kan skolen gjøre noe hvis du mobber noen ved bruk av din egen datamaskin på fritida?
 • Kan du legge ut bilder osv av andre på nettet?
 • Kan du bruke bilder, tekst, video osv som du finner på Internett i skolearbeidet ditt?
 • Når er det greit å bruke lynmeldinger (i form av f.eks SMS, Twitter, MSN, AOL osv) til andre og når er det ikke greit?

Jeg tror (i alle fall håper) at denne gjennomgangen var en hjelp for lærerne jeg var på møte med i dag – at forslaget til hvordan man kan formidle videre til elevene kan sette igang en prosess hvor man blir mer bevisst på når, hvor og hvordan man skal bruke IKT både på skole og ellers.

Den store aha-opplevelsen fikk jeg imidlertid etter at jeg kom hjem – og testet ut spørsmålene på tenåringen, en tenåring som bruker mye tid på nett og som har en mor som er veldig opptatt av digital dannelse (noe sier meg derfor at det i mange hjem ikke er noe diskusjon rundt dette temaet, og da må faktisk ungene lære dette på skolen).

Noen spørsmål var greie å besvare; f.eks de første konkrete, men så begynte diskusjonen på bl.a dette med å legge ut bilder av andre….Vi var enige om at det kunne man ikke gjøre uten samtykke, men når hadde man fått samtykke? Var det greit om hennes venner sa at til henne at hun kunne publisere bilder av dem og kunne hun gi andre lov til å legge ut bilder av henne? Nå vet jeg at hun ikke legger opp bilder av andre og ikke gir andre lov – dette har jeg i alle fall fått terpet inn, fortalt at det som havner på nettet kan være veldig vanskelig å få fjernet igjen (ikke helt fanatiker, men mener at man skal tenke nøye gjennom hva man publiserer – stikkord: Legge ut gode digitale spor). Samtidig vet jeg at mange av hennes jevngamle ikke har de samme sperrer for hva som kan, skal, bør og ikke bør publiseres…..Hva med aldersgrensen for når man kan gi samtykke? Hvor mange av dere som leser dette vet hvor gamle elevene må være for å kunne gi samtykke?

Spørsmål rundt dette med bruk av hva man finner på internett – dette med opphavsrett og åndsverk – ja, det er et vanskelig tema…men viktig at skolen er bevisst i forhold til det. Jeg vet i alle fall at her synder vi nok mye (i alle fall de fleste av oss). Det går også motsatt vei – hva med det som eleven lager og lagrer på skolen sine maskiner? Hvordan skal man forholde seg til det (vet det var et par lærere som fikk noe å tenke på i dag i alle fall)?

Spørsmålet rundt hva man burde f.eks bruke SMS til førte også til en liten diskusjon. For meg var det helt opplagt at for greie, konkrete meldinger som ikke kunne misforstås var slik kommunikasjon helt ypperlig, men for enkelte andre ting (typisk ironi) kunne det være vanskelig for mottaker å forstå dette – tenåringen forstod det når jeg sa det, men det var tydelig at dette ikke hadde vært i tankene hennes tidligere. På møtet jeg var på i dag brukte jeg følgende eksempel; bakgrunnen var en meningsutveksling på Twitter hvor det var snakk om bruk av IKT i skolen og jeg skrev i en melding som kommentar til en annen: «Sørg for å få på plass nettverk og at alle får en PC så er problemet løst».

Takk og pris skrev jeg også (ironi) bak utsagnet slik at ingen skulle misforstå meg – men dere ser poenget, det er ikke alltid så lett å avgjøre om det er ironi eller ikke….Kommunikasjon er vanskelig, vi tolker informasjonen etter egne preferanser (og da kan grunnlaget for en konflikt være lagt med en gang) – og når vi ikke kan forholde oss til kroppspråk og mimikk blir det enda vanskeligere å vite om det er en spøk, alvor, ironi osv…med mindre det er saklig, entydig faktainformasjon da.

Opplevelsen burde ikke vært overraskende for meg, dette framkom jo også i ITU Monitor 2009 – at dette med refleksjon rundt etiske/sosiale spørsmål var av de tingene man hadde mindre riktige svar på enn mange andre spørsmål. Etter aha-opplevelsen i dag er jeg styrket i troen på at ungdommen faktisk må ha en gjennomgang i forhold til slike spørsmålstillinger – og jeg vet at på møtene jeg skal ha framover ute på skolene skal dette understrekes kraftig!

Forøvrig har jeg en liten refleksjon til etter dagens hendelser; jeg ser helt klart at nettverk og hver sin PC er avgjørende for at vi skal få til dette digitale løftet i skolen. Enhver må ha et eierforhold til verktøyet og det må inn i den enkeltes daglige arbeidsrutine. Ser man seg rundt på arbeidsplasser ellers har jo den enkelte ansatte det verktøyet man trenger for å utføre sine oppgaver – og her henger skolen langt etter. For elevene er det selvfølgelig også viktig at de har tilgang til datamaskiner og at de fungerer tilfredstillende. Når dette er sagt holder jeg fortsatt fast ved at det er ironi å si at bare man har nettverk og alle har pc er problemet løst….men man har i alle fall fått på plass noe av det mest grunnleggende for å komme videre i arbeidet med digital kompetanse.

31.08.09 at 22:25 2 kommentarer

IKT-reglement (skole) med veiledning (på tilnærmet nynorsk)

Med utgangspunkt i de gode forslag jeg har fått fra både den ene og den andre (ikke minst Uninett og arbeidet som Trondheim kommune har lagt ned – i tillegg til det «mine» skoler har bidratt med) har jeg nå lagt nesten siste hånd på verket på et IKT-reglement (på tilnærmet nynorsk – språkvask nødvendig, ser det er noen skrivefeil utover språket som skal rettes også) som jeg sender ut til «mine» skoler. Det er for omfattende å legge opp hele her på bloggen, men for de som er interessert kan det lastes ned på denne lenka (worddokument som er redigerbart)

Eksempel fra dokumentet – veiledningsdelen er det som står i parantes:

 • Elever kan ikkje installere eigen programvare på kommunen sitt IKT-utstyr. (Skulen skal vedlikehalde sine datamaskiner, og om elevane installerer anna programvare kan dette gjere at utstyret ikkje fungerar som planlagt).

Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet meg 🙂

30.08.09 at 23:02 3 kommentarer

Oppfølging; avtale om IKT i skolen – tips til læreren

Jeg har i dag fått noen gode tips fra Uninett ABC (tusen takk til Snorre og Rolf), og følger derfor opp innlegget Forslag til avtale mellom elev og skole om bruk av IKT med forslag til hvordan lærer kan gå gjennom rettigheter og plikter med sine elever (grunnen til at dette står på nynorsk er at det er målformen jeg bruker på jobb). I løpet av overskuelig framtid regner jeg med at Uninett legger ut veiledninger som dette på sine hjemmesider (men siden jeg skal igang nå har jeg omarbeidet dem selv til mitt bruk). I tillegg til dette bør det være en ordliste som forklarer begrep som IKT, MSN, SMS osv. Se også kommentaren min i neste avsnitt med hva som ligger av tilgjengelige ressurser i LMS.
Oppdatert 30.08.09: Ny bloggpost; IKT-reglement med veiledning

Å NYTTE IKT PÅ SKULEN – TIPS TIL LÆRAR
I staden for å gå gjennom reglementet (som og vert sendt til elevar og føresette for underskrift/samtykkje) punkt for punkt bør ein stimulere til refleksjon rundt rettar og plikter. Dette føreset at du som lærar og har lese gjennom og forstått innhaldet i avtalen. Avtalen finn du ………(min kommentar; vi lagrer alle dokumenter som omhandler Feide osv i et eget klasserom i LMS som alle lærere har tilgang til. På denne måten kan hver enkelt lærer skrive ut nødvendig antall eksemplarer, finne ferdiglagede forslag til presentasjoner osv – uten at vi behøver å trykke opp mange unødvendige eksemplarer. Klasserommet inneholder også aktuelle lenker til lovsamling, nettvett, opphavsrett osv).

Det er viktig å veilede i diskusjonen slik at svara vert mest mogeleg lik dei svara du finn i teksten under. Ver merksam på at ord som «rett» og «plikt» og må forklarast og drøftast med elevane.

Når klassen har formulert sine svar bør ein lage ein plakat slik at retningslinene alle er einige om vert hengt opp godt synleg i klasserommet.

Eleven sine rettar:

 • Å få informasjon om skulen sitt IKT-reglement
  Kvar skule har ansvar for at elevane er kjent med IKT-reglement. Sjølv om eleven har fylt 14 år og har plikt til å sjølv setje seg inn i reglementet har skulen fortsatt ansvar for å informere om regelverket. Aktuelle spørsmål; kva er eit IKT-reglement og kvifor har vi eit slikt reglement? Korleis vert du og dine føresette informert om reglementet?
 • Å nytte skulens datautstyr til alle formar for skulearbeid
 • Å bli undervist i korleis ein nyttar IKT 
  Disse to punkta høyrer saman, skulen skal gje elevane digital kompetanse. Dette er ein kompetanse som er likestilt med lesing, skriving, rekning og kunne uttrykke seg muntleg (Kunnskapsløftet). Digital kompetanse: basiskunnskap, problemløysing med IKT, kommunikasjon/nytte fleire kjelder, refleksjon sosiale/etiske spørsmål
 • Å ha IKT-utstyr som virkar
 • Å ha tilgjenge til IKT-utstyr
  Disse to punkta høyrer saman. For å gje elevane digital kompetanse er det ein føresetnad at IKT-utstyret fungerar og at eleven har tilgjenge. Elevane på eit klassetrinn skal ha lik tilgang til datamaskiner. Merk; tilgjenge er etter avtale med skule/SFO – sjå under pliktar
 • At ting som eleven lagrar på datamaskina vert teken vare på
  At innhald ikkje vert sletta utan førehandsvarsel, sørgje at andre ikkje får tilgjenge og at innhald ikkje vert spreia utan samtykkje.
 • At ein kan få med seg heim det ein har lagra på datamaskina
  Eleven har opphavrett på det eleven sjølv har laga og kan ta det med seg heim om dei sjølv sørgjer for å ta med seg/overføre innhaldet. Mapper på datamaskina vert sletta om sommaren og eleven må difor sørgje for utskrift eller sende til seg sjølv på epost før ferien om dei vil spare på innhaldet

Eleven sine pliktar – diskusjon rundt spørsmålstilling: (lærar styrar diskusjon inn i «rett» spor, men klassen vert einige om formuleringane)

 • Korleis skal vi handsame IKT-utstyret på skulen?
  Det er sjølvsagt at ein skal handsama utstyret fint, ikkje flytte på kablar og ledningar o.l.Vert utstyret øydelagt kan elevar/føresette ha erstatningsansvar og/eller brukar kan bli utestengd for ei periode («erstatningsansvar» bør forklarast). Ein skal ikkje laste ned og installere andre program. Evt ein diskusjon rundt dette med virus og sikkerheit.
 • Når kan vi nytte skulen sitt IKT-utstyr?
  Dette skal skje etter avtale med skule/SFO.
 • Kva kan vi nytte skulen sitt IKT-utstyr til?
  Du kan nytte skulen sitt IKT-utstyr til skulearbeid om det ikkje er avtala at ein kan nytte utstyret til t.d chat, sjekke og sende epost, spele spel – er du i tvil skal du spørre læraren. Du skal lagre arbeidet i di eiga mappe. På dei årstrinna det er aktuelt: elevane skal ikkje laste ned og installere andre program, dei skal ta omsyn til opphavsrett, dei skal ikkje søkje etter krenkande innhald (pornografisk, blasfemisk, rasistisk, nazistisk) og heller ikkje bokmerke slike nettstader
 • Kven skal kunne nytte ditt brukarnamn og passord?
  Det er berre eleven sjølv som kan nytte eige brukarnamn og passord. Eleven må ikkje låne bort eller fortelje kva brukarnamn og passord er. Om eleven har gløymt brukarnamn (standardalgoritme for brukarnamn 3+3+2) og/eller passord skal eleven seie frå til læraren. Når du avsluttar skal du logge heilt ut, og går du frå maskina i ei arbeidsøkt skal du låse maskina (trykk windowstast + L) slik at andre ikkje kan nytte din pålogging.
 • Kva er verst; å mobbe nokon andre i verkelegheita eller på Internett?
  Vi vil ikkje ha mobbing på nokon måte på skulen, men det kan vere ekstra ille å bli digitalt mobba – og dette er eit aukande problem. Når ein elev vert mobba gjennom SMS, MSN, chat og liknande veit ein ikkje alltid kven som mobbar. Ein skal oppføre seg på høveleg vis og når ein er på Internett (nettvett og nettikette). Evt ein diskusjon rundt tema; veit du kven du snakkar med på chat, MSN o.l.?
 • Kva skal du gjere om du finn feil?
  Elevane skal seie frå til lærar (evt administrasjon/IKT-ansvarleg)

Oppdatert 2/9-09: man kan selvfølgelig benytte LMS til en slik gjennomgang – lag f.eks en «prøve» med spørsmålstillingene slik at alle får anledning til å uttale seg…denne kan jo være anonym hvis det er noe poeng. Eller lag en spørreundersøkelse i LMS for å få fram hva man synes er mest viktig og minst viktig – f.eks hva synes du er den viktigste bruken av IKT i skolesammenheng?

28.08.09 at 19:28 6 kommentarer

Forslag til avtale mellom elev og skole om bruk av IKT

I dag et forslag til avtale mellom elev og skole om bruk av IKT; både det å bruke skolens utstyr og programvare. Tar gjerne kommentarer…..
Oppdatert 28.08.09; oppfølging til dette innlegget – tips til lærer hvordan man skal gå gjennom avtalen med elevene finner du på denne lenka
Oppdatert 30.08.09; ny bloggpost: IKT-reglement med veiledning

Å NYTTE IKT PÅ SKULEN

Skulen har teke i bruk IKT i samband med undervisninga. IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Skulen ønskjer med denne avtalen å leggje tilrette for at du på best mogeleg måte kan gjere deg nytte av denne teknologien i skulearbeidet og i skulekvardagen.

Ein viktig føresetnad er at vi i skuletida fokuserer på skulebruk og ikkje privat bruk. Skulen er knytta til eit nettverk og innfører FEIDE (Felles elektronisk identitetshandtering) – og dette gjer at vi har reglar for korleis vi kan og ikkje kan nytte teknologien.

DINE RETTAR:
Du kan nytte skulens datautstyr til alle formar for skulearbeid
• Søkje på Internett etter stoff til skuleoppgåver
• Hente (laste ned) bilete og tekst frå Internett for å lage ditt eige svar på ei skuleoppgåve om du ikkje bryt reglar for opphavsrett (copyright)
• Jobbe med skulearbeid i alle program som er installert på maskinene. Dei programma vi nyttar på skulen er …………….
• Skrive ut eige skulearbeid
• Nytta læreprogramma som er installerte på datamaskina og tenester som kommunen har kjøpt som ligg på Internett. I tillegg kan du nytte andre gratis digitale læringsressurser som læraren syner deg.

Etter avtale med lærar kan du:
• Chatte
• Sende og sjekke mail (e-post).
• Nytte hovudtelefonar
• Lasta ned lovlege filer til skulebruk

DETTE HAR DU IKKJE LOV TIL :
• Å dele brukarnamn og passordet ditt med andre, dette er personleg og sjølv om nokon har gløymt sitt skal du ikkje låne vekk ditt eige.
• Å søkje etter ulovleg eller krenkande materiale. Krenkande materiale kan vere pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter. Du skal heller ikkje setje bokmerke på slike sider i nettlesaren eller leggje dei som lenkje i læringsplattforma
• Å lagre lydfiler, videofiler eller program på nettverket eller på skulen sine pc’ar – om dette ikkje er avtalt på førehand med lærar/IKT-ansvarleg i samband med lagring i læringsplattforma når det gjeld skulearbeid.
• Å drive med spel og anna aktivitet som ikkje er skulearbeid. Er du i tvil skal du høyra med læraren din.
• Å flytte på pluggar og tilkoplingar eller gjera andre inngrep på utstyret.
• Å installere program på datamaskina
• Å endre instillingane på datamaskina

DINE PLIKTAR:
• Når du er ferdig med arbeidsøkta skal du logge deg heilt ut
• Skal du gå frå maskina medan du arbeider, trykker du alltid ”windows+L” for å låsa maskina slik at andre ikkje har tilgjenge
• Har du gløymt passordet ditt seier du frå til lærar, som hjelper deg med å få nytt passord
• Meld frå til administrasjon, lærarar eller ikt-ansvarleg når du finn feil.
• Bruk utstyret med varsemd
• All lagring av skulearbeid skal skje i privatmappa di. Innhald som vert lagra på PC’en kan verte sletta utan førehandsvarsel.
• Alle privatmapper vert sletta om sommaren. Hugs difor å ta ut det du måtte ynskja å ta vare på frå året som gjekk (t.d utskrift eller send til deg sjølv via mail)
• Å vise høveleg framferd på Internett og i samband med elektronisk kommunikasjon – vis Nettvet og Nettikette.

Skulen har programvare som gjer at læararane kan fjernhjelpa elever og sjå korleis dei arbeider – dette kan dei gjere uten at eleven sjølv er klar over det.

BROT PÅ REGLANE:
Brot på desse reglane eller hærverk på utstyr vert å sjå på som brot på ordensreglane. Alvorlege eller gjentekne brot vil medføra brev heim til føresette og vil få innverknad på ordenskarakteren til dei som går på ungdomssteget.

I tillegg kan det medføra sanksjonar som:
• Sperring av ditt brukarnamn i ein varsla periode. Dette gjer at ein og vert stengt ute frå skulens datanett, Internett og andre digitale tenester ein har tilgjenge på gjennom Feide
• Tap av retten til å nytta skulen sitt IKT-utstyr i ein varsla periode.

Reglane gjeld så lenge underteikna er elev ved grunnskulen i kommune eller til ein ny avtale erstattar denne.

Eg har lest og forstått reglane, og pliktar å innrette meg etter desse. Eg har også forstått at regelbrot vil medføra sanskjonar som kan få innverknad på tilgang til bruk av ikt i undervisninga og på ordenskarakter.
Dato og signatur for elev og føresett:

27.08.09 at 17:50 3 kommentarer

IKT-reglement, ikke helt rett fram….

I dag skriver jeg på IKT-reglement – i første omgang mest rettet mot datavask og datakvalitet på bakgrunn av Feideimplementering, og jeg ser at spørsmålene rundt dette (de som jeg får) ofte gjelder det konkrete og  praktiske. Nå er jo Feide kun et rammeverk, et system, for sikker pålogging – så implementeringen i seg selv gjør forsåvidt ikke at man må lage nye rutiner, det  burde ha ligget rutiner for databehandling på plass uansett. Noen skoler har disse rutinene nedskrevet, mens andre ikke har. Uansett er det godt at alle nå får dette på plass.

Enkelte ting er ganske opplagte i rutinebeskrivelsen; at alle gjør ting på samme måte, at man vet hvem som skal oppdatere, hvordan det skal gis beskjed om endringer, hvor lang tid det skal ta til endring trer i kraft, sletting osv. Og – selvfølgelig – at man forstår viktigheten av at man gjør ting som beskrevet og i riktig rekkefølge (hvis siste oppdatering er den som er den gyldige er det i alle fall viktig med rekkefølgen man gjør ting i – et eksempel: hvis man registrerer et nytt ansettelsesforhold på en lærer og deretter sletter det gamle blir resultatet at lærer blir slettet – det er da siste oppdatering som er gyldig….)

Men – det er ikke så rett fram som man kanskje skulle tro, en ting er å skrive ned rutiner – en helt annen ting er å få disse integrert i eksisterende rutiner og at de blir en naturlig del av hverdagen. Alternativet er vel at de blir stående og støve ned i ei mappe på et eller annet kontor, og da er jo mye av poenget borte. (Det er vel litt samme som internkontrollrutinene i en god del bedrifter, det ser flott ut der det står i mappa – men brukes det ikke i praksis er det helt bortkastet). Forhåpentligvis vil rutinene bli brukt – det som teller for er at dersom man ikke har god datakvalitet så vil det gjerne medføre at enkelte ikke får tilgangene sine, og da regner jeg med at de raskt gir beskjed – og effekten blir en høyere kvalitet på dataene enn det er i dag.  Det er klart det blir forskjell hvis man er avhengig av at det er korrekt hver dag og at feil får konsekvenser, enn at man legger inn et par ganger i året og at feil ikke medfører komplikasjoner for daglig drift – man venter gjerne til det oppstår et problem før man gjør noe med det.

I dag har jeg fått en tilbakemelding som gjelder oppdatering av data («vask») mot opplysningene hos Folkeregisteret. Problemet var at de i dag har registrert mor og far på hver sin adresse hvis de har flyttet fra hverandre, men hvis mor har fått ny samboer som er registrert med hennes adresse – ja, da forsvinner far helt i oppdateringen (vask mot Folkeregisteret)…og slik kan det jo ikke være. Det kan virke som om far må registreres som familie 2, men spørsmålet er fortsatt om dette hjelper – her får vi tro det er andre som har hatt samme problemstilling, og som har løst den også! (PS: se kommentar under)  Andre spørsmål er greiere – hvilke felt skal vi registrere noe i og hva slags data skal stå der.

Ellers ser jeg at spørsmål om IKT-reglement er skremmende likt diskusjonen med bruk av IKT i skolen – nemlig begrensninger og sanksjoner. Noen ønsker å stenge elever ute av nettet hvis de ikke oppfører seg slik de skal – problemet er at de nå også kan miste tilgang til f.eks læringsressurser, så dette er kanskje ikke den beste løsningen? Single sign-on har sine fordeler, men det har klart sine ulemper også. Andre ønsker å utvide sanksjonsmulighetene – de ønsker at foresatte skal betale for f.eks recovery på datamaskiner hvis det er noen elever som laster ned rusk og rask eller finner på annet tullball….tja, hva skal man si…..Jeg skjønner at dette er/kan være en aktuell problemstilling – og det er ingen enkle løsninger og fasitsvar ( i tillegg har vi jo et lovverk vi skal forholde oss til). Tidligere har jeg slått et slag for at uakseptabel oppførsel skal gå utover orden/oppførsel, men hva barne- og mellomtrinn? Hvilke sanksjoner skal vi ha her? Og som en lærer sa til meg i dag – vi har de som blåser i karakterene også, så nedsatt karakter for disse betyr sannsynligvis ingenting.

Jeg har dessverre ingen fasitsvar – men jeg holder fast ved at det jeg har sagt mange ganger før:

Det viktigste nå mener jeg er å lære barn/unge at man tenker gjennom hva man gjør, eller sunt bondevett om du vil – og som jeg har nevnt tidligere; lær dem digital dannelse, lær dem å legge ut gode digitale spor, nettikette og nettvett generelt, å være proaktiv må være bedre enn reaktiv!

Og ja – jeg vet – det er ikke så enkelt som det høres ut som… Se også tidligere blogginnlegg om skoleadm.system, Feide mm.

Oppdatert 01.09.09: I forbindelse med Feideimplementering har jeg skrevet noe om IKT-reglement, bl.a dette som også gir tips til lærer for gjennomgang av IKT-reglement med sine elever.

PS: eksempel på rutine for problemløsning – gammel, men (synes jeg) like morsom….

10.06.09 at 12:17 3 kommentarer

Wordle er ganske morsomt – dette var dagens program for meg

Slik kan dagen min i dag sammenfattes – tok rett og slett dagens agenda og limte inn i wordle, og fikk resultatet du ser under. Det viste seg at det ble omtrent slik dagen ble i realitet også, det eneste jeg umiddelbart ser er at kanskje diskusjon skulle vært større 🙂datavask1

30.04.09 at 00:22 4 kommentarer

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry