Elevsentrert undervisning – noen tanker

Elevsentrert undervisning er ikke nødvendigvis det samme som å lage individuelle planer. Det handler mer om å ha et system som tillater at man gir mulighet for å gjøre tilpasninger slik at hver enkelt kan lære best. Jeg har prøvd å sette ned noen tanker rundt det, men det er sikkert mange andre gode tips jeg ikke har fått med her – del gjerne 🙂

Innledningen bør si noe om hva slags klassenivå, fag og tidsbruk som er tenkt for å gjennomføre undervisningsopplegget. Her kan man tenke seg at tiden er variabelen – noen bruker kort tid, andre lengre tid. Som jeg har nevnt tidligere er det noen få skoler i Norge som bruker hele dager på samme fag framfor at man har timer på ulike dager. Det har sine fordeler og sine ulemper. På ulempesiden går en elev glipp av mye dersom man ikke er der den dagen, på fordelssiden gir det mulighet for å fordype seg mer i faget og få mer sammenheng – i tillegg til at lærer får mer tid til individuell oppfølging. Kanskje et alternativ er å tenke seg mer tverrfaglig undervisning slik at tema er det samme gjennom dagen, men at det er flere fagområder som blir berørt? Det snakkes mye om at man ikke får tid til dybdetenking, men samtidig opprettholder man praksisen med å ha fag i 1-2 skoletimer a ca 45 minutter – og at man sprer undervisning i fag over flere av ukedagene. Riktignok er vi vant fra sitcom-serier at alt skal skje i løpet av 30 minutter (inkludert en reklamepause), men i det virkelige liv vet vi jo at skal man fordype seg trengs mer tid. Dette paradokset i skolen blir jeg stadig forbauset over.

Noe annet som man bør få med er hva som er nødvendig for å gjennomføre undervisningsopplegget – både av hensyn til elever og til lærer. Dette kan også være en variabel – at man selv kan velge hva slags utstyr man ønsker å bruke. Noen vil kanskje bruke PC, andre vil skrive i bok – og noen andre vil kanskje komme med helt andre varianter som å lage podcast eller video eller noe absolutt helt uventet. Utfordringen er kanskje at man ikke får standardiserte innleveringer?

Formålet med undervisningsopplegget må være tydelig definert. Dette er noe av det jeg mener er svært viktig hvis man skal klare å skape en forståelse for at dette er viktig. Det handler både om hvilke kompetansemål dette omhandler og hvilken relevans dette vil ha for eleven både innenfor skolen (hva skal eleven kunne gjøre når undervisningsopplegget er gjennomgått/kort sikt og hvordan kommer dette til å bli bygget på videre/lang sikt) og utenfor skolen (hvorfor er dette viktig å kunne når man skal være deltaker i samfunnet, i arbeidslivet, i samvær med andre, hvilken betydning vil det ha i oppvekst/når man blir voksen). Dessverre ser jeg at her kreves også mye samarbeid med hjemmet – husk at elevene får med seg mye ballast hjemmefra. For ikke lenge siden hørte jeg at man ikke kunne forstå at det skulle snakkes så mye om politikk i samfunnsfagtimene selv om det var valgtid – en mor sa jo at det var så kjedelig og drepte interessen for skolen helt. Her var det svært manglende forståelse for at det å vite hvordan man selv kan være med å påvirke gjennom demokratiske prosesser og forstå hvordan politikk har betydning for den enkelte kan ha betydning. Det er akkurat slike holdninger de tar med seg inn og som gjør det vanskelig å skape engasjement – samtidig kan det jo være at denne læreren ikke klarte å skape relevans for eleven i dette emnet uten at jeg kan uttale meg om det. Enten det var slik eller så ble likevel resultatet det samme; eleven fant undervisningen kjedelig og fant på andre ting – ting som ikke skulle foregå i timen.

Vurdering er også en viktig del av undervisningsopplegget. Eleven må vite hva som er forventet av dem, gjerne illustrert med eksempler på hva som menes. Mange er forkjempere for at elevene skal være med å diskutere vurderingskriteriene og jeg synes det er en god ide – uten at man skal innføre noe form for massedemokrati av den grunn. Det handler mer om å skape forståelse og en følelse av eierskap – som igjen kan skape mer motivasjon. Andre praktiserer at man kan forbedre resultat fram i mot en senere dato, nok en god ide etter min mening. Men: det krever en god tilbakemelding underveis – hvis man ikke vet hva man skal endre på/gjøre bedre så er man like langt. Typisk eksempel for meg på dårlig tilbakemelding er slik jeg har fått på innleveringer av arbeidskrav på høyskole: bestått. Det sier absolutt ingenting om det jeg har levert (betyr det så vidt bestått eller betyr det aldeles fremragende – og hva skal jeg eventuelt endre på?)

Konseptet med flipped classroom kan også være en god ting i forhold til å skape mer rom for oppfølging i timene framfor å drive instruksjon.  Det har selvfølgelig som alt annet både pluss- og minus-sider, f.eks. blir ikke dårlig undervisning bedre av at den kommer som video – men på andre siden har man gode muligheter for å få repetert ting og se i eget tempo. Når får vi se dette tas i bruk også i grunnskolen?

Egenrefleksjon er også et viktig komponent i læringen synes jeg – og på de oppgavene jeg produserer pleier jeg å legge med et eget refleksjonsark. Det er ikke noe som skal leveres inn, men brukes for å tenke over egen læring; hva man har lært, hva hensikten var, hva man likte/mislikte og hvorfor, hvordan man kunne gjøre det bedre neste gang. Jeg synes altfor mange bare gjør oppgavene (følger instruks) uten å tenke gjennom hva, hvorfor og hvordan – og for meg virker det ganske meningsløst.

I Sverige så jeg eksempler på oppgavesett hvor det var markert hva som skulle være individuelt arbeid (flere alternative oppgaver), hva som skulle være gruppearbeid (ofte to og to sammen) og hva som skulle gjennomgås i plenum. Det synes jeg var veldig greit for elevene å ha klart for seg og gjør at man krever samarbeid på enkelte oppgaver.

Lekser er også et kapittel her – kanskje spesielt i forhold til selve oppgaven som skal løses. Det er mange som gjør lekser for lærerens skyld, og ikke sin egen. Det er foreldre som tror undervisningens kvalitet henger sammen med mengde lekser som gis. Begge deler er like ille. Lekser må være meningsfylte og de må være av en slik art at man faktisk kan gjøre dem på selvstendig basis – og ikke at man hver dag får bekreftet sin egen utilstrekkelighet (eller sine foreldres utilstrekkelighet – noe vi ofte ser i forbindelse med spesielt matematikklekser).

Jeg har også sansen for baklengs planlegging – det ligner jo mer på hva som skjer i arbeidslivet ellers enn skoletradisjonen med en form for lineær progresjon. Man må ha målet i fokus – hvor skal man være på et gitt tidspunkt og så planlegge bakover fra det. Når skal man nå hvilke mål underveis? Jeg synes at dette også bør presenteres for elevene (og de foresatte) slik at de ser den store sammenhengen samtidig som læreren da har delt opp innholdet med milepæler – omtrent slik man planlegger et prosjekt. Det å fordele oppgaver over tid er jo noe som må læres, men man trenger litt drahjelp i de første årene. Etter hvert som man blir eldre må det gis muligheter for at elevene selv kan være med på å bestemme når de ulike tingene skal være ferdige – slik planlegging  må de kunne resten av livet (selv om noen aldri lærer akkurat det).

En del av min metodikk når jeg lager oppgavesett er å sørge for at jeg har funksjonelt og effektivt verktøy å jobbe med. Det gjør faktisk at tingene glir lettere og tar kortere tid. Hva man skal bruke må hver enkelt selv finne ut av, men å bruke teknologien til akkurat slike ting vil spare en for mange frustrasjoner. Det er faktisk en av de tingene jeg ser mange ikke helt har skjønt ennå – men jeg håper å se en endring etterhvert.

Én kommentar

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s