Vi må se framover

Det har vært noen hektiske uker på reisefot, bare de siste tre dagene har jeg tilbakelagt ca 1200 km i bil – hjemmefra til Kristiansand, deretter til Oslo og så hjem igjen. Hittil i høst har jeg også vært i Bergen, på Lillehammer, i Asker, i Vestfold, på Hadeland, Eidsvoll – noen steder flere ganger – og de neste avreisene går til Bergen, Sogndal, Tromsø og Trondheim. Det skjer mye rundt omkring, og mange hyggelige mennesker møter jeg. Alltid kjekt å møte twitterkjente og faste lesere av bloggen.

Noe av det som slår meg er at vi ser ut til å ha havnet litt i sirkel hvor vi snakker om hvor kort vi har kommet i forhold til hvor vi burde være. Nå må vi gå videre, se framover. Det er viktig å få fram forståelsen av hvorfor digital ferdigheter og kompetanse er viktig, men vi kan ikke bare stå og se bakover. «Framtiden er ikke engang hva den var» sa min gode venn Magnus Sandberg (@magnushs) for ikke lenge siden – og han har mye rett i det. De som begynner på skolen i dag er f.eks. født etter Google og har lekt seg med teknologi i mange år allerede. Da jeg gikk i grunnskolen var det 8mm film som ble vist, tilsvarende teknologi fantes i noen private hjem – men langt fra i alle. Det var stor stas å få se tegnefilmer som underholdning i barnebursdager på den tiden, ellers så vi slike kun på kino. Skolen var på den tiden faktisk mer teknologisk framme enn de fleste hjem. I dag er det stort sett omvendt – og det må man bare innse.

Men jeg tenkte ikke jeg skulle komme mer inn på manglende infrastruktur, hardware og at det er stort behov for å forstå hvordan man skal jobbe effektivt og pedagogisk med teknologi. Dette kommer til å tvinge seg fram. I løpet av 3-4 år tipper jeg at vi får en ny skolereform. Den kommer sannsynligvis til å bli mer dreiet i retning av ferdigheter for det 21. århundret – og i tillegg til de som har vært omtalt en stund (samarbeid, kommunikasjon, problemløsning, egen/selvregulering, bruk av teknologi) vil vi nok også stifte bekjentskap med det som på godt norsk kalles «global Citizen». En globalisert verden fører til nye utfordringer, og de må møtes – også i skolen. Bruk av teknologi ser vi nå, nærmest som første gang, tydeligere gjennom at eksamen i matematikk til våren krever at elevene har tilgang til datamaskin med regneark og graftegner.

verdensdeleneDet krever at man har utstyr til å håndtere dette, og ikke minst at elevene har fått ferdighetene de trenger i god tid før eksamen. Så hvordan har dere tenkt til å møte den utfordringen – alle er vel interessert i at eleven skal gis gode forutsetninger for å gjøre det bra? Da holder det ikke med en time eller to – dette krever trening – og ikke bare i matematikktimene. Forrige dagen så jeg noen oppgaver hvor man skulle sammenligne størrelser på landområder, og hvor jeg spurte om hvorfor man ikke i oppgaven la tallene inn i regneark og lagde søylediagrammer slik at dette ble visualisert. Jeg tror nemlig ikke at elever på mellomtrinnet har klart for seg størrelsesforhold hvis de bare skal regne i kvadratkilometer – utover å se at noen tall er større eller mindre. Her et eksempel på hvordan verdensdelene forholder seg til hverandre hvis man ser landområdene som søylediagrammer. Enklere å forstå forskjeller på denne måten, enn å prøve å forstille seg forskjellen på 42549000 og 9008458.

Noe annet som peker i retning av at det vil komme en ny skolereform kan man lese i NOU’en Elevenes læring i fremtidens skole. Her står det for eksempel «Den tilgjengelige resultatinformasjonen gir et begrenset bilde av den kompetansen elevene tilegner seg, sett opp mot det brede kompetansebegrepet som er definert gjennom hele læreplanverket og antall fag skolen består av. Informasjonen som finnes om for eksempel elevenes samarbeidskompetanse og andre sosiale og emosjonelle kompetanser, er begrenset. Forskning på sosiale og emosjonelle kompetanser belyser og aktualiserer skolens brede samfunnsoppdrag og gir kunnskap om hvordan skolen kan bidra til å gi alle elever likeverdige muligheter videre i livet. Sosial og emosjonell læring kan bidra positivt til elevenes læringsresultater i skolen. Elevenes kompetanse utvikles i et samspill mellom faglige, sosiale og emosjonelle sider ved læringen. Utvalget ønsker å løfte fram forskning som tyder på at elever med svake skoleprestasjoner har spesielt stort utbytte av at det jobbes systematisk med sosiale og emosjonelle kompetanser i skolen. I lys av det brede kompetansebegrepet vil utvalget i hovedutredningen se nærmere på om noen kompetanser bør vektlegges sterkere og synliggjøres på andre måter i læreplanverket enn det som er tilfellet i dag, for eksempel kritisk tenkning, kreativitet, metakognisjon, kompetanse i samarbeid og kompleks problemløsning.»

Et annet avsnitt som bygger under dette, og som jeg også ofte har tatt opp er: «Forskningen viser at elevenes aktive deltakelse i og refleksjon over egne læringsprosesser fremmer læring. Metakognisjon og selvregulert læring handler om at elevene reflekterer over og forsøker å kontrollere og påvirke egen læring og tenkning. Bruk av relevante læringsstrategier er en del av dette, og det er også elevens tro på egen mestring, motivasjon for å lære og evne til å fortsette et arbeid når det butter i mot.»

Et tredje avsnitt som sier noe om kompetansebehov i det 21. århundret; «Delutredningen beskriver noen sentrale utviklingstrekk som utgjør bakgrunnen for spørsmålet om hva som vil være viktige kompetanser for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv i fremtiden. Disse er teknologiutvikling, globalisering, kulturelt mangfold og demokrati, klima og miljø og den raske utviklingen i kunnskapssamfunnet.» Etterfulgt av: «I hovedutredningen vil utvalget vurdere hvordan globale og nasjonale utviklingstrender bør få følger for skolens innhold og diskutere utfordringer knyttet til implementering og vurdering av eventuelle endringer.»

Som man kan se av sitatene over av NOU’en fra Ludvigsenutvalget handler det ikke så mye om teknologien i seg selv, men om hvordan verden endrer seg og hvilke krav samfunns- og arbeidsliv stiller. Det er dette vi må jobbe mot, ikke bare se bakover på en fortid – hvor vi kan peke på mangler som burde vært rettet eller utfordringer man burde løst for lenge siden.  Min gode samarbeidspartner i Iktplan-arbeidet, Erik Westrum (@erikwestrum),  sa treffende på konferansen i Kristiansand torsdag; «tenk på kostnadene ved at alle dere er tilstede her i dag (i betydningen at alle har sin faste lønn, evt vikarutgifter, påmeldingsavgift)  for å høre på oss – burde ikke den store kostnaden føre til endringer på din skole i morgen?» Han sa også; «dere kan velge å være mulighetene, hvis ikke er dere proppen i utviklingen». Det handler ikke lenger om man har råd til, men om man har råd til å la være.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s