Hensiktsmessig og uhensiktsmessig bruk av IKT

Arbeidet med iktplan.no for vgo går videre – og noe av det jeg har forsøkt å få ned i tekst handler om hensiktsmessig og uhensiktsmessig bruk av IKT. Det er et område som jeg synes bør være med i en slik plan. Jeg har forsøkt å lage noen refleksjonsspørsmål – og under slidesharen ser dere forslag til ferdigheter og kompetanse:

 Ferdigheter:
1. Elevene skal kunne nevne noen positive og negative konsekvenser av teknologibruk i læringssammenheng
2. Elevene skal kunne nevne noen positive og negative konsekvenser av teknologibruk i arbeidssammenheng
3. Elevene skal kunne nevne noen positive og negative konsekvenser av teknologibruk i sin fritid

Læringssammenheng (1)
Positive konsekvenser kan være at IKT øker motivasjon, at man kan utføre oppgaver som ville vært vanskelig uten teknologi (eks. simuleringer), hente inn eksperter utenfra gjennom ulike kommunikasjons- og samhandlingsverktøy. Teknologien kan brukes på ulike måter for å støtte læring; •hente og organisere informasjon slik at man kan nyttiggjøre seg den store informasjonstilgangen

 •  se saker/tema med ulike vinklinger
 • animasjoner og simuleringer kan gi bredere forståelse av konsepter
 • bruk av multimodale elementer (eks video, bilder, lyd) kan gi bredere forståelse av innhold
 • skrive gode notater og bruke ulike typer verktøy for å organisere, produsere og publisere innhold
 • samarbeid både innenfor og utenfor skolen
 • læringsstøttende innhold, for eksempel bruk av «omvendt undervisning» (flipped classroom), slik at man også kan få støtte til skolearbeid utenfor skoletid eller at man kan forberede seg bedre til undervisningen

Negative konsekvenser kan være at IKT fjerner fokus fra læringsaktivitetene, at man får belastningsskader (ergonomiutfordringer), får hodepine og lignende symptomer fordi man ser for mye på skjerm i løpet av dagen. Bruk av teknologi kan, hvis aktivitetene er bygd opp feil, føre til at man bare får overflatekunnskap og/eller ikke utvikler evne til kritisk refleksjon.

Arbeidsliv (2)
I arbeidslivet har teknologi overtatt en del oppgaver av rutinemessig karakter, for eksempel ser vi at kommunene blir stadig mer digitaliserte. Typisk vil oppgaver som er regelstyrt lett kunne automatiseres. Dette fører til at enkelte oppgaver kan utføres raskere og mer effektivt, og man kan bruke personalressurs til andre typer oppgaver – for eksempel å gi innbyggerne i kommunen enda bedre tjenester. På den andre siden fører det til at mange jobber forsvinner. Enkelte oppgaver, som tidligere medførte helseskader, kan nå utføres av maskiner. Digitalisering kan derfor føre til at kunden/innbyggeren får raskere og bedre tjenester, men samtidig føre til at jobber forsvinner.

Tilgangen til informasjonen har økt som følge av teknologiutviklingen, og man kan få raskere og bedre tilgang til ulike typer innhold – enten dette er lover og forskrifter, introduksjonsprogrammer for nyansatte, opplæringsvideoer for å øke kompetansen osv.

Økt digitalisering kan også føre til en frykt hos arbeidstakere – både i form av at de mangler kompetanse for å utføre nye typer oppgaver, og fordi de er redd for å miste jobben sin fordi innholdet i stillingene gjør at mennesket kan erstattes av teknologi. Utfordringene er derfor hvordan man skal utnytte personal-ressursene. Dagens arbeidsliv krever at man har evne og vilje til endring, har gode samarbeidsevner og god kommunikasjonskompetanse.

Å bruke teknologi for å gi bedre tjenester fører i noen sammenhenger til at man må jobbe og tenke annerledes. Mange virksomheter bruker for eksempel sosiale medier i sin kommunikasjon – noe som krever at man også må kunne svare raskt. Det har blitt en forventning at man får raskt svar om man sender en epost eller bruker tjenester som Twitter. I enkelte tilfeller blir også informasjon åpent publisert, selv om det egentlig er en form for kommunikasjon som burde foregå mellom kunde og virksomhet/innbygger og kommune.

Skillet mellom arbeidsliv og fritid har blitt mer utvisket som følge av teknologiutviklingen. Vi svarer på meldinger og epost til alle døgnets tider. Det kan diskuteres om dette er en fordel eller en ulempe.

Fritid (3)
I dag brukes teknologien også privat. Elevene er både konsumenter og produsenter – de ser hva andre publiserer og de publiserer selv. Det kan være at de ser på videoer andre har laget, enten som underholdning eller for læring. De publiserer bilder, videoer og tekster på ulike delingsarenaer, og de bruker aktivt ulike typer kommunikasjonsverktøy.

På den ene siden skaper teknologien nye muligheter, men mange unge blir også stresset av å være online hele tiden. Man må holde oversikt for å være med på hva som skjer i vennegjeng, i familien og på ulike aktiviteter de deltar i. Noen klarer ikke å styre sin bruk, og må få hjelp til å begrense for eksempel deltakelse i ulike spill. Uten å ha erfaringer med for eksempel kritisk refleksjon og kildekritikk kan informasjonen de finner tolkes galt – noe som kan få alvorlige konsekvenser, for eksempel at de følger råd som er helsefarlige. Digital mobbing er også en utfordring i dagens digitale samfunn.

På den andre siden gir tilgangen til Internett uante muligheter for å finne informasjon, bygge nettverk og formidle egen kompetanse og interesser. De kan bidra aktivt i samfunnet gjennom deltakelse i debatter, og de kan finne svar på nesten hva som helst ved hjelp av noen få tastetrykk. Det er mange former for utdanning som kan tas som nettbasert undervisning – noe som gjør at man får like muligheter uavhengig av sosial status eller geografisk plassering.

De fleste voksne bruker Internett i hovedsak til å utføre nettbanktjenester, bestille reiser eller andre typer produkter, lese nyheter, holde seg oppdatert på hva som skjer med venner og familie og til underholdning.

Kompetanse
1. Elevene skal kunne reflektere over sin egen teknologipraksis i læringssammenheng
2 Elevene skal kunne reflektere over hvordan teknologi har endret samfunnet og arbeidslivet
3. Elevene skal kunne reflektere over sin bruk av teknologi i fritiden

Læringssammenheng (1)
Elevene må reflektere over hvordan de bruker teknologien for å støtte sin egen læring for å få et bevisst forhold til dette. Noen spørsmål å stille seg er;

 • Har de nok grunnleggende ferdigheter for at bruk av Internett er effektivt – for eksempel gode søkeferdigheter og vite hvordan de tar gode notater?
 • Vet de hvor de kan finne ressurser som kan støtte læringen – tekster, videoer, animasjoner, simuleringer?
 • Kjenner de til tjenester som gjør at de kan få hjelp til å organisere, gjenfinne og nyttiggjøre seg innhold – for eksempel notatprogrammer og grafiske organisatorer?
 • Har de nok kjennskap til ulike lærings- og problemløsningsstrategier?
 • Bruker de kommunikasjons- og samarbeidsverktøy for å lære sammen?
 • I hvilken grad har de, eller vet hvordan de kan de bygge, personlige læringsnettverk (PLN)?

Samtidig er elevers utenomfaglige bruk i timene en utfordring for mange lærere. God klasseledelse er derfor en forutsetning for at teknologien skal kunne utnyttes effektivt – i tillegg til at utstyret må virke og at man har god infra- og systemarkitektur.

Samfunn og arbeidsliv (2)
Teknologiutviklingen gjør at samfunn og arbeidsliv endrer seg i raskere takt. Mye av samfunnet digitaliseres, og det digitale skillet går ikke lenger mellom de som har datamaskin og tilgang til Internett – men mellom de som klarer og ikke klarer å benytte teknologien. Mange jobber kan digitaliseres, og mennesker i slike jobber må settes til å gjøre andre typer oppgaver. Man er, i de fleste tilfeller, ikke lenger i samme jobb hele arbeidslivet. Det krever at man er i stand til å lære nye ting, ha evne og vilje til å endre seg og inneha det som kalles 21. århundrets ferdigheter (problemløsningsevner, samarbeidsegenskaper, kommunikasjonskompetanse, egenregulering/styre egen tid i forhold til arbeidsprosesser/oppgaver, bruke teknologi for å utføre arbeid og som et verktøy for kunnskapsbygging).

I samfunnet handler det både om at tjenester har blitt digitalisert (søknader, forskrifter, lover, rettigheter, plikter) – og for å delta i dette samfunnet må man ha en del grunnleggende ferdigheter. Elektronisk innlevering av selvangivelse, jobbsøknader, søke om ulike former for stønader og trygder, søknad om barnehageplass, byggetillatelser og deltakelse i valg er eksempler på oppgaver som i stor grad krever at man håndterer teknologien.

Sosiale medier har endret mye av måten vi kommuniserer og påvirker samfunnet på. I dag kan alle gjøre sin stemme hørt – på godt og vondt, for eksempel opplever man at mange opptrer som nett-troll framfor å ha saklig argumentasjon. De sosiale mediene har en enorm påvirkningskraft, og kampanjer har ført til at både bedrifter og myndigheter har måttet endre retning. Sosiale medier har også vært svært sentrale i internasjonale konflikter, for eksempel under «den arabiske våren».

Fritid (3)
Teknologien har blitt en naturlig del av hverdagen. Den gjør at vi holder kontakt med andre og holder oss oppdatert på hva som skjer. Betyr det samtidig at vi har mistet evnen til å planlegge eller holde fokus på en oppgave over lengre tid? Blir vi stresset av at vi alltid er online – og blir vi usosiale? Mange unge har et rikt sosialt liv online – og opplever at dette er like ekte som å møte andre ansikt til ansikt. Foresatte tolker imidlertid situasjonen ofte til at barn sitter alene, er inaktive og usosiale – og blir bekymret over nettbruken.

Spørsmål å stille seg kan være;

 • hva bruker jeg teknologien til i min hverdag – og hvorfor gjør jeg dette?
 • er det noen nettaktiviteter som tar altfor mye av min tid?
 • er det noe bruk av teknologi som jeg burde slutte med?

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s