Modul 2: Planlegge undervisning

Det er mange måter å planlegge undervisningen på – for eksempel at man tenker time for time, temabasert eller tenker i moduler. Elementer som naturlig hører hjemme i planleggingsarbeidet er; kjenne fagstoffet og kunne operasjonalisere kompetansemålene, ha vurderingskriterier og gi underveis- og sluttvurderinger. Det som er viktig er at man har en plan for arbeidet som er gjennomtenkt. Noen generelle tips på veien er;

De første stegene.  

 • Vit hvem dine elever er; bl.a. evner, bakgrunn, interesser, tidligere erfaring og kunnskap, spesielle behov, læringsstil og hvordan de jobber i grupper. Det tar tid, men er viktig for å tilpasse undervisningen til dine elevers behov – en nøkkelfaktor for suksessfylt undervisning og læring.
 • Kjenn innholdet. Det er viktig at du har kunnskap om det du skal undervise i; bruk guider, kjenn standardene for fagene du skal undervise i.
 • Kjenn til materiell som er tilgjengelig og som kan være til hjelp for at din undervisning skal bli en suksess. Lag en innholdsfortegnelse over materiell og ressurser; teknologi, programvare, mentorer, lyd/bilde/video, lokalsamfunn, utstyr, bibliotek, frivillige osv.

Ha en plan for undervisningen.  

 • Innhold. Sett opp viktige fakta, nøkkelkonsepter, ferdigheter eller vokabular som du ønsker å dekke. Du kan også lage en skisse med læringsmål. Husk å koble mot kompetansemål.
 • Mål. Identifiser de målene du ønsker elevene skal oppnå som et resultat av din undervisning. Mål er sluttprodukter og de relateres direkte til kunnskap og ferdigheter som du identifiserte i Innhold.
 • Identifiser hva du ønsker elevene skal oppnå gjennom oppgavene som skal engasjere dem i læringsprosessen, direkte relatert til utførelse. Beskriv hva du skal måle utførelsen etter.
 • Materialer. Lag en oversikt over materiell og ressurser som er nødvendige for at undervisningen skal lykkes.
 • Introduksjon. Beskriv eller lag en oversikt over hendelser eller oppmerksomhetsvekkere som vil motivere elevene slik at de ønsker å følge med og lære om det du skal undervise i. Hva du gjør avhenger av alder og nivå på elevene og henger sammen med elevenes interesser og bakgrunn. Får du elevene med på introduksjonen setter det en ramme for resten av timen.
 • Utvikling. Beskriv hvordan du skal lage en modell eller forklare hva du ønsker elevene skal gjøre. Modellene kan være direkte instruering, utspørring, strategier for å prosessere informasjon eller samarbeidslæring.
 • Praktiser. Lag en oversikt eller beskriv på hvilke måter du vil gi muligheter for elevene å praktisere hva du ønsker at de skal lære. Jo flere muligheter du gir jo bedre sjanse har de til nå det forventede resultatet.
 • Uavhengig arbeid. Lag en oversikt eller beskriv måter for å gi muligheter for elevene å fullføre oppgaver for å måle progresjon mot målet med instruksjonen. Dette skal gi læreren mulighet til å avgjøre om elevene virkelig har nådd/forstått det forventede resultatet av undervisningen. Husk at du bare må lage oppgaver som du tror elevene kan mestre uten hjelp fra lærer.
 • Tilrettelegging. Lag en oversikt eller beskriv måter du vil differensiere undervisningen for å tilpasse den til elevenes behov.
 • Sjekk om de har forstått. Lag en oversikt eller beskriv måter du vil sjekke at elevene har forstått. Oppgaver og tilbakemeldinger er nødvendige for å overvåke progresjon. Man kan spørre, skrive journal, refleksjon.
 • Avslutning. Lag en oversikt eller beskriv måter for hvordan du kan avslutte timen. Det kan være å summere opp de viktigste punktene, spørre dem om hva de mener er nøkkelkonsepter eller hva de har lært, forberede dem på neste time (bygge videre på det de har lært). Nøkkelen her er å forlate elevene med et avtrykk av hva du håper de har lært i timen.
 • Evaluering. Lag en oversikt eller beskriv måter for hvordan du vil måle elevenes suksess i forhold til resultatet du forventet.
 • Lærerens refleksjon. Dette er etter timen og er for at læreren skal tenke gjennom hva som fungerte og hva som ikke fungerte – og hvorfor. På den måten kan man gjøre justeringer og modifiseringer der det er nødvendig.

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s