Hva hvis – vi ble invadert av romvesener

I dag en ny liten liveblog i hva hvis-serien min, også denne gang hentet fra TV-skjermen – nærmere bestemt National Geographic. Jeg synes den gir noen ting å tenke over – ting jeg ikke hadde tenkt på tidligere. Jeg bruker slike tekster til å lage oppgaver – og jeg synes den kan kobles mot kompetansemål i naturfag/verdensrommet om teknologi for å oppdage liv på fremmede planeter, herunder refleksjon rundt tema: hva hvis vi fikk besøk av fremmede? 

Hvordan er de offisielle planene for besøk av fremmede? Kommer de med krig eller kommer de i fred? Hva kan menneskeheten gjøre mot en invasjon av romvesener?

Åtte timer før kontakt.

En gang i framtiden, kanskje i en svært nær framtid kommer verden til å passe sine egne saker, som vanlig. Ved et observatorium oppdages noe underlig. Kan gjenstanden være et slags utenomjordisk fartøy? Eksperter sier at dette scenarioet er mulig og at det blir undersøkt av astronomer og regjeringer. Utenomjordiske vesener kan være farlige, de kan prøve å erobre og kolonisere alle planeter de finner.

Mange er enige at det er farer, utenomjordiske kan anse jorden som en mulig trussel. Noen sier at invasjon av romvesener anses som en fare av alle, inkludert USA, FN og EU.

I tilfelle global invasjon har USA flere strategier, de har øvd på alle mulige scenarioer. Dessverre er det meste klassifisert top secret. De avslører ikke sine hemmeligheter. Det er en som har utviklet sine egne planer. Og han er ikke redd for å snakke. Han er fysiker og ingeniør i Forsvarsdepartementet. Han har laget en plan for hvordan vi skal overleve en invasjon. Det er trolig at vi kan bli invadert og vi må ha en plan. Hvis det kommer et angrep blir det kaos, det tar tid å handle.

To timer før kontakt.

Det første håpet er helt klart at de er fredelige. Målet vårt måtte være å opprette kommunikasjon. En FN-komite lager raskt en enkel melding som sendes med tv- og radiosignaler. Det skal leses opp av lederne for klodens ledende nasjoner.

Meldingen sendes samtidig på de mest utbredte språkene på jorda; mandarin, spansk, engelsk, arabisk og hindi. 8000 km over jorda svever den fremmede gjenstanden. Astronomer ser ingen reaksjon på meldingen. Forsvaret er i høyeste beredskap. De ser ingen forandringer hos den besøkende, kanskje de ikke forstår oss. Forsvaret prøver å opprette kontakt gjennom matematikk, en sekvens av primtall. De får ennå ikke noe svar.

Da – akkurat da mange hadde gitt opp håpet – begynner gjenstanden å røre på seg.

Kontakt.

Dette er stunden forskere og visjonære har forutsett. Den første kontakten. Satellittlinser låser seg på målet. Teleskop fokuseres på kort hold. Elektroniske bildesensorer venter på svar. En elektromagnetisk puls kommer fra fartøyet. Etter bare noen sekunder er den visuelle kontakten tapt. Skjermene blir tomme. Datastrømmer avbrytes. Hvorfor? Det ligger en intelligens bak. Rundt hele planeten stopper kommunikasjonen. Mobilsamtaler avbrytes. Minibanker fungerer ikke. Alle jordens satellitter har sviktet. Tv-skjermene blir tomme.

Men var det en krigshandling eller et forsøk på å svare?

Tre timer etter kontakt.

En ny spiller gjør en storslagen entre på verdensscenen – et stort romskip over en av jordas viktigste byer. Jorden står overfor en hendelse som ikke ligner noe annet i historien. Hvorfor er romvesenene her? Er de en trussel? Kommer de til å ha med seg ny teknologi og velvilje? Mange tenker seg at vesener som er høyt nok utviklet til å reise slik vil ha utviklet seg hinsides ondskap. Det er lite trolig. Biologien tyder på det motsatte, intelligens preger rovdyr. Rovdyr er smarte for de må overliste byttet. Det er årsaken til at løver er mer intelligente enn antilopen. De må gå gjennom hendelser og lære av dem – de må forutse framtiden.

Det er ingen klar forbindelse mellom moralsk og etisk oppførsel og det å være høyt utviklet.

USAs soldater gjør seg klare for det verste, de bruker luftkampvåpen. Jorden oppdager nå at romvesenene ikke er vennlige. Fly skytes ned. Flyene blir beskutt og de svarer med å skyte ut raketter som skytes ut i to ganger lydens hastighet – de bommer… Hvis inntrengerne kan reise mellom stjernene har de teknologi som er hinsides fysiske lover vi kan fatte. Nå skal de fiendtlige hensiktene bli enda tydeligere.

Fem timer etter kontakt.

Det er romvesenenes versjon av sjokktaktikk. I alle verdens storbyer får jorden oppleve sjokk, ærefrykt og terror. Våre tidligere fiender blir nå allierte. Hvis romvesener invaderer kan vi plutselig slåss sammen med Taliban. I vår mørkeste stund slår styrkene seg sammen. Hele artens krigerelite handler sammen som en. Men de kan ikke måle seg med teknologi som har reist så langt.

Vi kommer til å innse at våre militære aktiva ikke er verdt noe. Teknologien er så overlegen at vår ikke vil klare seg lenge. Nå fokuserer romvesenene angrepene sine. Skal noen ned på jordens overflate må alt som truer oppdraget fjernes. Romvesenenes flystyrke rydder himmelen og så slår de ut militære mål i hele verden. De vil slå ut alle verdens styrker, det vil gå fort. Minutter eller noen dager – men fort. Så angriper de samfunnets infrastruktur. Selve ryggraden i sivilisasjonen blir forsvarsløs. De vil slå ut ting vi kan bruke mot dem. Kraftnett, for vi trenger kraft til alt. Så over hele jorden skjer det – militære enheter utslettet, byer i ruiner, infrastruktur elimineres, menneskeheten overvinnes.

Syv timer etter kontakt.

Et sted i Atlanterhavet stiger en ubåt opp fra dypet, femti meter under overflaten åpner den en luke og en trident-rakett bryter gjennom vannflaten og stiger opp. Den bærer 250 ganger kraften av hiroshimabomben, krigshodene styrer seg selv og er ikke avhengig av satellitter. Planetens skjebne avhenger av vårt verste våpen. Alle bygninger innenfor 6,5 km ødelegges. Men fungerer det?

Jordas mektigste våpen har ikke hatt noen virkning. Årsaken er enkel. Det krever beskyttelse å reise mellom stjernene. Hvis de har teknologien fil å komme hit må de enten ha metallurgi eller skjold slik vi ser i science fiction. En meteoritt – selv en liten – har mer energi enn våre mektigste atomvåpen. Jordens armeer er utslått. Men i de hemmelige planen for invasjon er ikke krigen slutt, dette er bare begynnelsen.

Fra skjermede bunkere gir overlevende ledere ordre om en forbausende taktikk. I stedet for å angripe skal styrkene gjøre det omvendte, flykte. Det er mulig at ordren blir å spre seg så mye som mulig. Det er å foretrekke framfor utslettelse. Gjem dere og forsvar dere, ikke vær tydelige mål. Ta med våpen, utstyr og mat til tre dager og stikk av – vi blåser i hvor. Det er på tide å flykte for å slåss en annen dag.

Syv dager etter kontakt.

Nå som romvesener kontrollerer planeten dukker et nytt spørsmål opp. Hvorfor? Hvorfor en invasjon og hvorfor jorden? Motivet kan bli klart da underlige, nye fartøyer begynner å patruljere himmelen. Utenomjordiske høster inn to stoffer på jorda som astronomene ikke har funnet noen andre steder; klorofyll og proteiner. Planter og dyr. De høster inn livet selv, trær og busker suges opp og inn i romfartøyene.

Det eneste unike på jorda så vidt vi vet er de komplekse livsformene her. For inntrengere kan livet på jorda være bare enda en naturressurs som de kan bruke. Som de fleste vandrende arter forlot de sin hjemplanet av en årsak. Man drar for å finne ting som plass, mat – derfor vokter man territoriet. Det ville ikke være fornuftig å komme bare for å slåss, man kommer for ressurser. Behov for å finne nye matkilder. Har de forbrukt ressursene hjemme ville jorda være forlokkende. Hvis de kommer og angriper er mat trolig årsaken. De må dra til en planet med liv, en planet med økosystem.

Seks uker etter kontakt.

De heldige har rømt fra byene. De har overlevd de første ukene. Overlevende samler seg. De søker ly under trekronene i skogene. De samler seg i trygge huler. De overlevende har ennå de siste rester av vår teknologi – walkie talkier. Romvesenene har ødelagt den beste kommunikasjonen vår, men uten at de vet det finnes det noen primitive metoder. Walkie-talkier, amatørradioer og gamle telegraflinjer. Vi bruker ikke telegrafen, men den finnes der – det samme med fiberoptiske kabler. Da det er mulig å kommunisere oppdager de overlevende kjernen i en motstandsbevegelse.

Sultne og slitne grupper får nytt mot, vi kriger mot en fiende som vil ødelegge oss. Det vil bli vanskelige dager. Overlevelse er bare det første skrittet.

Seks måneder etter kontakt.

Romvesenene høster av jorda. For de overlevende blir den nifse innhøstingen en mulighet for å slå tilbake. Et av de største problemene blir å komme forbi teknologien. De har skjoldteknologi og våre atomvåpen gjør ikke engang skade i lakken. Det er en enkel vei inn, romvesenenes skatt blir en felle. Sprengladninger festes på trær som blir sugd opp i romskipene. Romskip blir ødelagt.

Motstandsbevegelsen har en seier, liten – men den gir håp. Lavteknologisk taktikk er en viktig del av planen om hvordan man skal håndtere angrep. Jorden må bruke lavteknologi, vi kan ikke konkurrere på høyteknologi. Planen bygger på historien. Geriljataktikk har gjort kamper jevnere for en underlegen fiende. Mange små slag kan gjøre like stor skade som et stort og små slag gir større psykologisk belastning. Det kalles asymmetrisk krigføring. Stadige småangrep holder krigen i gang – det er geriljaens enkle regel. Det er en fordel å slå ut skip også, det gir informasjon. Å få tak i fiendens vrakrester kan gi verdifull informasjon. Hva er de laget av, har de svakheter – og kan vi bruke det mot dem? Observasjon har også gitt informasjon om at det ikke kommer flere inntrengere, de er for langt hjemmefra til å bli erstattet. En avgjørende svakhet at skip ikke blir erstattet av nye – en svakhet som kan utnyttes.

Mennesker kan lære om overlevelse av jordens mest tallrike art, maur. Det finnes ikke bare en leder, det er en lur organisasjonsform. Det er vanskelig å slåss mot ikke-hierarkiske system. Man kan drepe alle maurene man vil på kjøkkenet, men man lammer ikke maursamfunnet likevel. Flere ledere gjør at man blir mindre utsatt. Målet er ikke å utslette fienden, men å gi ham lyst til å reise. Vi må holde ut lenger. Kanskje de blir for kostbart for dem å bli og at de velger å reise.

Syv måneder etter kontakt.

Tiden løper kanskje ut for jordens geriljahærer og for hele planeten. Alle mennesker som er fjorten eller eldre må bære våpen. Vi må skape en total motstandsbevegelse av alle overlevende. De overlevende har merket at ingen romvesener har vist seg utendørs. Kanskje de frykter jordens biologi. Det er en god grunn for utenomjordiske å ikke komme ut – alle mikrobene i atmosfæren, basiller, bakterier, sykdommer. Kanskje de kan bli slått ut av bakterier, at virus ødelegger angriperne våre?

Vi kan kanskje konstruere et biologisk våpen for å angripe dem, et immunforsvaret ikke er skapt for å stå imot. Noen av de syke og døende gjør sykdommene sine til våpen, de blir biologiske selvmordsvåpen. De lar seg suge opp sammen med trær og busker for å spre sine dødelige sykdommer.

Ni måneder etter kontakt.

Den biologiske krigføringen ser ikke ut til å ha påvirket romvesenene. Biologisk krigføring kan være en lumsk taktikk. Astrofysikere sier at mennesker vil være mer utsatt for utenomjordiske bakterier enn omvendt. Det kan være at fremmede har med sykdommer som slår ut hele befolkningen. Vi har mange eksempler fra egen historie, f.eks. conquistadorene som brakte med seg kopper og nærmest utryddet urbefolkningen i Sør- og Mellom-Amerika. Det er ikke uten grunn at Australia har svært strenge regler for hva som kan innføres.

Årsaken kan også være at romvesenene ikke er biologiske, at de er maskiner. Å reise mellom stjernene tar lang tid og er farlig, det virker derfor fornuftig at reisen blir utført av noen slags maskiner. Hvis de ikke er biologiske samler de kanskje ikke organisk materiale til mat, men drivstoff. Biodrivstoff som varer lenge. Hvis de er droner er det forklaring på at de ikke svarte, at de ikke brydde seg om at de utslettet intelligente livsformer. Det finnes et skritt for å gjøre motstand. Vi må få tropper inn for å slå av teknologien og det er risikabelt. Jordens geriljahærer planlegger nå et siste storangrep mot de store fartøyene over planetes storbyer.

Senker man hangarskipet vinner man – det er en enkel regel hentet fra marinen. Vi kan kanskje ikke overvinne dem, men få dem til å reise. Vi må få tropper inn i skipene og det er ett lavteknologivåpen som kan måle seg med den beste teknologien inntrengerne har – en ballong. Det er et usannsynlig våpen og kan derfor forandre hele bildet. Så lavteknologisk at det nesten er usynlig. En lateksballong leder ikke strøm og synes ikke på radar. Menneskehetens geriljakrigere gjør seg klare til å reise til de ødelagte byene for å angripe. De har fallskjermer, men overlevelsessjansen er nesten lik null – det er et selvmordsoppdrag.

Man må veie hele menneskeheten opp mot noen få soldater som risikerer livet for alles skyld. Bevæpnet med høyeksplosiver tar angriperne av. De styrer mot den utenomjordiske maskinens buk. De er ikke alene, i hele verden utføres et koordinert ballongangrep. Menneskeheten går «all inn» og gir ikke fienden tid til å tilpasse seg. Jo flere menn, dess større sjanse for å lykkes. De kan ikke slå ut alle. Tusenvis sendes opp i ballong. Svermtaktikk fungerer, ikke bare for mennesker – se på insektene. Maurkolonier overvelder mye større fiender. Er man mange nok får man raskt overtaket.

Vil en menneskesverm fungere like effektivt? Planetens framtid blir avgjort av en liten mengde som angriper utenomjordisk teknologi med heliumballonger og lavteknologi. Et enormt selvmordsoppdrag er i gang. Lavteknologiske fartøyer kan frakte små atomstridshoder. Hvis man vil ha stor sprengvirkning skal man ha en atomladning på en tiendedel av Hiroshimabomben og er så stor som en volleyball – det er nok å hente etter den kalde krigen. Får man en slik nær framdriftsystemet på fartøyene kan det ha stor virkning.

Finne det riktige utstyret, kraft og framdrift – sette sprengstoff der. Gjennom historien har slike angrep ofte virket mot overlegen teknologi. Mennesket har brukt geriljakrigsføring i alle år og vi forstår det. Selvmordskrigerne forsvinner inn i skipene og vet at for hver lavteknologiseier kommer det høyteknologiangrep.

Til slutt beseirer lavteknologi den utenomjordiske høyteknologien – det samme skjer over hele jorda. Menneskehetens svermangrep har lykkes. Et sted høyt over atmosfæren foretar en utenomjordisk intelligens en beregning, de taper mer enn de vinner. De reiser. Mister de en tiendedel eller mer vil de nok prøve noen som er et lettere mål. Historien viser at asymmetrisk krig ikke krever enorme tap. I hele verden forlater de overlevende fartøyene jorda. Den utenomjordiske invasjonen er over. En menneskelig seier over romvesenteknologi har mindre å gjøre med teknologi enn menneskelig gnist – vi har tilpasset oss og blitt den dominerende livsformen her. Hvorfor skal en invasjon endre dette?

Vil utenomjordiske dukke opp eller er vi alene i dette enorme universet? Begge spørsmål er urovekkende og begge er spennende å tenke over mens man beundrer nattehimmelen.

Reklamer

5 comments

 1. Du virker veldig sikker på situasjonen… Romvesnene skal ha store svevende romskip? La oss tenke på en mer realistisk metode… Hvorfor vil de komme så langt for å angripe oss? Svaret er ressurser. Det må da bety at de har lite med ressurser der de kommer fra, dvs de har kanskje ikke mulighet til å lage alt mulig av avanserte saker (sånn som massive romskip).

  Kanskje de heller da velger en mer enklere metode. De lager dusinvis med mindre fartøy, som kan dra i stor hastighet, de ankommer Jorda (kanskje som meteoritter eller lignende). Astronomer og forskere på Jorda vil først tenke det er et meteoritt nedslag. Plutselig sakner meteorittene og de «krasj» lander på overflaten av Jorda. Så starter angrepene. Disse angrepene vil sikkert bli utført av romvesene sine soldater eller droner. De kan ikke utføre en invasjon via bare soldater, så de må på en eller annen måte få inn styrker som kan slå ut vårt fly forsvar.

  Deres mål er kanskje da ikke å okkupere oss, men å stjele våre dyrebare ressurser. De bruker da kanskje utstyr til å få tak i ressursene på en raskest mulig måte, samtidig som deres styrker angriper våre styrker. Det hele blir som en blitz krig.
  Ettersom at denne styrken fra romvesene er i fåtall, så vil også deres teknologi ikke være av den mest avanserte versjonen (pga at de sendte mindre fartøy, og problemer med ressurser), de vil dermed virke for oss som en motstander som kan bli slått.

  Romvesenene er ikke ute etter å okkupere oss, de vil enten utslette oss for så å kolonisere planeten, eller stjele våres ressurser. De vil garantert ikke gjøre oss til slaver, roboter er mye sterkere og mer effektive. Kanskje vi kan bli en ny hovedrett for borgerne i deres sivilisasjon?

  Alt dette vil gjelde om romvesenene som angriper oss ikke er så utrolig mye mer avanserte enn oss. Vi kan se på oss selv: Vi bruker allerede i dag mer ressurser enn vi burde, forskere mener at om få århundrer så er vi tomme for store mengder av det vi så sårt trenger i dag. Når den tiden kommer så har vi ikke svevende kjempe romskip, men vi kan ha åpnet muligheten til å reise raskt til andre stjerner, og dermed åpne muligheten til å sende mindre fartøyer. (det er det romvesenene gjør som jeg forteller om). Og hva vil vel ikke vi gjøre om alt vannet på vår planet er borte, eller en annen ressurs er helt tømt ut. Vi kan utnytte meteoritter i vårt eget solsystem, men de vil ikke vare i all evighet. Så finner vi det perfekte målet, en planet svært lik vår en gang var. Dessverre har planeten en befolkning, en teknologisk sivilisasjon akkurat som vår bare noen få hundre år yngre. Skal vi dø ut, eller ta det som er der for at vi kan overleve?

  Dette er selvsagt ikke den eneste muligheten. De kan være svært avanserte og studert oss i lengre tid, dermed vet de mye mer om oss. Kampen kan bli svært kort og de kan ta ut vår teknologi, EMP angrep osv. Men om de er så avanserte så burde de ha funnet ut andre måter å gi seg sjøl ressurser, eller overleve på?

  Spørsmålet er ikke om vi er alene. Spørsmålet er om når de vil komme hit. Spørsmålet er: Vil de være fiendtlige eller vennlige, og i så fall hvordan vil de håndtere oss?

 2. Og når det kommer til atomvåpen. Ingen nasjoner vil noen gang tenke på å bruke atomvåpen. Ikke en gang om vi er på vei mot vår egen undergang… Dette er fordi, romvesenene må vite at vi har slike våpen, derfor har de sikkert måter å stoppe dem på. Om ikke, så kanskje de ikke har tenkt til å utrydde oss helt ut, dermed kan vi ikke starte en atomkrig (ettersom at det vil utrydde oss helt ut).

  Det kan godt hende at romvesener allerede har besøkt oss. Da kan man lure på… Hvor lenge de vil vente med å angripe oss, de kan ikke akkurat la oss bli for avanserte. Dermed vil jeg anta at om de har intensjoner om å angripe oss så vil de gjøre det innen 25-50 år. Om de er vennlige så kan det hende at de bare venter til vi skal slutte å krige mot våre egne. Men, alle ganger i vår egen historie så har sivilisasjoner som har møtt mindre avanserte sivilisasjon begynt store konflikter.

  Jeg er ikke imot alt du mener, som sagt så er jeg enig i mye, det er bra at du engasjerer deg for temaet! Sier bare mine meninger.

 3. Hehe – jeg er nok ikke sikker på situasjonen. Utgangspunktet mitt var et program på TV som jeg blogget fra fordi den passer bra med en del hva hvis-oppgaver jeg lager. Synes det er fint at du har egne tanker rundt situasjonen. Det er litt spennende å lage ulike scenarioer om hva som kan komme til å skje, hvis det ikke har skjedd allerede 🙂 Takk for kommentarer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s