Sosiale medier som Facebook bør forbys i skolen

Ja, dette står det i Sunnmørsposten – og jeg tenkte at jeg ikke skulle skrive noe om det, det var rett og slett for trist og lite konstruktivt…..men jeg fant ut at jeg bare ble nødt til å skrive en liten sak om det likevel.

Jo, jeg kan forstå at man synes det er en tidstyv og at det ikke fremmer læring – i alle fall hvis man mener at det stjeler elevenes oppmerksomhet fra undervisningen. På den andre siden tenker jeg fortsatt at dersom man ikke følger med i timen, så er det ikke sikkert at det er PC’en som nødvendigvis er problemet – den har bare tydeliggjort problemet. Det er så mye lettere å skylde på den, og ikke se på hva som skjer ellers i klasserommet. Jeg har skrevet om dette tidligere så jeg skal ikke gjenta meg selv for mye, men heller skrive hvilke erfaringer jeg personlig har med bruk av sosiale medier i min hverdag. Nå er nok jeg ikke målgruppen som Peder Haug viser til, jeg er nok i eldste laget for å havne der…men likevel mener jeg at min hverdag er relevant i en slik diskusjon.

For et par dager siden fikk jeg en henvendelse fra en elev i videregående skole som lurte på om jeg kunne hjelpe henne – hun hadde fått tips om meg fra sin lærer. Jeg forsøkte i alle fall å gi noen svar på spørsmålene, og hun sendte en veldig hyggelig takk på epost etterpå. Hvorfor er dette viktig for meg? Jo, på den ene siden har læreren tenkt litt utenom klasseromsveggene – en praksis som flere burde tenke på. Hvor kan elevene hente informasjon – hvilke personer kan de ta kontakt med? Nå er det ikke slik at jeg nødvendigvis kan gi noen fasitsvar på alt, men innenfor det området jeg jobber kan jeg jo en del etterhvert og da er det hyggelig å bli benyttet. På den andre siden: Tenk hvis jeg som elev kunne fått tak i noen et annet sted i landet eller i utlandet til å svare på spørsmål eller komme med innspill? Ville ikke det kunne virke motiverende, og i tillegg kunne jeg lære noe om hvordan man skal kommunisere digitalt – er ikke det en god kunnskap å ta med seg? Jeg tror det også gir eleven en mulighet til å påvirke sin egen læring, ta ansvar for egen læring – være aktiv, ikke passiv.

I kveld har jeg hatt en lengre diskusjon på nett om en oversettelse av «social media literacy» – og hva skjer? Jo, jeg legger ut spørsmålet på Twitter og får plutselig flere fagpersoner som bidrar – det handler om å ha nettverk, det handler om å kunne bruke sosiale medier, det handler om å finne informasjon, det handler om problemløsning ved hjelp av digitale verktøy. Jeg lærer nye ting hver dag.  Mens jeg sitter og får innspill, mens jeg sitter og lærer – får jeg også lenker som gjør at jeg kan lese videre. I tillegg tar en annen lærer kontakt slik at jeg også  får tilgang til en lukket Facebookside som er beregnet på media- og kommunikasjonselever på et par videregående skoler. Grunnen er at nettopp artikkelen i Sunnmørsposten er lagt ut der og man ber om elevenes kommentarer – så kan jeg få fulgt med på hva de sier om tema også.

Jeg finner masse informasjon på Internett, og en av ferdighetene som kreves er at man kan sortere og være kritisk til det man finner. Jeg ser ikke for meg at jeg skal lære dette på noen analog måte – for meg er det kun å praktisere som gir gode ferdigheter i å søke og drive kildekritikk, og i tillegg lære meg god nettikette.

Det gir ikke læring sies det, jeg opplever læring hver dag. Jeg opplever mestring hver dag. Jeg driver problemløsning, jeg driver med kommunikasjon. Jeg deler av det jeg kan, og lærer av det andre deler. For meg handler dette om ferdigheter i det digitale samfunnet – for det er faktisk der vi er, vi lever ikke i noe analogt samfunn lenger. Hvordan kan man si at det ikke gir læring? Ville jeg lært mer om jeg tegnet kruseduller av kjedsommelighet eller så ut av vinduet? Når elevene gjør andre ting i timene tror jeg det handler om motivasjon og klasseledelse – blir ikke timene fylt med (faglig) aktivitet så fylles de likevel….men kanskje ikke med ønsket aktivitet. Hvorfor blir aldri dette spørsmålet tatt opp i mediene?

Oppdatert 22/2-2011: i etterkant av dette innlegget har jeg skrevet to nye som omhandler samme tema;

Oppdatert 25.02-2011: IKT-senteret har også blogget om tema

Reklamer

20 comments

 1. Viktig svar! Jeg har akkurat introdusert mine 8. klassinger for blogging (ikke akkurat facebook, men likevel…) – og min konklusjon er: Du verden så mye fornuftig (læring) du får ut av en elev selv med en dårlig oppgave når du bare har et godt verktøy. Sosiale medier er (kan være) et godt verktøy for læring!

 2. Med blogg og tilsvarende synes jeg det handler mye om refleksjon også – det å reflektere over det man har lært. Jeg synes at f.eks de laveste klassetrinnene med fordel kunne brukt bl.a videoblogging (eks gjennom video-opptak i OneNote) til å reflektere over; hva har jeg lært i dag, hva har vi gjort og hvorfor….Takker for kommentar 🙂

 3. Helt enig når det gjelder vlogging! Har ekstremt gode erfaringer herfra og det ville vært spennende og sett det på lavere klassetrinn.

 4. Det interessante her er å lese kommentarene til artikkelen i Sunnmørsposten. Noen raske sitater å tygge på:
  «Jeg lærer ofte mer av både Facebook og Twitter, og ikke minst utenlandske blogger, enn hva som blir undervist på skolen. Skal jeg oppdatere meg på nyheter sjekker jeg heller de nyhetskanalene jeg «liker» på Facebook enn å bla gjennom fem ulike nettaviser. I nesten alle fag på min studieretning (alle unntatt matte) er det å følge med i mediebildet et kompetansemål. Bruker alle sosiale medier på en slik måte? Nei. Burde alle få undervisning til å gjøre det? Ja. Vil det skape store sosiale skiller om det ikke skjer, også etter endt utdannelse? Absolutt. »

  «Laptopen må ut av norsk skole. Går du inn i et tifeldig klasserom på en tilfeldig videregående skole, er sjansen god for at du vil du se 20 elever som nistirrer ned i PC-skjermen mens læreren halvsløvt og umotivert fremfører pensum. Det er er fullstendig håpløst, og det er så åpenbart at ikke engang en politiker ikke kan mene det fungerer. »

  Det at læreren her fremfører pensum umotivert, forklarer alt – og hvilket læringssyn er det som dominerer her?

 5. Eg trur eit av dei verkeleg store problema me er i ferd med å få, er manglande evne til konsentrasjon. Konsentrasjon om ein ting og evne til å trengja djupt inn i noko. Og her hjelper ikkje pc og sosiale media oss, heller tvert om! Nettet er nettopp det som gir oss den flyktige, rastlause skumminga av «nytt».

  Sjølvsagt meiner eg at it (og sosiale medium) er viktig i skulen, men eg vil påstå at det bør vera ein god grunn til å bruka pc, og viss det ikkje er det, er det mykje betre å la den liggja.

 6. Svein: Javisst, jeg er ikke uenig i det – man skal selvfølgelig bruke digitale verktøy på samme måte som alle andre verktøy i skolen: pedagogisk. For meg blir det litt slik; dersom man skulle skrive og mange tegnet kruseduller i stedet for bokstaver så blir det lite læring i annet enn ferdigheter i å tegne kruseduller. Det jeg er uenig i er den ensidige framstillingen som somregel framkommer i mediene. Når det gjelder konsentrasjon så er vel meningene delte om det er mulig å multitaske eller ikke, men det er klart det er viktig å holde fokus og fordype seg i temaer. Takk for kommentar 🙂

 7. Det er alltid morro å diskutere dette med Facebook med deg. Jeg stenger den og internett hele tiden for jeg vet at valget mellom meg og Facbook er enkelt for de fleste elever – facbook er mye bedre.

  Hvilken avis skrev om dette – det ville vært artig å sett artikkelen – kan jo hende det var noe mer fornuftig der ?

 8. Ragnvald: den stod i Sunnmørsposten, lenke helt i begynnelsen av blogginnlegget. Og ja, jeg vet du stenger ned og vet vi er uenige om dette med bruk av Internett og ikke minst sosiale medier….men du vet også at jeg mener at elever som ikke møter opp, som driver med andre ting i timene – der har jeg klokkertro på at det er motivasjonen som er problemet. Blir de mer interesserte når du stenger ned Internett? Mer aktive i timene? Jeg håper du svarer ja fordi dine handlinger da er til beste for dine elever. Synes jeg likevel det bør stenges? Svaret mitt er fortsatt nei – jeg mener de trenger kompetansen, både på å bruke og når de ikke skal bruke nett 🙂 og PS: jeg kommer gjerne på besøk slik du har invitert til tidligere 🙂

 9. en av ferdighetene som kreves er at man kan sortere og være kritisk til det man finner.

  Mye tyder på at denne evnen til kritisk sans og kildekritikk nesten helt mangler hos de mange elever. Lærerstanden skylder på mangel på opplæring, men jeg tror det gjenspeiler at øvelsesoppgavene som gis på skolen ikke er konsekvent tilpasset den nye verden av mulighet Facebook-adspredelse og at det «effektivt» (sett fra elevenes synspunkt) å bedrive klipp-og-lime fra første googletreff?

  Digitale medier, samfunnsfag og samfunnsengasjement
  http://brage.bibsys.no/hia/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_16523

  UiA: En fjern, liten verden
  http://www.uia.no/no/portaler/aktuelt/kronikker_og_artikler/en_fjern_liten_verden

 10. Harald: helt enig – mener at i forhold til oppgaver er det for mye digitalisering av analog praksis, og man får konsekvenser som klipp-og-lim framfor problemløsning. I de tilfellene ropes det høyt om plagiatkontroll. Jeg mener det handler om hva slags oppgaver som gis. Som du kanskje husker var jeg også sterkt uenig i at ungdommene er digitalt innfødte – litt slik de også snakker om hos UiA – de mangler rett og slett mange ferdigheter. Eller som jeg liker å si det; det holder ikke å kunne skrive fort (redskapskompetanse) dersom innholdet er meningsløst. Nei – la oss se pedagogisk bruk med problemløsning og samarbeid, og gi dem oppgaver som kan engasjere og gjøre dem nysgjerrige…jeg skulle bare ønske jeg hadde oppskriften… Takk for kommentar 🙂

 11. No har eg også lese artikkelen i Sunnmørsposten (det burde eg kanskje ha gjort før eg kommenterte første gangen..) og må seia eg er langt på veg einig med Peder Haug. Sosiale media har sin plass i skulen, akkurat der er eg litt ueinig, men eg er heilt einig i at læraren skal sleppa å konkurrera med pc ++ i timane.

  På tide med litt kaldt vatn i blodet når det gjeld sosiale medium: Det er kjekt til mange ting, men ikkje til å betra konsentrasjonen i undervisinga.

 12. Føler vi beveger oss litt langt her etterhvert. Først og fremst handler innlegget om at elevene har tilgang til Facebook og man mener at denne tilgangen må sperres. Grunnen til en slik tankegang er at man mener elevene ikke klarer kontrollere bruken når muligheten er tilstede. Jeg kan forstå tankegangen, men mener at elevene faktisk må lære å forholde seg til at man har tilgang – det er litt som at man ikke alltid kan gjøre det man har lyst til å gjøre, de får heller ikke vitnemål som sier at de ikke kan kontrollere databruken sin og må arbeide under sperrede forhold. Å lære at man ikke kan gjøre hva man vil bare fordi man kan er også læring som er nyttig. I denne sammenhengen mener jeg at når elever gjør ting de ikke skal i timen så er ikke dette noe nytt, elever har alltid gjort ting de ikke skal, men PC’en har tydeliggjort dette og får skylden for manglende konsentrasjon. Spørsmålet mitt er; hvorfor gjør elevene andre ting – og det spørsmålet blir sjelden stilt. Når kommentarer til artikkelen skriver om at elevene sitter på Facebook mens læreren uengasjert framfører pensum så tenker jeg at dette kanskje også er en grunn til at elevene ikke følger med.

  Enkelte skoler har testet ut bruk av sosiale medier som et undervisningsverktøy fordi de innser at elevene faktisk er der, og bruker f.eks Facebook i nynorsk – da poster elevene meldinger og statusoppdateringer på nynorsk, og foreløpig (så vidt jeg vet) virker det motiverende på elevene….og det må være bra. Jeg mener likevel ikke at man skal bruke sosiale medier hele tiden, akkurat på samme måte som jeg sier at bruk av IKT i undervisningen skal gjøres der det er hensiktsmessig. Når det gjelder sosiale medier mener jeg at man skal bruke det tidvis fordi det er viktig kompetanse for 21. århundre, og fordi man kan hente mye informasjon der – akkurat som jeg gjør selv i min hverdag.

 13. Problemet er ikkje der for mitt vedkomande så lenge eg skal formidle beskjedar og undervise i nytt teoristoff, då ventar eg ganske enkelt til alle har snudd pc el. lagt igjen skjermen sin. Det er når dei skal arbeide med oppgåver og bruke pc , at problemet oppstår. Sjølv om eg går rundt i klasseromet heile tida og rettleiar, er der elevar som får gjort veldig lite fordi dei MÅ sjekke FB profilen sin heile tida eller er på chat med andre. :-(. Og kva med opplæring i pedagogisk bruk av digitale hjelpemiddel i skulen for lærarar ?? Her er det sjøvstudiet som rår, og egeninteresse el. mangel på det.

 14. Jeg er enig med deg i at opplæring i pedagogisk bruk er viktig, og jeg prøver å gi mitt bidrag etter beste evne selv – og så får heller de som jeg kurser avgjøre om jeg treffer eller ikke (men jeg håper jeg treffer noe i alle fall). Det er i dag nærmest en inflasjon i opplæringstilbud til lærere – og med stadig økt konkurranse tror jeg også at nivået stadig blir bedre. Når det gjelder slik opplæring er det viktig at man har aksept og støtte hos skoleledelse og at det blir satt av ressurser i form av både tid og penger. Men jeg synes også det er viktig at det blir stlt krav; krav til bruk, krav til deltakelse, engasjement og deling. Forøvrig synes jeg bruk av digitale verktøy må komme inn som en del av grunnutdanningen, for mange er dette bare etterutdanningstilbud (mulig jeg tar feil her, andre får evt korrigere meg). Noe av det du peker på i kommentaren er også viktig – du snakker om klasseromsledelse, det er du som er sjefen. Problemet med oppmerksomheten er kjent, jeg kommer straks med et lite blogginnlegg på det også 🙂 Takk for kommentar 🙂

 15. Ser at det er noen som er skeptisk til FB i undervisningen. Selv kan jeg ikke se at FB har noen plass der. I beste fall er FB et ineffektiv, distraherende og møysommelig verktøy. Norsk skole trenger ikke mer sosial læring og læring for livet. Vi trenger er omdreining på skruen faglig målrettethet. FB er ikke et verktøy i så måte. Vi har rett og slett ikke tid til FB.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s