Modul 2: Planlegge lekser

lekseplansjeDiskusjonen om lekser eller ikke kommer opp med jevne mellomrom, og en av de som har reflektert mye over temaet er Bjørn Helge Græsli. Teksten under er hentet fra ulike artikler på hans blogg; «Lærerrommet».  (Lenker til en ekstern side.)

To prinsipielle spørsmål i diskusjonen om lekser er:

  1. øker lekser elevenes læringsutbytte?
  2. bedrer det utgangspunktet for læring i undervisningssituasjoner?

Svaret på 1) er et betinget ja – gitt at

  • a) eleven opplever leksen som relevant/meningsfylt
  • b) eleven faktisk gjør leksene
  • c) eleven er bevisst på hva som skal læres og gjør leksene på de premissene

Svaret på 2) er også ja, gitt at a) alle elevene kommer med samme grunnlag til timen (dvs. at læreren kan planlegge ut fra at alle elevene skal beherske et visst minimum fordi de har gjort leksene). For at dette skal være oppfylt, må kriteriene i 1) oppfylles først. Hvis situasjonen er at elevene IKKE oppfyller a), kan man påstå at læringsutbyttet faktisk er dårligere, enten fordi læreren legger opp læringsaktiviteter på sviktende grunnlag eller fordi elevene mister motivasjon fordi det ikke er noen vits i å gjøre lekser.

Med andre ord: hvis ikke 1, a-c er oppfylt, så bidrar lekser til mindre, ikke mer læring for gjennomsnittseleven. Lekser er altså positivt for noen (gjerne de skoleflinke som har utbytte av det meste fordi de bevisst eller ubevisst har knekket koden for å forstå skolens iboende logikk), bortkastet tid for de pliktoppfyllende som gjør lekser uten å vær bevisst på hva de gjør og hvorfor, og direkte læringshemmende for dem som ikke forstår/orker/prioriterer/ser mening i å gjøre leksene.

Eventuelle lekser bør møte tre kriterier:

  • de bør være motiverende
  • de bør utvide læringssituasjonen i klasserommet
  • de bør utnytte muligheter vi ikke har i klasserommet

Hvilke tiltak kan man sette inn for å gi bedre lekser?

1. Målfokus
Akkurat som vi prøver å fokusere på hva som skal læres, ikke hva som skal gjøres, i klasserommet, kan vi gjre det samme når vi gir lekser. «Les s. 45-51 og gjør oppgave 1-5» gir ingen informasjon til eleven om hva målet er. Formuler leksene ut fra hva elevene skal kunne etter timen – et mål, for eksempel kunne forklare visse begreper. Da er det lettere for eleven både å vite hva hun/han skal gjøre og vite når de har nådd målet. Det er også lettere å vise hvorfor leksestoffet er relevant.

2. Valgfrihet
Ved å formulere et mål for leksen blir det også enklere å foreslå alternative måter å nå målet på, f.eks. lese i boka, se en video, finne egne kilder på nettet, spørre noen osv. Det er kanskje fremfor alt her jeg ser verdien av å flippe klasserommet: flere elever kan få utbytte av leksa – men også her bør målet være klart: er målet «å se videoen» eller å kunne gjøre eller forklare det videoen handler om?

3. Etterprøvbarhet
Et konkret mål er det lettere å etterprøve i begynnelsen av timen. Elevene kan bes om å ta med en inngangsbillett (forklaring på et begrep, rangering av årsaker osv), de kan fylle ut et enkelt onlineskjema laget i LMS eller google eller et annet sted der de svarer iht. målet. Det gir en som lærer raskt oversikt over hvor det er naturlig å starte timen, og det gir elevene en opplevelse av at det betyr noe å gjøre leksene. Spørsmålet er altså ikke lekser eller ikke, men at leksene som gis er gode, meningsfulle og dermed blir gjort. Hvis vi legger like mye energi i å gi gode lekser som vi gjør i planleggingen av gode undervisningsøkter, vil det gi større muligheter for at elevenes utbytte vil øke.

 

Reklamer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s