Hva frustrerer lærerne mest i dag?

Dette var et spørsmål noen stilte meg tidligere i dag og det var nok mest med tanke på IKT-bruk at spørsmålet ble stilt. Nå er kanskje ikke jeg den som best kan besvare spørsmålet siden jeg står litt på utsiden av klasserommet, men jeg har likevel noen tanker om hva det kan være. Mine tanker kan være rette eller gale, jeg har basert dem på de erfaringene jeg har fått etter å ha snakket med mange lærere etterhvert…….tar gjerne flere innspill.

En utfordring som jeg ofte møter ute på skolene er at utstyret ikke virker. Det kan være at utstyret er gammelt, det er ikke satt opp riktig, programvaren er gammel eller ikke oppdatert. Mange får ikke lov å installere egne programmer eller sette egne innstillinger på sin arbeids-PC, dette kan jeg rett og slett ikke forstå at man finner seg i – det handler tross alt om å kunne jobbe effektivt/hensiktsmessig og da må man få mulighet til tilpasninger.

Det kan ta lang tid å komme igang; PC starter sent – det er så mange program som skal starte opp for å gi riktige tilganger og sikre maskin mot virus o.l. Nettet fungerer ikke alltid så bra, og det å finne feilen er ikke alltid så lett – og noen steder (spesielt på eldre skoler) er det vanskelige forhold med tykke steinmurer….dette fører til at trådløst er et problem og det skal trekkes noe enormt med kabler rundt omkring. Noen skoler har en IT-mann som kanskje kan komme til hjelp akkurat da, men i de fleste tilfeller blir ikke feilen rettet umiddelbart – så da må man ha en plan B for hva man skal gjøre i den timen. Skal elevene logge på blir tiden mer enn mangedoblet, noe som fører til at undervisningstiden blir veldig kort.

Digital kompetanse er en utfordring, og nå mener jeg ikke om man deltar i sosiale medier eller ikke. Problemene er oftest helt grunnleggende; hva gjør man når man får en feilmelding eller ikke får koblet til nettet i det hele tatt (og hvem skal egentlig bestemme hvilke nettsider man skal få tilgang til eller ikke – noen ganger blir det så strengt at man ikke kommer inn på sider man faktisk ville hatt stor nytte av). Hvordan skal man få oppdatert java slik at program virker når man ikke får gjøre noen endringer på maskinene? Hvor har det blitt av den linja med verktøy som jeg hadde tidligere – eller hvor ble favorittfeltet i nettleseren av? Hvor blir det egentlig lagret? Hvorfor får jeg ikke tilgang til privatområdet mitt nå (overhørt i de tilfeller hvor standard er en plassering på skolens nettverk, og man har med PC på kurs)? Det høres nok banalt ut for mange, men jeg skal love at det er mange som sliter på dette nivået – det har jeg selv sett. Selv å koble seg på et annet trådløst nett er en utfordring for mange, jeg vet ikke hvor mange jeg har hjulpet med å komme seg på nett på konferanser de siste årene.

Manglende kunnskaper om hva som finnes av muligheter både i den programvaren man har, og hvilke andre programvarer som man kan bruke er også en slik utfordring. Det er så mye å velge i, og man må vite hva man har behov for og være klar over hva man skal bruke det til, hvordan det skal brukes og hvorfor det skal brukes – først da begynner det å gi mening og kan gi et grunnlag for å vurdere om det er hensiktsmessig eller ikke. Jeg synes det ofte er for stort fokus på funksjoner og mindre på praktisk bruk. Det er mange som ikke ser hvordan man kan bruke funksjonene til å jobbe mer effektivt – hvordan det har relevans til egen arbeidssituasjon. Man må se hvordan man kan bruke teknologien til å jobbe smartere for å få bedre tid til andre ting – i dag er det nesten omvendt…

Det forrige avsnittet bringer meg over til neste; byråkrati. Det er mange lærere som klager over at det er så mye som skal rapporteres og dokumenteres, og at dette tar tid….og jeg tviler ikke på at dette kan virke svært frustrerende. Jeg er ikke tilhenger av byråkrati for byråkratiets del – jeg føler (kanskje uriktig) at mye av det som skrives bare skrives fordi man må og at det ikke blir brukt. Det er litt samme sak om med en del internkontrollsystemer rundt omkring – mange steder står skjema fint i en ringperm i hylla og blir aldri brukt som det verktøyet det var tenkt som. Noen er riktignok flinke, men min påstand er at de hører til mindretallet (uten at jeg kan dokumentere dette). Nei – skal man rapportere inn så bør man ha hensiktsmessige systemer for bruk av data. Hva skal man med enorme mengder data dersom de ikke brukes til noe fornuftig? Slike data bør brukes for å justere retninger; hvorfor får vi bedre/dårligere resultater nå – hva har vi gjort annerledes? Er det ting vi bør endre på eller fortsette med? En digresjon; tenk deg om du førte timelister hver dag og leverte inn hver uke. Lønna ble den samme enten du jobbet flere eller færre timer enn du skulle – innleveringen av timelistene ville ikke medføre noen variasjon. Hvor interessant er det da å føre slike lister? Omvendt; ville du ikke ført timelister på overtiden din dersom det var nøkkelen til å få overtidsbetalingen du hadde krav på – da ser du relevansen med en gang…

Det er sikkert mange andre ting som burde vært tatt med her også – skriv gjerne flere momenter eller  vær uenig i kommentarfeltet, slik lærer jeg mer også 🙂

Oppdatert; dette kan gjerne bli interessant: Varsler kamp mot dokumentmengden i skolen – Utdanningsnytt.no

Reklamer

5 comments

  1. Dokumentasjon er vitkig, opplæring er en rettighet og må selvsagt dokumenteres. Men rutinene for dokumentasjon er himmelropende dårlige på skolene rundt omkring, skjemaer på skjemaer. Dette må det jobbes med. Dessuten må lærernes systemforståelse bedres, både mht sentral og lokal styring og ledelse.

    Hilsen lærer og leder (i videregående skole)

  2. Takk for kommentar. Håper du ikke forstod det slikat jeg var imot dokumentasjon for det var i så fall ikke det jeg mente. Jeg mener som deg at dokumentasjon er viktig, men at man må sørge for at det man dokumenterer og rapporterer kan brukes hensiktsmessig framfor at det bare blir lagret uten annen hensikt enn lagring.

  3. Ja skjønner. Det er viktig, men mht denne manglende systemforståelsen: Det er ikke alltid like lett å se i forkant hva dokumentasjonen skal eller kan brukes til.

    Noe annet du nevner: Enig med deg i beskrivelsen av IKT-problemer. Men grunnen til at mange i skolen fortsatt er på det hakket at de ikke forstår hvor tiing blir lagret, ikke forstår feilmeldinger osv, skyldes etter mitt syn og mine erfaringer at det altfor lenge har vært lov og akseptert å unnlate å lære seg IKT. Skolen burde FORLENGST ha stilt klare krav til at folk skulle lære seg dette, og ikke latt det gå etter ha lyst-prinsippet.

  4. Absolutt enig. Jeg har hatt den diskusjonen med flere rektorer, og de har vært redd for lærerflukt dersom lærerne skulle bli pålagt bruk – de mener det vil være i konflikt med lærerens pedagogiske frihet. Dette er ferdigheter som bør inn som en del av grunnutdanningen siden digital kompetanse tross alt er en av de grunnleggende kompetansene i skolen. Bruk av IKT må inn som en naturlig del av hverdagen hvis vi skal få framgang – å bruke PC av og til, og kanskje bare hvis man er helt nødt….det gir ikke digital kompetanse og ikke digitale ferdigheter.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s