En utfordring til kommuner/skoleeiere

Jeg utfordrer i dag kommuner (fylkeskommuner og staten) til å stille følgende spørsmål til lærere i egne regioner – slik at dere kan realitetsorientere dere i forhold til hva som er praksis. Det er kun 10 spørsmål – og jeg har også laget dette som en Kahoot. Jeg har skrevet noen kommentarer sist i innlegget for å forklare hvorfor jeg har valgt akkurat disse spørsmålstillingene/påstandene.

 1. Utstyret virker, og virker hver gang (eller i alle fall i de fleste tilfeller)
  1. Enig, Uenig
 2. Pålogging på skolens nettverk er enkelt og tar kort tid
  1. Enig, Uenig
 3. Internett-tilgangen er bra og har god båndbredde
  1. Enig, Uenig
 4. Når det gjelder å vurdere infrastruktur på skolen er jeg
  1. En nybegynner, middel, over middels, ekspert
 5. Hvordan vil dere bedømme nivå av pedagogisk bruk av IKT i egen skole i dag?
  1. Lav, middels, høy
 6. Hva er største hinder for mer pedagogisk bruk av IKT i din skole i dag?
  1. Manglende eller dårlig infrastruktur, for få eller for gamle datamaskiner, manglende kompetanse på pedagogisk bruk, manglende engasjement hos ledelse
 7. Hva vil være ønskesituasjon når det gjelder elevenes tilgang?
  1. Klassesett med PC eller brett, datalab, 1:1 i skoleregi, BYOD (bring your own device)
 8. Hvem avgjør når det er snakk om investering i infrastruktur, innkjøp av utstyr og drift?
  1. Skoleeier/kommune, skoleleder/rektor, IKT-avdeling, andre
 9. Hvordan oppfatter du dagens løsning?
  1. Tilfredsstillende, tar for lang tid/lite effektivt, vanskelig å bruke, svært bra
 10. I anbud beskrives ofte noe som ligner eksisterende løsning, hvorfor?
  1. For lite kunnskap om muligheter hos bestiller, for lite info fra leverandører, best å satse på det man har erfaringer med, annet

Mine kommentarer: De tre første spørsmålene er fordi jeg ofte opplever at ting ikke virker, at det tar lang tid å logge seg på og at nettverket er tregt – alle disse gjør at det å bruke teknologi oppfattes som en tidstyv og er lite effektivt. Det fjerde spørsmålet er der fordi det på mange skoler er en lærer som har fått en liten prosentdel av sin stilling til å jobbe med IKT. De er ikke utdannet i faget, og har liten tid – de blir derfor ofte «ikt-vaktmestere», og kan ikke bedømme hva som vil være gode investeringer/løsninger. Det femte spørsmålet handler om at SMIL-rapporten (og mine egne erfaringer) tilsier at man har gjerne noe tekniske ferdigheter, men har lite forståelse for den pedagogiske bruken. Mange tror at IKT handler om å skrive i tekstbehandler framfor i kladdebok, eller bruke prosjektoren for å vise film. Det er så mange andre muligheter for å skape gevinst – fra å lære seg å skrive gode digitale notater til å bruke programvare for å gjøre ting man vanligvis ellers ikke gjør (eks samskriving, animasjon, simulering). Det sjette spørsmålet handler om at vi kan ikke bare belage oss på ildsjeler om det skal skje endringer – det må forankres i ledelsen. Det syvende spørsmålet er litt fordi man må se muligheter  – hva har vi råd til og hvordan skal vi utnytte de ressursene som allerede er tilgjengelig. Kanskje det for noen skoler er slik at BYOD vil gi raskere progresjon når det gjelder at elever skal få digital kompetanse – hvorfor tenker man ikke litt utenfor boksen og lar dem f.eks. bruke smarttelefoner og egne devicer? Det åttende spørsmålet handler om at det ofte er et skille mellom innkjøp, drift og bruk – dette skillet kan vi ikke ha, disse må snakke sammen. Vi jobber med en plan for hvordan man kan arbeide med dette – se skisser under, og mer dokumentasjon/guide/info kommer straks (trykk på bildene for større versjon). Det niende spørsmålet er å avdekke hvordan hverdagen oppleves, og henger mye sammen med de tre første spørsmålene. Det siste spørsmålet er der fordi jeg ofte ser at når man ber om anbud på «nye løsninger» ofte beskriver den løsningen man har – selv om man ikke er fornøyd med den.

overordnetimplementeringimplementering

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s