Modul 8: Hjem-skole-samarbeid

Samarbeid om det enkelte barn

 • At foreldrene kan følge med i årsplanene for fag
 • At både foreldre, elever og lærere kan forberede seg til konferansetimer (utviklingssamtalene), f.eks. med samtaleark
 • At foreldrene sørger for at barna får frokost og har med seg matpakke
 • At foreldrene forteller om sine erfaringer med hvordan barnet best lærer
 • At lærerne snakker med foreldrene om hvordan de kan bidra i barnas læring
 • At det er mulighet for kontaktlæreren å besøke hjemmet
 • At foreldrene sørger for at barna har en god oppdragelse
 • At lærer og foreldre kontakter hverandre med en gang det oppstår en problematisk situasjon

Respekt for hverandre

 • At vi voksne omtaler hverandre med respekt
 • At vi viser respekt for andres meninger
 • Å lage arrangementer for ulike kulturer presenteres
 • At vi fremhever ressursene til elevene heller enn ulikheter og mangler
 • At skolen markerer religiøse festdager for alle trosretninger
 • At vi snakker om funksjonshemminger/ulikheter/ulike forutsetninger for læring og tar hensyn til dem
 • At det tas hensyn til kulturelle og religiøse forskjeller
 • At vi tilstreber å lage arrangementer som alle kan delta i

God og gjensidig informasjon

 • At alle foreldre er orientert om problemer som angår hele klassen/gruppen
 • At klassen oppretter en webside til dialog mellom alle parter
 • At foreldre er orientert om praktiske ting på skolen, f.eks. ringetider eller trefftider på kontoret, hos helsesøster osv
 • At informasjon om nødvendig oversettes til foreldrenes eget språk
 • At alle hjem alltid oppdaterer adresse-/telefonliste
 • At foreldre og lærere gir hverandre tilbakemelding på positive og negative ting
 • At det alltid kommer en orientering om en lærers langvarige sykemelding og skolens plan for vikardekning
 • At læreren orienterer om opplæringens innhold og organisering

Klassens/gruppens felles avtaler

 • At vi jevnlig følger opp skolens/gruppens plan mot mobbing
 • At vi har felles avtaler vedr alkohol, røyking osv
 • At vi har en avtale om en felles holdning til oppførsel/språkbruk i klassen/gruppen
 • At foreldrene kan besøke klassen/gruppen i undervisningstiden
 • At foreldrene kan kontakte hverandre dersom det oppstår problemer, også utenfor skolen
 • At læreren kontakter hjemmet raskest mulig hvis det oppstår problemer
 • At vi lager regler for fødselsdager og andre sammenkomster for elevene
 • At man som foreldre alltid kan få kontakt med en lærer

Klassens/gruppens nettverk av foreldre og lærere

 • At foreldrene kjenner hverandre og elevene i klassen/gruppen
 • At barna vet om at foreldrene ringer til hverandre/snakker sammen hvis det er ting de vil drøfte eller avklare
 • At foreldrene tar medansvar for at alle foreldrene deltar i hjem-skole-samarbeidet
 • At foreldrene danner grupper som arrangerer faglige og sosiale aktiviteter
 • At det settes av tid på foreldremøter til å diskutere hvordan man best støtter og hjelper barnet i læringen
 • At foreldrene, overfor barna, formidler en positiv holdning til skolens arbeid
 • At barna føler seg trygge på de andre barnas foreldre
 • At lærerne og foreldrene er enige om å støtte hverandre

Foreldrekontaktens rolle

 • At foreldrekontaktene leder foreldremøtene og skriver referat
 • At det er planer og rutiner for valg og opplæring av foreldrekontaktene
 • At foreldrekontaktene i samarbeid med lærerne fastsetter dagsorden for foreldremøtene
 • At foreldrekontaktene formidler informasjon fra FAU til foreldregruppen
 • At foreldrekontaktene involverer andre foreldre i å lage sosiale fellesarrangementer for klassen
 • At foreldrekontaktene er tilgjengelige for løpende innspill fra foreldrene
 • At foreldrekontaktene deltar i regelmessige dialogmøter om elevgruppens faglige og sosiale utvikling med lærerne for gruppen/trinnet
 • At foreldrekontaktene er aktivt med på å involvere nye foreldre i hjem-skole-samarbeidet

Foreldremøter

 • At lærerne orienterer om innholdet i fagene
 • At utvikling av sosial kompetanse er gjennomgangstema på foreldremøter
 • At det tilkalles tolker til møtene hvis det er behov for det
 • At foreldrene er med og diskuterer elevgruppens faglige utvikling
 • At foreldrene er med og diskuterer læringsmiljøet i klassen/gruppen
 • At foreldre og lærere snakker sammen og lager en plan for hjem-skole-samarbeidet (møter, sosiale og faglige arrangementer, utviklingssamtaler osv)
 • At foreldremøtene preges av dialog, ikke informasjon
 • At både foreldrekontakter og lærere kan kalle inn til ekstramøter dersom det oppstår problemer med uro, mistrivsel eller misbruk i klassen
Reklamer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s