Posts tagged ‘Endringsledelse’

Dårlige IKT-ferdigheter (ICIL-studie)

Jeg leser på forskning.no at ICIL-studien fra 2013 viser at norske ungdommer har dårlige IKT-ferdigheter. Studien har rangert elever på en skala fra 1 til 4, og i artikkelen står det at i underkant av en tredel av de norske elevene vurderes å ha høy dyktighet og presterer på de to øverste ferdighetsnivåene. Samtidig viser resultatene at hver fjerde av de norske elevene presterer på det laveste ferdighetsnivået (nivå 1) eller under dette. Disse elevene behersker kun elementære ferdigheter innen bruk av IKT. Det står også: De norske elevenes IKT-bruk ligger under det internasjonale gjennomsnittet i alle fag, bortsett fra i norsk. Hvis en tar utgangspunkt i hyppig IKT-bruk, er forskjellen mellom det norske og internasjonale snittet størst i matematikk og naturfag.

Studien ble foretatt i 2013, så jeg håper jo at det har blitt noe bedre når vi snart skriver 2016 – men jeg er ikke overbevist.

Hva er det som må til for å få opp bruken? Nå har vi gjort ting i så mange år som tydeligvis ikke virker at det må skje en endring i måten vi tilnærmer oss dette på. Noen må våkne – og det bør skje snart. Det bør være et varsel at vi ligger under det internasjonale gjennomsnittet – med tanke på at dette handler om elevenes framtid.

Jeg har i alle fall ikke gitt opp, og ser noen lyspunkter – men ser også at mange også begynner å bli frustrerte over at endringer skjer for sent, og at de begynner å bli slitne av å være ildsjeler. Men man får leve i håpet og håpe det er noe i at «det er i motbakke det går oppover».

15.12.15 at 09:29 Legg igjen en kommentar

IKT-ansvarlig?

what do you want For en tid tilbake møtte jeg en gruppe IKT-ansvarlige fra ulike skoler i en kommune. Det som slo meg var at de først og fremst var opptatt av det tekniske, ikke det pedagogiske – selv om alle også hadde undervisning. Dette fikk meg til å tenke; hva slags rolle tenker de som blir utpekt som IKT-ansvarlige at de har?

Jeg har snakket med flere rundt om i kommune-Norge og har fått noen gode innspill. Noen kaller dem ikke IKT-ansvarlige – det er IT-sjefen som er IKT-ansvarlig, og det ansvaret kan de ikke ta. På skolen er det rektor som er ansvarlig, så hva man kaller funksjonen er vesentlig – også for hva de oppfatter er arbeidsoppgavene. De kalles derfor oftere IKT-pedagoger – og hvor det er pedagogisk bruk av IKT som er rollen, ikke det å være «ikt-vaktmester».

Noen steder har de ansatt det de kaller IKT-servicepersonell i stedet for. Disse skal håndtere oppdateringer og restarting av utstyr, hjelpe til med å resette passord, fjerne krøllet papir i printeren, sørge for at lyspære i prosjektor blir skiftet, ha et utvalg kabler tilgjengelig osv. Tanken med disse er at det tekniske ikke skal være utfordringen for lærerne, lærerne skal jobbe med pedagogikk – og servicepersonellet sørger for at teknikken virker. Noen steder bruker de også lærlinger til slikt arbeid – da blir det dobbel nytte tenker jeg; lærlingene får praksisplass og nok av utfordringer mens lærerne får god støtte og hjelp gjennom at noen andre tar ansvar for at teknologien virker.

Jeg tror det er en veldig god ide å skille rollene på denne måten hvis man skal få effekt ut av teknologisatsingen. I tillegg kreves det selvfølgelig både god infrastruktur, systemarkitektur og at man har utstyr som er egnet – alt basert på hvordan man ønsker skolen skal være og fungere (hva er hensikten med teknologisatsingen).

Dessverre er det ofte slik at de som er IKT-ansvarlige også er de som blir sendt ut på kurs, konferanser og lignende når temaet er pedagogisk IKT-bruk. Det er ikke her de skal være hvis det er teknikken som skal være arbeidsoppgavene – da må man sende IKT-pedagogene i stedet for.

Jeg synes bildet som er hentet fra denne bloggen kanskje kan være beskrivende for de ulike synene man har på teknologi.

19.10.15 at 10:10 Legg igjen en kommentar

Hva denne uka har inneholdt så langt…

OddabesøkDenne uka har jeg også startet med å være på reise, først til Odda og deretter til Kristiansand. Til sammen betyr det at jeg har tilbragt omtrent 20 timer i bil – for det ble bil hele denne turen denne gangen.

Vi var flere som valfartet til Odda denne uka; også Erik og Ingebjørg fra IKT-senteret kom dit slik at vi – sammen med Lage – kunne jobbe videre med IKTplan for vgo. Lage har skrevet noe om dette på sin blogg som kultursjef i kommunen.  Der finner du også en kort video fra vårt besøk på Odda ungdomsskole – for vi kunne ikke besøke Odda uten å ta en tur innom der.  Det foregår alltid spennende ting hos Sven Olaf og co – og denne gangen snakket vi også litt om satsingen som realfagskommune, og om satsingen på Google for Education.

Jeg traff også flere gamle bekjente fra ulike konferanser og seminarer, og også et knippe lokalpolitikere i debattmøte om digitalisering, fiberutbygging og kultur. De har nemlig sparket i gang en rekke møter nå før valget hvor politikerne blir utfordret på ulike tema – forrige møte handlet for eksempel om skole. Møtene blir i tillegg streamet slik at også de som er tilstede har anledning til å følge med. Bra tiltak!

lindebøskauenTuren gikk så videre til Kristiansand for min del, og der startet jeg med et foreldremøte hvor temaet var digital dømmekraft og det å være tilstede på nett. Dagen etter var det elever og lærere som stod for tur. Med elevene mest om det å være tilstede på nett, og med lærerne om hvordan man skal implementere digitale ferdigheter, hva digital kompetanse egentlig betyr og hvorfor det er viktig – og en del om det å lage oppgaver. En flott dag på Lindbøskauen skole  og med engasjerte lærere og elever – og med et fantastisk vær i tillegg.  Jeg liker godt slagordet til skolen; Stø kurs i trygt farvann – både rent bokstavelig og i overført betydning.

Etter endt dag gikk turen hjemover igjen, og det ble mørkt før jeg startet på fjellovergangen fra Hemsedal til Sogn. Det er ikke hver gang jeg opplever nordlys, men i går natt åpenbarte det seg underveis et flott skue – et skikkelig grønt bånd som lyste opp deler av veien min hjem. Men nå er det oppgavesnekring for TV2 Skole som står på timeplanen før jeg reiser mot Askøy i midten av neste uke.

 

10.09.15 at 16:33 Legg igjen en kommentar

Litt info fra pågående arbeid, og et par tips

Nok en uke er over og jeg arbeider meg i retning av neste. Den siste måneden har det blitt reising hver uke – og med mange ulike typer oppdrag.

Denne uka startet med filmproduksjon, deretter Fredrikstad og Lørenskog før jeg satte kursen hjemover. Nå blir det straks avgårde igjen – neste uke starter i Odda, for så å bevege seg til Kristiansand. Jeg håper i alle fall jeg slipper massivt regnvær av typen jeg har opplevd denne uken.

Det var et svært hyggelig besøk i Fredrikstad med kickoff for lærerne,  og vi har satt i gang en prosess med blant annet implementering av IKTplan. Dette er hva jeg kaller en «lightimplementering» – hvor vi gjør tilgjengelig en presentasjon annenhver uke – og hvor spørsmål delvis er egenrefleksjon og delvis plenumsdiskusjon. Vi har startet med søk, og jeg skrev en kort intro på epost for å forklare hva dette handler om;

Da er vi i gang med å tenke framover, og noe av det vi skal i gang med er å arbeide med de digitale ferdighetene. Vi har valgt å starte med søk, fordi de å ha gode søkeferdigheter er viktig.

Vedlagt finner du en presentasjon som handler om søk. Jeg vil at du skal se gjennom presentasjonen og tenke gjennom egenrefleksjonsspørsmålene. Disse spørsmålene er ikke tenkt at du skal svare på i plenum, de handler om at du kan bli mer bevisst din egen praksis. Spørsmålene som er merket plenum derimot, de ønsker jeg at dere sammen diskuterer – helst på fellestid slik at alle får samme forståelse, men i alle fall i teamene.

Tenk også på hvordan du kan lage aktiviteter som gjør at elevene må søke informasjon på Internett. De trenger trening i å finne gode søkeord og å være kritiske til det de finner. Kanskje du i løpet av denne uka eller neste kan lage en faglig aktivitet som fordrer at elevene må søke etter informasjon på Internett? I disse valgtider kunne dere f.eks. ha valgt å søke etter informasjon om hvilke saker som er viktige valgkampsaker lokalt og sette opp en oversikt over hvordan ulike partier stiller seg i disse sakene. Da vil dere i alle fall finne aktuelle kompetansemål i norsk og samfunnsfag. Noen saker kan kanskje kobles mot naturfag, f.eks. vern av områder, forsøpling eller forurensing. Etiske spørsmål kan kobles mot KRLE. Dere kan kanskje hente noen tips her: https://evabra.wordpress.com/2015/08/20/valget-2015-forslag-til-oppgaver/

Bruk gjerne før/ettertestene på søkemålene for å se hva elevene kan – og ikke kan. Hvis dere laster ned presentasjonene (pptx-variantene) vil dere i notatfeltet i presentasjonen finne informasjon om hva som bør være svar eller hva man bør tenke over i forhold til spørsmål/utsagn.

Et par andre anbefalinger for dere;

Målet er å holde temaet «varmt» over litt lengre tid, og samtidig gi noen tips til heving av egenkompetanse i den retningen vi skal jobbe – for vi har mange planer som skal settes ut i livet. Små drypp kan vel best beskrive det jeg tenker her, i tillegg til noen samlinger og oppfølginger med blant annet videomøter framover. Selve presentasjonene ligger i fanen Implementering og kompetanseheving øverst på denne nettsiden. Det vittige er også at akkurat når jeg hadde sendt denne ut fikk jeg en henvendelse fra en annen kommune som lurte på om jeg hadde noen tips for tilsvarende arbeid der. De fikk derfor også samme epost, og likte godt å jobbe slik. Er det flere som ønsker å stå på mailinglista for å motta disse epostene er det bare å gi meg beskjed.

Fordi jeg skal følge opp framover også med nettmøter har jeg et tips for dette. Ofte er problemet ute i skolene at de enten ikke har samme programvare som meg, at de må registrere seg og laste ned før vi kommer i gang osv. En tjeneste som raskt gir oss videokonferanse, der hvor vi i hovedsak bare skal se hverandre og diskutere muntlig er appear.in. Enkelt og greit, ingen registrering, ingen nedlasting – bare opprett et rom og gi lenka til de som skal delta. Inntil 8 kan være med uten at det koster noe.

Et annet tips fra denne uka var artikkelen i Aftenposten om hvordan en fisketur kan brukes for å lære elevene om politikk. Utgangspunktet er noen venner som reiser på fisketur og hvordan de skal fordele fisken fordi det er ulik innsats fra de enkelte. I artikkelen har de beskrevet hvordan de ulike partiene ville løst spørsmålet. Det var helt tilfeldig at jeg fant denne når jeg søkte rundt etter bakgrunnsstoff for å lage oppgaver knyttet til valget – og jeg synes den på en ny måte kan forklare forskjellene mellom de politiske partiene.

04.09.15 at 23:49 Legg igjen en kommentar

Hva skaper en god skole?

Debatten om skolen ser ikke ut til å ha noen ende, og hva skal man egentlig tro på av alle uttalelser og ytringer som kommer? Det er ikke lett å avgjøre. Noen artikler syntes imidlertid jeg var spennende å ta en titt på;

 • Gemini har flere interessante artikler om forskningsfunn. Her ser jeg gledelig at den om utforskende matematikk er tatt med, og jeg leste om dette prosjektet for ganske lenge siden og syntes da at dette virket fornuftig. Jeg har brukt eksempler herifra i enkelte foredrag ute for å vise hvordan man kan jobbe med aktiv problemløsning. Andre artikler er «lærere som samarbeider gir bedre skoler» og «god ledelse gir bedre lærere». Ekteparet Mosers uttalelse om at man må ha inn spesielle folk i skolen, f.eks. professorer, for å motivere barna synes jeg også har noe for seg. I alle fall må elevene oppleve mennesker som pasjon og engasjement for sitt fagområde.
 • Utdanningsforskning er det også flere spennende artikler.
 • Forskning.no har også en serie gående om skole og skoleforskning, blant annet om at vi må få mer kreativitet og nysgjerrighet inn i skolen

I tillegg er det selvfølgelig et utall utenlandske sider som handler om skoleforskning, og i Norge er det mange engasjerte lærere som både tvitrer og blogger gode tanker om skole og skoleutvikling.

Jeg finner slike sider adskillig mer oppløftende å lese enn politikernes uttalelser og raske løsninger på utfordringene skolen står overfor.

Når man leser mange artikler om skoleforskning er det ikke til å komme forbi at veldig mange peker i samme retning, og det som forundrer meg mest er hvor vanskelig det da er å få til endringer. Hvis vi mener noe er bra, forskningen understøtter det – hvorfor fortsetter man da i samme spor?

27.08.15 at 21:25 Legg igjen en kommentar

Hva jeg driver med om dagen – kort overblikk

Det har vært en travel oppstart, og jeg farter omkring som en sprettball rundt omkring i landet. Noe av det første jeg var ute på reise med var voksenopplæringen. Det er fylkesmennene som har ansvar for dette området, og jeg har vært ute med foredrag om digital kompetanse for lærerne på voksenopplæringene. Jeg har 3 fylker til litt senere i høst, men har hatt en tur til Sandnessjøen (Nordland) og Norefjell (Buskerud) i august. I fjor hadde jeg ganske mange av dem – og med de tre som kommer nå i høst har jeg faktisk dekket 16 fylker. Det er en veldig hyggelig gruppe, og mange har spurt om når jeg kommer tilbake – så kanskje det blir en runde til? (liten oppdatering; etter å ha telt opp på nytt i hodet har jeg faktisk 17 fylker – så Telemark og Finnmark er de eneste jeg da ikke har vært hos)

Noen kommuner har jeg litt ulike typer oppdrag i – Fredrikstad, Lørenskog, Askøy og Steinkjer er de som først står på plakaten og hvor jeg allerede har begynt med noe. Jeg skal også en tur til Odda og Kristiansand i nær framtid. Noe av det jeg holder på med er å støtte endringsarbeid og utarbeidelse av strategisk iktplan. I praksis betyr dette implementering av teknologi (1:1) og hvilke endringer dette vil medføre i undervisningen. Moro!

Noen konferanser er booket på plass, og det er alltid hyggelig.

Jeg jobber videre med IKTplan.no – barnehage skal piloteres, videregående på gang og jeg har veldig lyst til å putte på vox også. Regner med at alt dette kommer i nær framtid, og da også med litt ny design på nettstedet – men ikke så store endringer at brukerne skal bli forvirret.

TV2 Skole har begynt sendingene for høsten, og jeg er i gang med oppgavesnekring. I tillegg arbeider jeg noe med utviklingen av digitale læremidler der – og det tror jeg kan bli et bra tilskudd.

Filmproduksjon er et annet område hvor jeg beveger meg, det er for Snøball film og da snakker vi kunnskapsfilmer. Dere kan se noe av produksjonen derifra på kunnskapsfilm.no.

Ellers er det litt forskjellig som skal på plass av produksjon, og jeg håper å få satt av tid nok til å få ut denne boka jeg har gått svanger med i lang tid. Jeg skal ha ferdig noen fagtekster som er bestilt, og er også sparringspartner på et prosjekt som handler om «fixed and growth mindset» og hvor målet er å lage et opplegg for skoler – både lærere, elever og foresatte. Jeg har tro på at innstilling og måter man kan jobbe med innstillingen på har stor betydning for læring.

Senest i dag var jeg på et frokostseminar i regi av Kompetanseunion, hvor jeg tok med meg noe tanker. Foredragsholderne fra bedriften Maze ga meg disse;

 • Vi ser at det å møtes jevnlig, f.eks. 2 ganger i uka, har stor effekt for å få gjennomført ting. Bakgrunnen for dette var at hjertepasienter vet at de må endre livsstil for å leve lenger, men mange endrer ikke livsstilen likevel. Når slike pasienter hadde faste møter 2 ganger i uka hvor de snakket om utfordringene og kunne støtte hverandre økte mengden som endret livsstilen seg dramatisk. Det samme kan man se på andre områder, f.eks. slanking – også noe mange ikke klarer alene, de må være med i en gruppe. Slik kan man også tenke seg i skolen – hvis man møtes 2 ganger i uka og diskuterer pedagogikk vil det skje endringer. Jeg tror nemlig at det mange steder handler mer om å diskutere aktiviteter som skal skje, og så tror man at man snakker om læring. Å diskutere og bli utfordret (nudget) er nok undervurdert mange steder – men man må ha slike adferdsregulatorer.
 • En annen ting jeg tok med meg var at det var bedre å ha 80% rett enn 100% feil, og dette minnet meg om en samtale jeg hadde med en av mine tidligere sjefer. Han sa at 10% av det jeg gjorde var skikkelig dårlig, og da ble jeg litt nedtrykt – inntil han sa at det gjorde ingenting fordi 90% var så bra.
 • Engasjement er motoren, strategien gir retningen
 • En tredje ting var et spørsmål; hvor mye av ditt potensiale bruker du på jobben din? Vel verdt å tenke over.
 • En fjerde ting handlet om stoppere i prosesser – hva er det som egentlig hindrer endring? De var kommet fram til fire hovedpunkter som jeg synes virker fornuftig;
  • Ignoranse – man vet ikke hva man skal gjøre. Man vet ofte hva, men ikke hvordan. Løsningen er kunnskap.
  • Dumhet – man vet ikke bedre. Her handler det om å gi alternativer, og å gi støtte.
  • Feighet – man tør ikke sette i gang. Her gjelder det å dele opp i mindre biter – akkurat som når man skal spise en elefant. Det gjøres ved å dele den opp i små biter og spise en etter en.
  • Lathet. Løsningen er «å gi et spark bak».
  • Dessverre er det slik at noen ganger blir det helt feil. Hvis årsaken er dumhet og man velger feil strategi, f.eks. å gi et spark bak – da vil det bare føre til at personen vil være så redd for å gjøre noe feil at vedkommende ikke gjør noe.

Jeg noterte meg ytterligere et par ting, men de får jeg heller komme tilbake til.

25.08.15 at 19:40 Legg igjen en kommentar

Sten Ludvigsen-innslaget fra #NKUL15 [video]

09.05.15 at 22:07 1 kommentar

Eldre innlegg Nyere innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,288 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry