Archive for april, 2014

Alt du avslører om deg selv på nett

Jeg har lest en rapport fra Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America som kanskje ikke var direkte overraskende, men interessant nok – kanskje spesielt i forhold til diskusjonen som har gått om datalagringsdirektivet, og at man mener det er en inngripen i privatlivet. Samtidig vet vi at det samles inn informasjon om oss på nett, men vi har kanskje ikke sett hele rekkevidden av dette. Nå opplever vi å få personaliserte søk og målrettet reklame, men hva mer klarer de å finne ut – selv om vi ikke sier det direkte?

En historie jeg hørte om (mens jeg så en Ted-video) var om  den 15-årige jenta som fikk tilbud om bleier og annet baby-utstyr – og det var 2 uker før hun fortalte foreldrene at hun var gravid. Hvordan kunne da leverandørene vite om det? Hun hadde ikke skrevet om det på nett, hun hadde ikke kjøpt typisk baby-utstyr – men de trakk konklusjon ut fra forhold som at hun hadde kjøpt mer vitaminer og en veske som var stor nok til også å romme bleier.

Det handler derfor om både informasjon som samles inn direkte om oss, men også om hvilke andre konklusjoner man kan trekke ut fra det man ser. Hva du trykker «likes» på, hva slags musikk du har i spillelistene, type bilder du laster opp, hva du skriver i blogg – alt kan være med på å gi mer informasjon om deg enn du egentlig hadde tenkt til å gi. Hvem vennene dine er sier også mye,, f.eks. om din intelligens. Ideen er at smarte mennesker følger smarte mennesker, og måten man definerer hva som er smart handler f.eks. om hva man skriver og hvordan man skriver det. Seksuell legning mener de også kan tolkes ut fra hva man trykker «likes» på – selv uten at det man trykker på er direkte relatert. Man leser på en måte mellom linjene.

Det er som sagt ikke så overraskende som sådan, vi har sett det før i IRL også. Hvor du bor, hvordan du bor og hvem du omgås sier mye om deg selv i de fleste tilfeller – utover akkurat de bokstavelige tolkningene av dette. Det er ikke annerledes på nett, men vi er ikke så oppmerksomme på det til dagen – selv om vi ofte er bekymret generelt for hva informasjonen om oss kan brukes til. Så tenk over hva du trykker «likes» på, hvem du har i nettverket og hva/hvordan du skriver ting på nett – og hvis du lurer på hva andre tenker at du er interessert i; tenk gjennom hva du har søkt etter på Google de siste ukene – der finner du sannsyligvis din pasjon.

13.04.14 at 12:34 5 kommentarer

Fra opplysing til oppstandelse

En overskrift noe inspirert av at påsken er rett rundt hjørnet, men den kunne like gjerne ha vært «fra begrep til grep» eller «fra plan til handling» – eller mer konkret; når skal vi omsette til praksis det vi er enige om i teorien?

Jeg har lenge reist rundt og vist min tolkning av digital kompetanse, basert på ting jeg har lært/hørt/sett, og som består av punktene; informasjonssøk og organisering, problemløsning, nettvett og nettikette (hvordan sikre meg, hvordan presentere meg, hva kan jeg si om andre, oppførsel på nett), kritisk tenking og refleksjon, kreativitet og utforsking, deltakelse og samarbeid, problemløsning. Det samme ser jeg var tema på Itsbk14 i går – der snakket man om de 6 C’ene; Creativity, Collaboration, Communication, Connections, Computing og Critical Thinking.  I rammeverket 21 CLD som jeg har jobbet med snakker man om samarbeid, (teknologistøttet) kunnskapsbygging, problemløsning, kommunikasjon, egenregulering og bruk av teknologi. På nett står det side opp og side ned om ferdigheter for det 21. århundret. Vi er altså ikke uenige om hvilke ferdigheter/kompetanser som er nødvendige. I tillegg vet vi at vi kommer til å måtte lære nye ting gjennom hele livet (livslang læring) og at vi må være endringsvillige fordi samfunn og teknologi endrer seg raskt.

Dette er selvfølgelig grunnen til at vi har fått inn dette med digitale ferdigheter (eller digital kompetanse som jeg fortsatt ønsker at det skal hete) inn i rammeverket for skolen. Dette er viktig for alle – både i dag og ikke minst i framtiden.

Men hva ser jeg? Jeg ser unge (og eldre) mennesker som ikke håndterer teknologi – i alle fall ikke når det gjelder som læringsstøtte for seg selv. Senest i forrige uke så jeg hvordan unge håpefulle møter opp med penn og papir – og er helt ukjente med arenaer som jeg ser på som dagligdagse for meg. De mangler kompetanse, de har ikke fått kunnskap om hvordan de skal ta i bruk teknologien på en god måte. Riktignok er de online, og er vant til å ha alt nært – men det begrenser seg ofte til å sende meldinger, laste opp bilder, chatte, være på sosiale medier, lese nyheter, spille musikk, se video, delta i spill. Selv om de har en digital livsstil fører det ikke automatisk til at man klarer å utnytte mulighetene. Det er ganske frustrerende til tider å betrakte hvor lite effektivt det ofte blir når man ikke bruker teknologi eller bruker den feil. Forrige dagen så jeg en reprise på «The big bang theory» som belyste dette – her programmerte de en robot til å ta opp matvarer av en pose. For så vidt vellykket rent bortsett fra at dette tok mye lenger tid enn hvis en person hadde gjort det – og med en person hadde også maten fortsatt vært varm. Teknologi er fantastisk og har unike muligheter – brukt rett.

På TV har det vært fokus på digitale spor den siste tiden, og ikke overraskende var det akkurat som jeg har vist utallige ganger ute – du må ta kontroll over din tilstedeværelse selv, f.eks. gjennom å være aktiv (laste opp bilder, skrive kommentarer, være på sosiale medier). Det eneste jeg ikke har gjort (i alle fall foreløpig) er å skrive om meg selv på Wikipedia. Gjennom å delta aktivt er det du som bestemmer hva folk skal mene og tro om deg, i alle fall har du mer kontroll på denne måten.

Jeg satt bakerst i et auditorium og så skjermene til lærere foran meg for kort tid siden. Ivrige, kunnskapstørste – og de skrev notater. Noen i Word, andre i Google docs. Hvorfor skriver dere ikke i notatverktøy som OneNote eller Evernote? Verktøy som passer bedre til slikt bruk? Hvorfor er det så vanskelig å samarbeide med hverandre – jeg bruker selv både samskrivingsverktøy, skydelingstjenester (Onedrive, GoogleDrive, Dropbox for å nevne noen), videosamtaler, chat, epost, telefon. Hvorfor deles ikke mer i skolene?

Det lages løsninger og det lages app’er, det skapes skjemaer og rubrikker – alt for å gjøre ting bedre. Dessverre er mye bortkastet, og mye tar for mye tid.  Jeg ser app’er som bare jobber drill, skjemaer som fylles ut i massevis – men hvor blir det av den gode, jevne jobbingen med disse ferdighetene som vi alle er enige om særpreger det 21. århundret? Er det fortsatt mangel på kompetanse og/eller forståelse? Vi må ta steget videre nå – vi må gjøre ting i praksis, selv om jeg ser at mange fortsatt også har behov for å få forståelsen inn – og da gjerne gjennom foredrag hvor de store linjene dras.

Det haster for våre barn – vi kan ikke lenger sitte og bare lytte til hvor viktig dette er for dem og deres framtid. Hva gjør vi – du og jeg – for å få ting til å skje? Nå må det bli «Call to action» – for alle!

08.04.14 at 11:30 Legg igjen en kommentar

En hilsen til studentene på #GLU ved #HSF

Hei og takk for i dag. Det er flott for meg å få lov til å komme og snakke med dere – som skal ut i norske skoler etter hvert – om ting som jeg synes er viktig, og håper dere har fått med dere noen tanker videre.

For å oppsummere kort så tar jeg viktige lenker først;

  • Iktplan.no – en gratis ressurs fra Senter for IKT i utdanningen som kan hjelpe dere med å nå målene om å undervise i den 5. basisferdigheten, og hjelpe dere med å heve deres egen kompetanse slik at dere kan bli fullverdige deltakere i et digitalisert samfunn.  Se mer lenger nede i innlegget.
  • Smart læring – et mooc i regi av NTNU som starter i august, gratis. Meld dere på, det kan være nyttig både for dere privat og i forbindelse med jobben dere skal gjøre.
  • HSF– powerpointen fra i dag
  • Kahoot – registrerer dere her for å lage egne quizzer og diskusjoner. Den jeg brukte i dag ligger her.

Noen andre tips og stikkord;

Jeg synes det er trist at dere ikke har fått se mulighetene som ligger i å bruke teknologi til å styrke egen læring. Dere ville hatt god bruk for f.eks. å bruke et notatprogram – jeg bruker selv OneNote (Officepakka), men mange bruker også Evernote til dette. Da kan dere skrive notater, samle informasjon og organisere den – og det blir lett å søke opp igjen. Dette jobber vi med å lære både lærere og elever over hele landet – og de som skjønner poenget ser hvor effektivt det er. Jeg mener at notatverktøy er lærerens beste verktøy, f.eks. når det gjelder å planlegge undervisningsaktiviteter. I tillegg er det andre verktøy som tankekart og konsept/begrepskart som vil være fornuftige i arbeid med egen læring. Jeg håper dere ønsker å lære dere slike teknikker selv, og at dere bringer det videre til deres elever i framtiden – det vil være svært nyttig.

I siste delen brukte jeg en Kahoot, og la dere merke til hva som skjedde da? For meg var det veldig tydelig. Da jeg snakket tidligere på dagen var det ganske stille i rommet (for så vidt fint), men lite engasjement. Man kan nesten lure på da når man står framme om dette er interessant for dere eller om det bare er noe dere føler dere tvunget til å høre på. Det er alltid en utfordring for den som skal forelese, og som dere vil møte når dere skal undervise ute. Da dere fikk anledning til selv å delta aktivt ble det en helt annen stemning – mer liv (dog også mer støy) og dere diskuterte sammen. Kanskje det er en erfaring dere skal ta med ut når dere selv skal undervise?

Å bygge PLN (personlig læringsnettverk) er viktig. Jeg anbefaler dere å ta en titt på Twitter, og der vil dere finne mange engasjerte lærere som kan hjelpe dere og gi inspirasjon. Dere finner meg der som @evabra, og se litt på hvem jeg følger/som følger meg – og dere vil finne lærere i tusenvis. Tenk hvilke muligheter dette kan gi dere. Her finner dere en rask intro til Twitter, men det finnes mange gode veiledninger ellers på nett også.

Deling gjør vi mye av på YouTube, Slideshare og lignende delingsarenaer. Her er det mye god informasjon å finne. Se f.eks. disse videoene fra Henning Fjørtoft på NTNU, anbefaler spesielt baklengs planlegging som start og med oppfølgingen operasjonalisering av kompetansemål. Svært nyttig.

Om IKTplan.no;

Viktige punkter; når dere går inn på trinn vil dere finne noen læringsmål – og disse følger strukturen fra rammeverk for digitale ferdigheter (tilegne og behandle/søke, finne og gjenfinne, produsere og bearbeide/skape og formidle, kommunikasjon/samhandling og samarbeid, digital dømmekraft/nettvett og nettikette). Videoen er ment i utgangspunkt for deg som lærer slik at du får en liten intro til hva det egentlig handler om. Ferdighetene er det som er lett å måle, ofte rent teknisk – men det er en stor forskjell på det å sette bilde inn i en presentasjon (ferdighet) og det å kunne velge ut hvilket bilde som man bør bruke (kompetanse). Kompetansen er derfor viktigst, men man må ofte ha noen ferdigheter på plass for å oppnå kompetanse. Før/ettertesten kan gi dere et raskt overblikk over hva elevene kan eller ikke kan – det gjør at dere vet mer og kan tilpasse undervisningen etter dette. Dere finner også noen tips til hvordan man kan bruke dette i ulike fag ved å trykke på fagveiledningene. De nederste lenkene viser ikke alltid til andre steder, de er ment for å gi en ide om hva slags verktøy som vil være fornuftig å tenke i retning av – f.eks. at man bør bruke en tekstbehandler, og da avhenger det av hva du (og din skole) har tilgjengelig; er det Word, Google docs eller andre dere bruker.

03.04.14 at 10:54 Legg igjen en kommentar

Digital dømmekraft med #STFK

I dag har jeg vært i Trondheim, og tema har vært dømmekraft – og er en del av piloten til MOOC’et om smart læring som kommer i august.

Jeg har lovet å legge ut noe lenker – og her er de:

Anbefaler også at dere ser på det som kan lastes ned fra dette blogginnlegget, og for de som vil ha tips til skriving av prosjektoppgave kan kanskje disse tipsene hjelpe.

Takk for hyggelig dag sammen med dere 🙂 – og som litt inspirasjon til oppgaven dere kan skrive kan kanskje presentasjonen nederst gi noe tanker;

01.04.14 at 12:17 5 kommentarer


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,969 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry