21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation (del 1)

The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE) og Partnership for 21st Century Skills kom med rapporten» 21st Century Knowledge and Skills in Educator Preparation» i september 2010. Rapporten er stor så jeg har delt opp innholdet – og her er del 1 av det som står i rapporten, jeg planlegger å komme med mer de nærmeste dagene. Selv om rapporten er basert på amerikanske forhold synes jeg det er gode tanker som kan overføres til norske forhold.

De mener det er viktig at studenter på lærerutdanningene blir utstyrt med kunnskaper om hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige i det 21. århundre og ikke minst hvordan de kan (skal) integrere dem i sin klasseromsundervisning. Det handler ikke om man skal ha akademisk undervisning eller undervise i ferdigheter og kunnskaper i det 21. århundre – det handler om å slå disse sammen slik at skoleelever kan møte kravene fra en global økonomi, engasjere seg som gode samfunnsborgere og delta aktivt på lik linje med alle andre.

«To keep America competitive, and to make the American dream of equal educational opportunity a reality, we need to recruit, reward, train, learn from, and honor a new generation of talented teachers. But the bar must be raised for successful teacher preparation programs because we ask much more of teachers today than even a decade ago. Today teachers are asked to achieve significant academic growth for all students at the same time that they instruct students with ever-more diverse needs. Teaching has never been more difficult, it has never been more important and the desperate need for more student success has never been so urgent. Are we adequately preparing future teachers to win this critical battle?»
– U.S. Secretary Arne Duncan, 2009

Det er en spennende og utfordrende tid for lærerutdanningene. Hele måten å lære bort på endres. Det er tre signifikante forhold som gjør at utdanningssystemet står overfor dramatiske endringer:

 • USA har det siste tiåret fokusert på å redusere gapet mellom svake og sterke elever, og mellom de fattige og de som er best stilt økonomisk. Minst like viktig er det store gapet mellom amerikanske elever (også de som gjør det aller best) og de som de konkurrerer med globalt. Amerikanske elever har f.eks scoret lavt i PISA-undersøkelsen og dette gir økonomiske utslag. Land som gjør det godt i PISA-undersøkelsen – som bl.a måler 21.århundrets ferdigheter som kritisk tenking og problemløsning – har større økning i brutto nasjonalprodukt enn land som har elever som ikke scorer godt (undersøkelse gjort av Stanford University). Det har vist seg at fokuset på å minske de nasjonale ulikhetene har medført at man har hatt mindre fokus på de globale ulikhetene.
 • Det er fundamentale endringer i økonomi og arbeidsliv – og ny forretningsdrift har endret både arbeidsplasser og måten man jobber på. Fra å være produksjonsbasert har vi nå fått en økonomi som drives av informasjon, kunnskap, innovasjon og kreativitet. Mer enn 80% av jobbene er innenfor servicesektoren. I den nye globale økonomien har bedrifter endret hvordan de er organisert og hvordan de gjør forretninger. Teknologi har støttet disse endringene, som bl.a omfatter flatere struktur, desentraliserte avgjørelser, informasjonsdeling, (kryssfunksjonelle) team, fleksible arbeidstidsordninger med mer.
 • De fundamentale endringene skaper behov for nye og andre ferdigheter. I dag må man mer enn noensinne kunne håndtere kreative oppgaver som ikke er rutinestyrt for å få suksess. Man må kunne arbeide selvstendig, ha kreativitet, evne til å tenke kritisk og være innovativ – dette er ikke nytt, men det som er nytt er at man ikke bare verdsetter slike ferdigheter…det er faktisk forventet at man skal kunne tenke kritisk, løse problemer, kommunisere, samarbeide, finne god informasjon raskt og bruke teknologi effektivt. Det er dagens ferdigheter for å overleve – ikke bare for å få karriere, men også for personlig livskvalitet og for å kunne delta i samfunnet på linje med alle andre.

Hvilke følger har dette for dagens lærere? Hvilken rolle skal lærerutdanningene ha i forhold til endringer? Nå har vi muligheten til å skape en visjon, en som bruker det beste av det som har fungert tidligere kombinert med hva vi vet lærere trenger nå og i framtiden for å forberede alle elever på den framtiden de fortjener.

I tillegg til akademiske ferdigheter er det noen andre ferdigheter som er viktige fordi de kan skape forståelse for det akademiske fagstoffet på et høyere nivå. Slike ferdigheter er (bl.a):

 • Forstå globale tema, andre nasjoner og andre kulturer
 • Forstå hvordan man tar økonomiske avgjørelser, forstå rollen økonomien har i samfunnet
 • Forstå hvordan man deltar effektivt i samfunnslivet som privatperson, retter og plikter man har
 • Forstå, finne og tolke generell helseinformasjon og helsetjenester, forstå hvordan man kan forhindre fysiske og mentale helseskader
 • Vise kunnskap og forståelse for miljø og hvilke forhold som har innflytelse, ta individuelt og kollektivt ansvar i forhold til miljømessige utfordringer

I tillegg er det ferdigheter som vi vanligvis forbinder med 21. århundre:

 • Kritisk tenking og problemløsing; effektivt analysere og evaluere bevis, argumenter, tro – løse ulike typer (ukjente) problemer både på konvensjonelle og innovative måter
 • Kommunikasjon; kunne artikulere tanker og ideer både verbalt og skriftlig i ulike sjangre og i ulike sammenhenger
 • Samarbeid; vise evne til å arbeide effektivt og med respekt for andre i ulike grupper
 • Kreativitet og innovasjon; bruke mange ulike teknikker for å skape nye og bærekraftige ideer
 • Finne og evaluere informasjon kritisk, håndtere informasjonsstrøm fra et bredt utvalg av kilder
 • Forstå hvordan og hvorfor budskap i ulike medier er laget, og selv kunne bruke passende digitale verktøy for å produsere selv
 • Bruke teknologi som et verktøy for å søke etter, organisere, evaluere og kommunisere informasjon

Dagens arbeidsliv krever mer enn kunnskap og tankeevne. Man må utvikle ferdigheter for både personlig liv og arbeidsliv;

 • Fleksibilitet og tilpassingsevne
 • Utøve selvdisiplin og vise initiativ
 • Sosiale og tverrkulturelle ferdigheter
 • Produktivitet og nøyaktighet
 • Lederskap og ansvarsfølelse 
Reklamer

2 comments

 1. Utrolig bra Eva. Jeg synes rapporten må tas på alvor her i Norge også. Vi trenger å få opp farten i forhold til det som skjer i resten av verden. Takk skal du ha

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s