Archive for november, 2011

Tips for biologiundervisningen – mennesket i 3D

Gjennom et tips på twitter (husker dessverre ikke hvem som tvitret) fant jeg denne nettsiden; biodigitalhuman – hvor man kan se på menneskekroppen i detaljer. Dessverre virker den ikke i IE, jeg måtte prøve Chrome for å få den til – og det kan virke som om det ikke er alle grafikk-kort som støtter. Det virker i alle fall som et godt verktøy. Man kan også ta snapshots og lagre som bilder for senere bruk, men jeg foretrekker nok fortsatt å ta mine skjermbildeklipp i OneNote – også på denne siden 🙂

29.11.11 at 18:32 Legg igjen en kommentar

Regjeringens digitale agenda og IKT-Norges ide-stafett

I disse dager er vi alle invitert til å være med på ide-stafett av IKT-Norge. Jeg synes det er et godt initiativ og jeg håper det kommer inn mange gode forslag. Ikke minst håper jeg det kommer gode forslag fra utdannings-sektoren – jeg vet det er mange som er engasjerte, som har ideer og tanker om hvordan ting bør og ikke bør være for å komme framover med IKT-satsingen i skolen. Det skyldes ikke bare at bruk av digitale verktøy er nedfelt i Kunnskapsløftet som basiskompetanse (kan ikke noen snart kalle det digital kompetanse i stedet for – det å skrive digitale verktøy gjør at kompetansen ser ut til å være ferdigheter, som i mine øyne er noe helt annet – en del av digital kompetanse for å være eksakt), men fordi IKT er en naturlig del av hverdagen. Det står forsåvidt som en del av de temaene regjeringen skal jobbe med; Mangel på digitale ferdigheter kan skape digitale skiller og hindrer effektiv utnyttelse av IKT.

Jeg har tenkt noen dager nå, og selv om jeg vet hva jeg skulle ønske lurer jeg litt på hvordan jeg skal formulere det som ideer. Egentlig ønsker jeg en revolusjon, men det er jo ikke en konkret ide akkurat. Jeg har derfor begynt i en annen ende, jeg har forsøkt å definere utfordringene jeg stadig vekk ser når jeg er ute på skolene:

Manglende eller dårlig infrastruktur – det gjelder både hastighet (bredbånd er et av de andre temaene regjeringen skal ha fokus på) , det gjelder systemarkitekturen og det gjelder utstyret. Det er ikke holdbart at man bruker store deler av timen på å komme seg på nett eller at det er usikkert om man kommer på nett eller at maskinene fungerer. Jeg ønsker meg her en løsning som ikke gjør at det tekniske blir utfordringen. Det må være noe som er plug-and-play, noe som er raskt (netthastighet, men også pålogging) og som gjør at man kan bruke ulikt utstyr. Gammeldagse datalab’er har hatt sin misjon, men nå må vi komme videre. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg tenker at alle i skolen skal ha egen PC, det finnes også andre løsninger man burde vurdere.

Manglende engasjement fra ledelsen. Det er forbausende mange steder hvor det sitter en ildsjel eller to og prøver å omvende de andre. Uten at man har et klart og forpliktende engasjement fra ledelsen er det vanskelig å få til endringene som må til. Må det sterkere føringer til fra departementet eller er det nok at vi har fått denne femte basiskompetansen inn i Kunnskapsløftet? Foreløpig ser jeg store forskjeller mellom grunnskole og videregående skole – det har mest sannsynlig med at man i vgs har innføring av 1:1 og følgelig større fokus på bruk. Men forskjeller er det; både mellom trinn og mellom skoler – på den andre siden har det vel alltid vært slike forskjeller, men da på andre områder enn IKT.

Hvordan man skal bruke IKT for å understøtte læring må være en del av grunnutdanningen. Enkelte steder har man kommet i gang med dette, andre steder ikke. I dag tar mange etterutdanning innenfor bruk av IKT, men et tankekors er at disse ofte blir ildsjelen på skolen – og det blir kompetanseheving av enkeltpersoner og ikke et løft av hele skolen. Det er litt tilbake også til forrige punkt, ledelsens engasjement. Det kan også virke som om det er en del usikkerhet i hvordan man skal tolke dette med digital kompetanse (eller evt bruk av digitale verktøy) og hvordan man skal jobbe med ferdigheter for det 21. århundre – selv om det finnes mye informasjon rundt tema. Det minner meg litt om noe jeg leste om endringsledelse tidligere i dag – i en bank skulle man legge om rutinene og satt igang en prosess som skulle forenkle mange av oppgavene. Likevel viste en evaluering seks måneder senere at de gjorde ting på samme måte, hovedsaklig av frykt for å gjøre noe feil når det ble færre ledd sakene skulle gå gjennom.

Jobbe digitalt. I dette punktet legger jeg både hvordan man kan organisere sin egen hverdag og det å bruke tilgjengelige ressurser. Dette er ikke typisk bare for skolen. Jeg møter mange som kanskje jobber på datasystemer dag inn og dag ut, men de mangler likevel veldig mye når det gjelder digital kompetanse. De kjenner akkurat de systemene de jobber med og så er det stopp. Manglende interesse kan forklare noe i slike tilfeller, men også manglende kompetanse. De vet rett og slett ikke hvordan man kan gjøre ting lettere. Senest i dag var jeg på besøk hos en venn som bruker samme passord overalt fordi det er lettest å huske. Det er ikke uten grunn jeg selv bruker passordsafe. I skolen synes jeg ikke det holder å mangle interesse – man må faktisk motivere seg selv for å skape interesse. Hvordan skal man kunne formidle og bruke dersom man er utrygg på bruken? Undersøkelser tyder også på at graden av utenomfaglig aktivitet fra elevene henger delvis sammen med lærerens trygghet på bruk av IKT – omvendt proposjonalt. Det sier en del (mener jeg). Vi må komme forbi punktet der det at datamaskin går fra å være en ekstra byrde til å være det verktøyet det faktisk kan være – i arbeidsdagen. Det henger litt sammen med hva jeg mener bør inn i grunnutdanningen. Det å få gode digitale ressurser er selvfølgelig også et ønske, og i dag er det noe som er bra og noe som er mindre bra. Jeg er likevel ikke så opptatt av dette – det er læreren som er det viktigste her.

Skolen skiller seg en god del fra øvrig næringsliv, det er faktisk behov for raskere omskiftinger når vi snakker om IKT. I en tradisjonell bedrift, f.eks. en bank eller regnskapsbyrå så skjer det ikke så veldig store endringer på IKT-bruken – her kan man ha det samme systemet i ganske lang tid. De har samme hovedoppgave og har faste rutiner og løsninger for å håndtere dette. I skolen derimot er det mange ulike ting som skal læres, og man skal tilpasse undervisningen til den enkelte og til ulike læringsstrategier. Det er derfor en mye større utfordring å drive med IKT i skolen enn de fleste andre steder.

Personlig er jeg ikke så opptatt av de fleste webtjenester og app’er av alt mulig slag. Jeg prøver å holde meg oppdatert, jeg prøver ut nye ting – men det viktigste for meg er at det å bruke datamaskin er en naturlig del av hverdagen, et verktøy for å lette arbeidet. Og for å lette arbeidet bruker jeg selvfølgelig programvare og tjenester, og disse må jeg naturligvis beherske – i alle fall i den grad at det er funksjonelt for meg å bruke dem (eller det jeg vil kalle å ha verktøy for problemløsning). I tillegg må jeg kunne en del andre ting som er viktig; søk, kildekritikk og kritisk refleksjon. Samarbeid er også en viktig del av min filosofi rundt det å jobbe digitalt – det er klart vi skal ha samarbeid, det er stort sett slik det fungerer i verden enten det er på jobb eller i privatlivet. Det betyr at verktøykassa man har med seg må ha med litt ulikt verktøy, akkurat som man i skolen trenger litt forskjellige ting å hjelpe seg med. Akkurat som jeg prøver ut forskjellige tjenester, apper og utstyr må det være mulig for lærerne (og elevene) å prøve seg fram også. Her handler det om å finne systemløsninger som håndterer både det og sikkerhet, men også at man faktisk har en politikk som underbygger det (det være seg om den ligger på skole-, kommune- eller fylkes-nivå).

Noe av det som jeg også finner forbausende er når jeg oppdager at innkjøp, drift og bruk er tilnærmet adskilt fra hverandre. Det blir som å kjøpe inn en passende mengde byggematerialer for deretter å be arkitekten tegne et hus hvor disse materialene skal brukes (opp). Synd er det også hvis man har kjøpt inn toaletter i denne «byggepakken» og har glemt å ta med avløpsrørene. Noen hederlige unntak er det her, som nevnt før har jeg stor sans for anbudet til Bærumsskolen hvor man først har sett på hva man ønsker – og så deretter bedt om å få skissert en løsning som i størst mulig grad ivaretar disse. Om de har fått løsninger som ivaretar eller ikke vet jeg ikke noe om, men det er tankegangen jeg finner interessant her (selv om jeg håper de kommer i mål). I Sverige hører jeg at kommunene nå ikke kjøper utstyr og systemarkitektur uten at de legger en opplæringspakke på toppen – det burde være standard.

Tankene er dessverre ikke nye, jeg har omtalt dem tidligere her på bloggen. Problemet nå er å omsette dette til konkrete ideer å komme med som forslag til videre arbeid. Oppfordringen min går til dere andre om at dere også prøver å delta i ide-stafetten.

29.11.11 at 02:23 1 kommentar

En liten illusjon bare for moro skyld

29.11.11 at 00:40 3 kommentarer

Tankekart som presentasjonsverktøy

I dag har jeg testet ut presentasjonsmodusen i Mindomo – og brukt en gammel presentasjon som eksempel. Det var ganske lett å lage en slik presentasjon – og den kan selvfølgelig lages mye mer spennende enn akkurat dette eksempelet. Dessverre er det slik at koden for innebygging også denne gangen skaper problemer i WordPress, så jeg tok en skjermbildevideo og lastet opp på YouTube for å vise hvordan det ser ut. Du kan også gå direkte på denne lenka og prøve ut selv:  http://www.mindomo.com/view.htm?m=fd4ca2a71d11477c8bcb06a2558dae5a – og har du lyst til å vite mer kan du lese på Mindomo sin blogg.

28.11.11 at 22:47 2 kommentarer

Flippet eller utflippet?

I dag en rask oversikt av fordeler og ulemper som oppleves med flipped classroom hentet fra The globe and mail.

Pluss Minus
Elevene er mer forberedt – ellers kan man ikke stille spørsmål når man kommer på skolen Frustrerende å ikke få svar med en gang
Gjør elevene ansvarlig for egen læring Kanskje de som ikke er modne eller føler ansvar lett vil falle utenfor
Spole fram og tilbake og se vanskelige ting forklart om igjen Hvilke fag passer det egentlig for? (det er vanskelig å se mulighetene)
Man kan selv styre tempo, sette på pause og få et avbrekk Det tar tid å lage læringsressursene
Mindre stress, mer fleksibilitet – trenger ikke få forklart ting i etterkant hvis man har vært borte   
Elevene kan jobbe i sitt eget tempo, tilpasset undervisning  


28.11.11 at 21:16 Legg igjen en kommentar

Liten oppdatering og litt smart bruk

Da var jeg tilbake hjemme etter en ny reisedag – det har blitt noen i løpet av høsten, men det er alltid kjekt å møte skolefolk rundt omkring i Norge. Det siste som har skjedd på denne fronten er at man har begynt å få øynene opp for hvordan man kan jobbe mer smidig gjennom bruk av verktøy som Outlook og OneNote – og her er det stort sett administrasjon jeg har fokus på. Veldig hyggelig å få gode tilbakemeldinger, og ikke minst at de som deltar ser selv og forstår det logiske i små knep for å bruke verktøyene bedre. Jeg er ganske tydelig på at man må lære seg at det er du som skal styre eposten din, og ikke omvendt (slik tidsmessig).

I dag har jeg også vist Lync, og spesielt hyggelig er det når deltakerne selv foreslår bruksområder – ting som de har slitt litt med å få til praktisk og som nå kan gjøres enklere. Helt konkret var det i dag i forhold til å avlegge muntlig eksamen med ekstern sensor i f.eks. samisk. Til nå har man brukt videoutstyr, og det har tydeligvis vært problemer med å få det til å fungere tilfredsstillende. Med et verktøy som Lync (som man nærmest kan sammenligne med MSN med tilleggsfordeler som kryptering og logging) gjør det slike seanser mye enklere og med en lavere brukerterskel – det var i alle fall den første reaksjonen som kom fra deltakerne. Det handler bare om å se mulighetene. På vei tilbake på fly ble jeg sittende og prate med en representant fra en av lærerutdanningsinstitusjonene og refererte akkurat dette – han har også Lync tilgjengelig, og plutselig hadde han fått en ny ide også. Han hadde prøvd Lync litt selv, men hadde ikke tenkt i slike baner før.

Når man går gjennom verktøyene dukker det også opp andre problemstillinger, f.eks. at når man har forsøkt å bruke planlegger for å finne ledig tid så har den ikke tatt hensyn til dager hvor man har skrevet en avtale som gjelder hele dagen. Jeg kunne fortelle at standarden står som «vis som ledig» – og at man med enkelt trykk markerer dagen som opptatt i stedet for, kanskje det var alt som skulle til for å få ting til å virke.

Som dagens lille gullkorn vil jeg også presentere «de fire D’er» når det gjelder epost – et av knepene i å jobbe smartere. Når du først går i innboksen så la handling følge;

  • Do now – svar med en gang og bli ferdig med den med en gang
  • Delete – slett
  • Delegate – send den avgårde til den som skal utføre handling/svare
  • Do later – gjør den om til en oppgave så glemmer du den ikke

PS: som nevnt over ble jeg sittende og snakke skole med representanten fra lærerutdanningen på flyet på vei hjem i dag. Jeg ble faktisk så oppslukt av det at når flyet landet trodde jeg at jeg var på en annen flyplass (vanligvis reiser jeg med et fly som mellomlander på Sandane før det kommer til Sogndal) – jeg trodde jeg var på Sandane. Veldig overrasket over at min medpassasjer gikk av – lurte på hva han skulle på Sandane. Takk og pris kom en annen sambygdning og lurte på om jeg ikke skulle av – og først da oppdaget jeg at jeg var i Sogndal. Jeg ble mest overrasket over at jeg ikke husket å ha vært på Sandane….ikke så rart siden flyet gikk direkte til Sogndal kanskje….Tenk om jeg var blitt sittende og så måttet gå av på Sandane i stedet – det skulle gjort seg..da ville jeg i alle fall blitt overrasket…

21.11.11 at 22:36 2 kommentarer

Første erfaring med Wordfeud og passer slike apps i skolen

Da fikk jeg noen dagers pusterom og tenkte jeg fikk se hva greia med Wordfeud var – en god stund etter de andre hadde begynt. Enkelt fortalt er det Scrabble – ordspillet vi kjenner fra brett. Man kan velge å spille med norsk ordliste eller velge blant noen andre språk – og man kan enten invitere inn noen man kjenner eller få tildelt motstander automatisk. Alt vel så langt.

Problemet synes jeg er at dette går altfor tregt for meg. Man kan vente 72 timer før man gjør trekk, og hensikten er at man skal spille innimellom når man har ledig tid framfor at man må spille seg gjennom i et strekk. På den andre siden kan man spille flere brett samtidig. For å se om det å ha flere brett ville gi en annen opplevelse har jeg hatt 15 brett gående parallellt. Men likevel – altfor tregt for meg – et skikkelig slowgame. Nå har jeg bare brukt tilfeldig motstander og kanskje erfaringen hadde blitt bedre med andre motspillere enn det jeg har hatt til nå.

Har så slike apps noe i skolen å gjøre? Tja. Jeg ser helt klart at slike typer spill kan være med på å øke ordforrådet og slik sett er det ikke dumt. I forhold til digital kompetanse kan man si det er samarbeid og kreativitet ved hjelp av digitale verktøy. Noen utfordringer; hvordan skal man sørge for at alle har tilgang og at det ikke koster? Appen er gratis, men da får man med reklame – og reklame er jo fyfy-ord. Det krever at man får koblet mobil eller nettbrett opp mot skolens nettverk for å spille og sørge for at alle faktisk har slik teknologi tilgjengelig – begge disse punktene kan være vanskelige nok å få til i grunnskolen i alle fall. Hvis man skal spille det i skolen må man også sørge for at man inviterer fra klassen, det krever også registrering (riktignok ikke mange data som skal oppgis) – og selvfølgelig at det må være et visst tempo. Jeg ville kanskje heller satset på noe annet i samme gate, det finnes webløsninger hvor man f.eks. kan spille engelsk scrabble.

For egen del får jeg vel si det var en skuffelse, jeg tar nok heller fram det tradisjonelle brettspillet i stedet. Jeg kan forstå det er en tidtrøyte, men det blir neppe det for meg fremover.

18.11.11 at 10:19 2 kommentarer

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry