Myteknusing og noen kommentarer til ytringer fra @konservativ

Vår kunnskapsminister (@konservativ på Twitter) har uttalt seg om mange ting de siste ukene, og jeg føler at jeg må kommentere på noen av utsagnene han kommer med. Artikler og ytringer blir kommentert på Twitter og andre fora – men jeg synes diskusjonene ofte bærer litt feil vei. Vi er tilbake til å diskutere for og mot utsagn som kommer uten å se på årsaker, det er i alle fall min mening.

Den første artikkelen jeg ønsker å kommentere er fra Dag og Tid; «Ein stor og naiv entusiasme». Her er det mange som har tolket artikkelen til at vi skal være svært forsiktige med IKT i skolen,  ikke minst når ministeren påpeker at han har strammet inn oppdraget til Senter for IKT i utdanningen – de skal også ha som oppgave å advare mot dårlig bruk av IKT i skolen.

Myte: mange motstandere av IKT tror visst at vi som er for bruk av teknologi mener at datamaskin skal brukes hele tiden. Det er ikke slik. Hvis man leser mye av det som står på denne bloggen vil dere se et gjennomgående mønster; jeg skriver stadig at teknologi skal brukes når det er fornuftig og gir bedre læring enn tradisjonelle metoder. Jeg er ikke alene. De fleste av de jeg møter fra «digitalmenigheten» eller «digitalmisjonen» har akkurat samme utgangspunkt som meg. Samtidig må man ikke glemme at det er ikke uten grunn at de fleste arbeidsplasser bruker teknologi – det handler om effektivitet, og jeg er overbevist om at brukt rett vil det støtte læringen. Det vi må jobbe med er å lære lærerne hvordan de skal bruke teknologien effektivt og hvordan teknologien skal støtte egen undervisning. Vi er ikke uenige i hva ministeren sier når han avslutter med «– Eg er skeptisk til alle stemningsbølgjer for ny teknologi, når folk seier: «Alle skuleelevar må få nettbrett» eller «alle barn i barnehagen må få iPad». Slike reiskapar kan vere heilt fine og nyttige, om det er ein klar tanke og eit opplegg rundt dei. Men eg er frykteleg skeptisk til slik teknologientusiasme som generell politikk». Det er klart at teknologien skal settes inn i kontekst, det skal være en mening med det – det er vi ikke uenige i.

I artikkelen står det også ; – Noreg er – etter det eg veit – det einaste landet som har gjeve «digital kompetanse» ein så høg status. Var det eit fornuftig tiltak?
– Eg er usikker på om Noreg er det einaste landet, men vi var i alle fall først. Og eg meiner det var fornuftig som eit svar på ei stor endring av kvardagen vår. Digitale verktøy er ein sentral del av liva våre no, seier Isaksen.
– Men det har vist seg problematisk å fylle «digital kompetanse» med innhald. I sektoren vart det oppfatta som ein marsj­ordre til å bruke digitale verktøy i alle samanhengar, men omgrepet har vist seg vanskeleg å handtere og omsetje i praksis. Vi kan teste nivået i lesing og rekning, men det er vanskelegare å teste digital kompetanse.

Myte: det er vanskelig å teste digital kompetanse. Jeg tror personlig ikke det er vanskelig å teste digital kompetanse, men det krever at man stiller de rette spørsmålene. En større utfordring er at det foreløpig ikke har vært noen konsekvenser av å ikke ta i bruk teknologi. Horizon-rapporten tror at en trend er at digitale tester vil øke i omfang framover – og min bekymring i forhold til dette er både at testene ikke blir gode nok (tester man det som skal testes) og at elevene ikke får trening i å løse digitalt (blir da målt på teknisk dyktighet framfor faglig kompetanse – for eksempel skriver du sent på tastatur kan du risikere dårligere karakter enn å skrive for hånd).

Når det gjelder dette med eksamen så tror jeg at skolen er vel konservativ, noe mange har skrevet om – og hvor det stilles spørsmål ved om ikke eksamen nå må tilpasses den virkelige verden. Det er ikke hjelp i å snakke om og jobbe med problemløsning, samarbeid, kommunikasjon, bruk av teknologi og digital kompetanse i timene dersom dette ikke gjenspeiles på eksamen.

Jeg tror mange kanskje vil ha nytte av å lese kommentaren til Arne Tragethon i BT; Kvifor går Norge motsett veg av Finland. I ingressen står det; «Når Norge prioriterer lesing og rekning, får vi ein innsnevra skule. Vel så viktig er leik, kreativitet og digital kompetanse. Det veit finnane.

En annen artikkel som har blitt omtalt er «Stiller spørsmål – ser bort fra svarene» med motsvaret «Stiller spørsmål, venter på svar». Dette handler om man skal innføre et fraværstak i skolen. I svaret sier kunnskapsministeren «hvis elevene er til stede på skolen, lærer de mer».

Tja, det forutsetter vel noe annet enn at de blir tvunget til å være til stede tenker jeg. Jeg er ikke uenig i at muligheten for å lære mer og muligheter til å bli fulgt opp underveis kan føre til bedre resultater. Men er et fraværstak løsningen på problemet? Jeg tror ikke det. Man kan godt være til stede uten å lære noe som helst, og man kan lære uten å være til stede. Jeg har for eksempel tatt mange studiepoeng uten å være på skolen i det hele tatt, rent fysisk. Jeg har vært tilstede virtuelt og asynkront – og har både lært og blitt fulgt opp. Ville resultatene blitt bedre av fysisk nærvær? Jeg er usikker for eget vedkommende. Erfaring med enkelte forelesere har vært at de leser høyt for meg, og da kan jeg like gjerne lese selv og gjøre andre ting framfor å sitte i en forelesningssal. Poenget mitt er at undervisningen må gi meg noe mer enn dårlige formidlere for at tilstedeværelse i nåtid skal være aktuelt for meg. Et annet aspekt som sjelden blir nevnt positivt er om det faktisk er nødvendig at man skal delta i x antall timer dersom man ikke har behov for det for å lære det man skal.

Kanskje er det naivt å tro at elevene vil møte opp dersom de synes undervisningen er relevant for dem (what’s in it for me) og interessant – men jeg vil gjerne være naiv i så måte. Jeg vil i alle fall ikke tro at dersom man er tilstede i x antall timer vil frafallet synke og resultatene bli bedre uten at man samtidig må stille spørsmål ved om undervisningen er relevant og interessant. Også diskusjon om eksamensform bør inn her; når man har en eksamen for å måle kompetansen til eleven – spiller det da noen rolle hvor mye eleven har vært på skolen hvis de kan fagstoffet?

Et fraværstak ser jeg mer som en handling basert på effekt, ikke årsak. På samme måte som vi har hatt diskusjoner om å stenge nett for at elevene ikke skal være på sosiale medier. Jeg husker når det var fraværstak på vgo og hvordan det, på enkelte skoler i alle fall, førte med seg at man ikke kunne være mye syk engang uten å risikere å ikke få karakter i faget. Min yngstedatter fikk varsel om at hun kanskje ikke fikk karakterer i noen fag fordi klassen hennes flere dager var ute på oppdrag med å sette opp streaming som en del av sine studier, og følgelig ikke var på skolen noen dager hvor de også hadde andre fag. Det blir helt sinnsykt å forholde seg til; at man må velge hvilke fag i samme studieprogram som man skal få karakter i – man kan ikke få karakter i alle fordi oppmøte i ett fag blir skulk i et annet.

På samme måte ser jeg nå at svømming kommer opp som tema. Forslag om at elevenes svømmeferdigheter skal kartlegges – det man ikke er enige om er visst om elevene skal svømme 100 eller 200 meter. Jeg er ikke imot svømming, jeg synes det er en god ting å lære seg. Det jeg savner er at man diskuterer hvorfor de skal lære å svømme og gleden over å beherske det våte element. Her kommer det nok fort inn regelverk om svømmeopplæringen, men kanskje vi – som før – ser mindre fokus på hvorfor så mange ikke kan svømme. Lokalt ser jeg utfordringen med at det blir dyrt for skolen når man må leie inn buss for å kjøre elevene avgårde – og tid tar det også. Andre steder kan det være utfordringer med multikulturalisme som gjør seg gjeldende. Det jeg ikke tror er at en regel i seg selv vil føre til bedre svømmeferdigheter.

sofaForleden dag tok min gode venn @lagethune et bilde på et kjøpesenter. Ordføreren i kommunen ville møte lokalbefolkningen, og ville være tilstede i en sofa i en time hver mandag på dette kjøpesenteret for å være tilgjengelig for innspill. . Siden jeg ikke tror kunnskapsministeren ser hele bildet når det gjelder bruk av teknologi i skolen har jeg derfor en utfordring til ham; Hva med å møte oss som er digitalentusiaster i en sofa under NKUL i mai måned – og få noen flere synspunkter på teknologibruk enn de han tydeligvis får ellers.

Vi har noe å lære ham, og vi kan knuse noen myter om hvem vi er og hva vi står for.

 

Reklamer

3 comments

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s