Archive for januar, 2014

Forberedelser til #Bett

Da nærmer det seg Bett med stormskritt, og jeg reiser allerede søndag førstkommende til London – og tar med meg min yngste datter på tur denne gangen. Det skal bli veldig kjekt å treffe kjente – det gleder jeg meg til, og er redd det blir en svært hektisk uke. Denne uka går mye med til forberedelser, og etter at jeg hadde et par kurs i Bærum mandag på dagen gikk turen videre til Atea hvor det var fellesmøte med Atea, Creaza og iFinger – for deretter neste dag å ha møter med Gyldendal, Interactive, TV2 Skole og IKT Norge. I tillegg var det møter som jeg ikke var med på med Microsoft og Lenovo. Og hensikten med det hele er å prøve å lage et godt arrangement torsdag neste uke i London, hvor man kan presentere noen løsninger som kan være fornuftige for skole-Norge å ta en titt på. Fokus er å vise løsninger som gir bedre effektivitet, som gir gode arbeidsflater (for samhandling og informasjonsflyt) og som støtter læring – og jeg tror nok at det å fokusere i retning av læringsressurser vil få et større fokus framover. Samtidig må infrastruktur på plass for å få tilgang til dem, og det er heller ikke hjelp i å vise portaler hvis det ikke er godt innhold i dem. Det er i alle fall flott å se at leverandører av både infrastruktur og innhold kan møtes og diskutere hva de tror kan hjelpe elever, lærere og foresatte i hverdagen. Jeg håper derfor at mange tar turen innom på torsdagen og ser selv hva de tenker.

Dessverre er det fortsatt medieoppslag om dette med teknologibruk i skolen som kun har fokus på at dette kun skaper utfordringer og problemer – og jeg har lyst til å utfordre med følgende tanke; se på klassen din og vurder; hvor mange av disse kommer sannsynligvis til å måtte bruke datamaskiner i arbeidslivet? Tenk og at den bruken de vil ha ikke bare handler om å lære seg noe programvare – det handler om så mye mer, f.eks. dette med å ha kommunikasjonskompetanse, presentere seg på gode måter, finne nye løsninger på utfordringer, samarbeid – det er de som skal utvikle vårt velferdssamfunn. Tror dere de automatisk har slik kompetanse bare fordi de har hatt teknologi rundt seg det meste av livet?

Jeg fikk også være med en tur til IT Fornebu, hvor Software Innovations viste meg et arkiv/saksystem som jeg syntes var snertent – jeg liker godt når ting kan gjøres enkelt og greit, selv om det er «tunge» arbeidsoppgaver.

Neste uke i London er hovedplanen først å møte en av Kahoot-gründerne (han er for øvrig også på arrangementet torsdag neste uke), deretter skolebesøk på Twittenham Academy (innovativ skole), ut på Excel (Bett-messa) og IKT Norge sitt arrangement torsdagen (som nevnt over). Ellers blir det vel en del småmøter og forhåpentligvis tid for mingling og sosialt samvær.

Ellers er det full fart med IKTplan og TV2 Skole – og så er det hyggelig når man får melding om at ressurser man har lagt ut på Slideshare blir mye brukt, på den måten blir man oppmuntret til å legge ut flere 🙂

slideshare

15.01.14 at 10:48 Legg igjen en kommentar

Du må jo skjønne at de ikke søker etter deg

Det er mange ulike typer henvendelser man får når man driver et enkeltpersonsforetak slik som jeg gjør. Noe av det første var alle som mente jeg måtte på HMS-kurs, noe som slettes ikke er nødvendig – både ut fra selskapstype og fordi jeg faktisk har disse kursene fra før. Så er det stadig firmaer som vil at jeg skal kjøpe ulikt reklamemateriell for å promotere meg, og ikke minst de tå registrere seg i ulike databaser for oppslag. Den siste tiden har det blitt noen slike telefoner igjen, og den siste var en ungdom (gutt) som tydeligvis akkurat hadde startet som telefonselger. Han ringte og snakket til meg i samme språk som han ville brukt i samtale med jevngamle kompiser – og nei, det gir ikke noe seriøst inntrykk. Det andre var at han spurte hva jeg jobbet med, og da jeg svarte digital kompetanse i utdanningssektoren – da falt han av med en gang. Han spurte derfor om hva jeg solgte – akkurat som om jeg pakket og sendte ut ting til skolene, og et lite øyeblikk så jeg for meg at jeg pakket blyanter og sendte ut. Jeg fortalte at jeg drev med konsulenttjenester – og da fikk han plutselig en kategori og registrere meg i – konsulenttjenester. Han kunne da, ganske lykkelig, fortelle meg at hvis jeg kjøpte et premiumabonnement så ville jeg komme på toppen på søk for alle de som søkte etter konsulenttjenester i mitt område! Det var ikke måte på hvor bra dette ville være for meg tydeligvis. Jeg sa at jeg tror nok ikke det har noen hensikt for meg, de som skal ha tak i meg søker neppe konsulenttjenester, Kaupanger – eller utvidet; konsulenttjenester Sogn og Fjordane. Da fant han ut at han skulle belære meg i søk (hehe) og sa at du må jo skjønne at de ikke søker etter Eva Bratvold, men konsulenttjenester. Jeg fortalte ham at han tok nok feil der. Etter hvert ble han ganske lei seg og sa at han trodde ikke han fikk fram de gode fordelene på en slik måte at jeg forstod, men på dette tidspunktet begynte jeg å bli ganske lei – så jeg sa at det var nok ikke slik at denne tjenesten passet så godt for meg med det jeg holdt på med. Det jeg ikke sa var at han hadde mye å lære ennå når det gjaldt å selge. Litt slik som han som ringte og absolutt ville selge meg et reklameskilt som jeg kunne ha i hagen slik at folk fant fram til meg – det skulle gjort seg tenker jeg..

Dette er akkurat noe av det samme vi jobber med når vi snakke rom kommunikasjon – det å ha kommunikasjonskompetanse er svært viktig og må jobbes med…..uten at jeg tror det blir skilt i hagen av den grunn.

12.01.14 at 16:30 4 kommentarer

Før/ettertest kommunikasjon og samhandling 10.trinn [iktplan]

Kommunikasjon handler for meg mye om samarbeid og samhandling, og her begynner vi å sette litt fokus på dette aspektet av denne digitale ferdigheten. Også viktigheten av å bygge seg personlige læringsnettverk er viktig – det handler ikke så mye om hvor mange du kjenner, men hvem du kjenner. Ferdigheter og kompetanse har vi tenkt slik:

Ferdigheter:

 • Kjenne til noen sosiale nettverk og delingsarenaer, og hva slags type samhandling disse er tenkt for
 • Vite hvordan man oppretter en konto på et sosialt nettverk eller for å bruke nettbaserte kommunikasjonstjenester
 • Kjenne til begrepene personvernerklæring og brukervilkår
 • Kjenne til begrepet sky(tjenester)
 • Kjenne til ulike former for lagring (lokalt, nettverk, sky, minnepenn, ekstern disk)
 • Kjenne til ulike typer synkrone og asynkrone kommunikasjonsverktøy
 • Vite hva som legges i begrepet PLN (personlig læringsnettverk)

Kompetanse:

 • Vurdere hva slags sosiale nettverk som vil være hensiktsmessige å bruke ut fra oppgave og/eller nytte-effekt
 • Reflektere over verdien av å skape seg et godt PLN (personlig læringsnettverk)
 • Vurdere hva slags type verktøy som er passende ut fra oppgavens hensikt
 • Vite at personvernerklæringer og brukervilkår forteller om brukerens rettigheter og begrensninger
 • Vurdere om man skal lagre lokalt, på nettverk eller i sky ut fra fordeler og ulemper ved type lagring
 • Vurdere hvor mye som skal lagres og hvor lenge
 • Vurdere fordeler og ulemper ved åpne og lukkede grupper i sosiale nettverk

08.01.14 at 01:01 Legg igjen en kommentar

Vet du hva plagiering er? [iktplan]

I dag starter jeg med 10. trinn – og før/ettertest for søkestrategier og kildebruk (tilegne og behandle). Det er mange som trenger ferdigheter i å organisere informasjon og vite noe om hvordan man kan dele den med andre. Det er også mange som, spesielt på vgs og i høyere utdanning, som blir tatt for plagiering – ofte er det egentlig ikke et forsøk på juks, men et utslag av dårlig akademisk praksis, de vet ikke hvordan de skal sitere, referere og lage kildelister. Noe av det som er viktig å få fram her er at hensikten er å kunne skille mellom hva som er elevens eget arbeid og hva som er andres arbeid – ikke at det er en sjekk av at de ikke jukser. Du kan jo prøve deg selv på casene som ligger som siste slide i presentasjonen og se om du føler deg på trygg grunn; for eksempel om det er plagiering dersom du har skrevet ned det læreren sier i timen og så bruker disse notatene i din besvarelse (og føler du deg ikke helt trygg bør du kanskje mitt tidligere blogginnlegg). Ferdigheter og kompetanse er tenkt slik

Ferdigheter:

 • Kunne vise til kilder på en slik måte at kilden er gjenfinnbar (i enkleste form fotnote i tekst og liste over nettadresser bakerst eller nettadressen i fotnoten)
 • Kjenne til noen metoder for å lagre bokmerker i skya (sosial bokmerking)
 • Søke informasjon etter filtype, lisens og dato
 • Bruk av boolske operatører
 • Kjenne til begrepet plagiering

Kompetanse:

 •  Forklare hvorfor personalisering av søketreff er en utfordring for kildekritikk
 •  Forklare hvorfor det er viktig å henvise til kilder i eget arbeid
 •  Forklare fordeler og ulemper med sosial bokmerking
 •  Anvende rammeverket TONE i arbeid med kilder i alle fag

07.01.14 at 12:52 2 kommentarer

Før/ettertest kildekritikk/TONE 7. trinn [iktplan]

Kildekritikk er en viktig del av den digitale kompetansen og har derfor fått et eget kompetansemål i iktplan, 7. trinn. Her er det rammeverket TONE som har hovedfokus, og også med et fokus på «farlige» nettsider. Ferdigheter og kompetanse er tenkt slik:

Ferdigheter

 • Vite at kildekritikk handler om å vurdere alle elementer på en nettside
 • Kjenne til rammeverket TONE og at bokstavene står for troverdig, objektiv, nøyaktig og egnet
 • Vite at man skal sammenligne flere kilder når man utøver kildekritikk
 • Forklare hvorfor det er viktig å vite hvem forfatteren (eller eier av nettsted) er med tanke på å vurdere troverdighet og objektivitet
 • Vite at tjenesteleverandører bruker søkehistorikk og brukerprofil for å gi personaliserte søketreff
 • Vite at man må være skeptisk til sider som gir råd om skadelig slanking (pro-ana), bruk av rusmidler og oppfordrer til selvskading og selvmord
 • Vite at man må være skeptisk til nettsider som drives av ekstremister med tanke på legitimering og rekruttering til sin sak
 • Vite at man skal være skeptisk til sider som oppfordrer til rasisme, diskriminering og terror
 • Vite at enkelte nettsider også kan inneholde skadelig programvare (falske meldinger om virus og datamaskinproblemer, innhenting av sensitive personopplysninger)

Kompetanse

 • Forklare hvorfor tilpassede søketreff er en utfordring for kildekritikk
 • Bruke flere søkemotorer for å finne kilder om samme tema under utøvelse av kildekritikk
 • Reflektere over kilders troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og hvor egnet de er ut fra formål
 • Begrunne valg av egne kilder, gjerne med støtte i TONE-skjema
 • Reflektere over hvorfor mennesker sprer skadelig innhold eller oppfordrer til straffbare handlinger gjennom nettsider på Internett

06.01.14 at 21:10 Legg igjen en kommentar

Før/ettertest digital dømmekraft 7. trinn [iktplan]

Personlig mener jeg at av de digitale ferdighetene er det som omhandler dømmekraft noe av det aller viktigste; egen sikkerhet, å presentere seg på en god måte og å innse at man også har et ytringsansvar (ikke bare ytringsfrihet). Nettet er det stedet mange først får kjennskap til deg, og da handler det om å kunne presentere seg på en god måte og oppføre seg skikkelig. Etter 7.trinn når det gjelder digital dømmekraft er fokuset først og fremst hva kan publisere av og om andre – selv om dette også er tema etter 10. trinn (elevene skal vite at de er redaktører og ansvaret det innebærer). På 4. trinn startet vi med å tenke på hvordan man presenterer seg selv på en god måte – og før/ettertesten som vises her starter med å «friske opp» det som de skal kunne fra 4. trinn. Det å publisere bilder av andre er kanskje noe av det som det syndes mest mot, og det er også viktig å få fram at det er gjerne mange flere som kan se det du publiserer enn det du selv tror. Ferdigheter og kompetanse er tenkt slik:

Ferdigheter:

 • Vite at man ikke kan publisere bilder av andre uten samtykke
 • Vite at aldersgrense for samtykke er 15 år, er man yngre må foresatte gi samtykke
 • Vite at man kan publisere bilder uten å be om samtykke dersom bildet viser noe generelt (fotballkamp, 17, mai), men man har ikke anledning til å tagge (merke) personer i bildet med navn
 • Vite at man ikke skal fortelle personopplysninger om en annen til en tredjeperson
 • Vite at man ikke skal skrive usannheter eller spre rykter om andre på nett
 • Vite at man ikke skal lage konkurranser på nett om hvem som er deiligst, styggest, kulest, tøffest osv eller delta i slike konkurranser (avstemming)
 • Kjenne til noen steder man kan få hjelp til å fjerne informasjon om seg selv, f.eks. skoleledelse, politi og slettmeg.no

Kompetanse:

 • Vurdere om man kan og bør publisere bilder man har tatt av andre
 • Vurdere om informasjon man publiserer om andre er korrekt og om den bør publiseres
 • Ha noen strategier for å få fjernet uheldig innhold som er publisert om en selv på andres nettsider
 • Reflektere over hvor mange som kan se det man publiserer på nett

06.01.14 at 14:38 Legg igjen en kommentar

Hva vil du dele hvor? [iktplan]

Jeg jobber videre med før/ettertester – og her er den som omhandler kommunikasjon etter 7. trinn, og det handler både om samarbeid og om deling. Hensikten med disse testene er å få et (relativt) rask overblikk over elevenes ferdigheter, kunnskap og kompetanse. Det gjør at noen spørsmål kan kartlegges raskt ved f.eks. en håndsopprekking – andre oppgaver krever litt mer refleksjon og diskusjon. Jeg har lagt inn kommentarer til alle slider i notatene i powerpointene – og denne teksten vil også bli stående som en veiledning i den «nye» versjonen av iktplan som vi skal prøve å få på lufta i løpet av en måneds tid.

En av slidene denne gangen handler f.eks. om hva du vil dele hvor – skal det deles på nett (og at man heller sender lenke på epost) eller skal det sendes som vedlegg på epost – hva mener du? I veiledningen til disse casene har jeg notert noe om hva jeg mener er mest riktig, og også noe om de ulike typene delingsarenaer.

1.En video fra festen i helga som skal deles med dine venner
2.Bilder fra ferien som skal deles med familien
3.En powerpointpresentasjon du lagde om nettvett til foreldremøte på skolen
4.En lekseinnlevering i form av et dokument som skal deles med lærer
5.En artikkel i en nettavis som var interessant og som du mener flere burde lese
6.Flotte bilder fra fjellturen som du har lyst til å vise fram for alle som har lyst til å se
7.Et lettkledd bilde av deg selv hvor du synes du ser sexy ut
8.Et musikkstykke du har laget selv og som du lurer på om andre liker
9.En instruksjonsvideo du har laget for å hjelpe en venn med et problem

Ferdigheter og kompetanse har vi tenkt slik:

Ferdigheter:

 •  Opprette og kommentere andres tekst i et samskrivingsdokument
 •  Gi eksempler på sensitive opplysninger
 •  Sette inn kommentar/merknad i andres dokumenter
 •  Redegjøre for normer man bør følge når man jobber i samskrivingsverktøy på Internett
 •  Redegjøre for flere ulike regler for god nettikette når det gjelder digital kommunikasjon
 •  Kunne lese inn en lydfil som besvarelse i LMS eller med annet passende verktøy
 •  Kjenne til flere delingsarenaer på Internett og hva slags type informasjon som de er ment for (dokument, presentasjon, video)
 •  Lage distribusjonsgrupper for epost
 •  Vite hva en embed-kode er

Kompetanse:

 • Velge om vedlegg er hensiktsmessig å sende i den formen det er på epost (størrelse, mottakere)
 • Reflektere over hvorfor sensitive personopplysninger ikke skal gis i nettkommunikasjon
 • Reflektere over hvorfor vi ikke kan ta utgangspunkt i kun egen kultur når vi samhandler med andre digitalt
 • Velge hva slags publiseringsform som er mest hensiktsmessig ut fra oppgavens hensikt og form
 • Skrive hensiktsmessige overskrifter/innledninger for digital kommunikasjon og egne publiseringer
 • Fortelle hvorfor det er hensiktsmessig å lage distribusjonsgrupper for epost
 • Vurdere om man skal bruke vedlegg eller om man skal bruke lenker i epost
 • Reflektere over fordeler og ulemper ved å bruke digitale delingsarenaer

06.01.14 at 10:49 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,944 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry