Bruk av teknologi i oppgavesett – Leap21 fortsetter

Dette er nest siste modul i serien om Leap21 – et rammeverk for å vurdere oppgavene som blir laget opp mot ferdigheter som er viktige for 21. århundre. Det handler altså ikke om vurderingskriterier for elevens arbeid, men om utforming av oppgaven.

IKT har blitt svært vanlig i klasserommene, men blir som regel brukt til å øve på basisferdigheter framfor å bli brukt for kunnskapsbygging. Denne dimensjonen ser derfor på hvordan studentene bruker IKT, om bruken bidrar til kunnskapsbygging og om man kunne hatt samme kunnskapsbygging uten IKT. Med IKT menes i denne sammenhengen datamaskiner og andre elektroniske innretninger som smarttelefoner, personlige digitale assistenter (PDA), videokamera, kalkulatorer og elektroniske tavler.

Elevers bruk av IKT er når de bruker IKT direkte for å fullføre deler eller hele læringsaktiviteten. Lærerens bruk av IKT for å presentere fagstoff teller ikke som elevbruk. Det er viktig at elevene har kontroll over bruken av IKT selv. Den første tabellen ser på mulighetene elevene har for bruk av IKT. Det regnes som elevbruk dersom elevene har krav om å bruke IKT eller kan bruke IKT for å fullføre aktiviteten. Så hvordan skille? Her er noen tips:

JA NEI
Elevene fullfører en matematikkaktivitet gjennom å bruke regneark Elevene fullfører en læringsaktivitet i matematikk gjennom å bruke et regneark som lærer har skrevet ut.
Elevene lærer om celledeling gjennom å bruke et simuleringsprogram for å utforske prosessen Elevene lærer om celledeling gjennom å se læreren vise simuleringen av prosessen

Kunnskapsbygging skjer når elevene genererer ideer og forståelse som er ny for dem – gjennom tolking, analyse, syntese eller evaluering. Støtter IKT kunnskapsbygging – enten direkte eller indirekte? Her er noen eksempler:

IKT støtter kunnskapsbygging når elevene bruker IKT direkte for kunnskapsbyggingsdelen av en læringsaktivitet, f.eks. bruker en datamaskin for å analysere vitenskapelig informasjon. Det samme gjelder dersom elevene bruker IKT indirekte for å støtte kunnskapsbygging, gjennom å bruke IKT for å fullføre en del av aktiviteten og så bruke informasjonen i kunnskapsbyggingsdelen av aktiviteten. F.eks. kan elevene søke etter utsagn på Twitter som er koblet til en hendelse og så analysere folks reaksjoner når de er offline. Informasjonen de fant på Twitter støtter analysen, så da kan man si at IKT-bruken støtter kunnskapsbyggingen.

Kunnskapsbyggingen støttet av IKT må handle om læringsmål i aktiviteten; det å lære å bruke IKT kvalifiserer ikke her. F.eks. kan elevene lære om Powerpoint når de skal lage en presentasjon i historietimen, men det er da viktig at bruken av Powerpoint hjelper dem med tolkning, analyse, syntese eller evaluering av historiske ideer – ikke bare at de får kunnskap om hvordan de skal bruke verktøyet. Så hvordan skille? Her er noen tips:

JA NEI
Elevene bruker regneark for å analysere resultater av et eksperiment Elevene bruker regneark for å legge sammen rekker av tall
Elevene bruker datasimulering for å undersøke hvordan stjerner blir skapt Elevene ser en video som viser hvordan stjerner blir skapt
Elevene bruker videokamera for å intervjue familiemedlemmer om en viktig historisk begivenhet og skriver så en artikkel hvor de syntetiserer familiemedlemmenes perspektiver Elevene bruker videokamera for å intervjue familiemedlemmer og spiller av opptaket i etterkant
Elevene bruker Internett for å finne personlige historier om krig hentet fra ulike kriger og analyserer historiene for å gi en presentasjon om de vanligste erfaringene under krigstid hos sivile Elevene bruker Internett for å finne personlige historier om krig hentet fra ulike kriger og holder en presentasjon som beskriver de ulike erfaringene de har funnet
Elevene skriver en oppgave på datamaskin, og bruker programvare for å hjelpe med organisering og syntetisering av sine ideer Elevene bruker en datamaskin for å skrive inn en artikkel de har laget

Å si at IKT er et krav for kunnskapsbygging er når bruken tillater elevene å gjøre kunnskapsbyggingsaktiviteter som ville være vanskelige eller upraktiske uten bruk av IKT. F.eks.kan elevene bli bedt om å kommunisere med elever i andre land gjennom en periode på to uker for å undersøke et tema. Her kan bruk av epost gjøre at elevene bygger kunnskap som ville vært vanskelig uten IKT fordi vanlig postgang ville være upraktisk for en så kort tidsperiode. Bruk av epost er derfor et krav for kunnskapsbyggingen.

Mange aktiviteter som har fokus på kunnskapsbygging kan også bli gjort uten hjelp av IKT. F.eks. kan elevene bli bedt om å finne informasjon om styringssett i ti land og utvikle kategorier for ulike typer styringssett. Dersom elevene bruker Internett til denne aktiviteten bygger de kunnskap, men IKT er ikke et krav – de ville kunne nå de samme læringsmål uten IKT gjennom å bruke et trykt oppslagsverk. Så hvor er forskjellene? Her er noen tips:

JA NEI
Elevene bruker Internett for å finne nyhetsartikler om en nylig hendelse fra tre ulike land, og analyserer i hvilken grad perspektivene er like eller ulike. På denne skolen er ikke aviser fra flere land tilgjengelige som trykte utgaver. Elevene leser lokalnyheter online om en nylig hendelse og analyserer tre historier de finner. Lokalavisen er tilgjengelig for elevene også i trykt utgave.
Elevene bruker en databasert simulering for å undersøke hvordan stjerner blir skapt. Simuleringen hjelper elevene med en dypere forståelse av hendelser som ikke kan bli direkte observert. Elevene bruker et regneark for å gjøre enkle kalkulasjoner mens de analyserer data. Kalkulasjonene kunne også bli gjort for hånd.
  •  Nivå 1: Elevene har ikke mulighet for å bruke IKT i denne læringsaktiviteten.
  • Nivå 2: Elevene bruker IKT for å lære grunnleggende ferdigheter eller reprodusere informasjon. De bygger ikke kunnskap.
  • Nivå 3: Elevene bruker IKT for å støtte kunnskapsbygging, men de kunne også gjort dette uten å bruke IKT.
  • Nivå 4: Elevene bruker IKT for å støtte kunnskapsbygging, og IKT er et krav for å kunne bygge slik kunnskap.
Reklamer

2 comments

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s