Liveblogg Itforum2010: Korleis kan kunnskap krysse grenser?

Vi starter med kunstnerisk innslag.

Deltakere i denne delen av programmet er; Steinar J. Olsen (Stormberg), Line Skaane (Stormberg), Halvor Flatland (Innovasjon Norge Sogn og Fjordane), Ingrid Melve (Uninett/eCampus), Stine Lilloe Olsen (Nordwest3D) og Arve Helle (ordfører Fjaler kommune).

Anne Mette Hjelle (ordstyrer på konferansen) åpner denne delen av konferansen. Halvor Flatland begynner og skal fortelle om prosjektet Kunnskap krysser grenser. 

Hvordan kan dette bli regelen og ikke unntaket,. Veldig kjekt å være her – en skikkelig innovasjonskonferanse, og det har vi ikke mye av. Dette er gledelig for meg som jobber i Innovasjon Norge. Det handler om å ta i bruk moderne teknologi for å ta i bruk kunnskap, streaming av konferanser – kanskje vi har glemt å si «velkommen til verden» – dette går live på nett. Det handler om å bruke sosiale medier, elektroniske medier (skryter litt av at han er flink på Skype – sier verden er liten når vi bruker disse mediene). Vi er der i dag at kunnskap krysser grenser.

Hvor er vi: noen streamer konferanser, men bare et fåtall. En del bruker videomøter. Har ikk  vært noen aktiv holdning til dette. Hvor skal vi: de aller fleste konferanser blir streamet. Videomøter blir regel og ikke unntak. La kunnskap krysser grenser bli en regel.

Viser et venndiagram med Kunnskap og innovasjon/samarbeid/miljø.

Det handler om å bruke teknologien – den har vært der lenge. Det handler om påvirkning, samarbeid og støtte. Det handler også om å påvirke andre aktører. Se også www.kxg.no for å få mer informasjon og se ting som er på gang.

Samarbeid med teknologirådet (en av partene de samarbeider med); ønsker frislipp av offentlige data, pasient på nett, veiprising – framtidens bilavgift, pasientjournal på nett – hva skal vi få se?

Teknologirådet er med på nett: vi ønsker at vår kunnskap og våre debatter krysser grenser. Tenk deg å prøve å samle en gruppe politikere, det er lettest å gjøre i Oslo – man kan ikke forvente at folk skal reise 4 timer for å delta på møte. Heller ikke klima/miljø-messig er dette gunstig. Gjøre det på nett er derfor en god ide og vi har gjort det flere ganger. Det har fungert godt, vi har blitt fulgt over hele landet (og også i utlandet). Det jeg lurer på nå er: hvordan kan vi få til en toveiskommunikasjon med de som sitter i andre enden – på samme måte som om de satt i salen. Det andre er teknisk; hvordan skal vi gjøre det lettest mulig, hva er godt nok og hva vil det koste? Veien videre: vi må spørre de som har deltatt – er det bare kaffe og smørbrød eller er det andre ting. Få til mer dialogbasert aktivitet på nettet – vi har mange forskjellige ting, både i Norge og globalt. Det er mye å ta tak i – lykke til videre med konferansen.

Halvor: det første vi streamet var næringsbarometeret. Streaming: flere kan få med seg konferanser og seminar. Innspill og spørsmål på twitter/epost osv. Viser noen kommentarer fra Twitter fra den konferansen. Han forteller at han har kollegaer i 30 land som sitter på mye kunnskap, kunnskap som også er viktig i Sogn og Fjordane. Vi kan bringe kunnskap ut og vi kan få kunnskap inn.

Per Christer Lund forteller om sine erfaringer med vindkraftstreamingen i sommer: var avhengig av å ha interaksjon med teknologibedrifter på vestlandet i forbindelse med et prosjekt. Kunne få være med på vindkraftseminar i Måløy, men var vanskelig for oss som er så langt unna (Japan) for å delta. Det var satt opp en webcastingtjeneste som ble lagt ut på nett – miniseminaret Måløy Vekst, og dette var til stor hjelp i forhold til å skrive rapporten vi nå har levert. Det er viktig å utnytte de teknologiske nyvinningene. Jeg vil absolutt støtte en videre utvikling av denne måten å kommunisere på.

Halvor: vi er i gang med et nytt prosjekt her i fylket: Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane – det handler om morgendagens næringsliv både i Norge og ikke minst i Sogn og Fjordane. Takker for seg – applaus.

Anne Mette: det er mange som twitrer og skryter av ungdommene som står for dagens streaming – synes vi skal gi en applaus. De som ønsker å stille spørsmål kan få gjøre dette etterpå – etter de innledende foredragene. Nå til en bedrift som er langt framme i bruk av teknologiske verktøy og bruk av sosiale media; Stormberg.

Stein J Olsen i videoblogg forteller om satsingen (ps: ligger også på YouTube): vil vise hvordan han lager videobloggposter; bruker et lite kamera – slik som han gjør i dette innlegget…enkelt og rimelig. Går inn på møterommet hvor han holder skypeforedrag – det er et digitalt kamera, det er pc – slik er det mulig for meg å holde foredrag uten altfor mye reising. Hvorfor er Stormberg aktive i forhold til sosiale medier: det handler om åpenhet, ha kontakt, få tilbakemeldinger, åpne for innspill fra interessenter – dette er viktig. Det er farlig å tenke at det som virket i går vil virke i morgen – det eneste konstante er forandringer. Man må ha fokus på endringer – det er viktig for oss, og da er det viktig å få innspill utenfra. Slik er sosiale medier viktige, mange som følger på FB og Twitter. Vi får ros og ris – kjempenyttig. Jeg har forsøkt å ta med tankegangen inn i nettbutikken vår, en viktig distribusjonskanal for våre produkter. Alle som ønsker kan gi produktkommentarer – og det er ingen sensur av disse. Det gir oss muligheter til å forbedre produktene våre, våre designere går gjennom kommentarene. Det er nok enkelte virksomheter som ser på sosiale medier som en enveiskommunikasjonskanal – det er viktig å anerkjenne at sosiale medier handler om dialog, snakke med mennesker, toveiskommunikasjon, gi en mulighet for å bli kjent. For Stormberg har vi lært mye av dialogen, og vi har formidlet det vi står for når det gjelder samfunnsansvar mm – og har fått gjort det på en god måte. De som følger oss vet hva vi står for, vårt verdigrunnlag, hva merkevaren står for. Det tar tid å være aktiv i sosiale medier, bruker selv ca 2 timer hver dag 7 dager i uka. Totalt sett sparer jeg tid på denne måten. Det er selvfølgelig kjempeviktig med personlig kontakt ansikt til ansikt også – men jeg rekker ikke over alle på den måten. Avslutningsvis et eksempel på bruk av sosiale medier: fikk epost fra Børge Brende etter Haitikatastrofen – hva kan Stormberg bidra med, skrev bloggpost: neste fredag vil omsetningen i nettbutikken uavkortet gå til ofrene. Vi skrev ikke pressemeldinger eller lignende – vi brukte Twitter og Facebook. Fredagen kom og omsetningen var 217% i forhold til samme fredag foregående år – det viser hvor effektivt sosiale medier sprer budskapet. Sosiale medier er en spennende verden, en påvirkningskraft og en maktfaktor.

Anne Mette prøver nå å få kontakt med Line Skaane via Skype (litt tekniske problemer – ingen lyd) – vi avbryter forsøket og overlater podiet til Stine Lilloe Olsen.

Viser en liten film hun har laget (jobber med design og animasjon). Nordwest 3D jobber i en bransje hvor ting går kjempefort – jeg gikk ut av skolen for fire år siden og det jeg lærte der er forlengst gammeldags. Vi er tre kreativt ansatte, vi lager filmer – vi bruker tung programvare, og vi må hele tiden kjøpe ny programvare og hardware. Mine «konkurrenter» er Walt Disney og Pixar – dette er det kunden har sett og har i bakhodet selv om han ikke forventer helt samme kvalitet. Vi må holde et nivå slik at kunden er fornøyd – og hva gjør vi; vi gjør det på nettet. Vi får nye program hver måned, og vi må tilegne oss kunnskap. Vi får ikke den kunnskapen her lokalt, vi må ut på nett – jeg sitter minst 2 timer hver dag. Jeg går på nett, søker kunnskap og får informasjon. Det er mye jeg ikke kan, men jeg kan tilegne meg kunnskap – og jeg finner svarene på nett. Videokonferanse er en selvfølge hos oss, men vi er heldige fordi vi har kontorfellesskap med andre firmaer som kan teknologien og har teknologien. Videokonferanse har vi hver dag – vi har kan ha andre kontor på storskjerm hele dagen..vi hilser og prater med hverandre, men viktig at man har godt utstyr. Generelt kan det virke som om det er mange som er redde for å ta teknologien i bruk.

Anne Mette: nå skal vi over på eCampus. Det er litt skummelt for mange at noen institusjoner innenfor høyere utdanning streamer slik at studentene kan sitte hjemme. Ingrid Melve er med via nett/webmøte.

Ingrid: vi ønsker å få en bedre infrastruktur for læring. I forhold til læring har vi ikke gjort så mye konkret, vi har jo internett og det er nyttig – men hvordan bedrer vi læringen, forskningen, hvordan får vi på plass det interaktive? Læring stiller andre krav enn TV-skjermet. vi har mobile tjenester, vi har opptak av forelesninger (får kryssing av grenser for både tid og sted), vi har videokonferanser og webmøter. Organisert av Uninett for norske høyskoler og universitet. Et felles løft for læring: smartere sammen.

Høyskoler og universiteter har et samfunnsansvar, forelesninger skal være åpne – og det er måter å tilby dette på. Vi må bygge noe hvor alle parter snakker sammen. Forteller om bruk av mobil og iPad – det er ikke bare moro, det er også nyttig.

Hva gjør eCampus? Arbeid i 2010: podcast (opptak), webmøter til alle i sektoren, nettverk. Innkjøp og felles spesifikasjoner (utstyr for opptak, utforming av auditorium. Plan i 2011-2015: Infrastruktur for opptak av forelesninger, rydding i bruk av videokonferanser, mobil bruk, infrastruktur for læring, IKT-støtte

Måten vi jobber på – vi jobber alltid sammen med noen; lokal kompetansebygging, tett samarbeid mellom høyskoler/universitet/Uninett, spesifikasjoner for utstyr og tekniske spørsmål (felles innkjøpsavtaler for sektoren), pilotering (vise fram eksempler på løsninger), samarbeid (internasjonalt, på tvers: Kunnskap krysser grenser).

Hva kan eCampus? Vi vet at brukerne trenger; først gode brukergrensesnitt, så god lyd og deretter resten. Universitet og høyskoler har rik erfaring med video i ulike former. Uninett fagspesifikasjoner sprer seg i Europa (og til Statsbygg). Økende bruk av samarbeid over nett er en del av samfunnsansvaret i sektoren, både for miljøet og for bedre utdanning og forskning.

Arve Helle overtar podiet: bruk av videokonferanser – erfaringer fra Fjaler. Hvordan kom vi i gang? Vi var innkalt til planleggingsmøte hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane – det var glatt og iset, og vi ringte og lurte på om vi kunne ta det som videokonferanse i stedet. Vi hadde utstyr på kommunehuset, og vi hadde treveiskommunikasjon (oss, fylkesmannen og politiet i Førde). Det fungerte, det fungerte veldig bra – det eneste vi gikk glipp av var rundstykkene. Det gir innsparing på tid og miljø. Miljø (ref egen klimaplan), tid (tur til Leikanger = en hel dag), Økonomi (10 møter = 70.000), frigjøre ressurser til andre ting. Opprinnelig var jeg litt skeptisk – det var ikke det samme å se folk på skjerm som å se dem i levende live. Etter det første har vi hatt ytterligere fire som jeg har vært med på – vi har spesielt brukt det mot ulike planforum. Materialet blir sendt over i forkant slik at alle sitter med det samme. Vi har fått raskere kommunikasjon enn hva vi tidligere har gjort, det er enklere prosesser.

Reisetid er en utfordring i HAFS (Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen) – fysiske møter tar derfor tid. Skal man ha møte må man i de fleste tilfeller regne med at det går en hel dag.

Potensiale: stort potensiale i en spredd region som HAFS. Mange interkommunale samarbeid med små kommuner. Arbeidsgrupper innen ulike felt. Personalnettverket i HAFS….men må også møtes fysisk av og til!!

Jeg var skeptisk, men ble overbevist. Fortsatt mange som er skeptiske – bruk av teknologi skaper ikke motivasjon i seg selv. Det åpner nye muligheter – og vi har gått inn i et prosjekt sammen med Vestlandsforskning i forhold til videokonferanser.

Anne Mette: hvor mange rådmenn i salen? (håndsopprekking). Tenk innsparingen på 70.000 – begynte dere å regne nå. Nå overlates skjermen til Oddvar Flæte (fylkesmann i S&Fj) som snakker om satsingen på videkonferanser.

Oddvar: vi sparer penger og vi sparer tid – målet er at vi skal spare kostnader (5% av reisebudsjettet – vi har allerede spart mer). Vi har samarbeid med fylkeskommunen og får låne utstyr av dem – vi har også samarbeid med Innovasjon Norge. Viser noen eksempler; sparer mye reisetid, kan reise hjem til familien i stedet for å sitte i bil. Vi har lagt oss til en vane; vi spør alltid kommunene om vi kan ha møte som videokonferanse. Ikke alle møter egner seg, men mange gjør. Tenk at det er ikke så lenge siden vi begynte med epost, jeg husker også når internett kom.

Liten spørsmålsrunde:

  • NAV-kontorene som alle har; kan alle bruke videoutstyret de har? Kommunene må i alle fall kunne forvente at de kan få bruke det.
  • Tillit: hvor lett er det å få tillit når man ikke møtes fysisk? Det handler nok om å møtes fysisk av og til, man skal ikke slutte å møtes. Men det ligger kjempemuligheter i å bruke teknologien – det gir merverdi på en annen måte.
  • Hvilke møter man kan kjøre som video? Ikke lobbyvirksomhet, men drive planleggingsmøter går bra. Man må ikke bare tenke på at man skal bruke det akkurat når man skal ha et møte, man kan bruke det ellers også. Du kan få en tillit ved at du oftere kan ha kontakt. Videomøte fungerer best der partene kjenner hverandre, men det er nok mange flere møter enn de vi anser for naturlig i dag som passer som videomøter.
  • Hva er den største hindringen? Må sette trykk på det, ikke bare interne møter. Konkrete mål, la inn i plan hvor mange møter som skal være videomøter, oppfølging av ledergruppe (ledergruppe må ta ansvar).
  • Stor variasjon i kommunene? Det er noen som er ivrigere enn andre.

Anne Mette refererer en tweet fra Sparebanken Sogn og Fjordane: erstatta ein reisedistanse på tre gonger rundt ekvator ved bruk av videokonferanse og telefon i 2008. Deretter slutta vi å måle

Reklamer

One comment

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s