Lese med en hensikt

Noe av det jeg har hatt fokus på siste tiden er dette med å lese for å lese eller lese for å lære. Jeg ser det er store mangler blant mange elever når det gjelder det siste – lese for å lære. Mange leser og leser, og ofte gir det god avkastning i form av en god karakter – rett og slett fordi testingen handler om å gjengi det man har lest. Imidlertid møter man veggen på ett eller annet tidspunkt her. Noen når de kommer til ungdomsskolen, noen på videregående og noen på høyere utdanning. Det er synd når tidligere «flinke» elever plutselig dropper i karakterer fordi kravene nå blir annerledes – man skal ikke bare hoste opp igjen det man har lest, det er et krav om å tenke selv og trekke forbindelser. Mange lærer utenat uten å forstå, og mange gjør lekser for lærerens skyld – jeg tror mye skyldes at de ikke har forstått hensikten og heller ikke lært å lese for å lære.

Dette har jeg også sett hos mine egne døtre, som tidligere har klart seg bra gjennom å lese mye. Nå trenger de andre verktøy. God notatteknikk er et stikkord – ikke bare skrive av, men sortere og organisere informasjonen for å skape et overblikk og se sammenhenger. Dessverre tror jeg at dette problemet er svært utbredt fordi omfanget av hva man skal lese i ulike fag er så stort at man i hovedsak bare fokuserer på å lese gjennom.

Når man skal lese noe må man ha en hensikt med det man gjør, og det tror jeg man må lære tidlig. Å velge ut gode mål, eller formål, i forhold til aktivitet er viktig. Å tydeliggjøre er å forberede en for lesingen. Det er f.eks. ikke noen vits i å lese gjennom en reisekatalog hvis ikke hensikten er å finne et passende sted å reise på ferie til. På samme måte er det ikke noe poeng å lese om den franske revolusjon hvis man ikke har et klart formål eller hensikt med denne lesingen, f.eks. at man skal lese for å forstå hvordan ulikheter i samfunnet fører til opprør. Mange leser gjennom og memorerer årstall og personer, uten å forstå hva som egentlig skal læres. Jeg husker vi memorerte land, hovedsteder, store byer, elver, havområder osv. for å markere dem på kart under prøver. I dag lurer jeg litt på hva som var hensikten med dette – utover å ha denne faktakunnskapen. Nå kan vi lett slå opp dette hvis vi har bruk for informasjonen, noe som også gjenspeiles i kompetansemål i faget – nå spør man mer etter hvilke ulikheter som finnes, hvorfor de finnes og hva som kan gjøres for å utligne forskjeller. Det er en god utvikling, men hvis man ikke har et tydelig hensikt med hva man leser (fakta om ulike regioner) vil fortsatt mange bare memorere dette uten å forstå hva det egentlig er man skal lære.

På samme måte kan man tenke seg en oppgave hvor man skal registrere hva som er av planter i området rundt skolen – hvis hensikten bare er å registrere blir det ganske meningsløst som aktivitet (tenker jeg i alle fall). Man må tenke ut hva som er formålet med dette – handler det f.eks. om å undersøke hvorfor ulike planter vokser på ulike steder (jordsmonn, sol), om nytten området har (for mennesker, dyr, planter), om hvordan vi skal bevare naturen osv.

Ofte kan det være viktig å avgrense hva som er hensikten, slik at man ikke blir forvirret av at det er så mye informasjon. Jeg, som leser raskt, har ikke problemer med at det puttes inn småfortellinger og anekdoter i mellom annen tekst – men det handler om å klare å holde tråden og ikke spore av. Da er et tydelig mål med lesingen viktig å ha med seg underveis. En tydelig hensikt med hva som skal læres gjør det enklere å velge ut hva slags notater man skal ta også.

Dersom hensikten kan kobles mot relevans, noe som angår en i det virkelige liv, vil dette gi mer motivasjon til å jobbe med temaet over tid. Alle har nok opplevd at man ikke engasjerer seg hvis man tenker at dette har jeg aldri bruk for i virkeligheten. En tydelig hensikt – what’s in it for me – kan skape store forskjeller i engasjement. Samtidig må det ikke være for fjernt fra elevens interesser – det er f.eks. vanskelig å be dem om å forestille seg en framtid for seg selv som ligger for langt unna hverdagen. Elever på ungdomstrinn eller yngre har nok problemer med å relatere seg til renteendringer i markedet med mindre man kan peke på noen direkte konsekvenser for dem – i dag.

Interessene til de enkelte elevene er viktig å ta hensyn til – det kommer ofte opp at man må kjenne sine elever og tilpasse undervisning til elevens evner, interesser og erfaringsnivå. Det jeg tror menes er at hvis de f.eks. skal skrive en tekst så kan de skrive om noe som de har interesse for, framfor at alle skal skrive om akkurat det samme – hvis målet med oppgaven er å produsere tekst og ikke utdype et spesifikt tema. At elevene vet hva de vurderes på er opplagt viktig da, slik at de kan evaluere sitt arbeid underveis.

Mange vil nok trenge hjelp til å finne formålet med lesingen, og få modellert hvordan man kan bruke og tolke teksten.

Mer kommer om dette temaet…..

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s