Liveblog impulskonferansen; Samarbeid og vurdering i den digitale skolen

18092009314Første foreleser i dag er Ingunn Kjøl Wiig som er norsklærer på Sandvika vgs, og kjent for å være gründeren for Del&Bruk-nettverket. Hun har som tema «Samarbeid og vurdering i den digitale skolen». Hun har også som stillingsbetegnelse «Web2.0-innovatør» (en kommentar bak meg er; en slik tittel vil jeg ha også)

I searched for myself on Google and found nothing

Ingunn spør hvordan vi ville føle det hvis dette var resultatet for oss; noen synes det ville være bra – andre synes det ville være trist….Om 10 år er det kanskje rart å ikke være der; det har skjedd mye siden 80-tallet, vi må tenke nytt og annerledes – og alt er ikke slik det gir seg ut for å være.

PC i skolen – dette var et stort paradigmeskifte, ikke bare i administrasjon og lærernes kontor – men også på elevenes pulter. Vi kan like det eller la være, men det har konsekvenser for ferdigheter som skal vektlegges, vinkling av stoff, kunnskapssyn og hvordan vi organiserer oss. Sandvika har en del erfaring i bruk av PC i undervisningen, og særlig fokus på samarbeidslæring.

 • gjensidig, positiv avhengighet
 • lik og jevnbyrdig deltakelse
 • individuell ansvarlighet og gruppeansvarlighet (f.eks at elevene selv skal føle at det går ut over dem om de f.eks er på Facebook hele dagen på skolen)
 • samarbeidskompetanse og sosiale ferdigheter
 • prosessvurdering (hele prosessen og ikke bare av et produkt)

Fagdager framfor timeplan, på Sandvika har alle fag sin dag. Hun har norsk hele dagen, neste dag et annet fag, neste dag igjen programfag osv. Alle fag er i blokker, fag er en gang pr uke. Lærerne kan sjonglere med gruppa (3 lærere og 90 elever som man kan ha i ulike kombinasjoner, selv om de hovedsaklig har sin egen gruppe).

Det er vanskelig for elevene å sitte en hel dag og konsentrere seg, notere osv – bare lærer som skifter underveis. Lærerne ser det mer selv nå – de er ikke bare inne og underviser i 45 min, men en hel dag. Utsagn fra elevene; Det er mye bedre å forholde seg til ett fag og lekser til en dag av gangen.

 • lærerne lager mer varierte opplegg
 • det er mye bedre enn vanlige skoledager
 • noen ganger er det litt slitsomt
 • jeg er glad jeg begynte på sandvika vgs

7 viktige ferdigheter elevene trenger når de skal ut i arbeidslivet (Tony Wagner);

 1.  kritisk tenkning og problemløsning
 2. samarbeid gjennom nettverk, lederskap ved innflytelse (innflytelse på like fot, tidligere var lærer autoriteten i klasserommet…)
 3. smidighet og tilpasningsevne (ting skjer fort, evne til omstilling, «ta ting på hæl’en», ta utfordringer)
 4. initiativ og entreprenørskap (ikke miste motet når andre ler av ideene dine, være utholdende, marked og samfunn endrer seg)
 5. effektiv kommunikasjon (skriftlig og muntlig – gode kommunikative evner)
 6. informasjon (skaffe til veie og vurdere, kildekritikk)
 7. nysgjerrighet og fantasi (kunnskap er begrenset, kreativiteten er uendelig)

Konsekvenser for læring – før – nå;

 • fra fakta til ferdigheter
 • fra produkt  til prosess
 • fra mellom ørene til mellom hodene
 • fra en og en oppgave til mange prosesser samtidig
 • fra tekstbasert til multimediebasert

Vi må endre praksis. Mange er fortsatt i en overgangfase, i denne fasen har vi «dobbel bokføring» – skriver på skjerm og på papir, dette gjør at vi blir overarbeidet. Vi kan velge mellom mange verktøy – trenger ikke vite og kunne alle, men ha en oversikt over hva som er mulig – og vit hvem som kan hjelpe deg, som vet hvordan du bruker verktøy du ikke kjenner til selv.

Web2.0 endrer sosiale relasjoner – vi har ulike typer kontakt. Andre ser kanskje på bloggen din, bildene dine på Flickr osv. Hun sier at hun er personlig, men ikke privat på nett.

Hva er en blogg?

 • web + logg = blogg
 • refleksjon; tanker ideer, meninger, nyheter, informasjon, bilder, lyd, video
 • publisering
 • deling
 • kommunikasjon

Elevene skal skrive relatert til fag og være saklig når hun bruker blogg som verktøy i undervisningen.

Hvorfor blogge på skolen?

 • digital kompetanse
 • sammensatte tekster
 • skrivetrening
 • refleksjon
 • diskusjon
 • tilbakemeldinger
 • oversikt

Elevutsagn: Blogging gjør at jeg skriver mer og oftere – og jeg ser jeg blir bedre fordi jeg gjør det

Fordeler for lærerne:

 • «den stille eleven» (ser dem bedre)
 • utvikle kompetanse
 • vurderingsgrunnlag
 • mappevurdering
 • dokumentasjon
 • eksaminasjon

Man lærer å kjenne elevene bedre, ser flere sider, en blogg gjennom 3-årig løp kan være en måte å drive en slags form for «mappevurdering» (ikke prøvd ennå) og det gir elevene oversikt over hva man har vært gjennom i faget

Når hun bruker blogg foregår det omtrent slik; hun lager en lærerblogg og legger ut tips og oppgaver her, elevene lager sine blogger, hun må ha oversikt og elevene sender over adresse til egen blogg, hun bruker google leser og rss for å få oversikt, alt legges inn i kalender i LMS (peker), bloggoppgaver; skal lage i f.eks google docs og wiki, ser oversikten i google leser og så skal det gis respons. Bloggen er en åpen nettside, og der skal man ikke legge en formell vurdering. Formelle vurderinger går gjennom LMS. Kommentarer av f.eks «dette hadde jeg ikke tenkt på før» osv kan være bra. Elevene skriver ikke mye kommentarer til hverandre, men synes det er kjekt at andre leser. Vurderingen halvårlig i LMS (læringsplattform), sluttvurdering – elevene synes at alle skal blogge, men at den ikke skal telle mest (skal være vippekarakter) – siden noen skriver mye og andre lite, det at det er et prosessdokument gjør at man må få pluss for progresjon gjennom året

Hva er en wiki?

 • alle kan redigere (i større eller mindre grad)
 • ingen eier
 • historikken ivaretas (man kan alltid gå tilbake, gjenopprette, se hvem som har lagt inn hva)

Vurdering på wiki er vanskelig, det foregår også mye i rommet. Om en har lagt inn mye kan det være at han har fått hjelp av andre som selv ikke har skrevet mye inn i wikien. Bruker derfor ikke dette som grunnlag for karakter (man trenger ikke belønning for absolutt alt man gjør). Lurt å sette opp struktur før elevene slipper til – da blir det mer oversiktlig.

Hun har en slags Facebook (klasse-Facebook) som er laget i ning. Ning har samme type funksjonalitet som Facebook. Hun synes det er viktig å bruke de positive sidene ved Facebook på en måte som også gir faglig innhold. Man kan lage grupper innenfor fordypningsoppgave, stille spørsmål til lærer og hverandre, legge ut ressurser osv. Synes dette er en bedre struktur enn LMS. Dette er i startgropa, men Ingunn synes det er spennende.

Vurdering; forventninger, underveisvurdering, sluttvurdering.

Her er det mye nytt og man har lite erfaring å bygge på, kan lett føle seg hjelpeløs. En positiv effekt; ved begynnelsen av året kan man ha en diskusjon om forventninger med elevene (hva regner dere med skal skje).

En metode: Elevene blir delt inn i grupper. Hver gruppe får et ark og det tegnes en firkant midten av arket, resten av arket er delt inn i fire hjørner. Elevene  begynner å skrive i hvert sitt hjørne (1 min) og så skal man bli enige om tre av tingene som skal stå i midten. Deretter diskusjon i klassen. Får fram flere ting enn hvis man bare spør. Hva vil de gjøre, hva vil de oppnå – ser at ungdom er ambisiøse; jobbe mye (må jobbe mye), samarbeid med lærer, variert undervisning, utfordringer osv.

Underveisvurdering; dette er det nye, alle skal ha det, (http://vageskar.wordpress.com/2009/09/08/hvordan-bruke-bloggen-best). Synes du det er vanskelig å holde oversikt – sjekk ut RSS og sett dere inn i det, dere får et enklere liv.

Sluttvurdering; lage skjema for nivå måloppnåelse i samarbeid med elevene slik at de vet hva som skal til. Ulike ting; teknisk, visuelt, rettskrivning, grad av refleksjon, passer bilder og tekst osv.

Screencast; opptak av skjermen mens man snakker inn. Vise hvordan man gjør noe – sparer henne for å repetere seg selv mange ganger. Gjør at elever som er borte kan få med seg mye av stoffet (når man har fagdag og er borte er man ikke bare borte fra 1 time, men fra alle timer i dette faget den uka). Anbefaler Camtasia som verktøy (få skolene til å kjøpe det inn sier hun).

Hun sier at elevene får ikke ha på PC hele dagen, det er lærer som skal bestemme når PC skal brukes. Hun sørger for at lokket på elevene sine PC’er er helt lukket igjen når PC ikke skal være i bruk (hør det klikker). En lærer som gir frie tøyler (bare bruk PC når du vil) sier hun – det er det samme som å sende ut på dypt vann noen som ikke kan svømme.

PLN (personlig læringsnettverk).

Vi er alle i nettverk; enten på den ene eller andre måten. Det er verdt tiden, det er så mye å lære og så mye å hente. Skriver blogg selv fordi hun ikke kunne pålegge elevene bruk når hun ikke hadde forsøkt selv.

Del, så skal du få! – dette er slik hun oppfatter Twitter (som å være i et middagsselskap; kanskje du sier noe som er beregnet for alle, av og til bare til den nærmeste gruppen eller kanskje bare du hvisker det i øret til naboen – slik sender du også meldinger på Twitter). En rask måte å få innspill på, og så kan man velge å bruke tipsene eller ikke. På Twitter kan man også søke på stikkord – det blir en form for sanntidssøk. Ingunn på Twitter.

Del&Bruk – del det du har, bruk det du får – et nettverk med 2.400 medlemmer. Hovedsaklig lærere som er medlemmer (min kommentar; meld dere inn – her er det mye god informasjon)

Hvem er i mitt jobbnettverk ?

før web2.0

 • norsklærere
 • andre kolleger
 • pauserommet

etter web2.0

 • kolleger med ulike fag fra alle skoleslag
 • skoleledere
 • akademikere, forskere
 • interesserte elever
 • Kunnskapsdepartementet
 • NRK beta
 • andre grupper osv

Komme i gang med nettverk

 • les blogger
 • kommenter
 • bruk Twitter
 • vær på Facebook
 • delta i d&b
 • test wiki
 • del med delicious (sosial bokmerking)
 • vær deg selv – ikke lag kryptisk nick (kallenavn) eller avatar, ikke vær anonym.

http://ingwiikurs-ikt.wikispaces.com – en wiki hvor du finner mye fra Ingunn sine presentasjoner osv. Se også Ingunn sin egen side med kommentar fra denne konferansen. Albertine har også skrevet, her er hennes innlegg.

Oversikt over alle livebloggene mine fra denne konferansen.

7 kommentarer

 1. Takk for alle de flotte referatene dine – en kjempefin ressurs både for oss som var til stede og for alle andre. Imponerende!

 2. Takk for det 🙂 Det er alltid hyggelig å være på konferanser med gode foredragsholdere (som du selv), hyggelige deltakere og mye nyttig informasjon – og hvis det kan være til nytte for andre i tillegg er det flott. Jeg har i alle fall godt utbytte av å være tilstede og å kunne gå tilbake senere for å plukke opp de gode tipsene og ideene – slik at vi kan videreformidle disse ut i skolene. Takk for hyggelig bekjentskap og lykke til på den kommende konferansen i Sandvika.

 3. Oi, her var det utrolig mange gode poenger! Jeg skulle gjerne hørt på dette foredraget, men når det ikke gikk, så er det veldig verdifullt at noen deler notatene sine med andre via bloggen. Takk til Eva for det, og takk til Ingunn som deler mange spennende tanker med andre på slike konferanser. Likte spesielt godt fokuset på nettverk før vs nå, hvorfor blogge i skolen og konsekvenser for læring før vs nå.

 4. Takk for det. Jeg synes – i likhet med mange av deltakerne – at å kalle dette en Impulskonferanse var helt rett, mange gode impulser fikk vi som var tilstede.

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s