Modul 7: Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Pedagogiske ressurser vurderes og bedømmes ofte separat fra den tiltenkte bruken – de bedømmes etter gitte kriterier eller annen form for sertifisering. Kvaliteten på ressursen blir derfor sett på som en karakteristikk av innhold og ikke pedagogisk erfaring. Kvaliteten er ikke en konstant – den må sees i en sammenheng – en kontekst med en bestemt elev eller lærer, en kontekst som heller ikke er konstant.

Kvaliteten er et forhold mellom en bestemt ressurs eller tilbud og måten den blir brukt, oppfattet og verdsatt gjennom samhandling i en pedagogisk sammenheng. Praksisen med å vurdere kvalitet uavhengig av pedagogisk praksis blir derfor mot sin hensikt. Det er ikke mulig å definere overordnede kvalitetskriterier for pedagogisk kvalitet som kan garantere kvalitet når man ikke vet noe om læringsmiljøet den brukes innenfor.

Elevene blir ofte sett på som mottakere av informasjon og kunnskap, og ressursene brukes for å informere dem om ting de ikke vet. Men man må arbeide sammen, stille de riktige spørsmålene og vurdere egnethet i forhold til problemene som skal løses. Elevene er ikke bare mottakere, men også skapere av kunnskap og ressurser. De samler inn fra nett og andre steder, setter dem sammen, endrer dem og deler med andre.

Validering av kunnskap er nøkkelen i slike settinger – men ikke lett å oppnå siden rett og galt ikke lenger bare kan bestemmes av et fastlagt pensum. Det handler mer om at man må reflektere over egnethet og kunne bruke kunnskaper, ferdigheter og holdninger man har tilegnet seg. Det er ikke bare å krysse ut en sjekkliste. Selvfølgelig er man avhengig av gode ressurser også – elevene skal lære seg å veien fra reproduksjon til forståelse, kunne sette sammen informasjon, anvende kunnskap, få kompetanse og vise ansvarlig framferd. Kvalitet må derfor sees på som en helhet av den pedagogiske praksisen, ikke bare begrenses til det å sette et nivå på en tilgjengelig ressurs.

Senter for IKT i utdanningen har laget «Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser», og spørsmålene du finner i heftet er gjengitt under. Dette kan være et godt utgangspunkt for å vurdere og reflektere over digitale læringsressurser, og deres formål.

Brukerorientering

 • Hvilken funksjonalitet bidrar til å skape engasjement, og hvordan bidrar design og struktur til dette?
 • Hvordan utnyttes bilder, grafikk, video, lyd med mer for å skape engasjement?
 • Hvilke valg er gjort for at ressursen skal bidra til læring og ikke bare aktivitet?
 • Hvor effektivt kan eleven komme i gang med deg faglige innholdet (ikke bruke tid på å finne fram)?
 • Hvordan bidrar ressursen til at flest mulig kan benytte den (ref universell utforming), i hvilken utstrekning kan den tilpasses den enkelte elev, hvordan legge til rette for god differensiering og hvordan kan elevenes mediekompetanse utnyttes og utvikles?

Den digitale ressursens egenart

 • På hvilke måter kan brukeren benytte ulike medietyper i ressursen?
 • Hvordan bidrar evt interaktivitet til å fange elevenes faglige interesse?
 • Hvordan sikres det at informasjon som formidles er oppdatert?
 • Hvordan legger den digitale læringsressursen opp til at enkeltdeler kan benytttes selvstendig?
 • I hvilken grad åpner ressursen for at eleven kan tilpasse innholdet itl egen læringssituasjon?
 • Legger ressursen opp til kommunikasjon mellom elever, mellom lærer og elev eller med andre?
 • På hvilke måter utfordrer ressursen elevene faglig?
 • I hvilken grad lenkes det opp til alternative kilder og oppdatert informasjon?
 • Hvordan utnyttes det spesifikke ved ulike medietyper i læringsarbeidet?
 • I hvilken grad er ressursene nyskapende og hvordan kan den bidra til utvikling av faginnholdet?

Faglig og pedagogisk orientering

 • Hvordan er læringsressursen koblet til læreplanen og kompetansemål?
 • Er læringsressursen egnet for å nå målene som er definert?
 • Er ressursen rettet mot en bestemt alders- eller målgruppe, hvordan er den innrettet for å kunne nå evt målgrupper?
 • I hvilken grad støtter ressursen til rette for at elevene selv kan evaluere sin innsats?
 • På hvilken måte kan ressursen hjelpe elevene til refleksjon i etterkant av vurderingsarbeidet?
 • Legges det til rette for at elever kan gi tilbakemeldinger og vurderinger til hverandre?
 • Hvordan støtter ressursen elevene i det videre arbeidet etter evt vurdering?
 • Hvordan åpner den digitale læringsressursen for bruk i ulike læringssammenhenger?
 • Hvordan støtter den digitale læringsressursen samarbeidslæring?
 • I hvilken grad kan elever og lærere legge inn eget innhold i ressursen?
 • I hvor stor grad gir evt lærerveiledning innspill til anvendelse?
Reklamer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s