Archive for mars, 2015

Oppgave-meny

Jeg ser det er populært i enkelte kretser å lage menyer – slik at elevene kan velge mellom hva slags type oppgaver de skal gjøre knyttet til temaet. Her er derfor et raskt førsteforslag til noen aktiviteter knyttet mot de digitale ferdighetene, og som kan brukes i fagene. Tanken er at elevene skal sette sammen en meny selv, gjennom å velge en forrett, hovedrett og dessert. Over tid bør man sørge for at de utfordrer seg selv litt gjennom ikke å velge det samme hver gang. Trykk på bildet for større versjon.

leksemeny

22.03.15 at 16:38 2 kommentarer

Prosjektbasert, problemorientert læring

Oppdatert; etter at jeg publiserte denne artikkelen gjorde @terjepe meg oppmerksom på denne artikkelen om hvordan finske skoler har begynt å tenke «undervise etter tema» framfor «undervise i fag». Lesverdig opp mot tankene under…

Å jobbe prosjektbasert styrker viktige ferdigheter som informasjonsinnhenting, kritisk refleksjon, analyse, samarbeid, kommunikasjon og problemløsning. Dersom elevene selv får planlegge prosessene styrker det ferdigheter som samarbeid og egenregulering. Gjennom bruk av teknologi kan de skape god arbeidsflyt, for eksempel gjennom samskriving og bruk av kommunikasjonsverktøy. Notatverktøy kan brukes for å organisere innhold og samarbeide. Oppgavene bør by på utfordringer, og være interessante. Her er noen ideer til noen prosjektbaserte oppgaver:

 • Design en app med et bestemt formål for en bestemt målgruppe.
  Elevene må avdekke problemer de skal løse og tenke målgruppe. De kan foreta intervjuer (kvalitative, kvantitative) ved hjelp av teknologi. De kan bruke presentasjonsprogram for å vise fram sine ideer, eventuelt prototype dem.
 • Lag et familietre hvor du legger inn opptak (video og/eller lyd) av familiemedlemmer.
  Elevene kan bruke ulike redigeringsverktøy (bilde, video, lyd) for å gjøre opptak.
 • Se på egenskaper ved noen utvalgte land, og design deretter et samfunn hvor du henter ut de beste egenskapene (kritiske faktorer, ressurser, vaner) fra disse landene for å skape et fantastisk samfunn.
  Elevene kan jobbe med søk, bruke grafiske organisatorer for å strukturere innhold, idemyldring med f.eks. bruk av elektronisk oppslagstavle, samskriving osv.
 • Lag en plan for lokale bedrifter slik at de får mindre avfall.
  Innhente dokumentasjon om dagens praksis, problemløsning.
 • Vurder sosiale mediers påvirkningskraft på (lokal)samfunnet .
  Reflektere over hvordan vi kan påvirke egen hverdag gjennom å bruke ulike typer mediekanaler.
 • Se på «virale» videoer (som har spredd seg raskt på Internett), og analyser dem for å finne ut hvorfor disse har spredd seg så raskt.
  Søke fram aktuelle videoer, analysere innhold gjennom å bruke grafiske organisatorer.
 • Lag en dokumentar hvor du bruker bilder (foto), gjør disse om til film og deretter til eBok.
  Bruke ulike typer redigeringsverktøy, se hvordan innhold må tilpasses ulike presentasjonsformer.
 • Finn eksempler på hvordan din kommune formidler kunngjøringer, høringer osv. Lag disse om til reklamekampanjer med sikte på at flere leser kunngjøringene eller kommer med innspill til høringene (tips: hvordan reklamerer man for andre produkter).
  Skrive i reklamesjanger, grafisk design, målrette budskap, velge kanaler for publisering.
 • Design framtidens skole (hvilke fag er aktuelle, på skolen og/eller på nett, samarbeid med lokalsamfunn, hva blir man målt på osv.)
  Utforske trender og hva som er samfunnets behov, presentere resultatene.
 • Ungdom føler at det blir stilt store krav til dem; hva de skal prestere, hvordan de skal se ut. Hvordan skal vi løse problemet?
  Gjøre spørreundersøkelser, analysere dataene, problemløsning.
 • Hva ville (historisk person) sagt om (et av dagens samfunnsproblemer)?
  Se en sak fra et annet ståsted.
 • Hva slags type aktiviteter kan settes i gang for å få flere opp av sofaen?
  Problemløsning på et virkelig verden-problem, kreativitet, bruk av teknologi (eHelse)
 • Global oppvarming er et stort problem. Hva kan den enkelte gjøre for å sette et mindre karbonavtrykk på kloden – uten at det fører til store endringer i hverdagslivet?
  Informasjonssøk om årsaker til global oppvarming, finne alternative løsninger, presentere resultater.
 • Hvordan påvirker arkitekturen i nærområdet lokalsamfunnet?
  Dokumentasjon av arkitektur, vurdere formålet med designen, analysere påvirkning på samfunn, presentere resultat.
 • Hva må til i lokalsamfunnet for at det er aktuelt for deg/dere å bli boende når dere blir voksne (eks type arbeidsplasser, kvalitet på skole/barnehage, tilgang til og pris på boliger, type fritidsaktiviteter og kultur osv)? Hvordan skal dere formidle disse kravene til lokalpolitikerne?
  Gjøre spørreundersøkelser, organisere data med grafiske organisatorer, presentere resultat og velge kanal for påvirkning (f.eks. avisartikkel, bruk av sosiale medier, formelt brev til kommunen, invitere til folkemøte, lage demonstrasjon, snakke direkte med politikerne osv,)

22.03.15 at 11:06 Legg igjen en kommentar

Dagene flyr og jeg lager MOOC

Dagene raser unna – så mye å gjøre, så liten tid – i alle fall føles det slik av og til. De neste dagene skal jeg være sammen med lærere fra videregående skole hvor fokus er framtidens skole. Det blir kjekt. Ellers er det arbeid med oppgaver, implementering av IKT og BYOD-problematikk som har stått på timeplanen. Jeg har vært på flere reiser – Oslo, Steinkjer og Molde for å nevne noen. Jeg jobber videre med bok – eller rettere sagt bøker (2) som skal ut, og jeg har et hefte som skal ut til ungdomsskoleelever til høsten. April nærmer seg raskt, og der er det en hektisk timeplan med mye reising. Flere har begynt å tenke på neste skoleår, og flere dager er allerede bestilt hos meg – selv om det er mange dager å ta av ellers. For IKTplan er det arbeid med vgo-utgaven som har startet – moro at vi får med hele løpet fra barnehage til videregående.

En av de virkelig spennende sakene jeg jobber med å lage et MOOC – et refleksjonsprogram som en del av heving av kompetanse hos lærere. Mye av innholdet er på plass, men jeg har jobbet litt med struktur på dette kurset. Foreløpig plan er – i stikkordsform:

 • Modul 1: Du – en drømmelærer. Hva kjennetegner en drømmelærer? Hvordan håper du at du og din undervisning blir husket av elevene når de går ut av skolen? Hvorfor er skolen som den er (tradisjon) og hvorfor må noe endres? Hva er egentlig digital kompetanse og 21. århundrets ferdigheter og hvorfor er det viktig?
 • Modul 2: Å jobbe mer effektivt. Hvordan kan du samle inn og organisere informasjon på en effektiv måte? Hvordan bygger du ditt nettverk? Hvordan planlegger du din undervisning?
 • Modul 3: Å jobbe med søk, organisering, kildekritikk og kritisk refleksjon. Grunnleggende rundt hvorfor dette er viktig og hva det innebærer.
 • Modul 4: Å jobbe med produksjon og kommunikasjon. Grunnleggende rundt hvorfor dette er viktig og hva det innebærer.
 • Modul 5: Å jobbe med digital dømmekraft. Grunnleggende om tilstedeværelse på nett.
 • Modul 6: Læringsteorier og metoder. Nye måter å undervise på – og hva gjør det med læringen?
 • Modul 7: Problemløsningsstrategier og arbeid med digitale tester. Hvordan kan man jobbe med å gi elevene problemløsningsstrategier? Hva er PBL (CBL)? Hvordan stille gode spørsmål? Hvordan lage gode digitale tester?
 • Modul 8: Teknologi i klasserommet. Klasseledelse i teknologirike omgivelser. Hvordan velge riktig verktøy? Hva må man tenke på? Trender framover.

Hva tenker dere – virker det som interessante områder? Er det noe jeg har glemt på overordnet nivå?

18.03.15 at 18:31 2 kommentarer

Bingo bingo (#NKUL15)

Det er populært i enkelte kretser å lage bingoskjemaer til bruk på konferanser og kurs – og for moro skyld lagde jeg derfor et par bingoskjemaer med tanke på NKUL i mai. På det øverste forslaget finner dere ord som sannsynligvis vil dukke opp under mine foredrag – i alle fall hvis jeg også får framføre det jeg har tenkt under TeachMeeten på onsdag kveld. Det andre er ord jeg tenker vil dukke opp i øvrige foredrag disse maidagene.
Eva NKUL

nkul

10.03.15 at 00:03 Legg igjen en kommentar

Jeg jobber videre med implementeringsressurser – kommunikasjon

Da har jeg laget en serie på 5 presentasjoner som skoleledelse/rektor kan bruke for å holde temaet kommunikasjon «varmt» over en periode. Jeg bygger også om bloggen min noe slik at ressursene jeg produserer for de fire hovedområdene blir lett tilgjengelig og samlet. Der vil det komme mer forklarende tekst og lenker til ressurser man kan bruke for kompetanseheving også – men her er innholdet for kommunikasjonspresentasjonene:

09.03.15 at 23:12 Legg igjen en kommentar

Implementering – nå produksjonsmålene

Med utgangspunkt i min implementeringsplan i «light»-utgaven kommer her fem presentasjoner som omhandler målene for produksjon (produsere og bearbeide i rammeverk for digitale ferdigheter). Det er tenkt her å bruke en presentasjon annenhver uke (totalt 10 uker) for å holde temaet «varmt» for lærerne. Egenrefleksjonsspørsmålene skal man, som det står bokstavelig, reflektere over selv. Plenumsspørsmålene skal man diskutere på fellestid. Presentasjonen publiseres i forkant, og så bruker man litt tid på å diskutere disse. Føler du deg utrygg på noen av temaene anbefaler jeg å ta en titt på iktplan.no og ressursene som ligger der – da skal du være godt hjulpet til å komme deg videre.

09.03.15 at 13:40 Legg igjen en kommentar

#NKUL15 – jeg har meldt meg på!

Da var påmeldingen til vårens store begivenhet åpnet – og jeg har allerede meldt meg på. NKUL står for Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring – og de har i år helt nye nettsider, som du finner på denne lenka.

Det er alltid hyggelig å være på NKUL og treffe gamle kjente – altså som jeg kjenner fra før, ikke oldinger – og gjøre nye bekjentskaper. Jeg gleder meg i år til å høre på Howard Rheingold og Jose Ferreira, og jeg har blinket meg ut noen av de parallelle sesjonene også. Selv skal jeg ha foredrag på torsdagen (S2C) hvor jeg skal snakke om, og vise eksempler på, problemløsning og problemløsningsstrategier – og snakke om hvordan lage gode spørsmål (refleksjon). Litt avhengig av tiden, men jeg tror jeg skal klare å presse det inn også, så vil jeg også snakke noe om digitale tester og hvordan man kan bruke funksjonalitet i eksisterende testverktøy for å lage andre typer tester enn de tradisjonelle (som ofte er preget av flervalgsoppgaver med faktasvar).

Jeg har også planene klare for å sende inn forslag til Teachmeet’en på onsdag kveld – og oppfordrer andre til å gjøre det også. Hvis det blir som vanlig er det en 2-minutter og/eller en 7-minutter presentasjon du kan delta med. Man melder seg på, og sender evt over presentasjon, i forkant – og under arrangementet er det loddtrekning om hvem som får komme på scenen med sitt miniforedrag. Jeg har vært heldig til nå – og har holdt 2 foredrag på hver av de 2 foregående teachmeetene under NKUL.

Jeg gleder meg til disse dagene i Trondheim i begynnelsen av mai måned – og håper jeg ser deg der også.

04.03.15 at 22:05 2 kommentarer

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,283 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry