Liveblog: Foresattes innsynsrett i LMS (del 3)

Tilgangsrettigheter er neste tema – hvem skal ha tilgang? 

Case 1 – Foreldreansvar:Forskjell på folkeregistrerte opplysninger og faktiske forhold. De faktiske forholdene sier at mor har voldsalarm som beskyttelse mot far, far har besøksforbud, foreligger reell fare for kidnapping og bortføring, sak om foreldreansvar og samvær berammet om 4 måneder. I folkeregisteret står det at de har ulike adresse, men at begge har foreldreansvar, ikke innvilget adressesperre. 

Hvordan skal man vite hvem som skal gis tilgang på bakgrunn av det som står hvem som skal ha tilgang? Hva kan mor gjøre? Fra salen: kan gå til skolen og de kan koble fra far. Fra salen: er det riktig at mor skal kunne gjøre dette? Skolen har ikke myndighet til å ta denne type avgjørelser, her må de få inn solid dokumentasjon og ikke gjøre bare ut fra eget skjønn. Barnelovens §47 om å holde tilbake opplysninger. 

Case 3 – biologisk foreldre uten foreldreansvar: Far har tett samvær med sønn, selv om mor har foreldreansvar alene og sønnen bor hos henne tilbringer gutten mer tid med faren, far tar mer praktisk ansvar for sønnen enn mor, far følger opp guttens skolearbeid. I de folkeregistrerte står det at mor har foreldreansvaret og at far har registrert farskap. Hvem skal ha tilgang til LMS? Er det riktig at far ikke skal få tilgang? 

Case 4 – biologisk foreldre uten foreldreansvar: Mor frakjent foreldreansvar og daglig omsorg ved dom, mor er tung rusmisbruker og har en ukontrollert atferd, har begrenset samvær under tilsyn to ganger i året, lager mye bråk med far angående datter og bruker alt hun kan mot ham, datter sterkt preget av turbulent oppvekst og store atferdsproblemer. Hvem skal gi far beskjed dersom mor ønsker tilgang i LMS? Hvem skal avgjøre hvilken av foreldrene som skal ha tilgang? Hva i slike tilfeller hvor barn ikke vet hvem som er biologisk far/mor og det plutselig framkommer i systemene? Hvem har ansvar for å informere skolen? 

Er det bare foreldre som skal ha samtykkerettigheter? Bør ikke barn – spesielt eldre – kunne ha et slags negativt samtykke, kunne si at man ikke ønsker å få så fri flyt av informasjon mellom skole og hjem og andre instanser? 

Problemstilling 4

 • Biologiske foreldre uten foreldreansvar vil kunne ha rett til innsyn i opplysninger o barnet etter barnelova §47.
 • Innsyn skjer etter anmodning. Foreldre i case 3 og 4 vil ikke få tilgang på bakgrunn av folkeregistrerte opplysninger.
 • Hvem skal foreldrene henvende seg til for å få tilgang?
  • Skal de henvende seg til skolen. Er de rette instans?
 • Hvem informerer den annen forelder at innsyn er innvilget?
 • Hvor kan f.eks. far påklage vedtaket om at mor har fått innsyn? 

Erfaringer fra Sverige:

De har en egen lov Offentlighets- og sekretessloven kap 12 «Sekretess i förhållande til en vårdnadshavere» kan gi beskyttelse til en mindreårig overfor en forelder med foreldreansvar. Bestemmelsen setter unntak fra Föreldrabalken 6. 

Tilgang for andre enn foreldre:

Reises ikke som en egen problemstilling. Kan ikke se at det foreligger hjemmel for å gi andre enn foreldre tilgang. Barnelova §30 første ledd annet punktum regulerer samtidig forholdet til utenforstående, i det det fremgår at ingen andre enn foreldre har rett til å treffe beslutninger om barnet.

Opplæringslova bruker begrepet «heimen» i forbindelse med foreldreansvar. Men «heimen» kan bestå av andre enn foreldre – det er den plassen barnet befinner seg. Ser man i forarbeidene skal grunnskoleopplæring gis i forståelse og samarbeid med foreldrene. Forskrift til opplæringslova bruker også begrepet foreldre. Hva hvis mor bor med en annen enn den biologiske faren – skal mor og mors samboer/nye mann få opplysninger og kunne delta i f.eks. oppfølgingsarbeid med PPT, BUP osv? Skal biologisk far samtykke før dette skjer? 

Bruk av sensitive personopplysninger skal logges – spørsmålet er hvor detaljert man logger og hvordan man bruker opplysningene? 

Informasjonssikkerhet er et kjempeområde og handler om både teknologi, organisasjon, administrasjon og mennesker.

 • Kryptering, brannmur, virusbeskyttelse, integrasjon med andre systemer.
 • Sikkerhetskultur, retningslinjer for atferd, god sikkerhetsledelse, involvering i sikkerhetsarbeid, opplæringstiltak
 • Kunnskaper, holdninger, den største faren er kan skje menneskelige svakheter.
 • Tilgangskontroll, brukerrettigheter, autentisieringsløsninger. 

Generell problemstilling:

Er LMS-systemene tilstrekkelig sikre til å behandle personopplysninger?

Vurderingen gjelder alle perspektiver nevnt over

 • Personopplysningsloven §13 første ledd
 • Personopplysningsforskriften kapittel 2 

IKT-senteret har en veileder i forhold til sikkerhet. 

Kommunikasjons via plattformen – hvem kan formidle personopplysninger i LMS-systemet?

Hva med de som har flere roller; både ansatt i skolen og samtidig forelder?

Sannsynligvis ulik praksis ved de enkelte skoler 

Foreligger det behov for å

 • Utarbeide klare, generelle retningslinjer for tildeling av brukerrettigheter?
 • Behov for å utarbeide grunnregler for publisering av materiale, hvor bruker selv stilles ansvarlig for innlegg/meldinger?
 • Forhåndssensur av materiale som publiseres?
Reklamer

2 comments

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s