Modul 6: Kritisk tenking

Kritisk tenking handler om å være bevisst sin egen tankeprosess, og det er grunner for at man skal øve seg opp i en slik ferdighet. Rent skjematisk kan man tenke seg kritisk tenking på denne måten:

Kritisk tenking Refleksjon rundt egen tenking
Å tenke er basert på spørsmålet; hvordan kan jeg best oppnå mitt (for)mål? Hva er (for)målet eller agendaen jeg har? Hva er nøkkelspørsmålet jeg må få svar på? Hva er hovedproblemet jeg skal løse? Hvilke kritiske saker må jeg løse?
Å svare gjør at du trenger informasjon Hva slags nøkkelinformasjon trenger jeg for å besvare spørsmålet? Hva slags informasjon trenger jeg for å løse hovedproblemet?
Å bruke informasjonen krever at du forstår den
For å forstå må du komme til noen konklusjoner, du må dra noen slutninger Hvilke konklusjoner kan jeg komme til med den informasjonen jeg har tilgjengelig? Hvordan kan jeg tolke informasjonen best mulig?
For å dra slutninger må du bruke begreper, du må gjøre antakelser Hva er nøkkelkonseptene eller ideene jeg trenger å forstå for at dataene skal gi mening slik at jeg kan besvare spørsmålet?
Antakelser og slutninger gjør at du tenker på implikasjoner og konsekvenser Hva tar jeg for gitt eller bare antar? Kan jeg forsvare dette? Hva innebærer min tankegang? Hvis jeg går ut fra mine konklusjoner; hvilke implikasjoner eller konsekvenser vil mest sannsynlig oppstå?
Å tenke ved hjelp av informasjon for å komme til konklusjoner – å tenke ut fra et ståsted Hvilket ståsted har jeg på tilnærmingen til problemet? Bør jeg velge et annet ståsted? Er det fakta eller hypoteser? Hvilke motiver har jeg for å trekke disse konklusjonene?

 

Noen andre spørsmål man kan stille seg er:

Faser Kritiske spørsmål
Klargjøring
 • Hva mener du med..? Kan du gi et eksempel?
 • Hva er hovedpunktet ditt? Vil dette bli et eksempel på?
 • Hvordan relaterer dette seg til…? Kan du forklare mer?
 • Kan du si det på noen annen måte? Kan du si mer om dette?
 • Er hovedpoenget ditt dette eller dette? Hvorfor mener du det?
 • Hva mener du er hovedproblemet her?
 • La meg se om jeg forstår det rett, mener du dette eller dette?
 • Hvordan relaterer dette seg til problemet?
 • Hva tror du han mente med denne kommentaren?
 • Vil du summere opp det hun sa med egne ord?
Antakelser
 • Hva antar du?
 • Hva antar hun/han?
 • Kan vi anta noe annet? I så fall hva?
 • Du ser ut til å anta dette, forstod jeg deg rett?
 • Konklusjonen din avhenger av denne ideen. Hvorfor har du basert deg på den framfor denne?
 • Du ser ut til å tro dette. Hvordan forsvarer du det?
 • Er dette alltid tilfelle? Hvorfor mener du antakelsen din holder her?
 • Vil andre gjøre samme antakelse?
Fakta og bevis
 • Kan du gi et eksempel på dette? Er disse grunnene adekvate?
 • Hvordan vet du at du vet? Hvorfor sa du dette?
 • Har du noe bevis for dette? Hvordan hører dette sammen med saken?
 • Hvilken forskjell gjør dette? Hva vil få deg til å endre mening?
 • Hva slags annen informasjon trenger vi?
 • Kan du forklare hvordan du har resonnert?
 • Er det et godt bevis å tro dette?
 • Er det grunner for å tvile på bevisene?
 • Hvem kan vite at det er slik?
 • Hva vil andre si dersom du sa dette? Kan noen andre støtte svaret med bevis?
 • Hva er grunnen til at du kom til denne konklusjonen?
 • Hvordan kan vi finne ut om dette er sant?
Ståsted og perspektiv
 • Du ser ut ti å tilnærme deg problemet fra dette ståstedet. Hvorfor har du valgt dette?
 • Hvordan kan andre grupper av mennesker svare? Hva vil påvirke dem?
 • Hvordan kan du svare på en innvending mot dette?
 • Hva kan andre som har trodd dette ha tenkt?
 • Kan noen se dette på en annen måte?
 • Hva vil en som er uenig si?
 • Hva slags alternativer har vi?
 • På hvilke måter er han og hun enige/uenige
Konsekvenser
 • Hva impliserer du med dette?
 • Når du sier dette, impliserer du da dette?
 • Men hvis dette skjedde, hva annet ville skje som resultat? Hvorfor?
 • Hvilken effekt vil dette ha?
 • Hva vil nødvendigvis eller kanskje skje?
 • Hvis dette og dette er saken, hva annet må da være sant?

 

 • Tenker jeg presist?
  • Hvordan kan jeg sjekke for å finne ut om dette er troverdig? Hvordan kan jeg finne ut om det er korrekt? Hvordan kan jeg teste for å se om det er nøyaktig?
 • Er jeg så presis som jeg trenger være?
  • Må jeg være mer spesifikk, gi flere detaljer, være mer eksakt?
 • Er tenkingen relevant i forhold til problemet?
  • Hvordan relaterer dette seg til spørsmålet? Hvordan hjelper informasjonen meg med å håndtere saken effektivt?
 • Håndterer jeg kompleksiteten i problemet?
  • Hvilke enkeltfaktorer gjør dette til en vanskelig sak? Hvilke utfordringer må jeg håndtere? Hva er kompleksiteten i spørsmålet?
 • Tenker jeg for smalt eller ensidig?
  • Kan jeg se det fra andre perspektiver, bør jeg få et annet ståsted, må jeg se saken på nye måter?
 • Tenker jeg logisk?
  • Gir det jeg tenker mening? Følger mine konklusjoner bevis eller finnes det mer logiske forklaringer?
 • Fokuserer jeg på det som er mest viktig?
  • Er dette det viktigste problemet jeg trenger å håndtere nå? Hvilke fakta er viktigst for meg å vurdere? Er dette den mest essensielle ideen å fokusere på?

Basert på criticalthinking.org

Reklamer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s