Archive for november, 2012

Sant eller usant?

Utsagn

Sant

Usant

Dagens teknologi kan gi elevene alt de trenger å lære og snart er lærere overflødige    
Å lære elever til å få økonomisk suksess i arbeidslivet i dag krever mer ferdigheter enn hva tradisjonell praksis kan tilby    
Hvis du bare prøver hardt nok og er innstilt på det vil du kunne utvikle innovative metoder for teknologistøttet kunnskapsbygging på egenhånd    
Elevenes manglende ferdigheter i å bruk teknologi effektivt kan hindre dem fra å nå mål i andre fag    
Regneark er et kraftig verktøy, men passer egentlig bare i matematikk    
Elevene kan bli mer kreative når de får strukturerte valg om hva de skal gjøre med verktøy som OneNote    
Å legge inn en video i undervisningen er alltid en effektiv måte å engasjere elevene i undervisningen    
En oversikt av vurderinger i skolens databasesystem er alltid mer nøyaktig enn håndskrevne oversikter    
Teknologi gir elevene kraftige verktøy    
Presentasjonsprogramvare, som Powerpoint, er hovedsakelig for at lærere skal presentere informasjon til elevene    
Epost kan være en måte å utvide klasserommet på gjennom å kontakte eksterne eksperter    
Lærerne burde vite mer enn elevene om teknologi før de begynner å undervise med IKT    
Skolene trenger ikke å lære bort dataferdigheter direkte fordi elevene kan lære disse hjemme eller av venner     
Lærerne skal av og til vise elevene hvordan de kan lære nye ferdigheter ved å bruke teknologi     
Det er viktigere for elevene i dag å lære hvordan de skal bruke teknologi framfor å lære fagstoff    
Å undervise med teknologi handler ikke om å lære bort tekniske ferdigheter    
Elevene vet alltid hvordan de skal bruke teknologi mer effektivt enn læreren    
Å undervise med teknologi er alltid mer effektivt enn tradisjonell undervisning    
Teknologi er alltid raskere å bruke enn penn og papir-metoder    
Lærere kan bruke teknologien for å få flere måter å presentere ideer til elevene    
Det kan ta ekstra tid de første gangene når man skal bruke en ny tilnærming med bruk av teknologi    
Du trenger kanskje å utvikle nye ferdigheter for å bruke teknologi effektivt    
Teknologi gjør at elevene kan vurderes effektivt    
Kritisk tenking, kreativitet og samarbeid vil bli mer viktig i undervisning og læring    
Lærere burde fokusere på de faglige målene i undervisningen og kun bruke teknologi dersom dette minst er like effektivt som andre metoder    
Lærere er nødt til å bruke teknologi for å undervise i det 21. århundre    
Dagens elever er digitalt innfødte og vet allerede mer om teknologien som blir bruk i skolen enn lærerne    

30.11.12 at 23:44 Legg igjen en kommentar

Hva er plagiering?

I forbindelse med forrige innlegg kommer her en liten oversikt hentet fra plagiarism.org (og den kan lastes ned som pdf her).

Hva er plagiering? 

 • Å stjele andres ideer eller ord og utgi dem for å være dine egne, selv om du endrer noen av ordene eller varierer setningsbygningen
 • Å bruke noe en annen har laget uten å kreditere opphavspersonen
 • Å kopiere direkte uten å sitere (sette i anførselstegn og angi hvor du har hentet teksten)
 • Å presentere en ide eller et produkt som noe nytt og originalt selv om du har trukket det ut fra en annen kilde
 • Å bruke så mye av det en annen har laget at det utgjør mesteparten av det du gjør – enten du krediterer den andre eller ikke

Plagiering er tyveri, du både stjeler og lyver om det etterpå. De fleste tilfeller av plagiering kan unngås gjennom å sitere kilder. Du skal gi ditt publikum nødvendig informasjon for å finne tilbake til kilden.

Typer av plagiering

Plagiering er ikke alltid lett å avgjøre, grensen mellom plagiat og undersøkelser/forskning er ofte uklar. Dette er noen av de vanligste typene; 

 • Kloning; du utgir ordrett det noen andre har skrevet som ditt eget
 • Hybrid; kombinasjon av å sitere kilder med avsnitt/setninger uten sitering
 • Klipp/lim; bruker store mengder tekst fra en enkeltkilde uten å endre innholdet
 • Mashup; blander sammen materiale kopiert fra ulike kilder
 • Finn/erstatt; bytter ut nøkkelord og fraser, men beholder innholdet i kilden
 • Feilsitering; bruker siteringer til ikke-eksisterende eller feil informasjon om kilden
 • Remix; omformer innhold fra flere kilder for å få dem til å henge sammen
 • Aggregering; inneholder ordentlig siteringer, men oppgaven inneholder omtrent ikke noe originalt arbeid fra den som leverer
 • Gjenbruk; bruker ting man har skrevet tidligere uten å sitere

26.11.12 at 14:17 Legg igjen en kommentar

Plagiat eller ikke?

I dag en liten oppgave som stiller spørsmål rundt tema plagiat/plagiering. Nå mener jeg i utgangspunktet at dette ikke burde være et problem i oppgavesammenheng, det handler mer om oppgavetypen. Lager man oppgaver som ikke tillater plagering slipper man mye copy/paste-problematikk. I andre tilfeller handler det om at man må bli flinkere til å sitere kilder.

 

26.11.12 at 01:10 1 kommentar

Hvis skolen var en bedrift

I forbindelse med noe helt annet jeg jobber med satt jeg opp en figur av hvordan skolen ser ut som en bedrift, og hvilke faktorer som spiller inn. Figuren ble da seende slik ut (og her som pdf):


25.11.12 at 18:37 Legg igjen en kommentar

Undervise med teknologi

Læreplan og rammeverk sier noe om hva elevene skal kunne, men veldig lite om hva læreren skal kunne. Her er noen overordnede punkter i forhold til hva man burde kunne hvis man skal undervise med teknologi:

Basiskunnskap om hvordan IKT-ressurser kan støtte læringsmål.

 • Gitt et læringsmål; identifisere passende IKT-ressurser og ferdigheter for å bruke dem
 • Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert ressurs for opplæring
 • Gitt et scenario; evaluere og velge en IKT-basert oppgave/aktivitet
 • Velge et passende digitalt verktøy for å overvåke og dele elevenes prestasjoner

 Integrere teknologi og pedagogikk

 • Integrere IKT i didiaktisk læringsteori
 • Lage læringsaktiviteter som bruker IKT-ressurser for å støtte spesifikt læringsutbytte
 • Lage presentasjoner som integrerer IKT-ressurser på en passende måte

Bruke verktøy for å støtte læringsaktiviteter;

 • Gitt en spesifikk læringsaktivitet; identifisere hva slags maskinvare og annet utstyr som er nødvendig for å støtte aktiviteten
 • Bruke Internett og nettlesere for å støtte læringsaktiviteter
 • Identifisere og håndtere sikkerhetsspørsmål ved nettbruk
 • Bruke søkemotorer og søkestrategier for å utføre nøkkelordsøk
 • Lage og bruke en nettbasert epostkonto
 • Gitt et scenario; velge den mest passende applikasjonen
 • Bruke programvare for å holde kontroll på elever og elevdata
 • Bruke vanlige kommunikasjons- og samarbeidsverktøy

Organisere og styre et klasserom

 • Integrere læringsaktiviteter i et datalabmiljø
 • Håndtere bruk av IKT-ressurser med enkeltelever, små grupper og store grupper i varierte  omgivelser

Bruke digital kompetanse for å styrke prestasjon hos lærer og elever

 • Bruke IKT-ressurser for å bedre lærerens produktivitet
 • Bruke IKT-ressurser for å støtte lærerens undervisning

24.11.12 at 23:14 Legg igjen en kommentar

Ressurs for heving av egen digital kompetanse

De siste dagene har jeg sittet og fylt ut «eksamen» på noen kurs i PIL-network, «Teaching with Technology». Jeg synes at det var mange gode spørsmål her, og jeg måtte tenke meg om flere ganger. Nå tok jeg en liten shortcut og gikk rett på vurdering av egen kompetanse (og har bestått alle kursene så det er sagt), men for de som føler de trenger litt mer er det seks kurs som tar for seg ulike deler av det å ta i bruk teknologi i sin undervisning. Ulempen for noen er kanskje at undervisningsopplegget er på engelsk. Jeg har tatt meg friheten med å oversette noen av spørsmålene til norsk – og de er hentet fra ulike kurs, så det blir litt hummer og kanari – men tenkte det mest som en liten smakebit. Noe for deg? PS: dette er gratis ressurser – just sayin’

24.11.12 at 14:35 Legg igjen en kommentar

Noen av ukas betrakninger

Da var jeg hjemme igjen etter nok en hektisk uke med reisevirksomhet, og noen erfaringer har jeg tatt med meg. Først denne uka var jeg på Lillehammer sammen med lærere fra Oppland fylkeskommune – for 2. år på rad på denne konferansen. Veldig hyggelig å bli invitert tilbake, og enda hyggeligere at man håpet at det ble en tredje gjentakelse neste år. Jeg hadde flere tema denne gangen på planen, men jeg ser at OneNote stadig brer om seg – selv om det er vanskelig å forstå dette med deling når man ikke har prøvd det tidligere.  Både i Fredrikstad med Østfold fylkeskommune og denne uka med Oppland har det vært lærere som nå har funnet et nytt verktøy som jeg håper de får glede av framover.

Oppgavelaging var også noe man syntes var interessant – og med dagens seminar med John Hattie og James Nottingham er jeg helt overbevist om at det å lage diskusjon/refleksjonsoppgaver er viktig. Jeg lager mye av det allerede og mer skal det bli – går alt etter planen kommer det bok neste år, med mange oppgaver av den typen.

Egentlig ble jeg litt skuffet over å høre på John Hattie i dag, det kan komme av at jeg har lest både Visible Learning og Visible Learning for Teachers – så i dag ble det bare en repetisjon av det jeg hadde lest tidligere. James Nottingham ga meg mer for å si det slik. Skal jeg velge to tips som jeg vil ta med videre ville det bli;

 • synliggjør progresjon (gjør førtest, sett inn antall rette i tabell, gjør test, sett inn antall rette i tabell – gjenta med jevne mellomrom, f.eks. glosetest en gang pr uke hvor førtest er i begynnelsen av uka og test i slutten – og la elevene lage et linjediagram så de selv ser egen progresjon)
 • diskusjon, diskusjon – la elevene stille spørsmål, ikke foreles for dem

Jeg må forresten ta med to tips til;

 • suksesskriterier, man må lære å gjenkjenne suksess og vite hva som kreves
 • ha høye forventninger/mål – ikke kjør safe, satser man middelmådig blir man aldri noe annet enn middelmådig

Et par andre tanker fra de siste to ukene; digital didaktikk – det er noen som tenker mer i slike baner og hvis man tar utgangspunkt i en annen tilnærming enn å bare prøve å tilpasse teknologi til dagens praksis så er de på rett vei. Det handler ikke om å bli gode i verktøybruk, det handler om hvordan man skal forholde seg til et digitalt samfunn og hvordan teknologien kan støtte læring. Det er slik det er – ikke noe som helst annet. Spilldynamikk -bare merk dere ordet, og vær forberedt på at dette kommer. Jeg blir mer og mer overbevist om at vi kommer til å se mer slikt i 2013, selv om jeg vet at enkelte av dere som leser dette er uenig. Vi får vente å se – så ser vi hvem som får rett. Det jeg er helt sikker på er at det blir spennende tider framover – for egen del blir det i overskuelig framtid følgende program; konferanse neste uke om iktplan.no og digitaldømmekraft.no (ca 200 påmeldte), forskningsrådet, grunnskoler i Sogn og Fjordane, samling PIL-partners,  privat næringsliv (SmartBruk-kurs), Solstrand (ItsLearning) og møte med forlag + produksjon av et hittil ukjent antall oppaver til diverse kunder, som TV2 Skole og Senter for IKT i utdanningen.  Ja – og så er det vel jul, og når vi kommer over på nyåret blir det Bett med NPed (100 påmeldte så langt)…hvis det ikke dukker opp noen møter før avreise London.

22.11.12 at 22:18 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,969 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry