Smart læring

I dag har jeg lastet ned og lest eboka Smart Læring av Arne Krokan – så i dag blir det en slags liten bokanmeldelse ispedd egne kommentarer. I forordet til boka står det;

En rekke norske skoler har stengt tilgangen til sosiale medier. Samtidig etterspør flere organisasjoner bedre kompetanse i samarbeid og samhandling og en bedre utviklet evne til å skape ny kunnskap sammen.

Sosiale medier er teknologier for kommunikasjon og samhandling, for å dele ideer og skape kunnskap, og for å lære sammen. Hvorfor tas ikke disse mulighetene i bruk i skolen? Og hvorfor opplever lærere dem som forstyrrende for undervisningen?

Som dere skjønner er sosiale medier hovedfokuset i boka. Gode spørsmål, samtidig virker  nok spørsmålene som en liten brannfakkel for en god del lærere rundt om i landet. Nå er nok ikke brannfakkelen fullt så stor som jeg kunne ønsket meg – jeg ønsker jo revolusjon, men boka gir et godt innblikk i ulike sosiale medier – og slår fast at det er gjennom samarbeid og samhandling vi lærer. Ordtaket om at to hoder tenker bedre enn ett er fortsatt gyldig.

De første kapitlene omhandler ulike teorier for læring og innføring i sosiale medier. Boka slår også fast at selv om mye læring foregår på disse arenaene så henger skolen bedrøvelig langt etter i de fleste tilfeller, skolen har ikke lært seg å utnytte denne infrastrukturen som er tilgjengelig. Det er vel ingen som er uenig i det, uenigheten dreier seg nok heller om at verdien av det blir oppfattet ulikt. Noen er veldig pro, noen er veldig anti – og så er det noen som egentlig ikke har noen bestemt mening. Av egen erfaring vet jeg at denne type diskusjoner er nærmest nytteløse, og jeg er helt enig i noe som står i boka; at det handler mer om holdninger enn om teknologi – og at holdninger er mye vanskeligere å endre.

Det er de senere kapitlene jeg finner mest interessante, og noe av det første jeg kan si meg helt enig i omhandler Stortingsmelding 22;

Problemet med denne meldingen, som anses som et sentralt politisk styringsdokument, er at den er lite visjonær med hensyn til hva en kan oppnå med IKT,  som det kalles, eller hva digital kompetanse eller dannelse faktisk innebærer.

Ja – og dette er fortsatt et problem. Når jeg er ute så hører jeg at man synes det er vanskelig å vite hva man skal bruke, når man skal bruke det, hvor man finner informasjon – og ikke minst; hva er egentlig kravene for hva vi må gjøre. Kanskje noen synes de er tydelige, men det er altså ikke min erfaring. Til nå kan det også virke som om at innføring av IKT i skolen, og jeg skriver med vilje innføring og ikke implementering, har handlet om teknologi og programvare/apps. Det er derfor jeg ikke skriver implementering – det har handlet om å få på plass utstyr og kunne beherske dette teknologisk, og det har vært et stort skille mellom teknologi og pedagogikk. På mange skoler er det fortsatt slik. Denne første fasen kan kalles en adopsjonsfase, og da hører utforsking av funksjonalitet med. Å komme over i neste fase vil medføre at man fjerner seg noe mer fra det teknologiske perspektivet og mer betrakter det som verktøy.

En liten digresjon; Tenk om alle falt i staver over de flotte nye blyantene skolen hadde kjøpt inn framfor å ha fokus på å lære å skrive -en ren teknisk tilnærming(skriftforming, håndgrep). At vi skulle diskutere hvilken blyantspisser som passet best. Er det ikke litt slik diskusjonene har vært? Jeg husker vi fikk fyllepenner i 3. klasse, men samtidig så var det jo slik at når kulepennen gjorde sitt inntog så forsvant også blekkpatroner og trekkpapir. Tenk om vi skulle være nødt til å bruke trekkpapiret når vi skrev med kulepenn – helt unødvendig. Litt slik er det å tro at man kan bruke samme læringsmetoder på akkurat samme måte som før når man skal implementere teknologi. Nei – man må tenke annerledes og se mulighetene.

Hvorfor kan vi ikke la samarbeid snarere enn arbeid alene være normen for hvordan vi løser oppgaver også i skolen? Det er et av spørsmålene som blir stilt i boka – jeg oppfatter det nærmest retorisk. Det peker imidlertid på en stor utfordring i skolen i dag; mange ser verdien av samarbeid, utforsking, kreativitet og lignende eksempler på innovativ undervisning – men, og det er et stort men, eksamensordningen vurderer helt andre ting. Hvorfor er det et så stort sprik mellom hva som er ønsket og hva som er praksis? Hvem tar ansvaret for dette? Og ansvaret for å få endret ordningen? Jeg bare spør. Mange lærere sier at det er et problem å jobbe med vurderingskriterier hvor disse elementene er med fordi de vet at når eleven skal vurderes til eksamen er det helt andre regler som gjelder. Det blir derfor et dilemma mellom hva de mener gir god læring og hvordan de vurderer elevene – og hva myndighetene mener elevene skal vurderes etter. Eller som det står i boka;

Og hva er det med dette å arbeide alene som er så tiltalende? Fører det til bedre resultater enn om en arbeider sammen, eller er det fremdeles historiske årsaker, kultur og tradisjon som er årsakene til at vi arbeider slik, snarere enn at det er den beste måten å lære på?

Boka går også gjennom hvordan utdanningen har forandret seg, og hvilke nye måter å undervise på som diskuteres i dag – og som delvis er tatt i bruk av enkelte ildsjeler rundt omkring på norske skoler. Det framgår også tydelig at endringsprosessen som må til er et lederansvar, og at utdanningsinstitusjonene må tydeligere ta inn over seg at teknologien må medføre endringer i hvordan man selv lærer og hvordan man lærer bort. Jeg håper at boka kan være med på å føre denne endringsprosessen videre.

Milliarder er brukt på teknologikjøp (jeg antar i alle fall det er milliarder). Samtidig ser vi at teknologien er tatt lite i bruk. Vi ser at lærere mener de lærer best av hverandre, mens elevenes læring skal foregå individuelt – fordi det er slik de blir vurdert til eksamen. Hadde dette skjedd i et privat firma ville det blitt ramaskrik – og jeg tror det bare kan/må være et spørsmål om tid før vi vil få strengere krav til bruk, og ikke minst god bruk i skolen. Så får man like det eller la være, men teknologien – den har kommet for å bli.

5 kommentarer

  1. Du er imponerende kjapp til å lese og kommentere Eva. Jeg deler synspunktenen dine på manglende sammenheng mellom evluering og arbeidsform for de digitalt innfødte. Det er vel heller ingen trøst at det er enda verre lenger opp i systemet. I vår syntes studenter som tok eksamen i prgrammering at det var på tide å bli kvitt blyant og papir. Antakelig må blyanter forbys i skolen før vi får mer digitale arbeidsprosesser. Jeg ser fram til videre stimulerende diskusjoner om de mange temaene en må ta stilling til om vi skal lage en kvalitativt bedre skole. Da er det ikke sikkert at «flere lærere» er svaret på utfordringene 🙂

  2. Takk for hyggelig kommentar, men så har jeg jo også ventet spent på at boka skulle komme 🙂 Og jo, jeg vet så vel at det ikke er bedre lenger opp i systemet – jeg har selv skrevet programmeringssetninger på 3-lags gjennomslagspapir med kulepenn, og det er jo en helt annen situasjon enn å skrive dem inn på datamaskinen. Det er faktisk en så annerledes situasjon at mange gode programmerere har hatt problemer med en papirbasert eksamen, dessverre. Å forby blyanter er en interessant ide, et blyantbål kanskje? Det eneste jeg ikke er enig med deg i er å kalle dem digitalt innfødte – jeg mener jo at de mangler mye på å være det, så jeg liker å bruke begrepet digitalt uredde i stedet for 🙂

  3. Kunne ikke vært mer enig. Det er en kjempeutfordring å få til endring på disse områdene, og selv om jeg mener vi nå begynner å se at teknologien tas i bruk i skolen (videregående for min del) så er det fremdeles i hovedsak på et lavt nivå i forhold til utnyttelse av det enorme potensialet som ligger i nettopp informasjonstilgang og samarbeid. Jeg tror at noe av dette handler om usikkerhet, manglende oppmerksomhet fra skoleledelsen og manglende sammenheng mellom gode intensjoner (digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet) og en foreldet(?) individuell eksamensform. Men, jeg har likevel stor tro på at det nytter!

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s