Jeg går nye veier

Jeg har bestemt meg for å gå litt nye veier, eller i alle fall snu litt om på det jeg jobber med. I praksis betyr det at jeg skal arbeide med et nytt produkt som heter Muninbuzz – som er en gratis skoleavis. Den inneholder aktuelle artikler, og med tilhørende oppgaver. Det betyr at jeg ikke lenger kommer til å skrive oppgaver for nyhetssendingen til TV2 Skole. I tillegg skal jeg arbeide med å tilrettelegge noe av innholdet til Conexus sin dybdelæringsmodul, Engage – og hvor mye blir basert på innholdet fra skoleavisa. Jeg har stor tro på at læringsanalyse kommer til å bli stort framover. Det er derfor veldig spennende oppgaver, og jeg gleder meg til å ta fatt. Jeg håper dere finner skoleavisa interessant og ser gjerne at dere kommer med innspill.

Ellers har jeg som vanlig opplæring, foredrag og opplæring innenfor skoleutvikling og implementering av teknologi – og skal også holde tak i en del av de andre prosjektene jeg har holdt på med og som ruller videre. Det skjer mye i mange skoler/kommuner om dagen, og det er gledelig å se.

03.02.17 at 16:05 1 kommentar

Pensum i ulike formater

For de av dere som ikke er deltakere på IKTPEDMOOC har jeg lyst til å vise litt hvordan det er tenkt for å gi studentene ulike måter å lese pensum på – og har derfor bare kopiert Magnus Nohr sin kommentar på MOOCets FB-side:

Tilbud om alternative medier for pensum i Digital Studieteknikk.

I dette studiet presenterer vi pensum på websider i vårt LMS – Canvas. Der finner du tekst, lyd, video, bilder og presentasjoner. Men som vi underviser i denne modulen så lærer vi ikke alle på samme måte og vi foretrekker ikke nødvendigvis å studere pensum på samme måte.
Derfor velger vi som et prøveprosjekt å presentere pensum i denne modulen på tre ulike måter:
1. Som Websider i vårt LMS – canvas.
2. Som eBok for iPad
3. Som PDF
4. Som lydbok
I neste modul i dette kurset, Sammensatte Tekster, snakker vi mye om remediering. Det vil si å transformere en tekst fra en teksttype til en annen. Det er dette vi gjør i praksis her. Det er ikke sikker det passer din studieteknikk å lese pensum på en dataskjerm. Vi har nå gått fra originalpensumet i Canvas, og velger å presentere det sammen pensum på tre nye måter.

eBok for iPad.
Her har vi remediert pensum fra websidene i Canvas til en eBok som du kan laste ned gratis og lese på din iPad. Boka er ganske stor og trenger 1,6 GB lagringsplass på din iPad. Grunnen til at den er så stor er at den inneholder mye video. eBoken er lager i gratisprogrammet iBooks Author (kun tilgjengelig på Mac)
Last ned: http://bit.ly/ds-ebok
https://youtu.be/6Lv3pFq3rsM

Pdf
Vi har laget en PDF av eBoken ovenfor. Her får du raskt tilgang til all tekst i modulen, men den har sine helt klare begrensinger da du ikke kan se videoer, presentasjoner og ta quizer. Vi anbefaler ikke å bruke dette læremiddelet da denne modulen er laget på en slik måte at vi oppfordrer deg til å lese tekst, se videoer og ta Quizer om hverandre.
Her viser vi hvordan du laster ned PDF-versjonen av pensum
Last ned: http://bit.ly/ds-pdf
https://youtu.be/Q5sW4slqHA4

Lydbok
For å tilpasse oss de studentene som har en auditiv læringsstil velger vi også å tilby pensum som lydbok. Vi har brukt programmet Voxit SpeakApp til å gjøre om teksten til tale gjennom en syntetisk talesyntese. Du finner også pensum som lydfiler inne i Canvas, men her kan du laste over lydfilene til den devisen du måtte ønske. På denne måten kan du høre på pensum når du måker snø, klipper gresset, støvsuger, løper osv.
Last ned: http://bit.ly/ds-lydbok
Her viser vi hvordan du laster ned og installerer lydboken.
https://youtu.be/0_Xe-vlABO4

02.02.17 at 23:56 Legg igjen en kommentar

Kort statusrapport

Det har vært lite aktivitet fra meg siste måneden, noe som har skyldtes sykdom – men jeg er nå i full fart igjen og det har vært hektiske dager for å komme seg litt ajour. Mye opplæring om dagen, og jeg har oppfølging i flere kommuner – for eksempel Frogn, Skiptvet og Modum. Her er det implementering av Office365, og med spesielt fokus på bruk av OneNote. Også andre kommuner er i startgropa, så det er mye reising om dagen. Det blir også en liten rundtur i februar hvor jeg skal snakke om digitale læremidler – visstnok i Stavanger, Oslo og Trondheim (Bergen er visst litt usikkert ennå). Her lokalt har vi en samling i neste uke, og da blir det både pedagogisk bruk av IKT, innovativ undervisning og digital dømmekraft som skal omhandles.

I tillegg er jeg involvert i MOOC hos Høgskolen i Østfold, og vi har over 200 studenter som er i gang med IKTPEDMOOC 2017. Her forsøker vi ut ulike måter å presentere innhold på, og i dag ble det lansert en eBok av modulen om digital studieteknikk beregnet på lesing på iPad. Det blir spennende å se om studentene liker å få innholdet på denne måten. Vi har også et prosjekt med kompetanseheving for 50 barnehager (10 kommuner) i gang, en kombinasjon av MOOC og samlinger.

Jeg har også andre prosjekter på trappene, og mye vil knytte seg mot dybdelæring og læringsanalyse – og dette tror jeg blir veldig spennende.

Jeg skulle gjerne ha vært på BETT, men som nevnt innledningsvis ble årets start litt annerledes enn planlagt – satser derfor på å møte mange kjente på NKUL i stedet for, dit skal jeg og holde foredrag. Regner med det blir TeachMeet også, og har planer om å levere inn foredrag til dette også – og så får tiden vise om jeg kommer på scenen eller ikke.

Regner med litt hyppigere tilstedeværelse både her på blogg og på Twitter nå framover, nå som formen er på tilnærmet normalt nivå igjen.

 

 

 

 

02.02.17 at 22:21 4 kommentarer

Vurdering

Det er hektiske dager for tiden, og mine arbeidsdager er ikke lange nok – selv om de for eksempel i forrige uke var både 15 og 16 timer lange. Men moro er det, og det skjer mye. Vurderingsarbeid med teknologi er det mye spørsmål om, og jeg har summert opp noe av det jeg har lært og lest om vurdering så langt i presentasjonen under. Jeg kommer tilbake til hvordan man kan arbeide med vurdering med teknologi – så presentasjonen under er på en måte bare bakteppet for prinsippene ved vurdering.

16.11.16 at 10:59 Legg igjen en kommentar

I just sued the school system [video]

Min gode venn Lage gjorde meg oppmerksom på denne videoen, som for så vidt ikke inneholder noe nytt – men som har pakket inn kritikk mot dagens skolesystem i en video som er severdig, i alle fall for de som ikke tidligere har hørt sammenligningen med fisken og skolesystemet.

31.10.16 at 12:22 Legg igjen en kommentar

Noen kommentarer fra innspillsmøte om iktstrategi for grunnopplæringen

Da har jeg kommet tilbake fra møtet, og er fornøyd med at jeg fikk levert fra meg det jeg ville – og håper at KD tar seg tid til å lese og reflektere over innholdet. Dokumentet finner dere på forrige bloggpost, og hvor dere finner hva jeg (og mine medhjelpere) mener er de store utfordringene, eksempler (mange) på hvordan teknologien skaper bedre og andre læringsmuligheter – samt en skisse for hva som bør inn i en femårig lærerutdanning i forhold til bruk av teknologi, og avslutningsvis noen forslag til fagovergripende temaer.

Vi var en del mennesker samlet i dag (60 stk), og mesteparten var gamle kjente. Det er alltid hyggelig å møte bekjente, og i dag var ikke noe unntak.

Jeg syntes dagen som helhet bar et preg av at KD var mer positivt innstilt til bruk av teknologi i skolen enn jeg tidligere har opplevd. Det skal bli spennende å se hva en IKTstrategi for grunnopplæringen vil innebære – men der må vi nok vente til neste høst før vi vet det svaret. Ministeren hevdet at norske elever har god digital kompetanse, sammenlignet med andre land. Senere på dagen, da jeg selv hadde ordet, måtte jeg rett og slett si at det ikke stemmer. Mine erfaringer er at selv om norske elever har vokst opp med teknologi, så er de ikke spesielt digitalt kompetente. Dette handler kanskje mye om hva man legger i et slikt begrep, og det kommer også an på hvem man sammenligner seg med. De bruker mye teknologi, de er uredde – men de har likevel store hull.

Ellers var det 6 bestilte foredrag a 8 minutter, hvor foredragsholderne var gitt en utfordring med å ta for seg en av problemstillingene som var sendt ut i forkant som spørsmål.

Noe alle for så vidt var enige om var at infrastruktur må på plass. Der er fortsatt altfor dårlig, selv om vi selvfølgelig er bedre enn enkelte andre land. Vi må ha stabil og god nok båndbredde, og vi må ha utstyr som er up to date. Vi ser også at det er stor forskjell på å ha 1:1 og det at flere må dele – og at man ikke har utstyr tilgjengelig hele tiden. Men selv om man har 1:1 handler det om mange andre ting for at vi skal lykkes. Vi må for eksempel ha god forankring i ledelse (dette er måten vi skal jobbe på), og det handler om elevenes og lærerens kompetanse. Det er ikke hjelp i hvor mye utstyr man har hvis man ikke kan bruke det riktig (i meningen at det skaper bedre læring).

Digitale læringsressurser ble for så vidt mye diskutert – alt for mye mener nå jeg. Ofte kommer diskusjonen opp i hvem som skal levere – og hvor NDLA blir elefanten i rommet. Det er noe som har kommet opp i diskusjon etter diskusjon i mange år etter hvert, og nå må vi vel snart legge den diskusjonen død. Det som er viktigere er hvordan digitale læringsressurser kan styrke læringen. Også den danske modellen ble trukket fram flere ganger i dag – i korte trekk går det på to ting; den danske staten bevilget en stor sum penger for å ruste opp infrastruktur og selv om de lar skolene selv få velge hva slags ressurser de vil investere i er det slik at hvis man kjøper digitale ressurser framfor analoge så dekker staten halvparten av kostnaden (refusjon). Det er jo i og for seg forlokkende for de som leverer digitale tjenester og ressurser, men samtidig mener jeg at da må de digitale ressursene ha en merverdi utover den analoge varianten – så det må jo i så fall bli et krav.

Ellers kom det innspill om at lærerutdanningene måtte ta teknologien inn over seg i større grad, slik at man får lærere som er digitale – og man må få ledere som er digitale.

Noe som jeg ellers fant pussig, og som jeg helt glemte å ta opp når jeg hadde ordet, var påstanden fra Kluge om at 98% av lærerne bruke digitale læremidler i dag og at 96% (tror jeg det var) ønsket å bruke mer. Det var også slik at en overvekt av lærerne mente at teknologien hadde endret måten de underviste på. Det er jo selvfølgelig veldig bra hvis disse tallene stemmer, men dette får jeg ikke til å gå opp i det hele tatt med mine erfaringer fra grunnskolen. Det nærmeste jeg kan komme av spekulasjoner når det gjelder disse tallene er at lærere som har blitt spurt har sagt de bruker digitale læremiddel har ment at skolen har investert i en læringsplattform. Tallet kan selvfølgelig være høyt hvis vi snakker videregående skoler, siden vi der har 1:1-dekning og at dette må være tatt noe i bruk på de videregående skolene. Jeg tror også at det handler om hva vi legger i definisjonene; jeg har møtt mange lærere som viser mye video på digital tavle og tror at dette er pedagogisk bruk av teknologi eller ny undervisningsform – jeg tolker det som en måte å presentere på. Det er også stor forskjell på å skrive en tekst i Word på samme måte som man ville skrevet med penn og papir – og det å bruke teknologien til å videreutvikle en tekst basert på at andre kommenterer (prosess, underveisvurdering) og å bruke mulighetene man har til å flytte rundt på avsnitt enkelt, bruke funksjoner (rettskriving, ordbok, synonymer, grammatikk) eller å bruke delingsfunksjonalitet for samhandling og samarbeid.

Alt i alt en hyggelig dag, men med litt for mye fokus på om det er markedskreftene som skal råde i forhold til digitale læremiddel og i hvilke grad staten skal skape intensiver for å satse på slike. Jeg ønsker meg at fokuset endrer seg mer i retning av hva teknologien kan gjøre for lærere og elever – og hvordan vi kan sikre at alle får de samme, og gode, mulighetene. En deltaker nevnte i prat med meg at det i dag handler om du trekker vinnerlodd eller ikke – så store er forskjellene i norsk skole i dag.

27.10.16 at 20:49 6 kommentarer

IKTstrategi for grunnskolen – innspill

I dag er jeg i Oslo for å være med på innspillsmøte til IKTstrategi for grunnopplæringen. Jeg tar med meg en del tanker og ideer, og har fått gode innspill fra andre – og alt har jeg samlet i et dokument. Siden jeg mener at en IKTstrategi må gjelde både de som er i skolen i dag, og de som skal ut i skolen, har jeg også lagt inn en skisse på hva som kan være innhold (i forhold til IKT) i den kommende femårige lærerutdanningen. Jeg har også et ønske om å få inn flere fagovergripende temaer i forhold til dybdelæring – og noen forslag til hvordan det kan se ut ligger bakerst i dokumentet.

Dokumentet finner dere som slideshare under, og det kan også lastes ned her: innspill-til-iktstrategi-for-grunnskolen.

27.10.16 at 08:18 1 kommentar

Eldre innlegg Nyere innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry