Noen muligheter og noen utfordringer med onlinetester

Jeg har lest en interessant oversikt hos nextgen som handler om ulike måter teknologi blir brukt for å teste elevene. Elevene er selvfølgelig avhengige av å forstå hvordan teknologien skal brukes for å kunne levere en god besvarelse – og da kreves det kanskje også trening i dette. Hensikten er jo å vurdere elevenes faglige, ikke tekniske, ferdigheter.

Man kan tenke seg at de må kunne navigere, lese, skrive, bruke verktøy, dra-og-slipp og utheve. Det virker kanskje enkelt, men tenk om teksten krevde at man trykket på lenker for å få med seg alt – da er det viktig at de forstår hvordan de leser digitalt. De som lager oppgavene må tenke på lesbarheten – er f.eks. font passende for bruken.

Det handler om å komme tilbake til der man var hvis man får åpnet nye faner, at filer åpnet seg eller at man fikk opp pop-up-bokser man måtte fjerne for å komme videre. Det kan være en utfordring å jobbe digitalt, og kan være mer krevende enn å jobbe analogt, hvis man ikke har erfaring i bruk av digitale verktøy. For oss som skriver touch er det raskere å besvare enn de som bruker LFT-metoden (let, finn, trykk). Enkle teksteditorer har noen utfordringer gjennom begrenset funksjonalitet – og når man da blir avhengig av å forstå symboler (f.eks. hvis man skal sette inn lenke) eller alternativt klare å skrive html gjennom å bruke «kilde» framfor «tekst» for å få gjort det man ønsker – ja, da er det ikke like lett for alle.

Forstår man umiddelbart hvordan verktøy og knapper virker – eller må man bruke tid på å finne det ut? Slikt stjeler dyrbar tid. Dessverre er det ofte slik at en knapp i et program virker annerledes enn samme knapp i et annet program. Jeg har sett eksempler på at samme knapp har vært brukt for lagre, lagre og avslutt, og avslutt. Hvis man ikke vet hvordan man skal lagre underveis uten å avslutte kan det fort gå galt. Akkurat som om man tror man lagrer, og så bare avsluttes det uten lagring – og uten en advarsel først om at det er det du holder på med.

Det handler også om å forstå hva du skal gjøre – jeg har selv vært borti oppgaver hvor man skulle markere punkter, men hvor det var vanskelig å forstå hva jeg skulle gjøre, vanskelig å treffe punktet eksakt slik at punktet ble markert (og ikke bare forsvant tilbake til menyen). Samme problem med forståelse fikk jeg forrige dagen med iPad’en min. Under oppdatering endte den opp med å låse oppstarten – og alt jeg så var et skjermbilde hvor det var et bilde av en ledning som gikk en tredjedel inn på skjermen, etterfulgt av en pil og så en sirkel hvor det stod iTunes. Jeg kom ikke videre, og søkte for å prøve å finne svar – uten hell. Til slutt forstod jeg det selv – det betød at jeg skulle koble iPad’en til PC med USB og gå inn på iTunes. Når det var gjort fikk jeg melding om at det var en feil på iPad’en, og at jeg kunne oppdatere den fra iTunes. Dessverre viste det seg at valget «oppdater og gjenopprett» betød at iPad’en ble tilbakestilt til fabrikkstandard.

Basisfunksjonalitet for onlinetester handler oftest om;

 • Klikke (dobbeltklikke)
 • Velge objekt
 • Markere tekst (bli uthevet, få annen farge)
 • Velge tekst
 • Navigere med rullefelt
 • Dra og slipp, velg og dra på plass
 • Skrive fritekst
 • Velge område
 • Velge punkter (plotte punkter)
 • Bruke kalkulator
 • Bruke virtuell linjal
 • Bruke virtuell vinkelmåler
 • Bruke cas-verktøy (eks geogebra)
 • Bruke lyd- og videoavspiller
 • Velge bort (fra et utvalg)

edudemic sin nettside viste man til noen måter slik basisfunksjonalitet kunne få en forbedret bruk – noe som jeg synes er veldig bra. Det handler om noe mer enn å gi enkle flervalgsoppgaver – man må kunne bruke denne type tester for å teste på annet enn enkle faktasvar.

Dra-og-slipp-funksjonalitet kan utvides slik at man ikke bare drar tekst fra en side av skjermen til den andre (f.eks. gjennom å trekke inn ord som mangler eller koble to ting sammen) f.eks. til å dra dem til spesielle områder for å identifisere detaljer i et bilde eller en tekst, sette ting (f.eks. en historie eller en bruksanvisning) i riktig rekkefølge, fylle ut tomrom i et tankekart, identifisere sentrale ideer, fylle ut kolonneskjema eller venndiagram for å sortere i likheter og forskjeller, fylle ut tidslinjer og årsak-effekt-diagrammer, rangere svar etter relevans/viktighet.

Flervalgfunksjonalitet trenger ikke ha ett rett svar, man kan sette at flere svar er korrekte – og at alle må krysses av for å gi poeng. For å gjøre den svært vanskelig oppgir man ikke hvor mange svar som skal krysses ut – det kan f.eks. være 1-4 riktige svar blant alternativene. Man kan også tenke seg at man skal velge ut synonymer/antonymer eller velge ut flere sentrale ideer i en tekst. For matematikk kan man tenke seg at man velger flere brøker, regnestykker eller mål som er «like» (0,5 er både 30/60, 2/4 og 50/100 – 3+2 er det samme som 1+4 og 10-5 – og 10 km er det samme som 1 mil osv).

Tekstmarkering ved at de kan klikke på ord (ett eller flere), setninger eller avsnitt for å besvare spørsmål. Her kan man måtte velge ut nøkkelord, sentral ide eller velge setninger som gir sammenheng i forhold til spørsmålet.

Editor for matematiske uttrykk. Her kan man bygge opp regnestykker for å gi svar på tekstlige spørsmål. Dette er en større utfordring enn å bare løse regnestykker. Man kan også tenke seg denne som en nedtrekksmeny hvor man velger f.eks. regneart. Elevene kan også bli bedt om å beskrive hva som skjer (prosess) i forhold til et matematisk uttrykk (hva viser denne utregningen oss).

Teksteditorer brukes for fritekstsvar, men man kan også stille spørsmål rundt en tekst og be dem om å omskrive den, skrive konklusjoner, argumentere for og mot. I matematikk kan de bli bedt om å forklare regnestykker (hvorfor dette svaret, hva er prosessen, hvorfor ble denne regnearten eller prosedyren brukt, hvilke opplysninger mangler for å fullføre utregningen).

Man kan også tenke seg kombinasjoner av oppgaver, f.eks. at man leser en tekst og blir bedt om å svare på noen spørsmål. Deretter blir man bedt om å velge et utsagn hentet i teksten (enten gjennom nedtrekksmeny eller tekstmarkering) for å støtte svaret man ga.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s