Kommentar til Motivasjon – Mestring – Muligheter

Da har jeg lest Stortingsmelding 22; Motivasjon – Mestring – Muligheter og har gjort meg noen tanker om den.

Først og fremst er det positivt å se at starten er «Elever i Norge trives generelt godt i ungdomsskolen» – særlig med tanke på at jeg i forrige uke så på TV-nyhetene følgende overskrift «8 av 10 kjeder seg på skolen«……jeg håper at Stortingsmeldingen er den som har det mest rette utsagnet her. Samtidig står det at motivasjonen faller med alderen og er lavest på 10. trinn. Noe er jeg ikke helt enig i – det står

«Elevene former mye av sin identitet i denne perioden og i økende grad tar de eget ansvar for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. De utvikler verdier og holdninger, og de orienterer seg mot framtidig utdanning og yrke».

Det er ikke at jeg er direkte uenig, men jeg mener at holdninger og verdier også skapes mye tidligere enn dette, og jeg har også tidligere skrevet om hvor positivt det var når egne barn allerede fra barneskolen måtte lære seg å ta ansvar og lære seg å si positive ting om hverandre. Jeg ser at elevene i den klassen jeg da beskrev fortsatt har dette «i seg» – selv om de nå har passert 20 år. Gjentatte ganger har jeg også nevnt dette med at førsteklassinger er hypermotiverte – alt de skal lære – og i løpet av et par år har skolen blitt «kjedelig» for mange. Det er klart at dette påvirker hva som skjer på ungdomstrinnet, og at det ikke kan løses ved å sette inn tiltak bare der.

Det som er positivt er at det er stort fokus på ord som mestring, kreativitet, entreprenørskap, refleksjon og motivasjon. Motivasjon er viktig for læring står det – med punktum bak, jeg synes nesten de kunne spandert på seg et utropstegn.

Norge reproduserer sosiale forskjeller står det også, og det er jeg helt enig i. Hvordan det skal løses vet jeg ikke, men jeg ser at yrker nærmest går i arv, det samme gjør holdninger og verdier. Kanskje er det bra at vi er forskjellige, kanskje ikke alle skal ta høyere utdanning – har det gått en inflasjon i utdanning? Det som derimot er viktig er at alle får mulighetene.

Når det gjelder tiltakene som raskt er beskrevet i introen er det ikke noe som sjokkerer eller overrasker meg – dette er kjent stoff:

  • Praktisk og variert opplæring
  • Utfordrende opplæring
  • Relevant opplæring

Klasseledelse trekkes fram som en viktig del – og det sies også at lærerens betydning som klasseleder er helt avgjørende for god læring. Ingen overraskelse for meg det heller, dette har jeg trukket fram mange ganger før.

At hjemmet har stor betydning for elevenes læring og motivasjon for skolearbeidet er heller ingen overraskelse, det er litt som jeg nevner over med at verdier og holdninger er noe man får tidlig. Foreldre som uttrykker at skolen er et nødvendig onde og at lekser burde man slippe gir ikke noe godt utgangspunkt for barna. Dette omtales også i rapporten under motivasjonsfaktorer.

Mestring og tro på at egen innsats er viktig for resultat trekkes også fram under motivasjonsdelen. Helt opplagt mener jeg. Figuren på side 18 i Stortingsmeldingen gir for øvrig et godt overblikk over ulike motivasjonsfaktorer.

Noe av det som er interessant for meg er selvfølgelig bruk av IKT i skolen, og veldig positivt at Stortingsmeldingen er tydelig;

«Gjennom den femte grunnleggende ferdigheten er det et mål at barn og unge skal tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk («filter i hue») framfor å innføre restriksjoner på bruk gjennom strenge regler eller tekniske sperrer («filter på PC»).

Samtidig antydes det i meldingen at en stor andel av skolene ikke har klart å etablere seg som digitalt kompetente skoler. Det trekkes fram at en utfordring er teknologi som ikke virker, og at oppmerksomhet rundt planlegging og drift av IKT er vesentlig for om teknologien skal tas i bruk. Man trekker også fram at god klasseledelse og tydelige regler og bevissthet for når og hvordan IKT skal brukes er blitt viktigere i det digitale klasserommet. Helt i tråd med egne uttalelser sies det at bruk av digitale verktøy skal være målrettet og styrt av læreren. Meldingen understreker også at skal ny teknologi tas i bruk kreves en kultur som understøtter slik praksis og ikke minst en ledelse som understøtter og legitimerer endring – akkurat som jeg skrev i oppgaven «IKT i skolen – mer enn bare kabler».

Spill trekkes fram med positivt fortegn;

«Om man studerer barn eller ungdom dypt konsentrert om et dataspill, vil man kunne se hvordan de går inn i kompliserte problemer, lar seg utfordre og bruke sine egne strategier for å løse problemet og lykkes med spillet»

Dette må være godt nytt også for andre enn meg, jeg kjenner flere lærere som ser at dette må kunne overføres til lærestoff.

Departementet ønsker å bruke IKT gjennom å lage en virtuell skole i faget matematikk – jeg ser fram til å følge med på hva en slik satsing vil medføre. Og kanskje man også burde tenke litt på det de gjør i Sverige med matematikklærer på nett. Her bruker man lærerstudenter som gir leksehjelp på Internett.

Det står ganske mye utfyllende om enkelte fag og om vurdering – og hvordan vurdering kan være motiveringsfaktor. Dette har jeg skrevet ganske mye om tidligere så jeg har valgt å ikke gjenta for mye (selv om jeg har gjort det i teksten over). Det står også en del av hvilke krav man må stille til lærer på ungdomstrinnet, om samarbeid hjem-skole, skoleledelse og økonomiske konsekvenser.

En ting som slår meg med denne meldingen og som ikke kommer noe spesielt tydelig fram er læremidler. Jeg finner bare noen vage kommentarer som «variert lærestoff» – og skulle ønske man også tok et nærmere blikk på dette opp mot en slik melding. Det bør være en av faktorene som skal vurderes når det er snakk om å lage undervisningen mer motiverende, mer utfordrende, mer relevant – det er i alle fall min mening.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s