Hva er kunnskapsbygging? Leap21

Jeg fortsetter å skrive om rammeverket Leap21, i dag om kunnskapsbygging (se også del 1 om samarbeid). Mange aktiviteter på skolen handler om å lære og reprodusere informasjon. Kunnskapsbyggingsaktiviteter krever at elevene genererer ideer og viser forståelse for ting som er nye for dem, ikke at de bare reproduserer det de har lært. Elevene kan gjøre dette gjennom tolking, analyse, syntese eller evaluering (se gjerne tidligere innlegg om hvilke spørsmål man kan stille på hvilke trinn for å få en ide om hva jeg mener her).

Et spørsmål man kan stille er om kunnskapsbygging er hovedmålet med læringsaktivitet. Oppgaven gir en bedre kunnskapsbygging dersom den krever at elevene bruker informasjon og ideer fra flere akademiske disipliner (f.eks. naturfag og litteratur i samme oppgave).

  • Tolking betyr å trekke slutninger utover den rent bokstavelige betydningen. Som et eksempel kan man tenke seg at man leser en beskrivelse av en historisk periode og så drar slutninger om hvorfor man oppførte seg på den måten man gjorde da.
  • Analyse betyr å identifisere deler av helheten og hvordan de henger sammen med hverandre. F.eks. man kan undersøke lokale miljøfaktorer for å se/avgjøre hvilke(n) som i størst grad påvirker trekkfuglene.
  • Syntese betyr å identifisere sammenhenger mellom to eller flere ideer. F.eks. kan man sammenligne og se på kontraster mellom ulike synspunkter fra ulike kilder.
  • Evaluering betyr å bedømme kvalitet, troverdighet eller viktighet av data, ideer og hendelser. F.eks. lese ulike berettelser om en hendelse og avgjøre hvilken som er mest troverdig.

Hvis aktiviteten ber elevene følge en prosedyre de allerede kjenner til, eller hvis aktiviteten inneholder en trinnvis forklaring så bygger de ikke kunnskap – de viser bare at de kan følge en bruksanvisning. For å avgjøre om elevene allerede kjenner til gitte prosedyrer – vurder hva som man bør kunne forvente på dette aldersnivået. Hvis de selv må tenke ut en prosedyre, da krever aktiviteten kunnskapsbygging. Det er viktig å merke seg at ikke alle aktiviteter som omtales som forskning og/eller undersøkelser involverer kunnskapsbygging. Skal de lete etter informasjon selv og så beskrive hva de har funnet så er ikke dette kunnskapsbygging, de har ikke blitt bedt om å tolke, analysere, syntetisere eller evaluere noe som helst. Her er noen flere holdepunkter:

Ja Nei
Elevene bruker detaljer i en historie for å trekke slutninger om hvorfor en karakter utførte noe kriminelt Elevene beskriver den kriminelle handlingen som karakteren utførte
Elevene søker på Internett for å finne informasjon om lokale miljøvernaktiviteter og analyserer dem for å bestemme hva annet som kunne vært gjort Elevene søker på Internett for å finne informasjon om lokale miljøvernaktiviteter og presenterer funnene (som en beskrivelse) for andre
Elevene skriver en oppgave hvor de sammenligner og kontrasterer informasjon fra ulike kilder Elevene skriver en oppgave som beskriver informasjonen de har funnet på nett eller i bok
Elevene sammenligner ulike forklaringer på klimaforandringene for å finne ut hvilke(n) som er mest troverdig Elevene kjenner til hvordan man bruker termometer for å avlese temperaturer
Elever som ikke har basiskunnskaper i algebra prøver å løse enkle ligninger Elever som har basiskunnskaper i algebra løser en enkelt ligning

Hovedhensikt i oppgaven er den delen av aktiviteten som elevene bruker mest tid og krefter på, og den delen som læreren fokuserer på når karakterer skal settes. Hvis læringsaktiviteten ikke spesifiserer hvor mye tid som skal brukes på de ulike delene må man bedømme selv hvor lang tid det er sannsynlig at de bruker på de ulike deloppgavene. Spørsmålet om kunnskapsbygging er hovedhensikt i læringsaktiviteten er derfor viktig, og her er noen holdepunkter:

Ja Nei
Elevene bruker 10 minutter på å liste detaljer fra en historie og deretter 35 minutter på å bruke detaljene for å foreslå hvorfor en karakter utførte en kriminell handling Elevene bruker 35 minutter på å liste opp detaljene fra en historie og deretter bruker man de siste 10 minuttene til å dra slutninger om hvorfor karakteren utførte en kriminell handling
Elevene får 30% av karakteren ut fra hvordan de fant informasjon og 70% for analysedelen Elevene får 70% av karakteren for å finne informasjon og 30% for analyse av hva de fant

Tverrfaglige læringsaktiviteter har læringsmål som involverer innhold, viktige ideer eller metoder fra ulike fag (f.eks. matematikk og musikk, eller språk og historie). Fag som det vanligvis blir undervist i samtidig regnes ikke som tverrfaglige (jeg vet ikke helt hva som er naturlig som eksempel her, men kanskje norskfaget er ganske mye brukt i andre fag). Bruk av IKT er heller ikke et eget fag, men et verktøy. Man kan bygge ferdigheter som er nødvendige ved bruk av digitale verktøy, men det regnes ikke som tverrfaglighet. Her er noen andre ting som kan hjelpe til med å fastslå om aktiviteten er  tverrfaglig:

Aktivitet Ja Nei
I naturfag eller samfunnsfag skriver elevene overbevisende brev til en miljøvernorganisasjon om sine funn (etter eksperimenter) Elevene blir vurdert på kvaliteten av data og på skriveferdigheter Elevene blir vurdert bare ut fra kvaliteten på data
Elevene setter inn punkter på en graf i en naturfagtime Læringsmål for både matematikk og naturfag er klart definert Læringsmål i matematikk er ikke definert
Elevene bruker digitale verktøy for å presentere fysikkarbeid   Bruk av IKT er et verktøy og regnes ikke som fag, og oppgaven er derfor ikke tverrfaglig
  • Nivå 1: Læringsaktiviteten krever ikke kunnskapsbygging. Elevene kan fullføre aktiviteten ved å reprodusere informasjon eller gjennom å bruke kjente prosedyrer.
  • Nivå 2: Læringsaktiviteten krever kunnskapsbygging gjennom å tolke, analysere, syntetisere eller evaluere informasjon og/eller ideer, men hovedformålet med oppgaven er ikke kunnskapsbygging.
  • Nivå 3: Læringsaktiviteten har kunnskapsbygging som hovedformål, men har ikke læringsmål for mer enn et fag.
  • Nivå 4: Læringsaktiviten har kunnskapsbygging som hovedformål, og denne kunnskapsbyggingen er tverrfaglig og har læringsmål for flere fag.

Reklamer

3 comments

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s