Spørsmål og kommentarer [Monitor 2013]

Da har jeg lest gjennom Monitor 2013 fra IKT-senteret, og denne gangen synes jeg faktisk de skal få litt ros fordi kommentarene til funnene er mye bedre enn det har vært i de forrige utgavene – i alle fall synes jeg det. Mange har fått med seg at IKT-bruken i skolen er svært lav, urovekkende lav, og har kommentert dette i ulike medieoppslag – så jeg skal ikke kommentere det i seg selv. De som har fulgt meg en stund vet at dette har jeg sagt lenge – og at jeg mener det i hovedsak skyldes manglende infrastruktur (vanskelig å komme på nett, ikke tilrettelagt for ulike typer utstyr), manglende utstyr (få eller gamle datamaskiner), manglende kompetanse på pedagogisk bruk, manglende forankring i ledelse osv. De som har fulgt meg en stund vet også at jeg mener at IKT-bruk er viktig – ikke minst i skolen.

Jeg har derfor heller tatt utgangspunkt i noen andre spørsmålstillinger og har noen kommentarer til hva som kan tolkes ut av datamaterialet. Nå tror jeg at tallene som står er de som er rapportert inn, men jeg har stilt opp noen av dem mot hverandre fordi jeg mener de ikke – logisk sett – henger sammen. Slik sett kan man egentlig bruke Monitor som et utgangspunkt for å lage egne oppgaver for å sammenstille data fra ulike kilder (eller her fra ulike deler av undersøkelsen) og se om man kan komme til noen konklusjoner.

Noe av det første jeg peker på er at det ikke er hjelp i at tettheten av datamaskiner har blitt større når de blir brukt så lite. Her har jeg en mistanke om at det med at noen teller antall maskiner og deler på antall elever og at dette resultatet viser færre elever pr datamaskin fortsatt er en utbredt måte å vise at man satser på IKT. Man kunne ikke ta mer feil!

Det andre jeg ønsker å påpeke er at elevene mener de løser ting raskere (og bedre?) med datamaskin så må man lure på når de har gjort seg den erfaringen når datamaskiner blir så lite brukt som de blir i norsk skole. På den andre siden kan man lure på hvorfor disse erfaringene ikke blir tatt til følge – når man ser på brukshyppighet.

Det tredje handler om det å produsere egne digitale ressurser; lærere rapporterer at de fint er i stand til å finne ressurser og sier også at de kan vurdere dette kritisk (det er fint om det stemmer, men når jeg er ute og snakker med lærere om kildekritikk føler jeg nok at tallet som er oppgitt i Monitor kanskje er vel høyt), skolelederne rapporterer at de prioriterer pedagogisk IKT-bruk og det rapporteres at skoleeier både legger til rette og aktivt støtter pedagogisk IKT-bruk – så hvorfor produseres det da så lite pedagogiske ressurser? Betyr det kun at man snakker om digitalt innhold som andre har skapt?

Det femte handler om at skoleleder tydelig uttrykker nytte gjennom å bruke IKT, men samtidig settes det av veldig lite ressurser for at lærerne skal få økt kompetanse. Bør man ikke her trekke noen konklusjoner av egen bruk? I tillegg henger dette dårlig sammen med at skoleeier støtter aktivt og legger til rette for pedagogisk bruk og at skolene støtter ikt-bruk hos lærer, at IKT er en del av den daglige driften og at ledelsen prioriterer pedagogisk bruk av IKT. Hvor er støtten – det er det jeg lurer på.

Det sjette handler om delvis det samme som forrige avsnitt, men her er jeg mest opptatt av tid og organisering. Når skal lærer få tid til å lage sine egne IKT-baserte undervisningsopplegg, dele dem med andre og diskutere pedagogisk bruk? Samtidig rapporteres det at både skoleleder og skoleeier prioriterer pedagogisk bruk. Forstå det den som kan.

Det syvende handler om at skolene tydeligvis har både infrastruktur og ressurser, men samtidig at man bruker IKT i liten grad i undervisningen. For det første tror jeg ikke dette er sant, altså det med infrastruktur og ressurser – det er ikke en skole jeg har vært på hvor det faktisk har vært tilstrekkelig og ikke minst funksjonelt.

Jeg har også noen kommentarer; det kan virke som man med støtte mener støtte til administrering og planlegging – ikke pedagogisk bruk av IKT.  Ferdigheter og kompetanse er også to helt ulike ting. Det står også i Monitor 2013 – og jeg er veldig glad for at de også skiller mellom disse. Man må ha noen ferdigheter, men selv om man er flink til å lage presentasjoner behøver det ikke bety at de faglig sett holder mål. Mer enn en gang har jeg sett lærere nærmest falle i staver over en teknisk godt laget presentasjon – samtidig som de ikke kommenterer grove fagfeil som aldri ville blitt godtatt hvis det var en analog innlevering. Man kan som eksempel tenke seg at dersom eleven i sin presentasjon sier at månen er en gul ost så kan man akseptere dette hvis det er en skriveoppgave i norsk hvor man skal bruke fantasien for å skrive kreative historier. Hvis det derimot er i naturfag og man skal lage en presentasjon om verdensrommet blir det helt feil – selv om den tekniske produksjonen i seg selv kan være glimrende. Kompetanse handler f.eks. om å framheve og understreke et budskap rettet mot en bestemt målgruppe – og da er det mange hensyn som skal ivaretas utover det rent tekniske. Elevene rapporterer sin egen digitale kompetanse – også når det gjelder dømmekraft – som svært høy. Mitt inntrykk her er at de har svart det de føler er «riktig» framfor hva de faktisk gjør. Mange elever vet at man skal sjekke flere kilder slik rent teoretisk, men i praksis gjør de sjelden det likevel. Det er akkurat som med passord – nesten alle har hørt at det skal bestå av x antall tegn, store og små bokstaver, tall og gjerne spesialtegn – og at man ikke skal bruke det samme overalt. Hvor mange kjenner du som bruker det samme passordet mange eller alle plasser, eller som på andre måter bryter reglene gjennom å lage passord som er lette å gjette? Svaret gir seg vel av seg selv…

Jeg mener også det er et viktig skille mellom «å legge til rette for» og det «å stille krav til bruk» – og det er kanskje her det er mest å hente. Riktignok er det slik at digitale ferdigheter er regnet som basiskompetanse og at det derfor er et krav, men når man ikke blir målt på det og det ikke får noen konsekvenser om man lar være – ja, da er det lettest å la være for mange.

Noe annet som står i Monitor som også er verdt å merke seg er elever som får vondt i rygg, nakke, skuldre, øyne osv av å bruke datamaskiner. Jeg begynte å jobbe på datamaskin allerede i 1983, og allerede da hadde vi besøk av fysioterapeuter som så på f.eks. sittestilling for å unngå belastningsskader. Dette bør skolene også tenke mer på. Det er nok av dårlige bord og stoler som ikke kan reguleres etter høyde, og med en datamaskin på topp risikerer man at noen sitter med skuldrene som ørevarmere eller som får skjev belastning på rygg eller armer. Godt lys må også til. Jeg merker også støyen fra en del datamaskiner som tidvis irriterende. Lær elevene til å skru ned kontrast så ikke belastning på øynene blir for store, men noen trenger høykontrast – det må heller ikke glemmes. Pauser er også viktig. Selv jobber jeg uten mus og bruker mange tastatursnarveier for å unngå belastning på arm – det er en del slike teknikker som kan være fornuftige å tilegne seg.

Vi har fortsatt langt å gå før vi begynner å nærme oss et akseptabelt nivå mange steder – det får bli min konklusjon.

Reklamer

2 comments

  1. Interessante tanker. Sitter og leser gjennom Monitor jeg også, og har hengt meg litt opp i to ting: 1. Digitale ferdigheter og kompetanse – hva legger lærere og elever i dette? Søke fram en video på youtube, spille et spill og søke i Google? Bruk av forlagenes digitale tjenester? 2. En litt sånn høna eller egget tanke, men hvordan tenker mange lærere når de arbeider? Jeg har et verktøy, hvordan kan jeg legge opp undervisningen rundt det, eller jeg har et emne som skal gjennomgåes, hvilke verktøy kan benyttes? Føler ofte at en ikke ser verdien hvordan verktøy kan knyttes og benyttes som en del av undervisningen.

  2. Takk for kommentar. Selv om du kanskje mener spørsmålene litt retorisk så kommenterer jeg litt likevel. Jeg tror nok at det er store sprik når det gjelder forståelse av hva som er ferdigheter og hva som er kompetanse. Mange tror at det å vise noe fram på skjerm handler om digitale ferdigheter, selv om jeg mener at kompetanse er noe helt annet. Man forveksler bruk og presentasjonsform med hverandre. Jeg ser også at mange ikke ser forskjell på aktivitet og mål, og det er nok – som du peker på – mange som tar verktøyet først og tenker «hva kan jeg bruke det til» framfor å gjøre det omvendte. Jeg skrev et innlegg på hvordan jeg mener man skal planlegge undervisning for ikke så lenge siden: https://evabra.wordpress.com/2013/11/18/teknologi-i-undervisningen-hona-eller-egget/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s