Motivasjon og belønning

De siste dagene har jeg lest litt likt og ulikt om organisasjoner og endringsledelse, og noen av teoriene er ganske overførbare til skolen. En av de jeg har sett litt på handler om motivasjon og belønning.  Jeg har derfor drodlet litt tankemessig rundt sammenhengen mellom det å være i jobb og det å gå på skolen, og den er selvfølgelig ikke utdypende – den er mer popularisert enn å være en avhandling. 

Hvis man tenker seg skolen som en organisasjon kan man si at det man putter inn i ene enden er eleven som skal komme ut som et produkt i andre enden – forhåpentligvis som «et gangs menneske». Innenfor organisasjonen finnes det ulike mekanismer som formelle og uformelle trekk, ledelse og ikke minst det som handler om belønningssystemer. Formelle trekk er ting som klasser og skolens formelle organisasjonsplan. Uformelt kan man tenke seg klasseromsmiljø og maktfordeling. Ledelse er alltid et hovedelement. I tillegg har man noen ytre påvirkninger som krav fra omgivelsene. Det kan være alt fra nasjonale føringer og pålegg (f.eks rammeverk og lovverk), det kan være foresatte og det kan være nærmiljø/lokalsamfunn.

Nå er det jo ikke slik at belønninger man får i arbeidslivet uten videre kan overføres til et slags belønningssystem på skolen (altså for elevene). I arbeidslivet får vi lønn, og vi kan få andre goder som er mer immaterielle. Men når det gjelder mekanismene bak, om hva som oppfattes som å kunne gi grunnlag for motivasjon, mener jeg man kan trekke noen paralleller.

Man kan se på en modell som handler om forventning, forventning mellom det man gjør og det man får som belønning. Rent matematisk settes det opp som en formel som er slik:

motivasjon = forventning (innsats-utførelse) * forventning (utførelse – utbytte) * oppfattet verdi av belønning

Kommer ligningen ut som negativ vil man ikke være motivert for å gjøre noen innsats. Man kan tenke seg at dersom man legger ned mye innsats, men resultatet ikke står i forhold til innsatsen – da kommer den ut negativt. Typisk eksempel her kan være at man leser til eksamen i ukesvis og så får man helt jernteppe på eksamensdagen. Det samme gjelder hvis man har levert et godt resultat, men at utbyttet ikke samsvarer – ja, da blir det også negativt. La oss tenke oss at du hjelper noen med noe, du legger ned mye tid og krefter fordi du vil det skal bli bra – og har en forventning om å få lønn for arbeidet. Istedet får du bare en takk for hjelpen, og mottar ikke samme hjelp når du trenger det – da har de det for travelt til å hjelpe deg.  Den siste handler om oppfattet verdi på belønningen. Et banalt eksempel kan kanskje illustrere. La oss tenke oss at man skal delta i et løp. Man legger ned mye innsats og presterer bra, man blir faktisk først. Så viser det seg at alle får samme medaljen. Kanskje er det slik at man er fornøyd med egen prestasjon og synes det er belønning nok – eller kanskje er det slik at «premien» får veldig liten verdi.

Så hva skjer hvis noen av elementene er negative – da blir ligningen negativ. Det kan medføre at man ikke legger ned så mye arbeid – har dere ikke hørt «jeg får det sikkert ikke til likevel», «jeg er ikke noe flink til dette», «selv om jeg leser mye får jeg likevel dårlige karakterer». Det kan være grunner til at selv om man legger ned mye arbeid at resultatet blir dårlig – det kan være mangel på evner, mangel på opplæring, mangel på «modellering» (man vet ikke hva som forventes eller har urealistisk syn på hva som er godt/dårlig).

Forventningsteorien antyder at mennesker tar individuelle valg basert på forventningen om hva som kommer til å skje. Oppfattelsen av hva som betyr mest bygger på tidligere erfaringer eller gjennom å se hva som skjer med andre. Det kan medføre at man får et system som også har uønskede, uforutsette og utilsiktede konsekvenser.

En annen faktor som kan virke inn er at man sammenligner seg med andre. Rent matematisk kan det settes opp slik:

Mitt utbytte/min innsats = Andres utbytte/andres innsats

Hvis denne ikke er balansert vil det få uheldige konsekvenser, og man vil ofte føle at ting er urettferdige.  Er det ikke slik elevene ofte oppfatter situasjonen – de sammenligner seg heller med sine medelever enn å fokusere på sitt eget resultat og hvordan de kan forbedre det? Det kan være forklaringer på at ligningen ikke er balansert; det kan handle om evner, det kan handle om at man ikke har et realistisk bilde av egen og andres innsats. En av mine tidligere sjefer sa alltid til meg at verden er urettferdig, så kanskje det rett og slett er slik – enten vi vil eller ikke.. I en slik situasjon må man i alle fall prøve å forstå hvorfor man oppfatter ting som man gjør, og eventuelt prøve å korrigere dette synet hvis man skal skape motivasjon for en som mener han/hun får dårligere utbytte enn andre når de legger inn like mye innsats.

Så hva slags belønningssystem vil fungere? Det er mange teorier – og det er kanskje lettere i arbeidslivet enn i skoleklassen, fordi man har flere valg. I skolen er det i hovedsak karakterer, i næringslivet finnes det mange materielle og immatrielle belønninger – og man kan f.eks. velge at man har en slags meny med flere belønningsvalg som de ansatte kan velge blant for å finne den enkelte finner mest verdifull. Enkelte velger penger, andre fritid – og andre igjen kan velge noe helt annet.

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s