Livblog: Intro Vurdering for læring #vfl12

I dag er jeg i Bergen på vurderingskonferanse i regi av Utdanningsdirektoratet. Full sal, og hyggelig å se i alle fall noen kjente – selv om det også er mange ukjente ansikter for meg her.

Først en innledning av Hege Nilssen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Hun synes det er en hyggelig avveksling å være her, det er ikke alltid at Udir er så populære som de har vært i denne sammenhengen. Det har vært stor pågang til disse vurderingskonferansene.

Vurdering på dagsorden.
Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda.
Vurdering for læring sentralt satsingsområde i Norge og mange andre land.

Vurderingsforskriften ble innført i 2009, og har fått mye oppmerksomhet – det har vært mange diskusjoner (på godt og vondt). Udir har også jobbet mye med utvikling. Hun snakker litt om NyGiv, og også der er vurdering for læring et viktig tema.

Vi er ikke alene i verden om å jobbe med vurdering for læring, noen land har gjort det mye lenger enn oss – og vi ser også på erfaringer derifra forteller Hege videre. Særlig Skottland og Canada har de sett mye på. Vurdering for læring handler om å involvere hele skolen, dette arbeidet er derfor viktig i forhold til det nasjonale kvalitetssystemet.

OECDs tilbakemelding til norske utdanningsmyndigheter i 2011.
Sterk politisk vilje til å prioritere evaluerings- og vurderingsspørsmål.
Betydelig utvikling siden 2004, blant annet et mangfold av verktøy og initiativ som støtter sektoren i arbeidet med vurdering og kvalitetsutvikling.
På vei mot en god balanse.
Råd om å tydeliggjøre mål og kriterier for hva som er god kvalitet.
Råd om å fullføre NKVS så det framstår som et sammenhengende system.
Råd om å fortsette bygge evaluerings- og vurderingskompetanse i hele skolesektoren.

Hva kjennetegner en god skole, en god skoleeier? Hvilke krav må stilles til myndighetene?

Tar fram stortingsmelding 22; Motivasjon, mestring, muligheter som eksempel på målrettet satsing mot å få kjerneområder i skolen.

Satsingsområder er regning, lesing og klasseledelse. Vurderingspraksis sentral del av satsingen.

Vurdering i norsk skole.

 • Dokumentert endring i vurderingspraksis i norsk skole. (mange lærere sier de har endret sin praksis, mer fokus på mål og kriterier, fokus på dialog og tilbakemelding. Mange er positive til elevmedvirkning, men mange synes det er vanskelig å gjennomføre i praksis)
 • Betydelige endringer på relativt kort tid.
 • Lærerne er tydeligere i måten de tenker og praktiserer vurdering på.

Det har vært etterlyst mer etterutdanning innenfor tema vurdering.  Hovedsakelig sluttvurdering som er utfordringen. Det foregår arbeid med gjennomgang av læreplanene (se min kommentar om rammeverket for basiskompetansene – jeg er ikke fornøyd med denne). De jobber med karakterstøttende prøver som de håper bidrar til å gjøre arbeidet med sluttvurdering enklere. Også igangsatt forskning som skal avsluttes i 2014.

Satsingen vurdering for læring.

4-årig nasjonal satsing 2010-2014.

I løpet av perioden deltar offentlige og private skoleeiere, skoler, voksenopplæringssentre, lærebedrifter, lærere og instruktører i 14-16 mnd.

Skoleeierne skal blant annet bygge lærende nettverk lokalt og videreutvikle praksis i klasserom og lærebedrift.

 Mål for satsingen.

Overordnet målsetting er å legge til rette for at skoleeier, skoler og lærebedrifter kan videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål. Det innebærer blant annet en praksis som er i tråd med fire prinsipper for god underveisvurdering.

4 prinsipper; elevene og lærlinger lærer bedre når de:

 • Forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem
 • Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
 • Får råd om hvordan de kan forbedre seg
 • Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (eierforhold til egen læreprosess)

Erfaringer fra VfL så langt.

 • Stor interesse for å delta
 • Stort engasjement og vilje til å forbedre egen vurderingspraksis
 • Stor variasjon i hvordan satsingen legges opp
 • Positivt at lærebedrifter og skoler er med i samme satsing
 • Gode erfaringer med «lærende nettverk»
 • Rektors rolle er avgjørende for å få til utvikling
 • Erkjennelse av at utviklingsarbeidet fortsetter etter deltakerperioden
 • Ulikt hvordan eksterne fagmiljøer er koblet på lokalt fagmiljø
 • Økt refleksjon over praksis, og tydelige tegn på praksisendring
 • Økt bevissthet om hva som skal læres i stedet for hva som skal gjøres, dette er synlig i planer, maler og rapporter
 • Mange ahaopplevelser når praksis kartlegges og det blir tema for diskusjon
 • Fra privatpraksis til delekultur
 • Mer bevissthet om læreplaner, mål og måloppnåelse
 • Diskusjoner om vurdering har endret karakter

Oppdatert 14.03.2012: Her er en rekke av foredragene som har vært holdt under disse konferansene som video: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Sporsmal-og-svar/

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s