Foresatte og innsynsrett – dette mener jeg og dette lurer jeg på

I dag har jeg – som dere har sett – vært på seminar med tema foresatte og innsynsrett, spesielt koblet mot LMS-løsninger. Fokus var også på juridiske forhold knyttet til dette, og da er det personvern vi først og fremst snakker om. Noe av bakgrunnen for dette var spørsmålet om bruk av LMS kan være med på å styrke samarbeidet hjem-skole, og dette samarbeidet mener jeg er et viktig tema. Det var derfor mye snakk om hva som var lov og ikke lov – og det er forsåvidt greit, men jeg mener vi starter i feil ende. Senter for IKT sa på slutten at de ønsket innspill til hva man burde arbeide videre med – og her er derfor mine kommentarer.

Først og fremst mener jeg det handler om en diskusjon om hvordan man tenker seg at samarbeidet mellom hjem og skole skal være. Det vil nemlig gi andre spørsmålstillinger enn de som var oppe i dag tror jeg. Tenker man seg at foreldre (foresatte) bare skal ha passivt innsyn eller tenker man seg en aktiv dialog? Jeg håper det siste. Det virker som alle er enige i at dette samarbeidet er viktig og at det må styrkes – men ingen sier noe om hvordan det skal skje…det er her jeg mener vi må ta diskusjonen og sørge for at dette blir rimelig likt for alle.

Hvis man tenker seg en aktiv dialog kommer det helt andre typer spørsmål opp i forbindelse med personvern. F.eks. skal man kunne registrere epostadresser på foresatte? Skal man kommunisere via epost og skal evt disse lagres? Kan man kjøre videosamtale/videochat – og hva gjør man i så fall med disse, skal de lagres? Og her har jeg heller ikke avklart en grunnleggende forutsetning; skal man forvente at foresatte skal kommunisere digitalt med skolen – og skal alle gjøre det? Det vil jo være nøkkelspørsmål til om man skal registrere noe i det hele tatt om de foresatte. Hvordan skal man kontrollere at man får epost som faktisk tilhører en foresatt? Hva med bruk av SMS som begynner å bli brukt en del steder – skal det registreres på noen måte? Hva hvis foresatte sender «melding» som SMS – er det godt nok for å legitimere fravær og hvordan vet man hvem som har sendt det?

Selv om man tenker seg at LMS skal brukes som et passivt innsyn er det ting man må tenke på utover akkurat det med å lage brukernavn og passord og hvem som skal ha tilgang (ref liveblog tidligere i dag). Skal det logges om de har vært pålogget – litt slik som vi i dag må underskrive på lapper som skal i retur? Skal det implementeres en sak hvor man huker av for at man har lest? Hva med de som ikke har mulighet til å delta digitalt (det er vel de færreste etterhvert, men likevel må spørsmålet stilles)?

Når det gjelder spørsmålet om f.eks. lagring/ikke lagring av IUP så må jeg gjenta noe jeg sa under seminaret; mange skoler ønsker å bruke disse som dokumentasjon på at det har funnet sted utviklingssamtale – selv om man med juridisk flisespikkeri kan si at dette ikke var det opprinnelige formålet og at disse derfor skal slettes. Alternativet som kom opp om at man da kunne lagre dem i det skoleadministrative systemet framfor LMS er for meg det samme som å si at i stedet for å legge saksa i øverste skuffen kan jeg legge den i nederste skuffen. Det spiller da vel ingen rolle hvor det er lagret så lenge man vet hvor det er og hvordan det skal brukes? For min del må man gjerne skrive dem ut og legge dem i låsbart arkivskap for den delen. Det handler ikke om teknologi, det handler om å få noen retningslinjer på plass. Igjen er det et spørsmål om hvordan man tenker seg et samarbeid – å sørge for at policyer kommer på plass handler om teknisk løsning, samarbeidet er ikke et teknologisk problem. Siden flere skoler ønsker å disse som dokumentasjon måtte man i så fall få noen bestemmelser som f.eks. at etter at klagefrist på vitnemål er passert kan man slette IUP og arbeider som gir grunnlag for vurdering.

Når det gjelder hva foresatte skal se av opplysninger så mener jeg at jeg må få se det som er viktig for meg som forelder i forhold til å oppfylle min del av opplæringsplikten. Det ligger noen føringer på hva jeg ikke skal ha innsyn i – f.eks. epost mellom elev og lærer eller mellom elever. I alle fall har det tidligere vært hevdet at dette skal sees på slik man gjør i bedrifter, at man ikke kan gå inn og lese de ansattes epost. Jeg synes det er rimelig – jeg hører jo heller ikke alle telefonsamtaler eller all kommunikasjon som foregår ansikt til ansikt enten det er i klasserommet eller utenfor. Å se de tingene som gir grunnlag for vurdering derimot vil være rimelig at jeg fikk se. Om jeg skal se ting som er under arbeid kan diskuteres – jeg har jo hatt mulighet til å se i kladdeboka. Spørsmålet litt for meg her er om dette er å følge opp lekser eller ikke. Fravær ser jeg er en utfordring, men jeg mener i alle fall at skolen ikke trenger spesifisere dette veldig. Jeg kan også tenke meg noen andre spørsmål enn de som kom opp idag; hva med elever som uteblir fordi de mistrives (mobbes) – samtidig som skolen har et ansvar for at alle har et godt psykososialt miljø? Skal dette fraværet føres på linje med andre ting? Enig med de i dag som mente at man måtte differensiere, f.eks. at fravær som følge av verv mer burde honoreres enn «straffes». Skulle man ha delt det inn i lovlig og ulovlig fravær – f.eks. at sykdom, legebesøk, verv og lignende er lovlig fravær mens ulegitimert fravær eller fravær som f.eks. skyldes at man tar kjøretimer (mye utbredt på vgs) skal føres som ulovlig? Hva med foreldre som tar barna med på ferier utenom skoleferier – hva slags fravær er det, hvis det er fravær? Som foresatt bør jeg i alle fall ha tilgang til å se hvor stort fraværet er – og så må man anta at jeg har god nok kommunikasjon med mine barn til å diskutere med dem hvis det er noe rart der.

Et viktig poeng som kom opp i dag var at selv om man hadde informasjonen så var det ikke sikkert at den skulle flyte videre, f.eks. dette at ikke alt trenger overføres ved flytting av skole eller fra f.eks. barneskole til ungdomsskole eller ungdomsskole til videregående – slik at man kan starte med «blanke ark». Noen påpekte at man tidligere (i alle fall enkelte steder) kunne få innsyn og be om å få fjernet deler av det som var lagret i elevens mappe – hva slags praksis har man på dette i forhold til ting som er digitalt lagret, og hvem er det som skal bestemme om det skal fjernes eller ikke?

Mange andre problemstillinger som var oppe i dag synes jeg handler om å ha rutiner og prosedyrer, ikke om ulike typer digitale tjenester. Som eksempel kan vi ta dette med hvem som skal ha innsyn – dette er ikke et teknisk spørsmål. Få rutiner for det – og så setter man rettigheter etterpå.

Ute i skolene ser jeg det er mange spørsmål – og det jeg skulle ønske man utarbeidet var en veileder som omhandler konkrete problemstillinger. F.eks. epost som jeg nevnte over – da sier man; epost har ikke foresatte innsynsrett i og det samme gjelder annen elektronisk kommunikasjon mellom lærer-elev og elev-elev. Videre kan man skrive; den kan loggføres, men man kan ikke gå inn og se nærmere uten rettslig kjennelse. Da er ingen i tvil om hvordan man skal behandle eposten. Når det gjelder arbeid eleven har liggende på skolens servere; dette vil bli slettet i løpet av sommerferien og du må selv sørge for å kopiere ut det du har behov for, og at dette skal stå i IKT-reglementet av hensyn til opphavsrett. Man må være konkret i forhold til dette så vi slipper redundans i systemene, for at ikke alt skal lagres og for at informasjon ikke skal flyte fritt – men ikke bare fokusere på det tekniske. Vage formuleringer skaper ingen avklaring, kun forvirring – f.eks retningslinjer som «dersom det ikke lenger er et formål med å oppbevare/registrere opplysninger skal disse slettes», det blir bare tolket ulikt og i de fleste tilfeller som «det er best å lagre bare for sikkerhets skyld».

Kanskje jeg ser for enkelt på det og generaliserer for mye, men oppsummert er det omtrent slik: Først må man finne ut hvordan samarbeidet hjem-skole skal foregå – med bakgrunn i at det er barnas utvikling, opplæring og mestring som skal styrkes og støttes. Deretter må man få noen retningslinjer på hvem som kan defineres som den som følger opp barnets læring (ikke «heimen») og som følgelig må få rettighet til kommunikasjon med skolen. Når man vet disse tingene (hva man skal se, hva og hvordan man skal kommunisere og hvem som skal delta i dette samarbeidet) sørger man for de tekniske løsningene som gjør avgrensingene man er enige om/som er lovpålagt (og her må man som nevnt ta høyde for at spørsmålet om slikt innsyn kun skal skje digitalt og hvordan man håndterer de som ikke kan/vil delta slik – skal man ha tilbud om at man kan gjøre det analogt?). Sammen med de rent tekniske løsningene må det være en opplæring i hvordan man behandler dataene – akkurat som med andre ting, f.eks. innenfor HMS-arbeid. Først og fremst få prosesser, regler og rutiner på plass – deretter løse det teknisk – ikke omvendt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s