Archive for september, 2013

Nøkkelord

I dag et forslag til intro til begrepet nøkkelord – som er viktig i forhold til å gjøre gode søk. Å kunne gjøre gode søk er en helt vesentlig ferdighet fordi det finnes så enormt store mengder av informasjon på Internett – og det å kunne filtrere ned vil gjøre at man kan arbeide mer effektivt og lettere finne det man er på jakt etter. Opplæring i dette må derfor startes tidlig. Denne er tenkt nede rundt 2./3. trinn en plass – og fordi presentasjonen er animert har jeg i dag måttet lage film av den. Presentasjonen kan lastes ned som pptx her: nøkkelord.

Utgangspunktet mitt var en illustrasjon som jeg lagde i Creaza (tegneserie, univers Rødhette og ulven) – og hvor jeg tenker at man kan snakke om eventyret og gjøre noen refleksjoner rundt hva som vil være gode søkeord hvis man skal finne mer informasjon eller hele teksten til eventyret. Det er også et bevisst valg at søkemotoren jeg bruker her er Kvasir barn og ung – den fjerner en del «uheldige» søketreff og er derfor fin for de yngste.

Spørsmålet mitt er litt også om denne kan brukes inn mot iktplan.no under kompetansemål om «eleven skal kunne bruke nettleser og gjenkjenne søkefelt»; mestringsnivå 2 «eleven skal kunne fortelle hvorfor det er lurt å bruke flere søkeord».

24.09.13 at 11:12 Legg igjen en kommentar

Kreativ tenking [rubrikk]

Jeg snakker mye om at vi må få kompetanse på f.eks. kritisk tenking, problemløsning, samarbeid osv. Samtidig så har jeg ikke sett så mange som vurderer akkurat disse tingene. Derfor ble jeg glad når jeg kom over blant annet denne rubrikken som omhandler vurdering av kreativ tenking (Rcampus). Det er alltid bra å få delt opp et tema i underområder – og jeg har derfor raskt oversatt denne. Siden det er alltid en utfordring at språket blir litt kunstig og oppstyltet når man oversetter vil gode forslag til forbedring av formuleringer mottas med takk. Hvis dette er en form for rubrikk som er interessant vil det komme flere – f.eks. innenfor det med samarbeid, problemløsning og kritisk tenking. Her er rubrikken som dokument: Kreativ tenkning rubrikk og her som pdf: Kreativ tenkning rubrikk

Kreativ tenkning er evne til å kombinere eller   syntetisere eksisterende ideer, bilder eller kompetanse på originale måter.   Det er også opplevelsen av å tenke, reagere, og arbeide på en fantasifull   måte preget av en høy grad av innovasjon, avvikende tenkning, og risikotaking.   Eleven må ha en sterk forankring i strategier og   kompetanse innenfor området for å lage forbindelser, og den kreative tenkeren   kan – på høyeste nivåer av ytelse – presse grenser ut i nye, unike eller   atypiske kombinasjoner, oppfatte nye kombinasjoner og bruke eller gjenkjenne   kreativ risikotaking for å finne en løsning.
Innhente kompetanse
Dette   trinnet refererer til å skaffe seg strategier og ferdigheter innenfor et   bestemt område (fag, tema)
Reflekterer: Evaluerer kreativ prosess og produkt ved   hjelp av område-aktuelle kriterier. Skaper: Oppretter et helt nytt objekt, løsning eller   ide som passer til området. Adapterer: Tilpasser seg et passende eksisterende   eksempel som passer til hans/ hennes egne spesifikasjoner. Modellerer: Gjengir et passende eksempel
Ta risikoer
Kan inneholde   personlig risiko (frykt for forlegenhet eller avvisning) eller risiko for at   man ikke fullfører oppgaven ved at man går utenom anbefalt veiledning gjennom   f.eks.å bruke nytt materiale, ta opp kontroversielle tema eller være talsmann   for upopulære ideer eller løsninger.
Søker aktivt ut og følger opp nye og potensielt risikofylte   retninger/ tilnærminger til oppgaven i det endelige produktet. Tar i bruk nye retninger eller tilnærminger til oppgaven i det   endelige produktet. Vurderer nye retninger eller tilnærminger uten å gå utenfor   veiledning for oppgaven. Holder seg strengt innenfor veiledning for oppgaven.
Løse problemer Ikke bare utvikler en logisk, konsekvent plan for å   løse problemet, men erkjenner konsekvensene av løsningen og kan uttrykke   grunner for å velge denne løsningen. Utvikler en logisk og konsekvent plan for å løse   problemet etter å ha valgt ut blant alternativene. Vurderer og avviser mindre akseptable måter å løse   problemet på. Bare en enkelt tilnærming blir vurdert og brukes til   å løse problemet.
Omfavne motsetninger Integrerer alternative, avvikende, eller motstridende perspektiver   eller ideer fullt ut Inkorporerer alternative, avvikende, eller motstridende perspektiver   eller ideer på en utforskende måte Inkluderer (anerkjenner verdien av) alternative, avvikende, eller   motstridende perspektiver og ideer i liten grad Erkjenner (nevner overfladisk) alternative, avvikende, eller   motstridende perspektiver eller ideer.
Innovativ tenking
Nyskapende   eller unik (ideer, påstander, spørsmål osv).
Lager en ny eller unik idé, spørsmål, format eller produkt   for å skape ny kunnskap eller kunnskap som krysser grenser. Lager en ny eller unik idé, spørsmål, format eller   produkt Eksperimenterer med å lage en ny eller unik idé,   spørsmål, format eller produkt Reformulerer en samling av tilgjengelige ideer
Forbindelser, syntese, omforming  Forvandler ideer eller løsninger til helt nye former. Syntetiserer ideer eller løsninger til en sammen-hengende helhet. Kobler ideer eller løsninger på nye måter. Gjenkjenner eksisterende forbindelser mellom ideer eller løsninger.

23.09.13 at 23:41 Legg igjen en kommentar

Gode presentasjoner [sjekkliste]

I dag fant jeg en sjekkliste som jeg har omarbeidet litt og laget en presentasjon av. Sjekklista kan brukes når du lager presentasjoner selv, eller bruk den som et utgangspunkt for å lage vurderingskriterier.

 

18.09.13 at 22:48 Legg igjen en kommentar

Hvordan blir barn så onde?

Spørsmålet i overskriften er det moren til Rebecca stilte  etter at datteren tok sitt eget liv på grunn av langvarig mobbing, Hun spurte også: Hvor får de hatet fra? Hvem lærer disse barna å hate, og oppføre seg sånn mot andre? Det er ikke noe nytt problem, mobbing har vi hatt lenge – jeg husker at det var tilfelle også med enkelte elever den gang jeg gikk på skolen. Problemet i dag er at man har ikke noen steder man kan gå i fred, gjennom bruk av teknologi er man tilgjengelig – også for mobbing – uavhengig av sted og tid.

Jeg må si meg enig i spørsmålene, hvor kommer det fra? Det er forferdelige saker vi leser om i mediene i disse dager. Jeg forstår heller ikke hvordan mobbere, etter å ha drevet Hannah til selvmord, kan fortsette mobbingen – da av hennes søster. Mobberne må ha lært et sted at dette er en helt grei aktivitet, i tillegg til at de fullstendig mangler empati. Jeg antar også at vi ikke kan si at enkelte barn blir født ondere enn andre, så da må det handle om at noe skjer under oppveksten – som en følge av miljø, arv og hva de opplever i samfunnet ellers.

Vi leser også om at norske barn laster ned ask.fm – som blir omtalt som mobbeappen i disse dager. Her kan man sende anonyme meldinger – som ikke bare sees av mottakeren, men også av andre venner. Det skaper en følelse av fellesskap – vi er flere som mobber.

Jeg synes det er helt forferdelig, og hva skal man gjøre? Moren til Rebecca sørget for at hun fikk bytte skole, at hun fikk psykologhjelp, stengte og/eller overvåket det som skjedde på sosiale medier – men var ikke klar over at datteren hadde profiler som hun holdt hemmelig for moren. Det var på disse at mobbingen skjedde. Erfaringen vi kan trekke ut av dette er at når vi prøver å lage teknologiske sperrer for noe som i utgangspunktet ikke er et teknologisk problem, så er det ikke sikkert at det hjelper. Teknologien er middelet, men man finner alltid veier rundt. Det er noe av årsaken til at jeg mener at det å forby mobilbruk i skolen bare flytter akkurat digital mobbing-problemet over til andre tider av døgnet – den blir ikke borte.

Barn og unge liker seg i den digitale verdenen, og det å sette sperrer eller innføre sanksjoner gjør at de mister en del av det de oppfatter som sitt sosiale liv. Det kan være vanskelig for voksne å forstå, vi vil jo bare vel. Skal vi ha noen form for reaksjon så må det i så fall være hardere konsekvenser for de som mobber andre, ikke sperre tilgang for de som blir mobbet. Mange barn mangler strategier for å håndtere ubehagelige opplevelser på nett, og noen av dem synes det er godt å blokkere de som sender stygge meldinger eller holde seg borte selv fra nettet en stund. Det er også viktig at de forstår at det å motta slike meldinger ikke er noe de fortjener, og at man må gi beskjed til voksne slik at man – om mulig – kan gripe fatt i problemet før det blir for stort. Så hvorfor gir mange ikke beskjed? Kan det ha noe med erfaringer å gjøre – at det blir bagatellisert eller man får beskjed om at man må tåle litt når man kommuniserer digitalt? Jeg mener at denne type trakassering må vi ha nulltoleranse for, men jeg hører at mange synes det er vanskelig å ta opp slike saker med f.eks. andre foreldre. Foreldre må faktisk være så voksne at når de hører at egne barn blir mobbet via nett så må de ta kontakt med mobberens foreldre – som også må være så voksne at de er med på å sette et stopper for det. Jo tidligere det gjøres, jo bedre.

Samtidig er det ikke alle voksne som tar opp med egne barn at de mobber, de angriper heller de som gir beskjed. Vi ønsker jo ikke å tro at det er våre egne barn som mobber andre, og da må det jo være et angrep og det er best å gå til motangrep med en gang. Slik tror jeg at enkelte foreldre tenker – og det er så veldig, veldig feil innstilling. Hva slags signaler gir det videre – hva slags holdninger arver barna på denne måten?

Mobbing starter ofte med at noen blir irritert over noe, og så plutselig smeller det løs. Det kan være ubetydelige ting i utgangspunktet, men vokser seg så stort og involverer så mange at det blir uhåndterlig. Jeg ser rundt meg at selv yngre barn slipper unna med å rope skjellsord, kalle andre stygge ting eller foreta små pøbelstreker uten at foreldrene reagerer. Jeg lurer på hvorfor – mener de at det ikke er så farlig, er det holdninger de selv har eller er det rett og slett uforstand og mangel på forståelse for hva barneoppdragelse er? Å sette grenser er en foreldrejobb, hvordan skal de ellers lære? Hvorfor forstår man ikke at den måten man selv oppfører seg på, de holdninger man har og hva man har av verdier arves? Mange gjør ungene en skikkelig bjørnetjeneste.

Gode holdninger og forståelse for andre er så viktige personlige egenskaper at man må ha fokus på det i alle sammenhenger. Jeg tror dette er mye viktigere enn å prøve å skape hindre eller innføre forbud. Vi kan ikke akseptere at den slags aktivitet får fritt spillerom, med begrunnelser som «det er jo bare for gøy, de er jo bare barn/ungdommer eller hvem har ikke opplevd dette». Dessverre ser vi at mediene ikke er til særlig hjelp heller. Riktignok skriver de om saker som har fått alvorlige konsekvenser, som de jeg har nevnt innledningsvis, men på den andre siden ser vi hvordan fokuset er på å publisere bilder av kjendiser som dummer seg ut, karakterskildringer som kan være ganske hårreisende, realityserier hvor man enten fordummer mennesker eller hvor de gjennom intriger og konspirasjoner hevner seg på hverandre for selv å kunne vinne, hvordan politikere, næringslivstopper og andre kjendiser henger hverandre ut.

Mobberne vet ofte forskjell på rett og galt, hvis ikke er det noe adskillig mer alvorlig i veien med dem. Det de ikke innser er hvor alvorlige konsekvensene er, og de mangler opplagt empati. Det er ikke så mye hjelp i å snakke om den gylne regelen (være mot andre som du vil de skal være mot deg) hvis de ikke klarer «å gå i andres sko» – da blir det bare tomme ord. Norge bruker mye penger på antimobbe-arbeid, men er likevel på verstingtoppen – handler det om mangel på konkurranseånd, aksept for at det faktisk er lov å være god, at man må akseptere at vi  har forskjeller – og at vi i stedet synes det er bedre å nedverdige andre for å hevde oss selv?

Gode holdninger må skapes tidlig, og kanskje må også foreldre på skolebenken for å forstå at måten de reagerer på eller oppfører seg blir arvet – og i hvilken grad man kan akseptere og ikke akseptere ulike typer oppførsel? De må også lære at kommunikasjon med barna er viktig, mye viktigere enn overvåkning, når det gjelder å håndtere det digitale landskapet. Det er ikke noe bare ungene holder på med på soverommet, og som er en ungdomsgreie – vi må lære det at ikke alt er ok, vi kan ikke akseptere at de skal lære dette av andre ungdommer – voksne må til. Vi må lære ungene at de kan fortelle til oss voksne også, og det krever at man har den gode relasjonen – og vi må vise at vi tar dem på alvor. Holdningsskapende arbeid er alt en del av skolehverdagen, men når det gjelder digital mobbing viser det seg at få lærere egentlig tar opp problemet i klassen. Det må de snarest gjøre – og skape diskusjon og refleksjon blant sine elever om både hva som er akseptert og ikke, og om konsekvenser det kan få. Det er ikke bare når det gjelder mobbing at ord er kraftfulle – de er kraftfulle når det gjelder å skape holdninger også, i tillegg til at vi voksne må være gode rollemodeller.

18.09.13 at 15:08 2 kommentarer

Lærere gjør en forskjell

Det er mange lærere som gjør en stor forskjell – selv om man av og til ikke skulle tro det når man ser medieoppslag om hvor dårlig skolen har blitt. En slik video synes jeg derfor var helt på sin plass:

17.09.13 at 19:15 Legg igjen en kommentar

Klarer du å finne de rette svarene?

Jeg har flere ganger nevnt kurset Teaching With Technology, men har kommet til at jeg kanskje må vise i praksis noen av de problemstillingene som tas opp. Her er et lite utvalg, og kanskje er det ikke så lett som det virker i utgangspunktet å finne det eller de «rette» svarene?

17.09.13 at 00:07 Legg igjen en kommentar

Hvor mye mat forsvinner mellom gård og gaffel?

Denne videoen synes jeg godt man kan vise når man skal snakke om forbruk, som er kompetansemål i samfunnsfag. Den kan kanskje gi noen tanker som man ikke har hatt før. Tidligere har jeg laget oppgaver som går på hvor mye vann som blir borte i løpet av ett år hvis det drypper en dråpe ut av krana hvert sekund – og også vist hvor mye vann som egentlig går med for å lage en kopp kaffe. Det er ufattelige tall vi snakker om, og kan være greit å få det visualisert.

 

16.09.13 at 13:11 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,283 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry