Archive for august, 2013

Læringsliv

I dag bare en liten digresjon rundt språk, og hvordan ord kommer til – særlig helt nye ord som dukker opp som troll i eske (eller som kanin ut av hatten hvis man er litt redd for troll). Under en noe kreativ telefonsamtale med min gode venn Lage dukket i dag ordet «læringsliv» opp ved en ren feiltakelse – det går av og til litt raskt for seg – og med læring i hodet og næringsliv som skulle ut ble altså dette ordet dannet. I etterkant har jeg tenkt på at det rett og slett ikke er noe dumt ord. Man kan jo tenke seg at vi i forbindelse med livslang læring kan tenke oss at vi befinner oss i læringslivet, men jeg tenkte mer opp mot skolen. Enkelte steder har man bevisst byttet ut ordet undervisning med læring, for å få fokus på rett sted. Når jeg også slår opp skole i ordboka er det jo ganske trist at den forklares med «undervisningsanstalt» og «institusjon for planmessig undervisning». Det høres jo ikke akkurat som noe sted man reiser til med glede…Å bli tatt i skole er jo heller ikke spesielt hyggelig. Så kanskje man heller skal si at man skal ut i læringslivet? At parallellen til de voksnes å være i næringslivet er for barna å være i læringslivet?

Et annet «nyord» som så dagens lys for noen dager siden var ordet «livsgjennomføring». Et litt annet ord for det å leve. Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg synes ordet er positivt eller negativt ladet. Egentlig tenker jeg nok at det er mest negativt fordi det betegner at livet liksom bare skal gjennomføres, mens jeg helst ønsker å tenke at «Jeg vil leve livet!» Samtidig er det mye opp til hver enkelt hvordan livsgjennomføringen skal foregå – som noe som bare skjer eller som noe man vil legge lek og glede i. Det ville være trist om det var som i sitatet «disse dagene som kom og gikk, ikke visste jeg at det var livet».

29.08.13 at 22:24 Legg igjen en kommentar

Valgets kvaler

Nå nærmer vi oss valget, og i mediene flommer det over av valgomater og meningsmålinger. Jeg har laget noen oppgaver de siste dagene som omhandler akkurat dette – ikke minst fordi det også handler om å være kritisk reflekterende til informasjonen man finner. Med andre ord en del av den digitale dømmekraften, men selvfølgelig handler det også om forståelse for visuelle framstillinger.

Refleksjon er derfor passende å begynne med; hvorfor bruker folk valgomater – handler det om at det er så vanskelig å forstå hva de ulike partiene står for at vi er nødt til å få hjelp til sorteringen? Er det latskap – noen andre gjør jobben for oss med denne sorteringen slik av vi slipper å lese alle partiprogrammene? Handler det om at vi ønsker å få bekreftet at vi tenker riktig – at det partiet vi har tenkt til å stemme på faktisk er det partiet som passer best med de synspunktene vi har?

Så hva skjer hvis vi er overbevist om hvilket parti vi skal stemme – og så viser valgomaten noe helt annet? Vi har sett eksempler på at politikere faktisk har blitt anbefalt et annet parti enn de selv tilhører. Handler det om at vi har gjort feil valg, handler det om at valgomaten er feil? Hvorfor kan vi få ulike resultater i ulike valgomater? Dette er spørsmål man kan stille seg.

Meningsmålinger er det også mer enn nok av rundt oss, og det er opplagt at det kommer spørsmål rundt hva man skal tro når ulike meningsmålinger gir helt ulike resultater – i samme periode.

Som et utgangspunkt for å lage oppgaver og skape diskusjon rundt tema foreslår jeg f.eks. at man bruker NDLAs valgomat og teksten «Tull med tal» som finnes på samme nettsted. Ressursen «Min stemme» bør også være naturlig å ta en titt på i disse dager. Jeg har også laget noen oppgaver hvor jeg ber om vurdering av det visuelle uttrykket man finner i de ulike politiske partiene sine logoer – forstår man umiddelbart hvorfor de har valgt disse fargene og symbolene, er det noen som lykkes bedre enn andre osv.

For øvrig hører jeg at NDLA har opplevd kraftig vekst i bruken, både før og etter ferien. Det er kanskje verdt å merke seg at rundt eksamenstider var det økt bruk av tilgang gjennom brett og mobil. Denne erfaringen ser jeg også noen andre steder – ungdom bruker ofte brett og mobil til å gjøre oppslag (gjør forresten det selv også hvis det er noe jeg raskt skal finne framfor å ta fram PC’en). Det tyder på at de som skal lage læringsressurser er nødt til å tenke at ressursen skal være tilrettelagt også, eller kanskje spesielt, denne type utstyr.

29.08.13 at 10:34 Legg igjen en kommentar

#Tweetup i Oslo, 4. september

Da var skoleåret alt godt i gang, og vi prøver på en liten tweetup igjen i Oslo. Nærmere bestemt onsdag 4. september kl 19.30 – og siden det har vært så vellykket de forrige gangene prøver vi igjen å ta det på restauranten Mangiamo på Grünerløkka. Det enkleste er å ta trikken til Olaf Ryes plass – og så er det kun et par minutter å gå. Skanner du inn QR-koden kan du få instrukser fra hvor du er og hvordan du kommer dit.

Det er opp til hver enkelt om man ønsker å spise og drikke der, det viktigste er å komme og treffe inspirerende og engasjerte mennesker – det pleier å bli veldig hyggelig. Ikke vær bekymret om du ikke kjenner noen fra før, du blir fort kjent med oss 🙂

Jeg tenkte at vi også kunne diskutere om det var mulig å få til en #Teachmeet i Oslo i løpet av høsten. Mange som har ytret ønske etter at det var så vellykket på #NKUL i mai.

Gi meg gjerne beskjed via epost (evabra@online.no) eller til @evabra på Twitter om du har lyst til å komme – dette fordi vi må reservere plass (populært sted).

26.08.13 at 16:15 1 kommentar

Tolking av kompetansemål – noen tanker

Jeg synes ikke alltid det er så enkelt å tolke kompetansemål, og ikke minst å lage mestringsnivåer. Teksten i kompetansemålene gir retningslinjer, men hvordan skal de forstås? Tidligere blogginnlegg som har relevans er; bruke taksonomiskalaen aktivt, aktive taksonomiverb og hvilke spørsmål skal man stille på hvilke nivåer.

Jeg tenkte derfor å skrive ned noen tips i forhold til det tekstlige opp mot Blooms taksonomiskala. Nederst på Blooms skala ligger f.eks. kunnskap – og her er det ofte man finner kompetansemål som omhandler ferdigheter av typen «gjengi», «gjenkjenne» og «gjenfortell». Det betyr bare at man skal gjøre akkurat dette. I digital dømmekraft-portalen sees dette f.eks. i at man skal «kunne fortelle at passord er privat». Det betyr at man kan gjengi en regel, men man trenger ikke kunne gjøre rede for hvorfor. Skal man derimot gjøre rede for handler det om å plukke ut og gå gjennom det vesentligste fra en tekst eller en problemstilling og så gjengi dette – ikke nødvendigvis i samme rekkefølge som det står i den opprinnelige teksten.

Man kan tenke seg at i de laveste områdene fordeler ordlyden seg omtrent slik; kunnskap handler om gjenkjenne og gjengi, forståelse handler om å demonstrere, forklare med egne ord og enkel fortolkning – mens bruk/anvende betyr å utprøve eller bruke. Vi går derfor fra en «hva» til en «hvordan» når vi går fra kunnskap til bruk. Vi kan se for oss at på bruk kan det handle om oppgaver av typen «ta utgangspunkt i» – hvor man ut fra det man allerede vet (erfaringer, utsagn, teori, tekster) for å arbeide med ett tema. Her begynner vi å snakke kunnskapsbygging.

Analyse handler om se systemer og strukturer, å bryte ned i enkeltdeler og vurdere disse både som enkeltdeler og som helhet, det handler om å finne prinsipper. Gjennom å dele opp og finne egenskapene til delen kan vi forstå helheten bedre, og vi bruker dette til å komme fram til en tolkning, en syntese eller til å konkludere. Å referere til noe betyr stort sett å konsentrere fagstoff, f.eks. gjennom å plukke ut de viktigste tingene og enten gjengi mer eller mindre direkte eller gjennom å omformulere disse. Å karakterisere handler om å fremheve det som er spesielt eller særpreget, og å kunne sammenligne og sortere. Vi kan kanskje også si at det å gi en oversikt ligger i dette nivået – da må man kunne vise betydningen til de enkelte delene og sammenhengene mellom dem. En tolkning omhandler ofte flere tekster eller saker – og man sammenfatter disse og gjør greie for hvordan de skal forstås. Det betyr at man finner en mening eller betydning som ikke nødvendigvis er så tydelig med en gang. Typisk er slik jeg innledet med, nemlig kompetansemål. Her må man se både på enkeltdeler og helhet. Måten kompetansemålet er utformet på vil si noe om hva som er viktig og hvordan det skal vurderes – og er ikke nødvendigvis så opplagt med en gang man leser kompetansemålet slik det står.

Syntesenivå handler om å kombinere og abstrahere, mens vurdering handler om bedømming – og bedømmingen må være basert på kriterier. Drøfting og diskusjon er vanlige oppgavetyper på slike nivåer, og her må man kunne se sakene fra flere sider og argumentere ut fra kriterier (eksplisitte) og holdninger. Man må veie synspunkter mot hverandre og forklare hvorfor noe veier mer enn andre ting. Dette er egentlig en svært vanskelig øvelse som mange har problemer med – jeg personlig må si jeg er veldig glad for at da jeg tok ex.phil så var argumentasjon og kommunikasjonslogikk en del av pensumet. Drøfting og diskusjon handler ikke om å gjengi tekster, men å bruke og vise til dem – og sørge for at man holder seg til tema (det som skal diskuteres og ikke alt som står skrevet). Man må prøve å se hvilke oppfatninger andre kan ha og hvilke argumenter de vil bruke for å støtte oppunder egne oppfatninger. I drøftingsdelen handler det også om å si noe om hvorfor en selv finner argumenter avgjørende eller ikke-avgjørende.

Som et eksempel referer jeg her kort en oppgave jeg lagde i forrige uke opp mot opprøret i Egypt (forkortet utgave): Først noe bakgrunnsstoff (Forrige president avsatt, folkevalg (dog med anklager om kjøpte stemmer), Mursi med løfter om å rydde opp i løpet av 100 dager, økt arbeidsledighet og prisstigning, misnøye, hær avsetter Mursi, Mursis parti oppfordrer tilhengerne til fredelige demonstrasjoner, hær/politi ordre om å fjerne demonstrantene, opprør). Spørsmål: Har man rett til å avsette president(politikere) dersom de ikke oppfyller valgløftene sine – og hvordan løser vi slike saker i Norge? (sammenligning, drøfte rimelighet, foreslå løsninger på problemer) Hvilke argumenter tror dere hær/politi bruker for å legitimere sine handlinger? Hvilke argumenter tror dere demonstrantene bruker for sin rett til å demonstrere (evt.på hvilke måter vil demonstrantene mene at de demokratiske rettighetene og/eller grunnleggende menneskerettigheter blir brutt)?

Drøfting og diskusjoner innebærer derfor å se ulike synspunkter/argumenter/årsaker osv opp mot hverandre, vurdere dem i forhold til hverandre (eventuelt gjennom å ta stilling – på ene siden og på andre siden). Det krever at man gjøre greie for synspunkter, selv om man ikke er enig i alle. Man vurderer gjerne opp mot ulike undersøkelser, teorier, praktiske konsekvenser og egne erfaringer. Å ta stilling til noe krever at man har diskutert, argumentert og vurdert – man må kunne si noe om grunnlaget for hva man mener, hva man har gått ut fra. Vurdering krever som nevnt tidligere at man har kriterier man vurderer etter, og at vurderinger blir underbygd. Dette bør være kjent stoff siden vurdering for læring har fått stort fokus i skolen. Det holder ikke å si at dette «er bra», men man må si noe om hvorfor det «er bra».

25.08.13 at 10:47 1 kommentar

Sjekket inn @ home

Da tilbake i heimen igjen etter en tur til Karasjok. Tusen takk for hyggelig opphold på Norges kaldeste plass – selv om det var godt og varmt mens jeg var der, og takk for nydelige glasskuler med samisk motiv. Maten kom også godt med på turen hjem 🙂

Det er pussig hvor liten verden egentlig er når man tenker seg om. Her var jeg avgårde til en liten plass i nord, og så plutselig viser det seg at en annen skal til samme sted og holde kurs. Jeg på samisk videregående og hun på grunnskolen samme dag.. I tillegg hadde hun leiebil, noe som gjorde at jeg fikk skyss tilbake til Lakselv for å fly til Oslo. Et veldig hyggelig bekjentskap og en dere bør merke dere @hildeschjerven på Twitter. Hun hadde snakket om vurdering for læring og baklengs planlegging – og baklengs planlegging var også noe jeg var innom i går. Når vi så kommer til flyplassen, som hører til de minste flyplassene i Norge, så var det ikke mange minuttene før både @hennlund og @kjemikeren også dukket opp – de hadde holdt kurs på vgs i Lakselv. Plutselig var vi da fire mennesker som møttes her en tirsdag ettermiddag – helt tilfeldig, men alltid hyggelig. Jeg anbefaler derfor alle å komme seg på Twitter, å ha et nettverk er aldri dumt – og plutselig møter du mennesker som er engasjerte, kunnskapsrike og ikke minst trivelige.

Det gikk nesten galt etter å ha byttet fly i Tromsø. Personen foran meg fikk en beskjed av personalet, reiste seg raskt og tok ut sekk fra bagasjehyllen for så å skynde seg ut av flyet. «Hmmm – var ikke det min sekk»,  tenkte jeg, og reiste meg for å sjekke. Det stemte – han hadde nok tatt feil sekk i hastverket og tatt med seg min. Jeg fikk personalet til å løpe etter ham – og takk og pris nådde de ham igjen slik at han fikk sin sekk og jeg fikk tilbake min. Det er da jeg tenker at sannelig er det godt at jeg har mye lagret i skya – så blir jeg ikke helt satt ut i alle fall hvis noe skulle skje med PC’ene. Sikret for tilgang er de også, så han ville nok blitt ganske skuffet hvis han hadde prøvd å starte dem opp. Resten av turen gikk takk og pris greit – selv om jeg må si at det å kjøre over fjellet midt på natten med bare fullmånen som selskap føles ganske alene, nesten som man er på en annen planet. Andre observasjoner underveis var en rev og tre hjort, hvorav den ene løp over veien foran meg. Vanligvis ser jeg hjort når jeg er på reise, men i den siste tiden har det også dukket opp et par elger – så jeg er ganske oppmerksom mens jeg kjører, det er ikke noe å få i frontruta noen av delene.

Ellers hadde vi litt moro med smarttelefoner i går, vi brukte blant annet Kahoot – og konkurranseaspektet der er nok mer fengende enn man kanskje skulle tro i utgangspunktet. Jeg tror nok at jeg får lage flere slike oppgaver til framtidige foredrag – dette var moro.

Nå blir det noen dager med jobbing hjemme før det blir ut på reise igjen, men det er flere spennende ting som ser ut til å komme framover. Jeg er straks tilbake her på blogg med mer info, eller kanskje jeg rett og slett dukker opp på en flyplass nær deg 🙂

21.08.13 at 11:27 Legg igjen en kommentar

På vei mot Finmark

I dag sitter jeg på buss på vei mot Oslo, for i morgen reiser jeg nordover – det er Karasjok jeg skal besøke. Det blir spennende, der har jeg ikke vært før. Jeg tenkte jeg skulle få til litt jobbing underveis, og på stolene på bussen står det så flott «No får du gratis wi-fi på bussane våre». Det skulle jeg ønske var sant, men må sitte med delt nett fra mobilen for å komme meg online – og ikke for første gang. Konklusjonen er derfor at dette er ingen Internettbuss, bare Nettbuss jeg reiser med…Her må det skjerpings til Nettbuss!

Noe har jeg likevel fått gjort, og det er å lage starten på en notatblokk for OneNote som lærerne i Karasjok skal få laste ned og arbeide videre med. Vi skal snakke om OneNote, om smarttelefoner, klasseledelse – og litt til. Notatblokka kan lastes ned her – også for de som er interessert, men som ikke kommer fra Karasjok.

18.08.13 at 15:57 2 kommentarer

Statistikk og korrelasjoner – og litt om qr-koder

I dag fikk jeg et tips vi @hennif på Twitter om de mest bisarre korrelasjonene, og med forslag om å bruke slike i undervisningen. Statistikk kan jo ofte vise helt feil årsak-virkningsforhold – og disse er gode i så måte. Hva f.eks. med at økt salg av iskrem fører til flere mord, at færre pirater fører til økt global oppvarming eller at økningen av antall Facebookbrukere førte til den økonomiske krisen i Hellas?

Jeg kunne derfor ikke dy meg for å lage et forslag selv, og tok utgangspunkt i SSBs database og fikk opp graf for hvordan navnet Eva har blitt brukt i befolkningen. Grafen for denne samsvarer i noe grad med de store verdenskrigene – og kan man da trekke slutningen om at jo flere som heter Eva jo større er sjansen for krig? Jeg la i utgangsforslaget mitt inn Utøya også, men fikk en liten korreks på at det kunne være sensitivt i forhold til at dette egentlig er humor – og det er jeg helt enig i, og har derfor fjernet den under.

Eva

Statistisk sentralbyrå er en fin kilde for å lage oppgaver hvor årsak-virkning blir riktig (eks flere mennesker fører til mer søppel) eller oppgaver hvor årsak-virkning overhodet ikke har noen sammenheng. Tolking av statistiske data er en viktig ferdighet, og jeg nevner også gapminder som jeg synes er en flott ressurs i så måte. Diskusjonsoppgaver er flotte i slike sammenhenger.

Jeg har også holdt på med en helt annen form for statistikk i helgen, nemlig gjennom å bruke polleverywhere for å innhente data. Takk til @pgelisa som har nevnt tidligere hvordan hun har brukt verktøyet. Det er ikke så ulikt Socrative og Kahoot kanskje, men nå har jeg i uansett laget noen oppgaver som jeg skal ta med til Karasjok for å vise en type bruk av smarttelefon i undervisningen. På noe tilsvarende måte fungerer også Extreme-Collaboration som jeg nevnte i et tidligere blogginnlegg – den er et tillegg i notebook-programvaren for Smartboard. Fordelene med slike spørreundersøkelser er mange; alle får en stemme, du kan sjekke forståelse, brainstorming osv.

pollOppgavene fungerer slik at jeg har en PowerPoint som jeg viser fram, og så kan deltakerne sende inn besvarelse gjennom å være på nettside (enten på pc/mac/brett/telefon) eller gjennom å bruke twitter. Det er også mulig å sende inn som tekstmelding, men det har jeg valgt å la være pga kostnaden. Man får opp spørsmålene og sender inn svar enten som fri tekst eller velge mellom alternativer. Man kan bruke både tekst og bilder i spørsmålene. Resultatet framkommer i powerpointen med en gang – enten som statistikk (flervalgsoppgaver) eller som tekst på slide (fri tekst-svar). Jeg hadde litt problemer først med å få alt til å fungere slik jeg ville så et par tips på veien; sørg for å laste ned add-in for PowerPoint slik at du faktisk får fram undersøkelsen (du logger deg på polleverywhere gjennom tillegget i PowerPoint). Det andre var at i oppsettet så velger du hvordan de skal svare, og under innstillingene finner du Web Devices on – og sørg for å trykke på linken der slik at du kan få reservert din side (slik jeg har valgt at min skal hete Evabra – da blir det mulig med fritekst-svar).

Det tredje tipset handler mer om brukervennlighet. Jeg har på første slide i presentasjonen lagt inn en QR-kode som man kan scanne og som fører direkte til siden pollev.com/evabra uten at man trenger å skrive inn nettadressen. Dette for å gjøre det enklere å ta i bruk. Slike kodegeneratorer finnes det mange varianter av – og jeg brukte denne gangen qrgenerator (URL-valget). Telefonen må naturligvis ha installert en app for å lese av slike koder, men det finnes mange å velge blant. Skal man ha en litt mer fancy kode enn bare å legge opp en i svart/hvitt er det selvfølgelig muligheter for det også. Under et eksempel på en kode hvor jeg har lagt på fritekst som eksempel på hva som kan komme opp, og denne er også dynamisk. Det vil si at jeg kan lage en qr-kode, og så kan jeg endre hva den skal gjøre framfor å lage en ny qr-kode for hver gang (f.eks. at jeg kan endre lekseplan fra uke til uke framfor å lage en ny qr-kode for hver uke). Slike qr-koder kan du lage på f.eks. uqr.me – da får du gratis en dynamisk qr-kode når du registrerer deg.

dynamiskqr

18.08.13 at 10:45 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry