Archive for november, 2009

Lærer Nordmann gikk til skolen…

 tripp, tripp, tripp, det sa. Med den nye PC’en trippet han så glad! 

Dette er en visjon om lærer Nordmann en helt vilkårlig dag på skolen – i dag hadde jeg lyst til å skrive en helt annerledes tekst enn jeg vanligvis gjør.

Lærer Nordmann er snart femti og har vært lærer i grunnskolen i en mannsalder – bokstavelig talt. Overgangen til den digitale tidsalderen var vanskelig, men nå skjønner han nesten ikke lenger hvorfor det var så stor motstand – lærer Nordmann har adoptert den nye teknologien og oppgradert seg selv til Nordmann2.0 (og snart er han Nordmann3.0 også). 

Lærer Nordmann er på vei til skolen. Han har på seg et headset – han hører på en forelesning han har lastet ned som podcast på iPhonen sin. Tidligere hadde han en mp3-spiller, men nå har han funnet ut at det er greit å bare ha et verktøy – et verktøy han kan bruke til så mye. I tillegg til at han selvfølgelig kan ringe bruker han mobilen til å sende meldinger – og den fungerer som en liten mobil PC når han er på farten. Da søker han informasjon, sender og mottar epost, sjekker reiserute, sjekker kalenderen (som er synkronisert med den han har på PC’en).

Han tar noen bilder og videoer av og til også – disse sender han rett på nett, enten til Flickr eller til YouTube – han synes det er hensiktsmessig å lagre dem der (og tenker på riktig gamle dager når han gikk i fotobutikken for å fremkalle og få papirkopier. Det ble alltid en stor bunke usorterte bilder som ble liggende i en skuff i påvente av å bli satt i album – et arbeid som aldri ble ajour). Av og til synes han nesten at han er altfor avhengig av mobilen, men det er vanskelig å legge den vekk – han har verden i sin hule hånd (i alle fall er det slik han ser på det).

Forelesningen han hører på akkurat i dag er faktisk fra det lokale universitetet, der har de kommet godt i gang med å ta opp undervisningstimene via mikrofon og publisere dem som podcast – det er ikke bare foreleseren de hører, de hører også diskusjonen blant studentene. Lærer Nordmann synes det er en god ide og har lyst til å prøve det i sin klasse også, men han innser at den bør nok ikke publiseres bredt – kanskje det holder at han legger den i LMS’et…da kan elever som ikke har vært på skolen høre den i etterkant og de som har vært tilstede kan få en repetisjon. «Ja, hvorfor skal ikke foreldrene få høre den også – det er sikkert mange som kunne hatt godt av å følge litt mere med når det gjelder ungenes skolehverdag» -denne ideen svirrer rundt i hodet på lærer Nordmann i det han passerer skoleporten, dette skal han skrive på bloggen sin.

Bloggen til lærer Nordmann er bare en av mange lærerblogger på skolen. Alle lærerne skriver blogg regelmessig. Det er ikke det at det er noe krav, men når flere hadde skrevet en stund fulgte de andre liksom med på lasset…de så hvilken nytte de faktisk fikk av både å skrive selv og lese andres innlegg. Lærerne skriver mest om egne fag og tanker de har rundt dette, men de skriver også om hva de skal arbeide med den nærmeste tiden – ikke minst har mange blitt flinke til å forklare hvorfor man må jobbe med disse temaene og det har vist seg å være effektivt i forhold til motivasjonen hos elevene…det er enklere når man vet hvor man skal og hvorfor.

Av og til viser det seg at et tema passer i fagene de flere av de andre også. Det har blitt mye bedre koordinering og samarbeid på tvers av fag enn det var tidligere. De kan skrive om hva de vil og nå har det blitt slik at alle også skriver ned hva de har lært på kurs de har deltatt på, de forteller om gode erfaringer og gir tips om nettsteder.

Elevene skriver også blogg på skolen og bruker den til å skrive oppgaver – denne kaller de elevblogg. En stund hadde skolen tenkt at elevene skulle bruke den til refleksjon over egen progresjon, men fant ut at det ikke ble helt rett i forhold til at alle kunne lese det som stod der – da er det kanskje ikke så enkelt å være ærlig og oppriktig…og det bør man jo være hvis man skal reflektere. De skal fortsatt reflektere, men nå skjer det i et lukket miljø hvor bare den enkelte elev og lærer kan lese  – og denne skrivingen danner utgangspunkt for vurderingssamtalene de har jevnlig.

I elevbloggen som er offentlig skriver elevene kommentarer til hverandre – lærer Nordmann fordeler oppgaver slik at alle elever skal kommentere en annens elev innlegg hver uke, og man skifter hver uke slik at alle har kommentert noe i alle blogger i løpet av et semester. Det viste seg å være vanskelig å få elevene til å skrive kommentarer til hverandre så lærer Nordmann har kommet opp med en variant; de får i oppgave å kommentere enten som om de er enige eller som om de er uenige i det som er skrevet – og det er varierer om de skal være for eller mot. På denne måten vet alle at det man kommenterer ikke nødvendigvis er elevens egen oppfatning, men at dette er lekse. Det er en god måte å jobbe på  – det er i alle fall lærer Nordmanns og elevenes erfaring så langt. Siden alle har satt opp bloggene til hverandre med RSSfeed i Google Leser viser det seg at de fleste leser både artikler og kommentarer til alle de andre selv om de ikke skal kommentere……det oppfattes som interessant – kanskje særlig når noen skal kommentere som om man har motstridende syn. Det er god skrivetrening, de må sette seg inn i stoffet og de lærer seg å skrive god argumentasjon – nesten uten at de er klar over det selv…

Rektor skriver også – han skriver mest om skolen; nyheter, hvilke planer de har for framtiden, nye skriv fra departementet og han fremhever ting som skjer på skolen hvis noen har gjort det spesielt bra eller har kommet med nye gode ideer. Det har nesten blitt litt konkurranse i å prestere i klassene slik at de kan komme på rektors blogg.

Uka før var det klassetrinnet over som hadde laget en flott gjennomgang av den norske litteraturhistorien i skolens wiki – komplett med tidslinje, bilder, tekster og biografier. Men denne uka var det klassen til lærer Nordmann som prydet førstesiden på rektors blogg – de hadde laget en flott opplæringsvideo for foreldrene som viste hvordan de kunne bruke RSS for å abonnere på lærernes blogginnlegg. En av foreldrene hadde allerede kommentert videoen Kjempeflott. Dette var virkelig nyttig. Lærer Nordmann hadde sett kommentaren mens han rettet oppgaver kvelden i forveien og hadde med en gang tenkt  «Snakk om motivasjon for elevene»  – og siden han rettet oppgavene i LMS’et skrev han raskt en nyhet i sitt eget klasserom der ; «Foreldre har allerede kommentert opplæringsvideoen – sjekk rektors blogg!»

Lærer Nordmann tenker fortsatt på dette med podcast når han kommer til arbeidsplassen sin og skrur på den bærbare PC’en, og han skriver et notat til seg selv for at tanken ikke skal gå i glemmeboken. Det neste han gjør er å sjekke om det har kommet ny epost – det har det ikke. Deretter sjekker han RSSfeeden i Google Leser for å se om det er noen som har skrevet noe nytt siden i går og han kan se at flere av lærerne har skrevet nytt fagstoff – det er som regel slik, det er mandagene de fleste skriver…..og der var jammen det en som har vært på kurs og som vil informere om nye tips han har fått til i forhold til den elektroniske tavla som nå er standard i alle klasserom.

Dette blogginnlegget vil lærer Nordmann se nærmere på senere i dag og han stjernemerker innlegget med en gang slik at han ikke glemmer det – han liker godt å bruke slik tavle, noen av de litt eldre er litt mer nostalgiske og tenker tilbake på når kritt og svamp var det som var tingen. Lærer Nordmann husker også den tiden og er ikke lei seg for at tidene har endret seg, han husker t.o.m tilbake til sin egen skolegang – han var nok litt hissig den gangen (nå ler han litt for seg selv) for svampen gikk av og til rett i tavla så krittrøyken stod.

Plutselig ringer en klokke og river lærer Nordmann ut av sin egen tankeverden – han tar PC’en under armen og haster avgårde mot klasserommet. De fleste elevene har kommet på plass, noen er på vei inn – «det er de samme som er sist hver dag» tenker han i sitt stille sinn. Klasserommet er lyst og trivelig, og han er glad for at skolen har investert i gode fasiliteter. Alle elever har fått gode skrivepulter og gode stoler – borte er de gamle pultene og stolene som ikke kunne reguleres. «Det var jammen på tide man skjønte at dette faktisk er elevens arbeidsplass» tenker han mens han ser utover. Alle pultene har også fått på en arm med plate hvor PC’en kan stå – den ligner litt på en gammeldags konseptholder, men den fungerer kjempeflott siden de kan trekke til seg PC’en når den skal brukes og skyve den til side når den skal være av. På denne måten har han god kontroll på når den er i bruk i alle fall – og så slipper den å være i veien når de skal jobbe mer analogt.

Han setter sin egen PC i dokkingstasjonen og kobler opp slik at han kan legge dagens oppgave opp på den elektroniske tavla. Han har ikke lagt den åpen i LMS’et ennå – han vil de skal følge med i gjennomgangen av teksten først så skal de heller få tilgang litt senere.

De bruker PC’en til mye i hans timer, av og til er lærer Nordmann litt bekymret for at de ikke skal lære seg å skrive med penn – skjønnskrift er vel ikke akkurat noen styrke hos de fleste av elevene (lærer Nordmann blir et øyeblikk litt nostalgisk han også og tenker tilbake på tiden de fikk utlevert fyllepenn og tegnet sirlige border og så fram med trekkpapiret slik at blekket ikke skulle grise til utenfor linjene). Lærer Nordmann kommer tilbake til nåtiden og tenker «de er i alle fall noen racere på tastaturet, så får vi heller øve på skrift i avskrivninger..selv om de ikke synes det er noe særlig stas«.

Alle har kommet på plass og er klare. Det er geografi som står på timeplanen – timeplanen ligger forøvrig i LMS’et slik at det ikke er noen som kan si at de ikke vet hva som skal skje. Siden de underviser i bolker endrer timeplanen seg hver 6. uke (dette henger igjen fra tidligere tider). De har ofte prosjektdager hvor de jobber tverrfaglig og det er alltid litt problematisk hvis noen elever ikke er tilstede – da går de glipp av mye pensumstoff selv om skolen legger vekt på å få dokumentert så mye som mulig av det som skjer gjennom skoledagen gjennom å bruke LMS aktivt med notater, presentasjoner, videoer (av og til hentet på nett, av og til tatt opp i timen).

Alle foresatte har også tilgang og lærer Nordmann har sagt at de må følge med på hva som skjer – her legger han inn beskjed hvis det er ulike aktivitetsdager også. I alle fall hvis de er planlagt litt i forkant – er det hastebeskjeder sender han ut SMS direkte fra LMS’et til både elever og foresatte. Dette er en av tingene lærer Nordmann liker med teknologien – før i tiden var det å skrive ut og kopiere for så å distribuere…og enda var det flere som aldri fikk det med seg og møtte uten ski, men med ransel på skidagene.

«Nei, nå var jeg på vei ut i geografien selv» – lærer Nordmann tar seg sammen og starter undervisningen. Han sier at i dag skal de snakke om Europa og at oppgaven skal skrives i det virtuelle klasserommet de har i LMS’et – de skal skrive om en eller annen av de europeiske storbyene. Elevene skal jobbe i grupper på fire og må bli enige om hvilken by, hvordan det skal presenteres og hvem som skal gjøre hva. Å samarbeide er også en del av skolehverdagen – og lærer Nordmann er litt stolt over hvor flinke hans elever er blitt (de jobber visst sammen når de gjør lekser også – og lærer av hverandre).

Han sier at de skal ha noen nyheter fra og informasjon om byen, de skal ha med hvordan været er, de skal ha med en annonse med valgfritt produkt som er priset med lokal valuta og et intervju med en person. Basert på det de har i presentasjonen skal hver gruppe i tillegg lage 10 spørsmål om storbyen – lærer Nordmann kommer til å lage en prøve med utgangspunkt i spørsmålene til elevene i slutten av uka og det vet elevene. Lærer Nordmann bruker ofte å lage selvrettende tester – han ser ingen hensikt i at han skal sitte med 30 mer eller mindre likelydende besvarelser, og så får elevene umiddelbar respons også. Men han er flink til å variere oppgavetype – og ofte blir det til at han skriver inn kommentarerer og retter selv også.  Det er alltid litt stas å få sine spørsmål brukt så de pleier å legge litt arbeid i utforming og vanskelighetsgrad.

Elevene står fritt i hvordan de vil skaffe seg informasjonen og presentere den – det eneste kravet er at presentasjonen skal være digital (det er nesten unødvendig å si, de fleste ønsker å levere den slik likevel – og så er det enklere å få full oversikt når elevene skal vurderes også).

Mens elevene setter seg sammen og begynner å diskutere benytter lærer Nordmann tiden til å registrere om det er noe fravær. Dette gjør han elektronisk – og det gir både god oversikt og god dokumentasjon.  Takk og pris er det ingen som er borte i dag – men det visste han egentlig fra før. Vanligvis pleier de å sende en melding på epost hvis de er forhindret fra å komme, og det var jo ikke kommet noe i innboksen tidligere på dagen.  

Han vandrer litt rundt i klasserommet og ser hva som foregår – noen har tydeligvis allerede bestemt seg for fordeling av oppgaver og har begynt søk på nettet («det er jammen bra vi har vært gjennom dette med søk og søkeord tidligere, det sparer mye tid nå«) mens andre grupper fortsatt diskuterer valg av by. Han hører diskusjonen går på at det er enklest å ta London for det er et språk de skjønner, og at Warsawa blir vanskelig fordi ingen skjønner polsk («egentlig et veldig godt argument«). Det er ikke noe problem hører han en i gruppa sier, vi bruker bare en oversettertjeneste så er det løst. Noen nikker, andre er mer tvilende – og så ender det hele med at de bestemmer seg for London likevel.

Romagruppen har tydeligvis fått fordelt oppgavene seg i mellom og starter jobben. Noen går inn på Google Earth og nærmest flyr inn mot byen. Her finner de noen bilder som de lurer på om de kan og om de skal bruke dem i presentasjonen – de sjekker opp om det ligger noen lisens på dem som kan si noe om rettighetene. Noen kan visst brukes – lærer Nordmann er nøye på dette med opphavsrett, men det har vist seg at dette nærmest har blitt en vane for elevene å sjekke. Andre gruppemedlemmer har tatt en titt på Google Streetview og har visst bestemt seg for å lage en liten skjermbildevideo mens de «vandrer» rundt Colosseum. Lærer Nordmann er litt spent på hvordan de har tenkt seg å viderebearbeide videoen og blir stående å se litt lenger.

Å legge på lyd har vært litt problematisk i klasserommet fordi det ofte er så mye tilleggstøy – så klassen har blitt enige om at dersom noen skal lese inn lyd kan de gå inn i et tilstøtende rom som egentlig fungerer som lagerrom for klassen. Her har de bøker de ikke bruker, noen har ekstra tøy liggende – nå om dagen er de akkurat i brytningstiden mellom det å kle seg varmt, men ikke for varmt så det kan være greit å ha en ekstra genser hvis det skulle bli kaldere utover dagen.

I en annen gruppe har de startet med å skrive tekst om byen sin etter å ha søkt rundt på nettet, de har opprettet en tag på Delicious og etterhvert som man finner informasjon tagger man sidene samtidig med denne taggen slik at alt blir samlet på et sted. Da er det lettere når man skal henvise senere også. Dette er en standard som er så innarbeidet at det ikke er nødvendig å minne dem på det engang. Lærer Nordmann tenker med skrekk og gru på hvordan de var nødt til å kopiere sider fra bøkene på skolebiblioteket for å ha referanser. Teksten blir skrevet i et samarbeidsdokument kan han se, og de bearbeider teksten til hverandre etterhvert som ny informasjon kommer på plass.

Londongruppa har tydeligvis bestemt seg for at en av gruppemedlemmene skal være den lokale innbyggeren og de holder på å skrive ned tekst til intervjuet – både spørsmål og svar…på engelsk. Tre av dem forsvinner inn i naborommet for å ta opp intervjuet ved å bruke mobilen. En «filmer» mens de to andre er hhv journalist og intervjuobjekt – de snakker engelsk til hverandre, de tar noen opptak før de er fornøyd og laster over videoen til PC’en. Dette er en litt teknologisk gruppe så han ser fasinert på mens de legger på subtitler med oversetting av intervjuet til norsk.

Parisgruppa har tydeligvis funnet noen franske aviser og jobber med å forstå hva som står skrevet der. Det finnes oversettingstjenester online, men ikke alle er like gode – de limer teksten inn, men det er ikke alt som gir like mye mening for elevene….noe stoff finner de i alle fall. Han hører en foreslår at de skal forsøke å nå noen lokale innbyggere gjennom å bruke Skype eller MSN slik at de kan få hjelp med oversettelsen.

En gruppe bruker valutakalkulator for å finne hva pris er i norske kroner for ulike typer valuta, og bruker Google Spreadsheet for å sammenligne de ulike lands valuta opp mot norske kroner. Imponerende hvordan de klarer å framstille tallene på en grafisk måte. En av elevene har tydeligvis sett noen som har presentert tall slik før og foreslår for de andre at de kan vise prisutvikling over tid – det er tydelig at inflasjonen har vært stor i byen de har valgt seg.

Romagruppa har en original vri på annonsen de skal ha også – mens de har filmet «live» gjennom å bruke streetview har de gått forbi et butikkvindu og zoomer inn en salgsplakat. Lærer Nordmann er fornøyd med aktiviteten, her er det kommunikasjon og dialog – og han hører også noen fremmede tungemål, det er visst noen som ser på video på YouTube (han må huske å minne dem på å bruke headset).

Han er spent på resultatet. Det viktige her er jo ikke teknologien, men at de faktisk har et læringsutbytte. Han er i alle fall overbevist om at denne måten å arbeide på er mye bedre enn slik han underviste tidligere – nå ligner arbeidsmetoden mye mer på den virkelige verden og han har hele verden her…i sitt klasserom.

30.11.09 at 01:27 6 kommentarer

Lær deg å være nyskapende

Entreprenørskap og innovasjon er viktige tema, og rundt om i landet ser vi hvordan man prøver å legge tilrette og oppfordre til nyskaping. Det er viktig for landet at vi har nyskaping – og også i skolen har entreprenørskapsfaget fått en større plass de siste årene. Innlegget i dag er inspirert av CNN «Learn the five secrets of innovation» – som skriver om en 6 år lang studie utført av professorer fra Harvard, Insead og Brigham. Studien sier at alle kan bli lære seg å bli suksessfulle innovatører, det handler ikke om medfødte evner…..og så passer det bra inn med at jeg akkurat har skrevet ferdig en forretningsplan (tiden vil vise om det blir noe mer ut av det).

Det er fem egenskaper som skiller innovatører som lykkes fra de andre.

  • For å skape noe nytt må man ha ideer – og jeg har tidligere skrevet litt om temaet kreativitet (f.eks innlegget «På skolebenken i dag«), og har du mange nok ideer er sannsynligheten for at en eller flere av dem kan videreutvikles større enn om du bare har en. Den første egenskapen gjelder det å sette sammen ideer og informasjon i unike kombinasjoner som ingen andre har tenkt på – eller «å tenke utenfor boksen» som vi så ofte sier. Jo villere jo bedre kan det virke som..
  • Studien viser at hemmeligheten bak hvordan man tenker er sterkt knyttet opp mot hvordan man oppfører seg. Den andre egenskapen er derfor at man observerer aktivt (omtrent som en antropolog) og snakker med ulike typer mennesker som har forskjellig syn – mennesker som kan utfordre deg på ulike måter. Dette må også læres og artikkelen har følgende tips: observer hvordan andre arbeider, bruk en dag eller to, da forstår du bedre utfordringene de har – den som har skoen på vet faktisk hvor den trykker.
  • En tredje egenskap handler om å eksperimentere – innovatører som lykkes eksperimenterer med alt. Typisk for innovatøren er at man aktivt prøver ut nye ideer – de prøver og feiler, og tar lærdom av det. Vær nysgjerrig og utforskende!
  • Innovatører stiller også provoserende og utfordrende spørsmål til verden rundt seg – utfordrer det kjente og ordinære, det å stille spørsmål er den fjerde egenskapen som må til.  Du kan trene deg opp i dette og tipset i artikkelen er: skriv spørsmål 10 minutter hver dag i 30 dager. I løpet av perioden vil spørsmålene endre seg – det samme vil din forståelse og tilnærming til problemet. Men for å tenke annerledes må du handle/oppføre deg annerledes – og du kan bli en bedre innovatør bare gjennom å oppføre deg som en (trening må til). Det er litt placeboeffekt i dette – sannsynligheten for at du mislykkes hvis du er innstilt på at det ikke kan gå bra er større enn hvis du tror du lykkes. Det er som sønnen til noen jeg kjenner – han er den fødte fatalist – han pleier å ha som utgangspunkt «jeg får det sikkert ikke til» eller «jeg får sikker ikke lov likevel». Han mener at han gjennom å ha dette utgangspunktet ikke blir skuffet, men sett med innovasjonsøyne bør han ikke tenke etablering av egen virksomhet…
  • Den femte egenskapen omhandler nettverket ditt – omgi deg med ulike mennesker. Variasjon i nettverk gir variasjon i informasjon – og du ser mønstre tidligere enn andre mennesker. Målet er ikke bare å kjenne mange mennesker, men kjenne folk med variert bakgrunn som arbeider i forskjellige bedrifter, som har ulike kunnskaper og jobber med forskjellige typer problemer/utfordringer. Artikkelen har også et tips her: sett av en halvtime hver uke for å snakke med en du normalt ikke snakker med – du bruker ikke mye tid totalt på et år, og hvis bare en eller to kan gi deg en ny og god ide er det en god investering.

29.11.09 at 14:42 1 kommentar

Ikke nytt blogginnlegg

I dag har jeg laget meg en såkalt Tweetcloud som har tatt utgangspunkt i mine twitringer, telt opp ordene og laget en «sky» hvor størrelsen på ordene tilsvarer antall ganger de har stått i mine tweets. (Akkurat som man gjør i Wordl og i emneordskyen i høyre meny her på bloggen).

Ironisk nok blir de tre mest brukte ordene «Ikke nytt blogginnlegg», men det blir det!

PS: så litt på hva andre hadde fått som resultat og overraskende nok var det mange med «ikke» blant de tre mest brukte. Det var imidlertid noen som skilte seg ut: «night, watching, book» (en som ikke får sove?), «time, watching, film» (firkantede øyne?), «train, time, home» (ser på Bergensbanen?), «hope, happy, maybe» (en som lever i håpet, men som har blitt skuffet tidligere?)…

29.11.09 at 13:14 Legg igjen en kommentar

En liten ekstra piff på bildene?

Det er mange gode småprogram ute i cyberverden som man kan bruke – problemet er vel ofte at det er altfor mange å velge blant? Men jeg synes det er viktig å prøve litt forskjellige – og så ser du hva som passer for deg og ditt behov. Tidligere har jeg skrevet om enkle program som Tintii, CutMyPic og PicPick for å gjøre enkle og raske justeringer – og jeg har skrevet om raske bildedelingsprogram som Pixavid.

I dag har jeg prøvd Reflection maker. Det eneste du trenger å gjøre er å gå på nettsiden – velge bilde (enten om det ligger på en nettside allerede gjennom å skrive inn en URL- tør jeg nevne Flickr, ref gårsdagens blogginnlegg – eller du kan laste opp fra egen PC). Kanskje det største problemet med programmet er at det er en begrensning på størrelse på 200 kB – ser at det å komprimere bilder kanskje bør bli en bloggpost snart. Når du har valgt bilde kan du velge hvor mye refleksjon det skal være og en bakgrunnsfarge på den reflekterte delen. Deretter trykker du Generate – og bildet blir laget og klart for nedlasting til egen PC i png-format. I eksempelet over har jeg valgt refleksjonsflate til 100%  dvs at hele bildet blir reflektert og med bakgrunnsfarge svart. I eksempelet under er det 50% refleksjonsflate og med bakgrunnsfarge hvit. Her må du bare prøve deg fram 🙂

28.11.09 at 13:38 Legg igjen en kommentar

IKT-ferdighet man bør kunne (Flickr)

Jeg skriver videre (lett rørt over all ros på Twitter i dag – takk til alle) – og har skrevet om bildedelingstjenesten Flickr for de som ikke kjenner den så godt (det er mye tekst, men du finner den også i pdf-utgave her).

Hva er Flickr?

Flickr  er en bildedelingtjeneste som gjør at du får tilgang til bildene et sted, du kan velge om du vil vise bildene til hele verden, om du vil dele bilder med familie og/eller venner eller om det bare er du selv som skal få se dem. Bildene kan du også få satt inn i LMS, blogg eller wiki – enten ved å bruke lenke eller ved å bruke ”embed”-kode. Du kan laste opp inntil 100 MB med foto og inntil 2 videoer pr måned uten å betale. Video har en begrensning på 90 s og 150 MB i størrelse – vurder evt å bruke YouTube i stedet. TIPS: hvis du tenker at du skal ha noen bilder offentlige og andre for familie og/eller venner kan det være lurt å lage grupper før du begynner å laste opp bilder.

Å komme igang med Flickr

Det første du må gjøre er å lage deg en Flickr-konto – og det forutsetter at du har en YahooID. Den kan du lage fra Flickrsiden hvis du ikke har en fra tidligere (dette syntes jeg var litt dumt – det burde vært mulig å lage f.eks en OpedID-innlogging her). Når du har fått laget en konto kan du sette igang. Det første er gjerne å legge inn informasjon om deg selv – jeg lastet opp bilde av meg som buddy icon og du kan lage en personalisert URL (OBS: denne kan du ikke endre senere), dvs at du bestemmer hva som skal stå bak http://www.flickr.com/photos/HER KAN DU VELGE – det gjør at andre lett kan finne fram til din side på Flickr.

Laste opp bilde

På framsiden finner du en lenke hvor det står ”Upload your first photos” – hvis ikke finner du punktet i menyen øverst under You – Upload Photos and Videos. Du får fram bildet som er til høyre – og som du ser starter du med å velge hvilke bilder og/eller videoer du skal laste opp (videoer har begrensning i lengde og størrelse – du bør alternativt tenke på å bruke YouTube til disse). Når du trykker Choose photos åpner vanlig utforsker seg, og du kan velge et eller flere bilder (står de i rekkefølge kan du trykke på det første, holde inne shift og trykke siste – hvis du skal plukke noen her og noen der i samme mappe kan du velge flere ved å trykke første, holde inne ctrl og så trykke på de andre du skal ha med). Du kan velge et og et bilde også, og så bruke funksjonen add more i det neste skjermbildet som kommer opp (se under).

Hvem skal se bildene?

Du kan sette noen begrensninger på bildene allerede i dette skjembildet. Sett Private dersom bare du skal kunne se bildene og huk evt av for Visible to Friends (venner skal se) og Visible to Family (familien skal kunne se). Trykker du public kan alle se bildene. Trykk knappen Uload Photos and Videos når du er ferdig med å velge.

Når bildene er ferdig opplastet får du melding (bilde til høyre). Trykk ”add a description” for å sette på navn, tags osv på bildet.

Bruker du valget Batch operations setter du samme tag på alle bildene du har lastet opp (i eksempelet er det bare 1 bilde, hadde jeg lastet opp flere ville de stått ved siden av hverandre). En tag er en beskrivelse du lager selv – og du kan godt bruke flere, f.eks kan et bilde av onkel Hans i jula 2008 være merket med følgende tags; jul 2008 Hans. Resultatet vil være at dette bildet kommer opp uansett hvilken av disse taggene du søker på. Dette er en smart måte å organisere på. Hans er jo kanskje tilstede i andre anledninger – og trykker du Hans vil du få alle bilder der han er med.

Du kan legge en tittel på bildet – her er det koden fra kameramobilen foreløpig, bedre å skrive at dette er lyng med rimfrost kanskje? Du kan lage en beskrivende tekst – og som du ser står det også Tags under bildet. Her skriver du taggene for bildet dersom du ikke skal ha de samme på alle bildene i denne opplastningen (hvis det hadde vært flere). Add to set er en slags mappestruktur du kan lage – hva de skal hete bestemmer du selv og du lager nye ved å trykke Create a new set. Når du er ferdig trykker du Save og du får en oversikt over dine bilder (din ”photostream”).

Bearbeide bildet og sette på informasjon

Jeg trykker på bildet i oversikten og har tatt et bilde av øverste del av bildet med menyvalg for bilde (se under):  Her får du en rekke valg; Add note (legg til en forklaring), Send to group (send til en gruppe, f.eks venner, familie – grupper lager du selv), Add to set (legg den i en mappe du har laget og navngitt – hvis ikke du gjorde det i forrige trinn), Blog this (her kan du sende bildet direkte til bloggen din), All sizes (bildene får du tilgjengelig i flere størrelser, trykk her for å se de ulike størrelsene og få embed-kode og lenke), order prints (du kan bestille papirkopier mot betaling), rotate (roter bildet), edit photo (her kommer du inn i bildebehandlingsprogrammet Picnic for å bearbeide bildet videre), delete (slett bilde).

Til høyre i dette skjembildet har du noen flere valg; du kan legge til (tagge) personer i bildet – nå er det ingen i dette eksempelet. Man ser hvilke tags bildet har – og du kan evt fjerne noen ved å trykke på x som står bak eller legge til (add a tag). Under Additional information finner du cc-lisens – og denne kan du endre (se avsnittet om creative commons – opphavsrett og åndsverk for mer informasjon om slik merking). Det er en god ide å merke bildene, hvis dette er bilder andre kan bruke er det greit at det framkommer så slipper man å lure på det – og er det bilder du absolutt ikke vil andre skal kunne bruke setter du på en slik lisens. Du kan også endre på hvem som skal kunne se bilde (public, private).

Add to map gjør at du kan geotagge bildet, dvs at du kan avmerke på et kart hvor bildet er tatt. Ellers er det oversikter og du kan endre på tittel, beskrivelse og tags ved å trykke Edit. Flag your photo gjør at du kan fjerne bildet fra søkemotorer ved å hake av i øverste rubrikk. Safe/moderate/restricted har med hva slags bilde det er – hvem er det passende for (passer for alle=safe, ikke for små barn=moderate, kun voksne=restricted). Du kan også markere om det er bilde, skjermbilde eller illustrasjon.

Det er også mulig å bruke andre verktøy for å laste opp enn å gå til nettsiden, disse verktøyene finner du på denne lenka.  Du kan også velge å laste opp ved å sende epost til en egen epostadresse på Flickr (en som er personalisert for deg) og en rekke telefoner har også mulighet for å sende direkte fra mobilen til Flickrkontoen din.

Dersom du skal laste opp mange bilder kan det være at du synes det er bedre å laste ned Desktop Uploadr – denne legger seg på skrivebordet og så kan du dra filene inn her eller velge hele mapper som skal lastes opp.

Opprette grupper og invitere venner og familie

I menyen på toppen velger du Contacts og Groups for å kunne invitere venner og familie, og evt lage grupper. Det finnes også åpne grupper som du kan bli medlem av. Lager du en familiegruppe kan de gå inn og se bildene som du har merket som Visible to Family – tilsvarende for venner med Visible to Friends. Da er bildene ikke synlige for andre som kommer inn på siden din eller søker etter bilder.

Andre muligheter

I tillegg til å bruke Flickr til å organisere og bearbeide bilder, dele med ingen/noen/alle og enten lenke eller bruke ”embed”-kode for å vise dem fram i LMS, blogg og wiki kan du også lage egne merker til f.eks hjemmesiden. Her er et eksempel hvor du ser deler av html-koden du må kopiere for å få inn «badgen» over inn på nettsiden din –  du velger selv hvor mange bilder, fra hvilket sett, hvilken bakgrunnsfarge osv du skal ha (det trenger ikke engang være dine egne bilder…)

27.11.09 at 22:14 2 kommentarer

Frisk opp meldingene med tegn ♫♫

I dag inspirert av et innlegg på Twitip: «8 Charachters to Make Your Tweets sparkle» og som omhandler hvordan du i f.eks twittermeldinger kan forkorte ord som «and» med «&» for å spare antall karakterer  og hvordan du f.eks kan symbolisere med noter osv. Innlegget viser også hvordan man kan bruke asterikstegnet * for å markere et slags visuelt kroppspråk eks. *rødmer*. Skriver du i f.eks word har du muligheter for å sette inn slike spesialtegn ved å bruke Sett Inn – Symbol, men når man skriver meldinger i Twitter o.l er det ikke alltid du har slike snarveier. Her er en rekke ulike tegn du kan få fram ved å bare holde nede alt-tasten og skrive inn tallene:

27.11.09 at 18:29 2 kommentarer

Mye epost? Xobni er et kjekt lite program å ha da..

Jeg fikk et tips forrige uke om å installere Xobni i Outlook’en min og i dag gjorde jeg det. Du vet hvordan det er – du lager mapper i innboksen og prøver å sortere inn epost fortløpende, men plutselig tar det helt overhånd og så blir det bare liggende usortert i innboksen. Av og til er det en fordel at det ligger i innboksen – da kan du i alle fall gå kronologisk til verks. Alternativt blir det til å sortere på sendt fra. Xobni indekserer eposten din og når du trykker på en epost vil du i Xobnivinduet få opp all kommunikasjon du har hatt med avsender og se hvilke filer du har sendt. Kjapt og greit – så nå skal ingen post sorteres i sirlige mapper….tror jeg…

PS: det eneste jeg ikke liker så godt er at det blir ganske fullt i vinduet med fire kolonner; først oversikten over mappene, deretter epostene, forhåndsvisning av epost og så xobni til høyre – men det skal jeg leve med 🙂

26.11.09 at 23:25 4 kommentarer

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,356 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry