Archive for desember, 2015

Godt nytt år – og takk for det gamle

fyrverkeriDa nærmer 2015 seg sin slutt, og et nytt år ligger foran oss. Det har vært et spennende og hektisk år – til tider litt for hektisk – men med mye moro og mange møter med spennende mennesker.

Jeg skal feire avslutningen av dette året med familie og gode venner, det er en tradisjon som har holdt seg i mange år – så i dag blir det nok mest kjøkkentjeneste for min del før gjestene kommer. Det er viktig å holde på noen tradisjoner – og ikke glemme hva som er viktig i livet.

Jeg ønsker alle et riktig godt nytt år, og takker for det gamle. Jeg ser fram til å møte dere igjen i 2016 – med nye, spennende prosjekter og god læring.

31.12.15 at 10:55 Legg igjen en kommentar

Kvinners plass i samfunnet [undervisningstips]

Jeg er igang med å lage en ny mengde oppgavesett – og noe av fokuset mitt for disse er å jobbe med problemløsning og gjøre dem så elevsentrerte som mulig. Det vil være en fordel for elevene å jobbe i grupper med disse (samarbeid er en viktig ferdighet – se f.eks. disse presentasjonene: http://www.slideshare.net/Evabra/samarbeid-34392674 og http://www.slideshare.net/Evabra/samarbeid) , og jeg kommer til å introdusere ulike typer problemløsningsstrategier for ulike oppgaver. I dette tilfellet starter jeg med årsak-effekt, som skal fylles ut. Andre strategier for andre av spørsmålene er idemyldring (finnes flere varianter for gjennomføring – kommer tilbake til disse), bruk av tankekart, fiskebensdiagrammer og stille spørsmål for å bryte ned hovedproblemet til flere mindre. En ide jeg har er å lage noen malverk for problemløsning slik at man kan se hvordan de kan brukes – jeg tror kanskje det kan være lurt.

Et av mine overordnede temaer er «global innbygger» og da er det naturlig at deler av dette handler om globale utfordringer og bærekraft. Utgangspunktet i denne er derfor bærekraft – med likestilling mellom kjønn som tematikk, men hvor jeg fokuserer på hvordan kvinners plass i samfunnet har endret seg. Andre temaer innenfor bærekraft (iflg FN sine bærekraftsmål) er utrydde fattigdom, utrydde sult, god helse, god utdanning, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi for alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, liv under vann, liv på land, fred og rettferdighet og samarbeid for å nå målene.

Jeg tror nok jeg kommer til å lage flere oppgaver knyttet mot disse punktene, som enten skal gå inn i «global innbygger», «miljø», «arbeidsliv og innovasjon», «helse og forskning» eller et tema som skal handle noe om økonomi. Hvis inspirasjonen holder, og tiden strekker til så ser jeg for meg at disse temaene også skal kunne arbeides med tverrfaglig, med problemløsning og bruk av teknologi – det blir mitt lille prosjekt i 2016 tenker jeg.

 

29.12.15 at 20:26 Legg igjen en kommentar

Ønsker alle en riktig god jul

godjulI år som i fjor har jula kommet altfor raskt, men nå tar jeg i alle fall en liten juleferie. Det har vært et begivenhetsrikt år, og med mange ulike typer oppdrag. Foredrag, kurs, endringsprosesser på den ene siden – og mye innholdsproduksjon på den andre siden, både oppgaver og tekstlig innhold. Mye moro, mange muligheter – og et hav av timer jobbet og ikke minst timer på reisefot.

Jeg er i full gang med planlegging av nye prosjekter, og håper jeg kan bringe spenstige ting på banen i 2016. Mye av det jeg har lyst til å komme igang med er knyttet mot tanker om at fag må være mye mer tverrfaglig, og relevant. Dette blir nok mitt store prosjekt framover – og håper at det kan slå an

Jeg takker alle for mange hyggelige møter, mange interessante samtaler og for at dere inspirerer meg og bringer meg videre. Jeg har lært nye ting hver dag, tror jeg, og det er stadig mer å lære.

Ønsker dere alle en riktig god og fredfylt jul – sammen med familie og venner, og gleder meg til å se dere igjen når skoleåret starter opp igjen.

22.12.15 at 09:38 Legg igjen en kommentar

Vannavtrykk [video]

Jeg fant denne videoen som ikke er så gammel, og tenkte den fortjente en plass. Den handler om «hvor er vannet» – og som kanskje kan sette noen tanker i sving. Den siste tiden har jeg blitt noe mer opptatt av å lage oppgaver som handler om den globale innbyggeren, og hva slags ansvar vi har – og vann er en ressurs som vi må ta vare på. Jeg har laget ganske mange oppgaver etterhvert som handler om ansvaret vårt for å ivareta jordas ressurser, fra spørsmål om hva vi i Norge bruker vann til daglig (vi bruker ca 200 liter pr person i snitt) til den «skjulte kostnaden» på bomullstøy fra østen (hvor mye vann som brukes for å produsere bomull) – i tillegg til at en slik oppgave også kan ta opp andre etiske problemstillinger som hvilket ansvar vi, som forbrukere, har for dårlige arbeidsvilkår i andre land.  Jeg synes, som jeg skrev om i mitt forslag til ny skolereform, at man må prøve å se et større bilde her – og jobbe tverrfaglig med temaet. Nå om dagen har jeg også laget tekst/oppgaver i historie – og lurer litt på om jordbruksrevolusjonen faktisk ikke var så bra for menneskeheten tross alt.

Filmen Cowspiracy, som jeg har sett på nylig, tar opp et problem med vann som ikke er mye adressert til vanlig. Det handler om at vi får oppfordringer om å bruke mindre vann hjemme, men får lite informasjon om hvor mye vann som kreves for å produsere maten vi spiser. De anslår i filmen at det å produsere en hamburger tilsvarer omtrent 2500 liter vann – så det å dusje kortere eller fikse dryppende kraner betyr lite sammenlignet med alt vannet vi bruker gjennom det vi spiser. Et egg tilsvarer visst 1800 liter vann. Det stilles spørsmål i filmen over hvorfor naturvernorganisasjoner og myndigheter i større grad snakker om bruken av vann i forbindelse med jordbruk og vårt forbruk av slike varer.

Dette med vann og vannressurser er derfor mer komplekst enn vi vanligvis får det framstilt – det samme gjelder forøvrig forurensing. CO2 utslipp fra landbruket overstiger mange ganger det som kommer fra transportindustrien – og for ikke lenge siden hørte jeg noe om hvor mye fly utgjorde, og med tanke på at fly ofte framstilles som stor syndebukk, var det ganske overraskende å høre at flytrafikk bare utgjør ca 2% av utslippene.

Klimaavtale er derfor bra, men kanskje den største forskjellen vil skje hvis vi spiser litt mindre kjøtt. Forrige dagen fikk jeg høre at hvis alle amerikanere spiser ett kjøttmåltid mindre i uka så tilsvarer det at man tar bort 7600000 biler fra veiene. Det er noe å tenke over.

Flere tall om hva ulike varer koster i form av vannbruk: http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/

16.12.15 at 14:40 Legg igjen en kommentar

Hva skal være synlig for hvem?

Jeg har blitt mer og mer opptatt av hva slags informasjon som skal være synlig for hvem etter disse årene jeg har jobbet med digital kompetanse. Vi deler mer og mer, og ofte uten å ha gjort oss noen store tanker om hvem som kan, og bør, se det vi publiserer. Etterretningstjenester over hele verden har fått en mye enklere jobb når det gjelder overvåking – vi gir fra oss mer opplysninger frivillig enn de vanligvis ville fått lov til å hente inn – selv med loven i hånd. Det er et paradoks synes jeg. Vi gir fra oss navn, adresse, bilder, hvm vi er venner med, hva vi holder på med til enhver tid osv. Som et lite krydder; forfatteren av boka Googlization of Everything har beregnet at verdien av dine personopplysninger var verdt ca 500 doller i året for Google – og det tror jeg må ha vært rundt 2010.

Informasjonen brukes, og misbrukes. Det har vært eksempler på uskyldige meldinger som har ført til at mennesker ikke har sluppet inn i USA eller fått besøk av politiet på døra – noe som tilsier at vi skal tenke gjennom hvordan vi uttrykker oss på nett. Selv husker jeg min gamle hendelse med søk etter ulike typer våpen og terror på nett (i forbindelse med oppgavelaging) som førte til at jeg fikk melding på skjermen om at Google ville registrere min IP-adresse. Det var såpass skremmende at jeg var bekymret for at jeg hadde fått rødt flagg på navnet da jeg søkte visum for innreise til USA. Takk og pris har det ikke sett ut til å gi noen konsekvenser i så måte siden jeg har hatt innreise dit to ganger etter denne episoden.

Med terrorfrykten har det selvfølgelig noe positivt ved seg at man prøver å fange opp og forhindre slike hendelser, så mitt håp er bare at man er litt mer bevisst i forhold til hva man publiserer, hvor man publiserer og hvem som kan se det. Under har jeg laget et lite skjema som kan brukes for å tenke over hvem du ønsker skal se dine opplysninger og publiseringer – og på side to kan man reflektere litt over hvilke konsekvenser dette kan få hvis «alle» kan se det. Man fargelegger bitene slik at man får et visuelt bilde av hva man tenker. Neste punkt på lista blir selvfølgelig å sjekke om du har satt på personverninnstillinger som passer med hva du mener andre skal se.

Uheldige episoder som folk har oppdaget har f.eks. vært at de har fått økte forsikringspremier, ikke fått jobb, nedsatt kreditt eller nektet lån. Noen av disse episodene skyldes ikke nødvendigvis den enkelte, det handler også om at man bruker algoritmer av typen; mennesker som handlet på disse stedene har ofte problemer med å betale regningene sine – og derfor kan du, selv med god økonomi, også risikere at kredittverdigheten din blir vurdert ned fordi du også handlet her. Se også innlegget; Alt du avslører om deg selv på nett

15.12.15 at 11:47 Legg igjen en kommentar

Dårlige IKT-ferdigheter (ICIL-studie)

Jeg leser på forskning.no at ICIL-studien fra 2013 viser at norske ungdommer har dårlige IKT-ferdigheter. Studien har rangert elever på en skala fra 1 til 4, og i artikkelen står det at i underkant av en tredel av de norske elevene vurderes å ha høy dyktighet og presterer på de to øverste ferdighetsnivåene. Samtidig viser resultatene at hver fjerde av de norske elevene presterer på det laveste ferdighetsnivået (nivå 1) eller under dette. Disse elevene behersker kun elementære ferdigheter innen bruk av IKT. Det står også: De norske elevenes IKT-bruk ligger under det internasjonale gjennomsnittet i alle fag, bortsett fra i norsk. Hvis en tar utgangspunkt i hyppig IKT-bruk, er forskjellen mellom det norske og internasjonale snittet størst i matematikk og naturfag.

Studien ble foretatt i 2013, så jeg håper jo at det har blitt noe bedre når vi snart skriver 2016 – men jeg er ikke overbevist.

Hva er det som må til for å få opp bruken? Nå har vi gjort ting i så mange år som tydeligvis ikke virker at det må skje en endring i måten vi tilnærmer oss dette på. Noen må våkne – og det bør skje snart. Det bør være et varsel at vi ligger under det internasjonale gjennomsnittet – med tanke på at dette handler om elevenes framtid.

Jeg har i alle fall ikke gitt opp, og ser noen lyspunkter – men ser også at mange også begynner å bli frustrerte over at endringer skjer for sent, og at de begynner å bli slitne av å være ildsjeler. Men man får leve i håpet og håpe det er noe i at «det er i motbakke det går oppover».

15.12.15 at 09:29 Legg igjen en kommentar

Den siste av sitt slag…

I kveld har jeg sett på filmen «Racing Extinction» –  som er flott, og ganske skremmende. Noe av det jeg syntes best illustrerte det hele var et lite klipp, som også er i videoen under, som handlet om en utdødd fugl – en Kauai Oo. Grunnen til dette er følgende; de viser dette lille klippet og forteller om hannfuglen som synger for å tiltrekke seg en make. En make som aldri kommer. Han er den siste av sin art.

Kanskje er det slik vi må formidle hvordan menneskeskapte endringer er med på å utrydde arter på jorda for at mennesker skal bry seg og forstå? Det er mange andre klipp i filmen som også er grusomme på ulike måter.

13.12.15 at 23:57 Legg igjen en kommentar


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry