Hva er innsynsrett – og hva er hensikten?

I dag dukket det opp en diskusjon på Twitter om foresattes innsynsrett, og jeg følte derfor at jeg fikk skrive noen linjer om hva jeg (og andre) mener om saken.

Først og fremst må det være hevet over enhver tvil at jeg, som mange andre, mener at foresatte har en enorm betydning for elevenes læringsutbytte. Det handler f.eks. om at holdningen foresatte har til skolen «arves» – og jeg sier ofte når jeg snakker med foreldre at det må de tenke over og ikke gi ungene dårlige vekstvilkår. Deretter kommer spørsmålet om i hvordan og i hvilken grad foresatte skal bistå direkte med elevenes læringsprosess. Først og fremst har spørsmålet med lekser vært diskutert opp og ned, fram og tilbake – og jeg er helt enig i tankegangen om at lekser skal man tenke like nøye gjennom som når det gjelder selve undervisningen, den må ha et formål og man må gi gode tilbakemeldinger. I tillegg må den være av en slik karakter at det er mulig å faktisk gjøre den hjemme – uavhengig av foresattes evner, lyst og motivasjon til å hjelpe til. Hvis ikke disse kravene oppfylles kan det fort virke mot sin hensikt å gi lekser. At foresatte skal ha mulighet til å vite hva leksene består i synes jeg derimot er naturlig, men det jeg har savnet er å få tilgang til vurderingskriteriene for arbeidet – hvordan skal ellers en foresatt ha den minste mulighet til å vurdere om arbeidet som blir gjort er ok eller ikke? Man kan ikke forutsette at foresatte skal hjelpe til med læringen, da ville det vært slik at vi hadde hjemmeundervisning i Norge framfor at elevene går på skolen og får profesjonell hjelp der. Her er praksis så forskjellig rundt i hjemme at noen har en lærer som foresatt, slik jeg har hatt – andre, som ei venninne av meg, fikk beskjed av sin bestemor om å gå ut og leke mens bestemor gjorde leksene for henne.

At foresatte skal ha tilgang til alt eleven gjør synes jeg er svært unaturlig (det blir litt slik som jeg sier ellers; det ville være unormalt å henge rundt med ungdommene etter skoletid når vi diskuterer spørsmål om foresatte skal se alt hva elevene gjør på nett). Foresatte skal ha tilgang til det som gir grunnlag for vurdering av eleven, og det finnes bestemmelser om hva foresatte ikke skal se. Epost er en slik sak – den skal behandles på samme måte som e-post blir behandlet på din arbeidsplass, altså veldig strengt å få tilgang til andres e-post (det er vel stort sett politiet som har slik anledning hvis noen andre vilkår oppfylles). Datatilsynet sa for flere år siden at all kommunikasjon mellom to personer skal behandles på samme måte som e-post – så det å gi foresatte elevens brukerID til f.eks. læringsplattform er derfor ganske på kanten av hva man har anledning til. Skal man ta utgangspunkt i barns rettigheter så er det vel strengt tatt bare tillatt så lenge de er under 7 år (?). Chat vil også derfor være helt i gråsonen for hva foresatte skal ha tilgang til – selv om det foregår i skolens LMS. Foresatte har imidlertid innsynsrett og skolen har noen plikter i forhold til å legge til rette – selv i en digital hverdag. Husk også at med rettigheter, her innsynsrett for foresatte, bør det nok også følge med noen plikter – hva synes dere skal være foresattes plikter i forhold til dette?

Jeg er nok mer opptatt av skolens samarbeid med foresatte enn innsynsretten i seg selv. Det handler mer om kommunikasjon enn om overvåking. Foresatte må gis mulighet til å aktivt delta, og for meg handler det om mer enn å se ukeplan eller lekseplan. Jeg må vite noe om hva de skal lære og hvordan man gjenkjenner at de har lært det – og jeg må vite noe om hvordan jeg kan hjelpe dem til å komme videre. Bør jeg da se personlig kommunikasjon mellom lærer/elev eller mellom elever? Bør jeg se utkast de jobber med eller produktene de blir vurdert etter? Jeg synes svarene er ganske opplagte – selv om man ser det på et logisk nivå og ikke opp mot hva jussen sier om temaet. Av og til synes jeg at noe man mangler i diskusjonene er å tenke på hva som er hensikten med innsynsretten for foresatte. Skal de bare inn og se? Skal de vurdere det de finner – og har de i så fall kompetanse til det? Man må ikke bare se seg blind på at man skal ivareta rettighetene som foresatte har, hva de skal se og ikke se – man må se for seg hvordan man skal samarbeide for elevene skal få best mulige forutsetninger og utvikle sitt potensiale.

Jeg synes ikke skolen legger opp til noe stort samarbeid når man har foreldresamtale 2 ganger pr skoleår x 25 minutter, og kanskje et foreldremøte eller to pr halvår i tillegg – jeg er opptatt av hva kan jeg gjøre, hvilke forventninger har skolen til meg. På noen skoler har man startet en foreldreskole for foresatte som har barn som akkurat har begynt i skolen, og hvor man f.eks. diskuterer denne type problemstillinger – jeg tror det er en bra ting å ha fokus på at holdningene til foreldre har stor betydning. Det er ikke opplagt nemlig, jeg har hatt flere erfaringer nå med foreldremøter hvor jeg har snakket om digital dømmekraft – og mange foreldre har fått seg en aldri så liten vekker i forhold til hvordan de selv oppfører seg på nett – og noen tanker om hva de bør endre når de kommer hjem.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s