Modul 8b: Observere egen praksis

På enkelte skoler i utlandet har skolens ledelse observert lærerne jevnlig i undervisningssammenheng. Der har de brukt et skjema som fylles ut og brukt dette for å gi lærerne tilbakemelding på hva slags score de kom ut med – og sammenlignet dette med snittet på skolen. Lærere som lå dårlig an skjønte at de måtte skjerpe seg, og de fikk – om nødvendig – støtte av en kollega for å bli bedre. Dersom dette ikke førte fram ville de få beskjed om å finne seg en annen jobb.

Slik kan det se ut på skoler som først og fremst er preget av sterk målstyring. Vi vil nok ikke se dette i Norge på en stund, men enkelte steder begynner man å bli tøffere på kravene. Samtidig sier mange lærere si at dersom man har flere med seg i klasserommet blir også situasjonen annerledes enn vanlig og at man derfor ikke kan evaluere på denne måten – det er derfor både argumenter og motargumenter til påstanden.

Så hva skal man se etter når man skal observere? Her er noen tips: Noe av det første er opplagt; at lærer er presis og er forberedt. Man kan se litt på hvordan klasserommet er organisert – selv om noe av det kanskje ikke helt er lærerens «bord» – som om det er rent, ryddig, ikke noe som utgjør fare for elevene, hvordan man har plassert tavler, pulter, skap og lignende. Atmosfæren i klasserommet er viktig – og noe av det som setter tonen her er hvordan elevene blir mottatt og hvordan man oppfører seg mot hverandre, både lærer/elev og elev/elev.

Deretter blir det kanskje litt vanskeligere. Hvordan bruker læreren klasserommet (de fysiske omgivelsene) for å motivere elevene – ser alle alt, er det hengt opp ressurser som støtter læring, ser man hva som står på lerretet når det vises via prosjektor eller burde man satse på noe som kan skjerme for lys?

Er ressursene som brukes i timen tilpasset formålet med undervisning og læring? Er ressursene passende i forhold til elevenes forutsetninger/evner? Er det nok ressurser til at alle blir engasjert og kan bruke dem – eller må man dele mye?

Har læreren gode nok kvalifikasjoner for faget – nok kunnskap om tema? Hvordan sørger undervisningen for progresjon i elevenes læring – hva får de ut av timen? Får elevene utvikle sine ferdigheter, utforske og finne ut ting på egenhånd?

Hvem snakker mest – læreren eller elevene? Er målet med timen tydelig og klart definert og kommunisert?

Hva slags forventninger har læreren til elevene – høye eller lave? Blir det stilt gode og strukturerte spørsmål som fører til at elevene utvikler seg, at de må utøve høyere ordens tenking?

Hvordan er det å være elev i denne klassen – hvordan ville man føle det? Hvordan foregår interaksjon mellom lærer og elev? Blir jeg (som elev) motivert og har lyst til å gjøre mitt beste – blir jeg oppmuntret og utfordret? Blir alle elever involvert?

Hva med en liten selvtest som du kan tenke gjennom i forhold til egen undervisning ranger dem etter malen; aldri, av og til, ofte, integrert i forhold til hvordan du opplever egne timer;

Aldri Av og til Ofte Integrert
Alle elevene er engasjert i timen jeg bruker min kompetanse i faget til å inspirere dem. Ressursene og metodikk er relevante, engasjerende og passer godt til læringsmålet
I slutten av hver time er læringsutbyttet tydelig for dem, og elevene kan selv fortelle hva slags framgang de har hatt
Jeg sjekker gjennom timen at elevene lærer, gjennom å stille spørsmål og observere
Jeg har et høyt nivå av utfordringer og forventninger til elevene, og de er ikke redde for å prøve seg på vanskelige utfordringer
Elevene vet hva slags karakter eller nivå de sikter seg inn på
Elevene kan forklare hva de trenger å gjøre for å komme videre med egen læring
Elevenes motivasjon og oppførsel er god. De jobber både individuelt, i par og større grupper uten problem. Uro blir håndtert raskt slik at det ikke skal forstyrre medelever
Assistenter og andre voksne i klasserommet støtter den enkelte med fokus på at elevene skal lære seg selvstendighet framfor avhengighet (de blir ikke gitt svarene)
Elevene har stor progresjon i timen, og alle har fått stor grad av læringsutbytte. Elevarbeidene viser framgang over tid.
Reklamer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s