Liveblog: Foresattes innsynsrett i LMS (del 1)

I dag er jeg på senter for rettsinformatikk på et seminar som heter «Mulighet og problem ved bruk av IKT i samarbeidet skole-hjem». Dette er del 1 av liveblog fra i dag. 

Dag Schartum ønsker velkommen. Sier han er veldig glad for at interessen for tema er så stor, og at det sitter mye verdifull kompetanseerfaring i salen – og selv om vi er ganske mange så tar vi en kort presentasjonsrunde. 

Eva Mjøvik fra Senter for IKT vil snakke litt om senteret, og tar en kort historikk. De skal iverksette regjeringens politikk. Hovedmål: økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte ved bruk av IKT i undervisningen. Målgruppe er grunnutdanning, barnehage og lærerutdanning. De har flere ressurser som er tilgjengelig for skolene, blant annet flere veiledere. 

Ann Elisabeth Vamos starter med å informere om prosjektet hvor man har kartlagt juridiske problemstillinger knyttet til foresattes innsynsrett i LMS. Undersøkelsen er basert på dybdeintervjuer og informanter. 

Undersøkelsen; 13 informanter fordelt på Oslo, Bergen og Trondheim. Det har vært interesseorganisasjoner, leverandører, prosjektledere med både pedagogisk og informatisk bakgrunn, kommuneadministrasjon. 

Teoretisk grunnlag i hovedvekt basert på rettskilder (lover, forskrifter, forarbeider). Også andre offentlige dokumenter og erfaringer fra utlandet (hovedsakelig Sverige fordi Datainspektionen har lagt ned et omfattende arbeid). 

Spørsmål til informantene:

Hvilke opplysningstyper bør foreldre gis tilgang til? (om eleven selv, om andre elever, om skolens ansatte, om skolen og klassen generelt). Tilgangsrettigheter – hvem skal ha tilgang til plattformen? Autentisiering og påloggingsrutiner. Barnets rett til medbestemmelse. Hva ser du som hovedelementene i en fremtidig ideell løsning? Vil foresattes tilgang til barnas LMS-systemer bedre skole-hjem samarbeid og føre til at foreldre engasjerer seg mer i barnets skolehverdag. 

Hvilke opplysningstyper bør foreldre få tilgang til:

Disse ble oppfattet som naturlig at man fikk tilgang til (flertall blant informantene for):

 • Orden, oppførsel, fravær.
 • Vurderinger/karakterer
 • IUP
 • Fotografisk materiale
 • Lekser, arbeidsplan, utflukter, generell informasjon 

Disse var kanskje mer diskutabelt om man skulle ha tilgang til (flertall av informanter i mot):

 • Oppgavetekster
 • Chat, epost, private meldinger
 • Opplysninger fra andre instanser som PPT, tannhelse osv. 

Disse mente man at ikke burde ligge i LMS:

 • Opplysninger om læreres utdannelse og yrkeserfaring
 • Klasselister/adresselister (etter samtykke) – kommentar: disse er faktisk offentlige og alle kan få innsyn hvis de ber om det (følger offentlighetslovens bestemmelser) 

Tilgangsrettigheter – hvem skal ha tilgang til plattformen

Enighet blant informanter om at foreldre med foreldreansvar skal ha tilgang. Litt mer diskusjon om biologiske foreldre uten foreldreansvar (vanskelig avgjørelse), andre (steforeldre, besteforeldre). 

Autentisiering og påloggingrutiner:

Feide og eID ansees som best. Man mente man ikke skal bruke elevens brukernavn og passord. Noen mente at brukernavn og passord som de fikk fra skolens administrasjon kunne brukes – men dette krever gjerne mye administrering på skolen. Ingen hadde nevnt styring fra leverandørside. 

Barnets rett til medbestemmelse:

Her var det naturlig at barna hadde medbestemmelsesrett:

 • Chat, epost, private meldinger
 • Oppgavetekster (fra mellomtrinnet)
 • Fotografier hvor barnet er avbildet (fra 1. klasse)
 • Medbestemmelse her kunne også brukes i opplærende virksomhet – at det lærte barna holdninger til hva som kunne legges ut. 

Litt usikkert om ; informasjon som foreldre har rett til å vite etter opplæringslova. Problem: Hvem skal ha tilgang til plattformen hvis dette er andre enn foreldre med foreldreansvar. 

Vil det at foresatte får tilgang til LMS føre til bedre samarbeid mellom hjem og skole?

Omtrent 50/50 i svar. Forholdene må legges til rette bedre for at tjenesten skal ha noen funksjon. Tvilsomt om foreldre som normalt ikke engasjerte seg ville følge mer med. Tung prosess å få lærere til å bruke systemet aktivt. Skolene må ta ansvar for å lære opp ansatte for at tjenesten skal ha noen funksjon. Gevinst ved bruk av plattform må være større enn innsats for at lærere skulle bruke tjenesten aktivt. 

Hovedelementer i en fremtidig ideell løsning? (ble stilt som åpent spørsmål til informantene)

 • Understøtte læringsprosess
 • Styrke samarbeid hjem-skole
 • Synliggjøre hvordan lærerne arbeidet
 • Sikre at LMS-systemet blir brukt regelmessig
 • At det ikke blir formidlet info som ikke er relevant
 • At det ikke blir gitt anbefalinger på tvers av gjeldende lover og regler
 • Juridiske spørsmål bør avgjøres av systemet slik at det begås minst mulig feil 

Kritiske kommentarer til LMS generelt:

 • Mangler en klar avgrenset definisjon av formålet med behandlingen (ikke tilstrekkelig å si det skal støtte læring, må også defineres hvordan)
 • Mangler klare, utvetydige regler for bruk av plattformen
 • Gammeldags og «skolsk» – følger ikke den digitale strukturen ellers i samfunnet
 • Brukergrensesnittet er tungt og lite brukervennlig
 • Systemet dårlig egnet til å skreddersy informasjon på en konstruktiv måte, slik at denne oppleves som nyttig for foreldrene 

Handler også om ressurser:

 • For kommuneadministrasjon var det viktig å ikke investere i systemer som ikke kan brukes
 • Leverandører ønsket ikke å utvikle systemer som ikke ble brukt 

Problemstillingene som Vamos mener er mest relevante og som hun vil gå gjennom er; Opplysningstyper, tilgangsrettigheter og problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet.

Fra salen: spørsmål om hvor lenge ting skal lagres i LMS før det slettes. Riksarkivet påpeker at dette er et samhandlingssystem og ikke et arkiv. Er et arbeid i gang for å kartlegge hva slags type informasjon som blir lagret i dag, og hva som skal skje framover i forhold til problem at man ikke skal lagre ting lenger enn nødvendig vs det å kunne dokumentere på et senere tidspunkt hva som har skjedd f.eks i forhold til opplæring/manglende opplæring. Datatilsynet: føringer i de gamle konsesjonene i forhold til overgang mellom skoler og hva som bør med/ikke bør med. Saklig og nødvendig behov vs «blanke ark» hvis det ikke er nødvendig å følge opp videre. It’s Learning: det er ikke leverandøren som sletter, de lagrer og tilbyr en tjeneste mens data er kunden sin eiendom og det er kundene som styrer hva som skjer med disse. Barneombudet; viktig å skille på hva som er riktig og relevant å la følge med og hva informasjonen skal brukes til – at man bruker informasjon til andre formål. Det er ikke sikkert at alt skal følges med, spesielt i forhold til de yngste – at voksne med fagblikk kan se hva som er nødvendig å ta med. Sikre barnas rettigheter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s