Archive for februar, 2013

Noen stikkord fra «Change the world – or go home»

Da var jeg hjemme igjen etter å ha vært på reise siden mandag, og i dag har jeg vært i Moss – på konferansen kalt «Change the world – or go home». For første gang har jeg hørt Håvard Tjora live – og det ga mersmak. Jeg syntes det var gode, og ikke minst fornuftige tanker han kom med rundt elever som har utfordringer med å komme seg gjennom skolen.

Han tok et oppgjør med forestillingen om at de dårlige leseresultatene i stor grad skyldtes dysleksi. Andelen med større eller mindre grad av dysleksi i befolkningen er adskillig mindre enn andelen av de som leser dårlig på skolen – så det kan ikke forklare dette. Enkelte av de han snakket med hadde ikke lest ei bok siden første klasse, og da stopper de på dette nivået. Man må lese for å bli gode lesere, og selv om man kanskje kan uttale det som står er det ikke sikkert man forstår det man leser. En av lærerens oppgaver er derfor å finne ut hva slags nivå eleven ligger på – og så gi de nødvendige trinnene videre for å bli en god leser. I det hele tatt var Håvard opptatt av profesjonaliteten som lærere skal ha – det handler ikke om at elevene skal forstå, men at læreren forteller slik at de forstår. Å ta seg sammen gjennom å sette seg ned å se i boka er det ikke noe hjelp i hvis man ikke forstår det som står der. Da kan man ta seg sammen i timesvis uten å komme videre.

Selv om foreldre også har et ansvar i forhold til å skape «gangs menneske» av de håpefulle må vi også innse at mange foreldre kan ha problemer med lesing eller å forstå fagstoff. Hvorfor er det da så mange som forventer at foreldrene skal fungere som lærere – at de må sørge for at elevene gjør det de skal og hjelpe dem med leksene. Satt på spissen kunne da elevene få en bunke bøker i 1. klasse med beskjed om å lese gjennom og så komme tilbake i 10. klasse for å ta en avsluttende prøve. Det betyr ikke at alt ansvar skal skyves over på skolen, men at man kanskje må tenke gjennom hva slags lekser som gis til den enkelte og om de kan få hjelp hjemme. Dette er problematikk som flere lærere har tatt opp – og stikkord her kan være at lekser må ikke være slik at man får forsterket følelsen av at man ikke får til, at man ikke mestrer.

Han trakk også fram dette med frafall, og sa at det er ikke slik at de «faller fra» – de gjør et bevisst valg. Valget blir ofte tatt fordi de føler at de ikke mestrer. For å sette ting litt i perspektiv trakk han inn sammenligning med en kreftlege som fikk en pasient inn – legen vil ikke peke på at pasienten har vært storrøyker, legen vil behandle pasienten i den situasjonen pasienten er. Hvorfor er det da slik at elever som har hull i kunnskapen sin ikke får hjelp til å tette dette – hvorfor er det slik at det noen ganger (kanskje ofte) er slik at man sier «sorry, dette skulle du ha kunnet – og vi er nødt til å gå videre». Er man mer opptatt av å peke på at eleven ikke har lært tidligere framfor å lære eleven det nødvendige slik at man kommer videre? Håvard trakk også fram dette med at lavtpresterende elever ofte gjør valg som vi finner underlige; kanskje de spiller dataspill eller driver med andre fritidsaktiviteter framfor å gjøre en innsats med leksene. Noe av grunnen til dette kan være at med andre aktiviteter kan de hevde seg, de mestrer og får anerkjennelse. Når de kanskje har brukt mye tid på lekser og levert noe til lærer så er kanskje ikke resultatet så bra og man får en negativ respons likevel – det fører ikke til motivasjon. Nå vet de ofte selv at de ikke leverer noe av høy kvalitet, men det handler mye om å se på det som er positivt – og ikke bare det negative. Hva med eleven som var borte i forrige uke, men plutselig kommer i dag; hva har man fokus på – er det «så fint du kom i dag, nå skal vi igang med spennende ting» eller «hvorfor kom du ikke i forrige uke, skulket du igjen»?

Dessverre skrev jeg ikke underveis i hans foredrag så det blir bare noen stikkord som dere ser, men jeg syntes i alle fall at de fortjente plass her i dag. Håper jeg får se mer av ham i tiden framover – det var et friskt pust.

Ellers har jeg lovet å legge opp noen lenker her fra ting jeg snakket om selv;

Har jeg glemt noen lenker her får dere gi meg beskjed – eposten er evabra@online.no

28.02.13 at 22:29 Legg igjen en kommentar

Hva hvis – det ikke kom snø?

I dag har jeg moret meg litt med å lage en sak om «hva hvis det ikke kom mer snø i Norge?». Den er i form av en interaktiv powerpoint som kan lastes ned her (obs: tar litt tid å laste ned).

Poenget med denne er at elevene skal få litt ulik informasjon, og så må de selv lage noen hypoteser og formulere argumenter basert på de ideene som informasjonen gir – framfor at de blir fortalt svarene, og oppgaven krever også at de må være kreative i forhold til noe de sikkert aldri har reflektert over tidligere.  Årsak-effekt-forhold er en viktig del av et slikt arbeid; hva vil skje hvis det ikke kommer snø? Det finnes ikke noe fasitsvar her, men man kan tenke seg at det er så ulike ting som økt arbeidsledighet og færre dødsfall. Kompetansemålmessig kan en slik oppgave sortere under samfunnsfag, geografi, 7. trinn: «forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis».

Økt arbeidsledighet kan f.eks skyldes at produsenter av vintersportsutstyr må legge ned, skisentre avvikles, mindre vinterturister (turistnæring, skisentre, transport), brøytemannskaper som ikke får oppdrag osv. Hvilke andre ting kunne vi satset på i stedet for?

Færre dødsfall kan f.eks. begrunnes i at ingen blir tatt av snøras. I tillegg kan man tenke seg at man får færre sykehusopphold gjennom at vi ikke får bruddskader som følge av f.eks. slalåmkjøring.

Snøballkrigen blir borte. Hva med den norske identiteten – kan vi lenger synge «Norge i rødt, hvitt og blått» hvis det hvite representerer snøen? Hva med at «nordmenn er født med ski på beina» – vil vi skape oss en annen nasjonal identitet som erstatning for denne? Skinasjonen Norge vil sannsynligvis ikke lenger være en skinasjon, og vi vil neppe få edle medaljer i ulike idrettskonkurranser.

Hvis det er like kaldt, bare uten snø, hva vil det ha av betydning for jord- og skogbruk. Vil vi få mer tele som går utover vegetasjon og at dette igjen går utover dyreliv? Hva med planter som dør fordi snøen ikke isolerer mot kulda? Vil det være sannsynlig at det er like kaldt hvis vi ikke har snø eller betyr et slikt utsagn at det er nødt til å være mildere fordi vi uansett vil få nedbør – og hvis den ikke kommer som snø må det være fordi det er mildere?

Hvilke fordeler vil man kunne finne? Lettere fordi man slipper å måke, mer sikkert å komme seg rundt fordi det ikke er glatte veier?

  

20.02.13 at 17:48 2 kommentarer

Informasjonskompetanse – nytt nettsted

I går og i forrige uke var jeg ute på samling med Universitetet i Agder og deres prosjekt med skolebiblioteksutvikling,  hvor jeg har snakket om Digital dømmekraft. Også i går var det positive tilbakemeldinger på nettstedet – og jeg blir så glad for disse reaksjonene, det gjør meg mer og mer overbevist om at vi er inne på noe riktig her.

Universitetet i Agder har også utviklet et eget nettsted for informasjonskompetanse; informasjonskompetanse.no. Her er det mye godt stoff, og anbefaler alle å ta en titt – informasjonskompetanse er viktig kompetanse! Mange gode undervisningsopplegg og ressurser, og prøv også ut «Hvor er Alexa» – som er et interaktivt undervisningsopplegg hvor elevene kan velge mellom ulike valg og så få ulik respons basert på de svarene de gir. Under et bilde av kompetansetrappen som ligger på nettstedet – som dere ser med kompetansemål, læringsmål, undervisningsopplegg og eksempler på ulik bruk fra prosjektet.

kompetansetrapp

15.02.13 at 09:07 Legg igjen en kommentar

Change the World – or go home!

Hvorfor en slik dramatisk overskrift i dag? I dag reklamerer jeg  rett og slett for en konferanse i Østfold (Moss) i slutten av februar hvor jeg selv har foredrag – og skal snakke om både oppgavelaging, gratisprogrammer og digital dømmekraft. Selv gleder jeg meg til å høre på Håvard Tjora og hva han mener er viktig i skolen i dag, men her burde det være noe av interesse for både de som vil høre om pedagogikk og de som vil høre om teknikk.

Arrangørene ønsker at konferansen skal være praktisk og nyttig rettet, og jeg liker godt at ambisjonsnivået er høyt – slik overskriften tydelig gir uttrykk for. Mer informasjon om konferansen finner du på denne lenka.

Ellers er det mye digital dømmekraft om dagen, i forrige uke var det Medietilsynet på Safer Internet Day og en tur til Tromsø (både fagdag Tromsø kommune og skolebiblioteksutvikling med Universitetet i Agder) – denne uka blir det mer skolebiblioteksutvikling med samling på Gardermoen før turen går videre til Harstad og fagdag.

Og så måtte jeg le litt for meg selv når jeg fikk beskjeden under fra LinkedIn – jeg tror nok det mest tyder på at «endorse» ikke er så utbredt i Norge.

linkedin

12.02.13 at 23:58 Legg igjen en kommentar

Vitenskapsformidling [ted]

I dag har jeg sett på en video på Ted med Tyler DeWitt; Hey science teachers – make it fun! Han slår til orde for å formidle gjennom historiefortelling fordi språket i lærebøkene ofte er vanskelig å oppfatte for elevene. De klarer ikke å se hele bildet, de memorerer begreper uten å forstå dem. På den andre siden mener nok jeg at begrepsbruk er viktig, men ikke bare å kunne dem i seg selv – de må kunne bruke dem riktig. Imidlertid er det viktig at de først forstår konseptet, og kanskje kan man få inn begrepene senere? Det blir en avveiing mellom bruke fagbegreper riktig og det å «fortelle med egne ord». Så hva er viktigst? Tidligere har jeg vist til en svensk undersøkelse om samme tema; elevene lærer utenat uten å forstå.

Det er viktig å forstå hensikten med læringen også – hvorfor er dette viktig, hva er det vi skal ha lært når vi har vært gjennom denne. Her tror jeg mange glemmer at kanskje ikke elevene har bildet helt klart for seg, i alle fall erindrer jeg fra mine egne skoledager (for en evighet siden) at i alle fall jeg var ikke så bevisst akkurat på dette. Jeg leste det jeg skulle og svarte på spørsmål – og det er faktisk i (godt) voksen alder at jeg faktisk klarer å se hensikten med enkelte av fagene eller kompetansemålene (selv om noen av tingene vi måtte lære fortsatt er ting jeg aldri har hatt bruk for).

En annen utfordring jeg ser er at det ofte er vanskelig å overføre det man lærer i klasserommet til hva som skjer utenfor – hvor mange av dere sier at solen går opp og ned? Selv om dere vet at den står i ro og at det bare ser slik ut fordi jorda roterer rundt seg selv og rundt sola. 

Jeg bruker mye analogier og bilder når jeg prøver å forklare ting og synes det er svært effektivt. Ta f.eks. den om årsak-effekt som jeg har brukt i forbindelse med klasseromsledelse. Hvis du har en spikermatte liggende i oppkjørselen (årsak) vil effekten bli at du vil ende opp med punkterte dekk hver gang du kjører inn eller ut (effekt). Hvis du bare prøver å gjøre noe med effekten – altså skifte dekk, så vil ikke dette endre noe annet enn at du etterhvert sannsynligvis blir veldig lei av å skifte dekk. Så hva er alternativene? Jo, grip fatt i årsaken – og her er det mange muligheter; f.eks. fjerne spikermatten, parkere et annet sted eller ikke kjøre bilen ut av garasjen. Hvilken løsning ville du valgt?

10.02.13 at 13:58 Legg igjen en kommentar

Lag puslespill i powerpoint

I dag har jeg lekt meg litt med å lage puslespill i Powerpoint – bare for moro skyld. Her er en presentasjon som kan lastes ned og hvor du kan legge ditt eget bilde bak puslespillbitene. Bildet vil da avdekkes gradvis etterhvert som man trykker på puslespillbitene. Enten kan man bare trykke en og en puslespillbit for å se hvor mange som må avdekkes før man klarer å se hva som ligger bak, eller det kan være at du ønsker å stille spørsmål før du trykker på puslespillbiten for å avdekke det som ligger bak. Symbolet i nedre høyre hjørne avslutter presentasjonen.

For å legge ditt eget bilde bak åpner du presentasjonen og skyver til side en av puslespillbitene i utformingsmodus. Da ser du bildet som ligger bak nå. Marker dette og trykk delete. Deretter bruker du sett inn – bilde i menyen og tilpasser bildet slik at det passer over puslespillbitene. Høyreklikk og velg send bakover. Vær oppmerksom på at du ikke må sende det helt bakerst, da havner det bak den blå figuren som gir farge utenfor puslespillet. Denne ligger der fordi jeg ikke ønsket at presentasjonen skulle avsluttes dersom man trykket utenfor puslespillbitene. Skulle du være uheldig og sende den helt bakerst kan du høyreklikke på det blå feltet og sende det helt bakerst – da skal det løse seg.

puslespillbilde

10.02.13 at 01:04 Legg igjen en kommentar

Aktiv eller passiv?

08.02.13 at 22:57 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry