Hva må til for å få til endringer i skolen?

I dag har jeg sakset direkte ut begynnelsen på en diskusjon på PIL-nettverket, og jeg håper flere blir med i denne debatten.

Hvilke overordnede systemendringer og politiske prioriteringer må til for å tilrettelegge for suksessfull implementering av digital kompetanse i klasserommet?

Under debatten på konferansen Muligheter 2012 diskuterte panelet* blant annet dette. Noen forslag til tiltak som kom frem var:

 • Digital kompetanse må måles i form av for eksempel nasjonale prøver på lik linje med norsk og matematikk. Det vil ikke skje noen endring før læreren måles på resultatet.
 • Lærerutdanningen må bli bedre, og foreleserne trenger praksis i klasserommet. Lærerutdanningen etterlyser økonomiske rammer fra politisk hold for å gjennomføre en praksisordning.
 • Statlige satsinger må koordineres bedre og ikke så mange statlig drevne aktører må tilby intensiver til skoler og rektorer ukoordinert.
 • Lærere må kunne veiledes ut av jobben dersom de ikke klarer å være aktivt lærende og tilegne seg den nye kompetansen.
 • Vi må slutte å tro at læreboka formidler sannheten. Boka er fallitt, og vi trenger nye læremidler som utnytter potensialet i teknologien.

Hva mener du? Vil IKT i undervisningen være betydelig forbedret om 5 år ved hjelp av disse tiltakene, eller er det andre elementer som er viktigere?

*Panelet ble ledet av Arne Krokan (professor, NTNU), og bestod forøvrig av Elisabet Aspaker (utdanningspolitisk talskvinne, Høyre), Bente Gravdal ( Skolesjef, Lier kommune ),Kjersti (Utdanningsorganisasjonen), Nina Fjellheim ( Rektor, Hundsund skole), Elen Instefjord( Lærerutdanningen, Høgskolen i Stord og Haugesund)

Se forøvrig mitt tidligere blogginnlegg med mine innspill til regjeringens digitale agenda.

Reklamer

6 comments

 1. Hei Eva. Det er et svært lerret du spenner opp her, men jeg har lyst til å gi en kort kommentar.
  Slik jeg ser det ville strekpunkt nr 1 være det som raskest og lettes ville få skolene til å øke fokus på digital kompetanse. Jeg har mange ganger pekt på at det faget der den digitale kompetansen arbeides med systematisk og læreren oppdaterer seg uten kurs, er matematikk. Forklaringen er selvsagt at læreren vet at elevene blir prøvd i Excel-regneark på eksamen. Dette fører til at alle mattelærere gjennomfører et minimumsopplegg i regneark slik at elevene kan det de skal før eksamen.

  Det har i lang tid vært diskutert om det skal gjennomføres nasjonal prøve i digital kompetanse. For meg ser det ut som om denne diskusjonen er stilnet så kanskje noen høyt oppe i det departementale systemet har sagt at det ikke blir aktuelt. Jeg synes det ville vært en god ide og en kunne gjerne tatt utgangspunkt i det ypperlige opplegget som er laget på http://www.iktplan.no

 2. Hei og takk for kommentar. Jeg tror nok du er inne på noe her når det gjelder dette med at digital kompetanse må synliggjøres mer – at dette også skal være med i vurderingen – dersom vi ønsker at det skal bli en del av hverdagen. Det virker som om mange glemmer bort litt hva digital kompetanse egentlig handler om; ikke at man skal bli god på mange apper eller trykke fort – men at det handler om at man må kunne forholde seg til et digitalt samfunn og orientere seg i informasjonsmengden som finnes på nett. Jeg liker egentlig ikke at det skal være nødt til å være eget «fag» som man kartlegger, men jeg tror faktisk ikke det er noen vei utenom.

 3. Her var lærerne dårlig representert. De som har skoen på – og vet hvor den trykker. Er deres erfaringer viktige? Ser ikke slik ut fra mitt ståsted, men jeg kan jo ta feil. Den digitale utviklingen i skolen som jeg har kjempet FOR i mange år, har nå en del problematiske sider – slik jeg opplever dem – som få om noen tar tak i. Det går på tause kontrakter i skolen (få krav oppover, få nedover), klasserom som ser ut som rene digitale parties, fulle adm.rettigheter til elevene på pc-ene – og stort sett nei til selv den minste kontroll av hva pc-ene brukes til. Og er kontrollfunksjonen der via stenging av deler eller hele nett, så funker det ikke alltid og lærere benytter seg heller ikke alltid av muligheten (inkl. undertegnede må jeg innrømme).

  Pc-en er, slik jeg ser det, ikke noe godt undervisningsmiddel, i hvert fall ikke noe bedre enn andre tradisjonelle metoder, men det er et fantastisk verktøy til produksjon, først og fremst. Lærerne som greier å balansere dette, lykkes stort sett i klasserommene pr. dato og alle ære til dem. Selv trives jeg med pc-undervisning – og vil IKKE tilbake (bare så det er sagt).

  Men når mange lærere IKKE lykkes – og elevene driver på med helt andre ting enn det de skal i flere fag i løpet av skoledagen, så synker læringstrykket generelt i klassene og på skolene som har det slik. Og bare for å ha sagt det: Dette gjelder sikkert IKKE overalt.

  Men det er jo et tankekors at skoler som ligger langt foran i den digitale utviklingene, ikke ligger like langt foran på skolestatistikkene – på resultat. Forsker noe på dette? Ønsker man en vurdering eller oppsummering opp mot resultater etter at særlig vgs. ble fulldigitale?

  Det økte frafallet i vgs. totalt etter høsten 2009 (kilde: NyGIV), kan skyldes to forhold – for trenden var motsatt inntil da: En omfattende og mer eller mindre ukontrollert digitalisering av klasserommene med synkende læringstrykk som resultat på mange skoler (og som rammet enkeltgrupper av elever, ikke alle). Og at fraværstaket er fjernet av SV, jfr. Møglestumodellen.

  Skolestatsråden selv «skylder» på økt tilstrømming til PÅB-kursene. Det kan også være en medvirkende årsak. Men opp mot nesten flere tusen elever i vgs. som ikke fullfører og består vg3, har antakelig et sett av flere årsaker?

  Så kan man ta debatten om moderne digitale læreplanmål og en særlig sentralgitt eksamen som ikke «måler» reformsatsingens hovedpunkt – de digitale ferdighetene. Nå legges det antakelig opp til fritt nett til norskeksamen sentralgitt, som i Danmark. Men da må antakelig Udir ut på jakt etter MER digital kompetanse inn i oppgavenemnda – for disse eksamensoppgavene må jo være nettresistente eller ikke google-bare. Blir de ikke det, så er fan løs i mediene.

 4. Hei og takk for lang og god kommentar. For å ta det siste først; jeg er helt enig i at oppgavene må være annerledes – og lager jo ukentlig oppgaver selv som ikke er plagierbare, så det er mulig å lage slike. Jeg vet ikke om jeg er helt enig med deg i at PC ikke er et bedre undervisningsmiddel, men jeg tror egentlig at du og jeg er enige om en del ting her. Det er opplagt at PC’en skaper muligheter for mer (og bedre) produksjon – det bør være hevet over enhver tvil. Samtidig opplever også jeg at mange ikke har en klar plan i hvordan de skal bruke den i undervisningen – og det er kanskje det du mener også? Hvis man bruker den til ting den er god til; hente, organisere og gjenfinne informasjon, da er den et fantastisk hjelpemiddel i en studiesituasjon. Hvis man bruker den til å automatisere en del oppgaver, da gjør den at man blir mer effektiv. Hvis man bruker den for å lage ting som diagram for å tolke data, simuleringer og animasjoner for å arbeide med problemløsning, bruker verktøy for samarbeid – da er vi langt på vei dit jeg mener den digitale kompetansen hører hjemme. Noe jeg også er opptatt av er at man opprettholder læringstrykk, og jeg tror kanskje ikke det er PC’en i seg selv som er utfordringen – men at den gjør det mer tydelig og forsterker dårlig klasseromsledelse. Det gjelder forsåvidt det jeg så forrige dagen om at man nå på enkelte skoler forbyr pennalhus på de laveste trinnene – jeg trodde først det var en spøk, men det viser seg at det er realitet – de mener at elevene blir for distrahert av dette….Jeg synes forøvrig det er flott at du ikke vil tilbake til en post-PC-verden – men kunne godt tenkt meg at du ville definert hva du mener lærerstemmen skulle vært her; hvor er det skoen trykker mest og hvordan skal vi løse det?

 5. *Panelet ble ledet av Arne Krokan (professor, NTNU), og bestod forøvrig av Elisabet Aspaker (utdanningspolitisk talskvinne, Høyre), Bente Gravdal ( Skolesjef, Lier kommune ),Kjersti (Utdanningsorganisasjonen), Nina Fjellheim ( Rektor, Hundsund skole), Elen Instefjord( Lærerutdanningen, Høgskolen i Stord og Haugesund)

  Savnet et par lærere her kanskje. Min opplevelse – den trenger ikke være allmenn, men har mistanke om at den er utbredt – er en vg.skole nå mer som et endeløst digitalt party enn som en læringsinstitusjon. Ikke engang i pausene greier en del elever å rive seg løs fra spill, fimer, sosiale medier og annet viktig på pc-en. Frustrasjonen er stor bare nettet er nede en halvtimes tid. Ja elevklagene og løpingene i korridorene mot de ikt-ansvarlige starter ganske tidlig om morran dersom nettet ikke er oppe – straks. En del elever sitter bare og venter på at lærer´n skal «bli ferdig» – så man kan fortsette med sitt slaraffenliv på nettet – dag ut og dag inn.

  Gjennomføringen ØKER på det laveste trinnet i vgs., flater ut med økt eksamenspress på vg2 og får en brå knekk når det store eksamensåret vg3 kommer (det gjelder faktisk ikke y-fag, men her har man også alle de flinke elevene på MK som regnes som y-fag).

  Høy trivsel og høyt frafall altså – og nå nesten helt på bunnen når det gjelder gjennomføring innen OECD for vgs – også på normert tid pluss 2 år. Bekymrer dette noen oppover i systemet annet enn når dette slås opp i mediene? Merker ikke noe til det som lærer. Det er bare pinlig (å bli avslørt).

  Det er blitt vanskeligere å få inn ting til frister som er satt overfor elevene også – og sluttvurderingen tar jo høyde for slikt nå: Å vente helt til slutt (i prinsippet helt fram til eksamen), er fullt mulig for mange elever og med retten på sin side leser man vurderingsforskriften og rundskriv fra Udir nr. 1- 2010 på den rette måten.

  Det klages på stort arbeidspress fra mange elever, men går man rundt et par timer i korridorene og klasserommene, uanmeldt, er det ikke akkurat skolejobbing som slår en i øynene fra en del elevpc-er.

  Oppmerksomhet mot lærer der oppe som underviser eller formidler, er i noen tilfelle helt eller nesten fraværende for en del elever. Og elevene sier det rett ut: Er det uinteressant, så går vi jo bare på nett. Tar man opp slike problematiske tema i de rette fora, kommer det fort fra de som skal lede dette: «Dette er vel bare snakk om god klasseledelse!»

  Det blir for enkelt. En lærer må jo undervise alle kompetansemål, også de som ikke er så dødsspennende. Er det da greit at elevene går RETT på Fjesbok? Og med full rett? De har vel rett til å notere under en forelesning etc. etc.?

  Dilemmaene står i kø – hvem drøfter dem? Hvor tas dette opp på ledernivå? Hvor er tilbakespillene «ovenfra»? Hva vil skole-eierne mer enn å pøse på med tusenvis av pc-er i skolene og holde en LMS sånn noenlunde flytende? NDLA?

  Kjenner svært få på min skole som bruker dette i det hele tatt. Linke- og navigeringssystemet er altfor rotete – og det fins langt bedre alternativer. En god lærebok mellom stive permer kan redde mye – men den forsvinner vel snart den også?

  Et hjertesukk du sikkert har hørt fra meg før: Er det i det hele tatt mulig å skape fruktbare og langvarige innovasjoner i et så toppstyrt system som det norske skolen?

  http://knutmichelsen.blogspot.comhttp://www.knutmichelsen.no

  – dette har gått fort, overse skrivefeilene til en norsklektor….

 6. Takk igjen for lang og god kommentar. Jeg misforstod nok litt i forrige kommentar, jeg skjønte ikke du henviste til panelet – jeg tenkte bare på forslagene som kom fram der. Men – jeg er ikke uenig med deg. Jeg mener bestemt at de ikke skal få lov til å drive med andre ting, men samtidig mener jeg at det handler om å ha klare regler – og konsekvenser. For meg betyr det først og fremst at hvis man ikke oppfører seg som man skal så skal det gi utslag på oppførsel og orden. Sannsynligvis vil de indirekte gi utslag på karakter i fag – jeg lever jo i håpet om at dersom man ikke følger med så gjør man det dårligere enn hvis man følger med. På den andre siden er det opplagt at det er gode og dårlige lærere, og kjedelig undervisning gjør nok at man lettere flytter fokus fra lærer til underholdning. Dagens generasjon er jo oppvokst med sit-com, det skal være action og humor – og alt skal skje innenfor en 30 minutters tidsramme. Det er det jo ikke så enkelt å kjempe mot.

  Kanskje handler det mye om at respekten for læreren er borte? Jeg tror mest det. Og her har mange foreldre skyld også, jeg hører mange som omtaler skolen som et nødvendig onde man må gjennom. Det hjelper ikke mye. Har utdanning blitt for selvfølgelig for mange – at vi lever for godt og har for mange velferdsgoder, så vi ser ikke verdien slik man gjør i en del andre land? Jeg heller litt i den retningen også.

  Når det gjelder PC-bruk i skolen er det som du nevner mange utfordringer. Jeg har flere ganger etterlyst en plan for god implementering. Den synes jeg mangler mange steder, og med påfølgende resultater i form av frustrerte lærere og overskrifter som «IKT-bløffen i norsk skole». Jeg har absolutt tro på at teknologi kan støtte undervisningen, men at mange er for dårlige på å se mulighetene. Å undervise med teknologi må derfor inn i grunnutdanningen slik at dette ikke er noe man blir kastet ut i når man begynner i jobb som lærer. Sterkere føringer tror jeg må til, i dag blir det veldig halvhjertet og opp til den enkelte – uten at det gir konsekvenser. Piloteringene tror jeg er mest en ulempe i skolene, enten så mener man å jobbe på en ny måte eller så gjør man det ikke. Jeg er derfor delvis enig med de som sier at satsingen ikke har gjort skolen bedre, man har hatt for mye fokus på utstyr – uten at det nødvendigvis følger med midler som gjør at man får noe som virker, og virker hver gang. Det har vært stort fokus på programvare og tjenester, mens jeg mener man mister fokuset på hensikten med basiskompetansen; problemløsning, samarbeid, nettvett, nettikette, sikkerhet, kreativitet, utforsking, informasjonssøk (med tilhørende organisering og gjenfinning). Rammeverket på området er for vagt og upresist – og det følges ikke opp ovenfra. Her ligger mye av utfordringene slik jeg ser det, men det er vanskelig å få gjennomslag.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s