Streaming

Ja – da har vi gjennomført introduksjon til streaming i sanntid i forbindelse med prosjektet vårt – og med flere henvendelser i etterkant. Noen ønsker

eLæring

Begrepet eLæring er også kalt nettbasert læring, datastøttet læring, IKT-basert læring – og spenner også fra utvidede hjelpefunksjoner til avanserte multimediaprogrammer, man kan sitte alene