Menneskehetens største trusler

I dag et litt dystert blogginnlegg, men det er ikke fordi jeg er så dyster – det er bare fordi jeg finner tema interessant. Interessant og skremmende, men ikke slik at jeg går rundt og er bekymret. I skolesammenheng kunne jeg kan godt tenke meg at dette kunne bli en (eller flere) oppgaver av hva hvis-typen eller som en etisk diskusjon. Det er flere kompetansemål som kan være aktuelle, f.eks. ren faktakunnskap (forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola, forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren, gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder, og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten), å diskutere etiske problemstillinger(drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati, vurdere informasjon om og drøfte etiske spørsmål knyttet til bioteknologi), eller å forme spørsmål – plukk ett eller flere av punktene under og diskuter hvilke etiske utfordringer som ligger i dem (særlig de fem øverste det er aktuelt for). Et par kvelder har jeg fulgt med på en serie som omhandler de største truslene mot menneskeheten, en ti på topp – eller en slags dommedagsliste om man vil og her er «dommedagslisten» som ble presentert i disse TV-programmene  i omvendt rekkefølge: 

  • På henholdsvis 10. og 9. plass finner vi stjerne som kollapser og kolliderende asteroide. Dette er ikke trusler vi kan gjøre så mye med, og dette med kolliderende asteroide har vi sett i flere science fiction-filmer. I disse dager passerer en asteroide ganske nær oss, du kan finne mer informasjon om dette på astroevents.no
  • Utbrudd av en supervulkan får en 8. plass. Nok en trussel det er vanskelig å gjøre noe med. Den som har blitt mest omtalt ligger under Yellowstone nasjonalpark, men det finnes flere på kloden. Et slikt utbrudd har kortsiktige og langsiktige følger, mest alvorlig er kanskje at atmosfæren blir forurenset. Den kan slippe ut gasser som gjør at vi får en akselererende drivhuseffekt, den kan forurense slik at vi får en «vulkanvinter» gjennom at sollys ikke slipper gjennom. Det er teorier på at det tidligere i historien har forekommet slikt/slike utbrudd og at følgen var at kun et lite fåtall arter overlevde – inkludert at antall mennesker ble kraftig redusert. 
  • Aggressive romvesener kommer inn på en 7. plass. Jeg har skrevet om dette tidligere i blogginnlegget «Hva hvis – vi ble invadert av romvesener». Hovedteorien her er at hvis det kommer romvesener til jorda er det sannsynlig at de vil være aggressive fordi grunnen til å reise fra ett sted til ett annet vil være mangel på ressurser der man kommer fra. 
  • På en 6. plass kommer trusler fra mikro-organismer. Det kan være bakterier, parasitter og virus – noe som skaper pandemier. Vi har hatt flere av disse gjennom historien, og resultatet har vært at antall mennesker på jorda har blitt sterkt redusert. 

De første truslene som er nevnt her handler mye om ting vi ikke kan kontrollere i noen vesentlig grad, samtidig er vi jo ikke utryddet ennå. Det tyder på at vi er svært motstandsdyktige som art mot hva naturen kan finne på av spillopper. Det som er mer sannsynlig er at det er vi som setter i gang katastrofen selv. 

  • Farlige fysikkeksperimenter kommer på en 5. plass. Noe av det siste her er nok LHC, partikkelkollisjon. Enkelte forskere mener at slike høyenergi fysikkforsøk kan true vår eksistens fordi sannsynligheten for å skape små sorte hull på denne måten er tilstede. Slike hull vil spise jorden fra innsiden – og vi kan ikke gjøre noe. Problemet er at man kan teoretisere, men vi vet ingenting før vi prøver. Så hvor sikker må man være før man setter menneskeheten på spill gjennom slike forsøk?
  • Klimakatastrofe eller klimakollaps er noe som mange er opptatt av, og den kommer inn på en 4. plass. Global oppvarming har vi hørt og hører mye om, jorda blir varmere og vi har alvorlige klimaendringer i vente. De fleste har fått med seg at nedsmelting av pol-is kan føre til at Golfstrømmen opphører og at vi får store oversvømmelser. Spørsmålet er når vi når vippepunktet – punktet hvor vi ikke lenger kan gjøre noe, point of no return. De fleste er opptatt av CO2-utslipp, men det finnes trusler som er større. Metan vil gi en raskere oppvarming enn CO2 – og mesteparten av jordens metan er i dag nedfrosset i Sibirs tundra og under havbunnen i Øst-Sibirhavet. Problemet er at oppvarmingen går raskere her enn mange andre steder på jorda. Frigjøres dette vil vi få store oversvømmelser og sterkere orkaner. 40% av dyrene vi kjenner vil bli utryddet. Noen radikale mottiltak må kanskje til og noen forslag er å spre sot i atmosfæren eller bygge speil i verdensrommet for å skjerme jorda mot solstrålene. Det er en plan B hvis vi ikke klarer å stoppe utslippene på andre måter, en form for klimamanipulasjon som kalles planetmodifisering. Problemet er at når vi begynner å tukle med innviklede og kompliserte systemer uten at vi forstår dem fullt ut kan det skape uventede bivirkninger. Kanskje botemiddelet er verre enn sykdommen? 
  • En dommedagskrig er skrekkscenario nummer 4. Det kan være atomvåpen – selv med nedrustningsavtaler er det nok kjernevåpen til å skape atomvinter hvis de blir brukt. Forurensingen i atmosfæren vil spre seg over hele jorda i løpet av noen uker og vi vil oppleve frost over hele kloden fordi solstrålene ikke slipper gjennom . Det blir kulde, mørke og tørke. De fleste vil dø av sult. Nanoteknologi er også en stor fare – det kan brukes både til godt og ondt. Tenk f.eks. små radiostyrte fly på størrelse med mygg som sporet opp mennesker og ga en giftinnsprøytning. Prototypen finnes allerede. Teknologien blir stadig mer avansert og maskinene mer intelligente. Hva med mikroskopiske, bakterielignende nanomaskiner som kan ta til seg ressurser fra omgivelsene og formere seg uhemmet? Da er nok fortidens store svøper som f.eks. gresshopper som åt opp avlinger og la land øde bare for barnemat i sammenligning. Det er heller ikke hjelp i å tenke at så alvorlige våpen aldri vil bli brukt. Alle våpen som har blitt laget har også blitt benyttet. Fra kjemikalier (f.eks. sennepsgass) under første verdenskrig til atomvåpen under andre verdenskrig. Hvilke våpen blir benyttet under en eventuell tredje verdenskrig? 
  • Superintelligente maskiner kommer inn på 2. plass. Kunstig intelligens eller AI er kanskje mest science fiction foreløpig, men dette er maskinenes århundre. Det er umulig å vende tilbake til en verden som var uten datamaskiner og automatisering – vi er avhengige av dem i dag, og uten kollapser samfunnet slik vi kjenner det. Maskinene vil bli flere langt mer avanserte – spørsmålet er om de vil vende seg mot oss. I dag har vi krigsroboter og vi synes det er greit at de har oppgaver som overvåking og desarmering av bomber. Hva med de som er utstyrt med våpen – det medfører en del etiske problemstillinger. Vil maskinene etter hvert passere oss mennesker og bli verdens mest avanserte art? Forskere i dag arbeider med å lage en digital utgave av hjernen – og en digital hjerne kan overgå en analog. Vi har nok målsettinger som er gode, men kanskje dette likevel er feil for oss? En superintelligens vil veldig raskt kunne utvikle våpen for å få sin vilje gjennom, og det er ikke sikkert vi kan stoppe den – den kan ha forutsett at det ville være vårt trekk. Kanskje den rett og slett vil eliminere oss for å overleve selv? «Survival of the fittest» er ikke noe ukjent uttrykk slik sett. Å lage en slik superintelligens krever at vi må lage en som er vennligsinnet – utfordringen er at vi bare får en sjanse til å gjøre det riktig. 
  • Den største faren er syntetisk biologi, og den kommer derfor på 1. plass. Syntetisk biologi er et felt som er i kraftig vekst og som kan brukes til å løse mange av våre store utfordringer, f.eks. kreftbehandling og lage syntetisk drivstoff. Teknologien har skapt en del uro, hva hvis noe slipper ut ved et uhell og formerer seg uten at vi kan hindre det? Hva skjer da med økosystemet? Vi vet ennå ikke. Det arbeides med å legge inn genetiske egenskaper som gjør at mikrobene dør om de slippes ut – tør jeg nevne at man tenkte det samme i laboratoriet i Jurassic Parc, og da med lite hell – det kan være naturlig å tenke i samme baner her selv om filmen ikke var noen dokumentar og bare laget for underholdningen sin del. Enda verre vil være planlagte utslipp – religiøse fanatikere eller bare en gal vitenskapsmann. Sykdomsfremkallende virus kan lages allerede i dag, DNA-syntese blir tilgjengelig for alle som vil kjøpe. Det kan bli så enkelt som å bruke sprayflaske, en mikroskopisk dråpe er alt som skal til for å ramme et menneske – det gjør det enkelt å smitte et stort antall mennesker. Farlige muligheter som bakterier som inneholder virus – det kan være noe vi ikke er i stand til å håndtere. Kanskje er det angrep som gjør mennesker sterile, kanskje er det bakterier som spiser opp våre ressurser. Hva med sykdommer som rammer våre nyttevekster – vi har allerede sett eksempler på dette, blant annet på hvete.

En trussel som er mer alvorlig enn de andre til sammen er det ukjente. Det kan være andre trusler som vi ikke har sett ennå. Scenarioer som ikke er omtalt her kunne være; overbefolkning (se Refleksjonsoppgave: befolkningseksplosjon) og ressursmangel (se Refleksjonsoppgave om olje). Noe av det som blir fulgt med spenning er om de magnetiske polene holder på å endre retning – og hvilke følger det vil få for oss.

Hvordan ser en verden uten mennesker ut? Klarer vi oss i dette århundret vil kanskje utryddelsesfaren reduseres over tid og framtiden bli langt mer storartet enn fortiden.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s